We hebben elkaar veel te vertellenDovnload 34.34 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte34.34 Kb.

We hebben elkaar veel te vertellen

We waren samen op Rolduc. Zo’n 20, 30, 40, 50 en voor

sommigen wel 60 jaar geleden.

De meesten intern. Sommigen extern. De een heeft goede

herinneringen; de ander minder goede.

Daarna ging ieder zijns weegs.

Wat is er van ons terecht gekomen? Heeft Rolduc daarin iets betekend?

We gaan het ervaren. Tijdens de komende reünie.


Beste oud-Rolduciën,


Het doet ons bijzonder veel genoegen je uit te mogen nodigen voor de komende reünie van oud-Rolduciëns. Deze reünie - bedoeld voor interne én externe oud-studenten, en voor oud-leraren tot de jaren 80 - vindt plaats op:
Vrijdag 27 en zaterdag 28 april 2012.
Het belooft een levendige reünie te worden met veel ruimte voor ontmoeting en onderling contact. Maar er zijn ook ‘bijzondere extraatjes’: inhoudelijke themabijeenkomsten, voorbereid door oud-Rolduciëns. Het programma probeert je ook wat sfeer van vroeger te laten proeven door je een koorconcert aan te bieden, een echt Rolduc’s diner en een gezellige avond. Op zaterdag is er de vertrouwde Hoogmis. Het programma eindigt met een paneldiscussie over de vraag wat Rolduc voor ons betekend heeft en nóg betekent: de vraag die als een rode draad door de reünie loopt. Na het afscheidsdiner is er, voor wie dat wenst, nog ruimte voor een gezellige nazit. 
Ook eerste generatie leerlingen van

Gymnasium Rolduc van harte welkom!
Studeerde je als externe leerling tot en met het schooljaar 1983/1984 op het gymnasium Rolduc? Dan ben ook jij van harte welkom op de vierjaarlijkse reünie van oud-Rolduciëns. !
Het programma van de tweedaagse reünie biedt volop mogelijkheden om je oud-klasgenoten te ontmoeten en herinneringen op te halen. Ook kan er een basis worden gelegd voor toekomstige reünies met het Gymnasium Rolduc.
Het is echter een hele toer om actuele adresgegevens van de eerste generatie leerlingen van het gymnasium Rolduc te achterhalen. Daarom aan hen de oproep: maak via Email, Hyves, LinkedIn, Facebook deze reünie verder bekend onder klasgenoten! Wijs hen op informatie over de reünie op de website www.reunierolduc.nl .
Tevens vragen we iedereen om verkregen e-mailadressen en telefoonnummers door te geven aan info@reunierolduc.nl of toonpeeters@home.nl zodat het bestand geactualiseerd kan worden.


Attentie: Inschrijving is nog mogelijk tot 15 maart 2012 !
Voor de hele reünie.

Of alleen voor het vrijdag- of zaterdagprogramma.Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Kun je niet deel nemen, maar wil je toch een boodschap achterlaten voor de reünisten, dan kun je die doorgeven aan het reüniecomité. Dat bericht wordt dan tijdens de reünie geplaatst op een publicatiebord (voor de oud internen: de zwarte plank).
Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website van het Reüniecomité www.reunierolduc.nl. Daar vind je de actuele stand van zaken rondom de reünie.

Ook vind je er een overzicht van ons bekende oud-Rolduciëns die we hebben uitgenodigd. Weet je adressen van nog onbekende oud-Rolduciëns, geef ze ons dan ook door zodat wij hen alsnog kunnen uitnodigen!

Wij verheugen ons op een weerzien tijdens de reünie!
Namens het reüniecomité

Ton Kock, voorzitter


Adres: Reüniecomité Rolduc, p.a. Heyendallaan 82,

6464 EP Kerkrade

tel. nr. 0252-421174 – b.g.g. 043-6041524

email adres: info@reunierolduc.nl

w
1
ebsite: www.reunierolduc.nl


Programma
Vrijdag 27 april
09.30 – 11.00 uur: ontvangst

11.00 uur: opening in de foyer, gevolgd door

klassenontmoetingen (tot ca. 12.15 uur)

12.30 – 14.00 uur: lunch


14.00 – 16.00 uur: óf bijwonen voorstelling Internaat Monoloog door Wim Wolters

óf

14.00 – 15.00 uur: meerkeuzeprogramma 1 • Matheu Bemelmans: het 6e Rolduc, een toekomstvisie

 • Ton Koenraad: onderwijs op Rolduc toen, onderwijs nu

 • Herman van Rens: Holocaust aan de Maas. Jodenvervolging in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog

 • rondleiding

15.30 – 16.30 uur: meerkeuzeprogramma 2

 • Frits Sprokel : Rolduc en het Hertog Limburgpad

 • Huub Willems: adieu aan het séjour de mon enfance

 • Twan Geurts: de laatste dagen van een klein seminarie

 • rondleiding

17.00 – 18.00 uur: koorconcert in de kerk door het Sittards mannenkoor SI-TARD 1897 o.l.v. Emmanuel Pleyers

18.00 – 19.00 uur: borrel

19.00 uur: nostalgisch Rolduc’s diner

20.30 - …. gezellig samenzijn

als nevenprogramma:

humoristisch optreden door achtereenvolgens Lei Crombach en Colla Bemelmans,

muzikale omlijsting door oud-leden Songkillers en Silfretta’s

Zaterdag 28 april
07.30 uur: luiden van de bel

08.00 - 09.30 uur: ontbijt

10.00 -11.00 uur: Keuzemogelijkheid:


 • bijwonen Hoogmis

 • deelnemen aan rondleiding

 • mogelijkheid om klasgenoten te ontmoeten

11.30 - 12.30 uur: paneldiscussie: legde Rolduc een basis om te overleven in de politiek?

13.00 uur: Au revoir diner


Beide dagen: doorlopend mogelijkheid om de foto-expositie te bezoeken met verzamelde foto’s van vroeger


2


Praktische informatie
Het bijgesloten inschrijfformulier kun je downloaden van de website van het Reüniecomité (www.reunierolduc.nl) en vervolgens bijvoegen bij een mail naar info@reunierolduc.nl . Maar je kunt het natuurlijk ook via de post opsturen.
Kamers

Het aantal eenpersoonskamers is beperkt. Tweepersoonskamers kunnen weliswaar door één persoon worden gebruikt, maar het reüniecomité ziet ze bij voorkeur gevuld met twee personen, zodat zoveel mogelijk deelnemers op Rolduc kunnen overnachten! Geef zo mogelijk aan met wie je bij voorkeur een tweepersoonskamer wilt delen. Bij geen opgave gaan wij ervan uit dat wij naar bevind van zaken mogen handelen. En zoals gezegd: wie het eerst komt, het eerst maalt!

Wie om bijzondere (bv. medische) redenen een eenpersoonskamer wenst, dient dit te vermelden op het inschrijfformulier.

Vermeld ook of je vegetarisch wenst te eten. Wij streven ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met je wensen.

Uiteraard is het altijd mogelijk om zélf in Kerkrade of omgeving een hotel te boeken.
Aanmelding en overboeken bedrag

Je kunt je tot 15 maart 2012 aanmelden door het ingevulde inschrijfformulier als bijlage bij een mail verzenden aan info@reunierolduc.nl . (Die wijze van aanmelden heeft onze voorkeur.)

Maar je kunt het formulier uiteraard ook via de post sturen naar:
Reüniecomité Rolduc,

p.a. Heyendallaan 82,

6464 EP Kerkrade
Let wel: maakt tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over naar rekeningnummer 14.84.96.865 (Rabobank) t.n.v. Reüniecomité Rolduc.
Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van het eindbedrag! Ze zal in de loop van de maand maart worden bevestigd.
Annulering is alleen mogelijk met opgaaf van reden (bv. ziekte) tot 7 dagen vóór de reünie.

Zonder kennisgeving van verhindering vindt geen restitutie van het deelnamebedrag plaats.

Bij restitutie zal het betaalde bedrag – minus € 15,00 administratiekosten - teruggestort worden.
En verder:


 • Inschrijving op Rolduc vindt plaats op vrijdag 27 april 2012 van 09.30 tot 11.00 uur in

Aula Minor. Wie later komt kan zich melden zich bij de receptie. Op zaterdag kunnen deelnemers zich vanaf 9.00 uur bij de receptie melden.

 • Adres voor je Tom Tom: Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade

 • Parkeren: Volg de borden of de aanwijzingen van het personeel van Rolduc.

3


V
Toelichting bij programma-onderdelen

rijdagochtendKLASSENONTMOETINGEN

Directe ontmoeting met je klas-/jaargenoten van vroeger in een klaslokaal.

Heb je nog foto’s van vroeger? Neem ze mee! Tijdens de ontmoeting wordt een klassenfoto gemaakt.

Vrijdagmiddag
Internaat Monoloog door Wim Wolters

Met minimale theatrale middelen zet Wim Wolters de ervaringen en de gevoelswereld neer van een leerling/puber op een internaat als Rolduc. Soms humoristisch, soms beklemmend, maar altijd zeer herkenbaar.
Het 6e Rolduc - toekomstvisie van een abdij met ambitie door Matheu Bemelmans

Het huidige management van Abdij Rolduc heeft een toekomstvisie ontwikkeld voor het 900 jaar oude abdijcomplex. Matheu Bemelmans, hoofd Marketing, PR en Communicatie van Abdij Rolduc, geeft een uitgebreide toelichting.
Onderwijs op het Rolduc van toen, onderwijs nu: van het zwarte naar het digitale schoolbord, door Ton Koenraad

Ton Koenraad – tot voor kort docent aan de faculteit educatie van de Hogeschool Utrecht - zet het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs in historisch perspectief.

Voor en na mijn adieu aan het séjour de mon enfance door Huub Willems

Huub Willems, hoogleraar Corporate Litigation Faculteit, plaatsvervanger in de Ondernemingskamer, Gerechtshof Amsterdam met mijmeringen over de betekenis van de Rolducse tijd en opvoeding voor zijn latere leven en loopbaan.
Rolduc en het Hertog Limburgpad door Frits Sprokel

Kijk Trix, hij lijkt nog een beetje op je.” Deze historische woorden zou prins Claus gesproken hebben bij het grafmonument van Walram III tijdens het bezoek dat hij in de jaren zeventig met toenmalig prinses Beatrix aan Rolduc bracht. De abdij fungeerde lange tijd als familieklooster voor de hertogen van Limburg. Dit heeft het Catharinagilde uit Kerkrade er toegebracht om een lange afstandswandelroute uit te zetten van Rolduc naar het stamslot Limbourg-sur-Vesdre in de Belgische Ardennen. Initiatiefnemer Frits Sprokel, voorzitter van het Catharinagilde uit Kerkrade, licht het project toe.


Rolduc , de laatste dagen van een klein seminarie door Twan Geurts

In 1960 was het voor een Limburgse jongen helemaal niet zo’n gek idee om naar het klein seminarie te gaan. In 1970 haalde niemand het nog in zijn hoofd. Op Rolduc is er in die tien jaar meer veranderd dan in de achthonderd jaar daarvoor.” Zo luidt de toelichting op het boek dat Twan Geurts in 2011 uitbracht. Hij gaat graag het gesprek erover aan.


Holocaust aan de Maas, Jodenvervolging in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog
door Herman van Rens

Herman van Rens, voormalig huisarts, heeft na zijn pensioen een studie geschiedenis afgesloten met master Holocaust- en Genocidestudies aan het NIOD te Amsterdam. Momenteel geassocieerd onderzoeker van het NIOD. Verhaalt over de resultaten van zijn onderzoek naar vervolging van joden en zigeuners in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Rondleidingen

Of een ‘klassieke’ historische rondleiding door Rolduc. Je bezoekt o.m. de Abdijkerk, de 12e eeuwse Crypte, de
Rococobibliotheek, de Bisschopszaal en het Abtenhuis.


Of een rondleiding door het onbekende Rolduc. Je bezoekt de wijnkelder, het ondergrondse waterbassin, de koepelzaal
waar vroeger de nonnen al biddend de aardappelen schilden enz. Kortom al die plekken waar je nooit mocht komen…

Zaterdagochtend
Paneldiscussie

P
4
aneldiscussie tussen enkele oud-Rolduciëns die kamerlid, burgemeester of wethouder zijn (geweest) over het thema
legde Rolduc een basis om te overleven in de politiek ? Het panel zal volgens plan gevormd worden door Wim Dijkstra en Jan Schrijen, beiden oud-burgemeester, Joop Kock, oud-wethouder, René van der Linden en Yvonne Timmerman-Buck, beide oud-voorzitters van de Eerste Kamer. Zij discussiëren met elkaar en met de ‘zaal’ over bovengenoemd thema.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina