Wat is een Slim Reisbudget/ mobiliteitsbudget?Dovnload 23.22 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte23.22 Kb.
Wat is een Slim Reisbudget/ mobiliteitsbudget?

Een Slim Reisbudget (ook wel mobiliteitsbudget genoemd) is hét instrument waarmee werkgevers slim reizen kunnen stimuleren. In de meest simpele vorm krijgt een werknemer een vast budget, waarmee hij voor het werk kan reizen. Wanneer de werknemer minder van zijn budget gebruikt, door bijvoorbeeld goedkoper te reizen, of thuis /dichter bij huis te werken, dan bespaart hij op zijn budget. Dit zal de werknemer stimuleren slim te reizen.Wat is het doel van zo’n budget?

Doel van het budget is werknemer te stimuleren slim te reizen, met als effect het verminderen van files en maatschappelijke kosten terug te dringen. Immers: minder files betekent minder kosten voor de uitbreiding van wegen, minder maatschappelijk kosten door het stilstaan van (vracht)vervoer en minder kosten om te voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit..

Daarnaast kunnen werkgevers via een slim reisbudget duurzame mobiliteit bevorderen, door bijvoorbeeld een hogere kilometervergoeding aan reizen per fiets of openbaar vervoer toe te kennen, dan aan autokilometers.

Waarom is zo’n budget nodig?

We kunnen in Nederland niet wegen bij blijven bouwen of files tegen te gaan. We zullen ook naar andere oplossingen moeten kijken, waaronder het stimuleren van gewenst gedrag. Overheid, werkgevers en werknemers zullen hier samen een bijdrage aan moeten leveren.Voor wie is het relevant?

Het slimme reisbudget is relevant voor de 6,5 miljoen werknemers die nu met de eigen auto, het ov of de fiets voor het werk reizen. Op dit moment zie je al mobiliteitsbudgetten bestaan voor mensen die afzien van hun leaseauto. Door de fiscale suggestie van een bedrijfsmobiliteitsbudget, wordt het mobiliteitsbudget voor een steeds grotere groep werknemers relevant.Wie wordt hier beter van?

Het Slimme Reisbudget heeft op meerdere niveaus een impact…


voor de maatschappij en overheid:

• het aantal autokilometers woon-werk zal afnemen;

• het aantal thuiswerkers zal toenemen;

• het aantal mensen dat duurzaam reist zal toenemen.


Hierdoor zullen maatschappelijke kosten ten aanzien van filekilometers afnemen.

voor de werknemer:

• verbetering werk- privé balans;

• flexibel in mobiliteit;

• kan zelf keuzes maken wat voor hem flexibel reizen betekent;

• kan via de bonden in CAO’s en via de OR invloed uitoefenen op de samenstelling en werking van het budget.


voor de werkgever

  • kan middels een eigen invulling van het mobiliteitsbudget de bedrijfsdoelstellingen dichterbij brengen.

  • Wordt een aantrekkelijke werkgever doordat het medewerkers keuzevrijheid biedt.voor de werkgever:

• is het een instrument waarmee hij kan sturen op Slim Reizen/ spitsmijden;

• draagt het bij aan doelstellingen bedrijf: duurzaamheid, kostenreductie, aantrekkelijke werkgever;

• hoeft het niet tot een administratieve lastenverzwaring te leiden;

• afhankelijk van de inrichting van het mobiliteitsbudget kan het zelfs tot een (administratieve) lastenverlichting leiden.


voor marktpartijen:

• bedrijven krijgen beter zicht op de kosten en het budget voor mobiliteit, waardoor ze het eerder als dienst kunnen uitbesteden;

• biedt het kansen voor de ontwikkeling van mobiliteitsproviders.
voor de fiscus:

• blijft het mobiliteitsbudget binnen de huidige kaders;

• is het kostenneutraal (werkgevers gaan niet meer of minder uitgeven dan nu);

• indien wordt gekozen voor de fiscale oplossing uit hoofdstuk 6, dan leidt dit tot een versimpeling van de controle door de fiscus.Zijn er al werkgevers die hiermee bezig zijn?

Er zijn flink wat werkgevers die met mobiliteitsbudgetten werken, ter vervanging van de leaseauto. Daarnaast kijkt men ook met veel interesse naar het voorstel van de B50 werkgeversgroep. Een eerste inventarisatie in de diverse regio’s leert dat er al zo’n veertig bedrijven hebben aangegeven hier meer van te willen weten om eventueel zelf mee aan de slag te gaan, zodra het fiscaal mogelijk wordt.Klinkt als een flinke kostenbesparing voor de baas, is dat zo?

De werkgevers is vrij om het Slim Reisbudget zo in te voeren, zodat het de doelstelling van het bedrijf ondersteunt. Voor de ene werkgever zal dit het stimuleren van duurzaamheid zijn, voor de andere werkgever zal dit het bieden van flexibele mobiliteit zijn en weer een andere werkgever zal op kosten willen reduceren. Maar het blijft voor werkgevers altijd van belang om een aantrekkelijke werkgever te zijn, en werknemers niet af te stoten door onredelijke kostenbesparingen.Hoe gaan jullie werkgevers en werknemers zover krijgen hier aan mee te doen?

Er is al ontzettend veel animo voor het onderwerp, partijen zijn nu al benieuwd naar de mogelijkheden. We verwachten dat wanneer het fiscaal mogelijk wordt er een aantal partijen als ‘best practices’ zullen gaan dienen. Daarnaast gaan de B50 werkgevers praktische tips geven voor werkgever en werknemer over hoe je een Slim Reisbudget kunt inrichten.
Waarom doet de ANWB hier aan mee?

De ANWB is één van de werkgevers binnen de B50, die zoekt naar manieren om slim reizen voor haar werknemers te bevorderen. Daarom heeft de ANWB op zich genomen om voorzitter van de werkgroep te zijn.Wat zijn de zwakke punten van het budget?

Een Slim Reisbudget, of mobiliteitsbudget, kun je zo makkelijk of moeilijk mogelijk instellen als werkgever. Dit kan een complex proces zijn voor de werkgever; wat is het meest ideale Slim Reisbudget voor een onderneming, hoe werkt het, welk effect heeft het op werknemers en hoe voer je het in?En hoe gaan jullie hiermee om?

Voor de complexere mobiliteitsbudgetten zie je meer-en-meer aanbieders ontstaan die de werkgever hierin kunnen ontzorgen en budgetten uitzetten richting werknemers. Wij denken dat werkgevers meer vat krijgen op de kosten die met mobiliteit zijn gemoeid en dit budget wellicht efficiënter kunnen uitzetten via mobiliteitsaanbieders.Wanneer is het volgens jullie geslaagd?

Wanneer Financiën ruimte biedt aan het fiscale voorstel, zodat we zo snel mogelijk aan de slag kunnen om als werkgevers en werknemers bij te dragen aan filereductie, door het stimuleren van slim werken slim reizen.Stijgen door invoering van een Slim Reisbudget de administratieve lasten voor een werkgever?

Nee de lasten stijgen niet. Deze kunnen zelfs afnemen doordat er niet meer per definitie op individueel niveau vergoedingen hoeven worden te verstrekt. Daarnaast kunnen werkgevers door het Slim Reisbudget veel beter dan voorheen een marktpartij vragen het budget te beheren en hier een regeling voor op te stellen. Deze partij zou dit mogelijk efficiënter kunnen, waardoor de lasten dalen.Gaan er door de herverdeling altijd medewerkers op achteruit?

De invoering van het Slim Reisbudget betekent niet dat er altijd medewerkers op achteruit gaan. Het kan echter wel zo zijn dat het Slim Reisbudget leidt tot een nieuwe regeling waar bijvoorbeeld medewerkers die niet duurzaam reizen minder vergoeding krijgen. Maar hierbij is altijd OR betrokken.
Wordt het duurder voor werkgevers die nu niet de volledige fiscale ruimte benutten?

Nee het wordt niet duurder. Werkgevers worden niet verplicht om nu wel de volledige fiscale ruimte te benutten. Ze kunnen de vergoedingen zelfs zo laten zoals ze nu zijn. Waardoor ze niets meer of minder kwijt zijn dan nu.
Kunnen werknemers die al slim met OV of fiets reizen ook voordeel hebben van een Slim Reisbudget?

Ja dat kan. Maar ligt er volledig aan hoe een organisatie het Slim reisbudget vormgeeft. Als een organisatie het budget gebruikt om medewerkers extra te stimuleren om slim te reizen, kan het dat medewerkers hiervoor een hogere vergoeding krijgen. Maar dit is volledig afhankelijk van de bedrijfsspecifieke invulling van het budget


Het Slim Reisbudget is toch alleen geschikt voor werkgevers die medewerkers uit de auto willen halen?

Nee, het Slim Reisbudget is voor alle werkgevers geschikt. Het Slim Reisbudget biedt werkgevers de mogelijkheid om, in samenspraak met de OR, een reiskostenvergoeding op te stellen die de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt. Dit betekent dat er veel meer mee gerealiseerd kan worden dan enkel ‘medewerkers uit de auto halen’. Een werkgever kan bijvoorbeeld ook met het Slim reisbudget de flexibiliteit vergroten, de medewerkerstevredenheid verbeteren of de administratieve lasten verminderen.


Kan een werknemer ook invloed uitoefenen op de vormgeving van een Slim Reisbudget? 
Ja dit kan. Het Slim Reisbudget is een vorm van reiskostenvergoeding. Dit is een arbeidsvoorwaarde. Bij de vormgeving en wijziging hiervan is de OR van een organisatie nauw betrokken. Dit zelfde geldt voor vakbonden die bij CAO-onderhandelingen de belangen van de medewerkers vertegenwoordigen. Door de komst van het Slim Reisbudget blijft deze rol voor OR en vakbonden gewoon bestaan.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina