Wat u moet weten over de gang van zaken op de zitting van de Centrale Raad van Beroep (Raad) InleidingDovnload 20.17 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte20.17 Kb.
Wat u moet weten over de gang van zaken op de zitting van de Centrale Raad van Beroep (Raad)
Inleiding

U heeft een uitnodiging (kennisgeving) ontvangen voor de behandeling van uw zaak bij de Raad. In deze brochure vindt u informatie over de gang van zaken op en rond de zitting.


Aanwezigheid

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). In het algemeen is het verstandig om de behandeling bij te wonen. U mag uw gemachtigde (advocaat of rechtshulpverlener) of iemand anders meenemen om u bij te staan. Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.


Uitstel

Bent u verhinderd, vraag dan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de kennisgeving of oproeping of zo spoedig mogelijk nadat de verhindering is ontstaan, schriftelijk om uitstel van de behandeling en vermeldt de reden waarom u uitstel wilt. U krijgt op zo'n verzoek snel een antwoord.


Getuigen en deskundigen

U kunt getuigen en deskundigen meenemen naar de zitting. U moet dit minimaal een week voor de zitting schriftelijk laten weten. Houdt u er rekening mee dat de Raad niet verplicht is om (alle) meegebrachte getuigen en deskundigen te horen tijdens de zitting. U krijgt bericht als de andere partij(en) of de Raad getuigen of deskundigen oproept.


Taal

Tijdens de zitting wordt Nederlands gesproken. Als dit voor u een probleem is, kunt u een tolk meebrengen. De kosten daarvan zijn voor uw rekening.


Parkeren

Aan het slot van deze brochure vindt u informatie over de bereikbaarheid van de Raad. Zie hiervoor de routebeschrijving! De Raad heeft geen eigen parkeervoorzieningen. In de nabije omgeving is alleen betaald parkeren mogelijk. Verderop aan de Catharijnebaan bevinden zich de parkeergarages van winkelcentrum Hoog Catharijne. In verband met de vele wegwerkzaamheden in de binnenstad van Utrecht raden wij u aan voor vertrek te kijken op www.utrechtbereikbaar.nl.


Ontvangst

Na binnenkomst meldt u zich bij de portier. Hij wijst u de zittingzalen van de Raad. Daar is een gastheer/-vrouw aanwezig die u vertelt in welke zaal uw zaak zal worden behandeld. De wachtruimte bij de Raad is niet groot.

U moet er rekening mee houden dat u hier niet privé kunt overleggen.

Er is een overlegruimte waar u ongestoord met uw advocaat of rechtshulpverlener kunt overleggen. De gastheer of gastvrouw kan u hierbij van dienst zijn.


Openbaar

Zittingen zijn in de regel openbaar. Dat betekent dat er publiek aanwezig kan zijn bij de behandeling van uw zaak. De rechter kan, op verzoek van partijen of uit eigen beweging, besluiten de behandeling van uw zaak met gesloten deuren te doen. Dat betekent dat er geen publiek in de zaal wordt toegelaten.


De behandeling van uw zaak op de zitting

De zaken worden meestal behandeld door drie rechters. Soms beslist één rechter over de zaak. In de kennisgeving of de oproeping staat welke rechter(s) dat is (zijn). De rechters zitten, als u de zaal binnenkomt, voor in de zaal en dragen een toga. De namen van de rechters staan vermeld op de tafel. Naast de rechters zit de griffier. Hij maakt het verslag van de zitting, proces-verbaal genoemd. Ten behoeve van het proces-verbaal kan een geluidsopname worden gemaakt. In de zaal zitten ook de leden van de juridische ondersteuning van de Raad.


U kunt de rechter aanspreken met mijnheer of mevrouw de rechter. U hoeft zich niet voor te stellen aan de rechter(s) of de griffier. Een hand geven is niet gebruikelijk.
Aan het begin van de behandeling van uw zaak stelt de rechter vast wie er aanwezig zijn en wijst hij u waar u kunt plaatsnemen. De rechter leidt de zitting. In de regel krijgt de indiener van het beroepschrift het eerst het woord. Als u zich laat bijstaan door een gemachtigde, zal deze voor u het woord voeren, tenzij u zelf ook iets wilt zeggen. De Raad stelt het zeer op prijs, als uw toelichting op papier staat, dat u vooraf een kopie ervan geeft aan de andere partij(en) en aan de griffier. Als u ook kopieën heeft voor de rechters, wordt dat op prijs gesteld.

Daarna mag (mogen) de andere partij(en) de zaak van hun kant toelichten. De rechter kan tussendoor vragen stellen. Na de toelichtingen van partijen stelt (stellen) de rechter(s) in de regel vragen. In een tweede ronde mogen alle partijen hun standpunten aanvullen.Let op: voor de behandeling van ambtenarenzaken geldt een andere, in de uitnodiging voor de zitting beschreven, manier van behandelen.
Houdt u er rekening mee dat u meestal een beperkte spreektijd heeft. De rechters hebben het dossier goed bestudeerd. U hoeft niet te herhalen wat daar in staat.

Aan het einde van de behandeling van de zaak op de zitting sluit de rechter het onderzoek in de zaak. Na de sluiting van het onderzoek mag er niets meer over de zaak worden gezegd en kunnen geen stukken meer worden ingediend.De uitspraak

Na de sluiting van de behandeling van de zaak ter zitting wordt meegedeeld wanneer (datum en tijdstip) in de zaak uitspraak in het openbaar wordt gedaan. Op de aangegeven dag wordt niet de uitspraak voorgelezen; alleen het nummer van de zaak en de beslissing worden meegedeeld. U hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. De uitspraak wordt binnen twee weken na die dag aan u toegezonden. Telefonisch wordt geen informatie verstrekt.


Als de zaak erg duidelijk ligt, kan de rechter aan het eind van de zitting mondeling uitspraak doen. U krijgt die uitspraak binnen twee weken na de zitting toegezonden in de vorm van een proces-verbaal van mondelinge uitspraak.
Als de rechter meer tijd nodig heeft, verlengt hij de termijn voor het doen van uitspraak en stuurt hij u daarvan bericht.

Het komt voor dat de rechter meer informatie nodig heeft om uitspraak te kunnen doen. Hij heropent dan het onderzoek. U krijgt daarvan bericht, in de regel binnen twee weken na de behandeling op de zitting.


De meeste uitspraken worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Uw naam staat daar niet in.
Na de zitting

De rechter kan geen rekening houden met brieven die hij na de sluiting van het onderzoek ontvangt. Die stuurt hij daarom terug.


Vergoeding van proceskosten en griffierecht

U kunt vragen om vergoeding van uw proceskosten en het door u betaalde griffierecht. Als regel zal de Raad een bestuursorgaan daartoe alleen veroordelen als u geheel of gedeeltelijk gelijk krijgt.

Proceskosten zijn kosten die u maakt om de procedure te kunnen voeren, zoals kosten van professionele rechtsbijstand (bijvoorbeeld een advocaat of een rechtshulpverlener) of reiskosten. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier 'Proceskosten bestuursrecht', dat u tegelijk met de kennisgeving of de oproeping heeft ontvangen. Het formulier moet u voor het einde van de behandeling van uw zaak op de zitting inleveren bij de griffier.
Als u het niet eens bent met de uitspraak

Tegen een uitspraak van de Raad kunt u geen hoger beroep instellen. Met die uitspraak is uw zaak definitief beslist.

In sommige gevallen is het mogelijk tegen de uitspraak beroep in cassatie in te stellen. Als dat zo is, staat dat onder de uitspraak vermeld.
Meer informatie?

www.rechtspraak.nl/organisatie/CRvB

Scan de QR-code voor een directe link naar de relevante website


Versie 05 - januari 2015

Routebeschrijving

Vanaf Utrecht Centraal Station   

 
Lopend (10 minuten)

Loop richting Hoog Catharijne. Volg de borden ‘Bussen B&C’


Loop vanaf het busstation rechtdoor over het Stationsplein.
Loop rechtdoor, de Laan van Puntenburg in.
Neem de vierde straat links (Sterrenbos)
Aan uw rechterhand bevindt zich het Vrouwe Justitiaplein.
Met de auto
Vanuit Amsterdam 

Volg de A2 richting 's-Hertogenbosch en neemt afrit 8 (Centrum). Volg de borden richting Centrum en rijd rechtdoor over achtereenvolgens de ds. Martin Luther Kinglaan, 24 Oktoberplein, Weg der Verenigde Naties en Graadt van Roggenweg. Op het Westplein blijft u de borden Centrum volgen en gaat rechtsaf onder het spoor door (Daalsetunnel). Ga bij de volgende verkeerslichten rechtsaf (Catharijnesingel). Ga circa 250 meter voorbij Hoog Catharijne bij de verkeerslichten rechtsaf en rijd de Nicolaas Beetsstraat in. Ga eerste straat rechts in (Herman Gorterstraat). Na 100 meter ziet u rechts de hoofdingang van het gerechtsgebouw.Vanuit Den Haag, Rotterdam, Breda, 's-Hertogenbosch of Arnhem

Volg bij knooppunt Oudenrijn de A2 richting Amsterdam.

Neem de afrit Centrum. Volg de borden richting Centrum en rijd rechtdoor over achtereenvolgens de ds. Martin Luther Kinglaan, 24 Oktoberplein, Weg der Verenigde Naties en Graadt van Roggenweg.

Op het Westplein blijft u de borden Centrum volgen en gaat rechtsaf onder het spoor door (Daalsetunnel). Ga bij de volgende verkeerslichten rechtsaf (Catharijnesingel).

Ga circa 250 meter voorbij Hoog Catharijne bij de verkeerslichten rechtsaf en rijd de Nicolaas Beetsstraat in.

Ga eerste straat rechts in (Herman Gorterstraat). Na 100 meter ziet u rechts de hoofdingang van het gerechtsgebouw.Vanuit Hilversum of Breda en vanuit Amersfoort 

Neem bij knooppunt Rijnsweerd de afslag Utrecht. Bij de verkeerslichten gaat u linksaf de ringweg op (Waterlinie-weg). Neem de eerste afslag rechts richting Centrum. Volg de borden Centrum en rijd achtereenvolgens over de Rubenslaan en Venuslaan. Ga aan het einde van de weg linksaf (Ledig Erf, Catharijnesingel). Houd bij de verkeers-lichten op de T-splitsing van de Catharijnesingel rechts aan en blijft de singel volgen. Ga bij de vierde verkeerslichten en na de tweede brug linksaf de Nicolaas Beetsstraat in.Ga de eerste straat rechts (Herman Gorterstraat). Na 100 meter ziet u rechts de hoofdingang van het gerechtsgebouw.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina