Wedstrijdreglement Nederlandse Danssport Organisatie N. D. O. WedstrijdreglementDovnload 388.96 Kb.
Pagina2/13
Datum19.12.2017
Grootte388.96 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Startgelden

  1. De hoogte van de startgelden is vastgesteld in het handboek voor toernooiorganisatoren.

De startgelden worden twee weken voor het toernooi per bank betaald. Bij niet tijdige betaling geen deelname aan het toernooi. De loting vindt plaats drie weken voor het toernooi.


  1. Deelnemers die hebben ingeschreven voor een toernooi dienen, indien zij na de loting afmelden of niet op het toernooi kunnen verschijnen toch het verschuldigde startgeld te voldoen. De organisator kan hiervoor dispensatie verlenen.
   1. Deelnemers die zonder afmelding niet op het toernooi verschijnen dienen te allen tijde het verschuldigde startgeld te voldoen.
  1. De organisatoren dienen de N.D.O., via het secretariaat, zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van deelnemers die zonder bericht niet op het toernooi zijn verschenen en het startgeld niet hebben voldaan.
  1. Het niet betalen van verschuldigde startgelden kan tot gevolg hebben dat er bij geen ander N.D.O.-toernooi kan worden gestart, alvorens het verschuldigde bedrag is voldaan.  1. Reeds betaalde startgelden behoeven bij het niet verschijnen op het toernooi niet te worden terugbetaald. De organisator kan indien er gegronde redenen aanwezig zijn hiervan afwijken.3. Leeftijdscategorieën en disciplines

  1. De indeling van de leeftijdscategorieën is als volgt:

Miniorenklasse (garde) 4 tot en met 8 jaar - geen pariteit, alleen deelnemers t/m 8 jaar

Minioren klasse (show) 4 tot en met 8 jaar - geen pariteit, alleen deelnemers t/m 8 jaar

Juniorenklasse 5 tot en met 11 jaar

Jeugdklasse 12 tot en met 15 jaar

Hoofdklasse 16 jaar en ouder
  1. De indeling van de te dansen disciplines is als volgt:
   1. Gardedansdisciplines

Miniorenklasse Polka

Juniorenklasse Mars - garde met tilfiguren - solo - paar - polka.

Jeugdklasse Mars - garde met tilfiguren - solo - paar - polka.

Hoofdklasse Mars - garde met tilfiguren - solo - paar - polka.
   1. Showdansdisciplines

Miniorenklasse Show karakter

Juniorenklasse Show solo en Show duo

Show modern - Show freestyle - Show karakter

Jeugdklasse Show solo - Show duo - Showdans met tilfiguren

Show modern - Show freestyle - Show karakter

Hoofdklasse Show solo - Show duo - Showdans met tilfiguren

Show modern - Show freestyle - Show karakter


   1. Gardedansdisciplines dansen in de Sportklasse of in de Vrije klasse. Met uitzondering van de Miniorenklasse en de solo Hoofdklasse. De Miniorenklasse wordt niet onderverdeeld in de Sportklasse of de Vrije klasse. Dit blijft Miniorenklasse. Bij solo Hoofdklasse kan men alleen deelnemen in de Sportklasse.
   1. Showdansdisciplines modern dansen in de Sportklasse of in de Vrije klasse.

De overige showdans disciplines dansen alleen in de sportklasse. De Miniorenklasse wordt niet onderverdeeld in de Sportklasse of de Vrije klasse. Dit blijft Miniorenklasse.


  1. Voor de leeftijdsbepaling, zie artikel 4.
   1. Heeft een deelnemer in een der gardedansdisciplines tijdens een en hetzelfde toernooi reeds deelgenomen in een der leeftijdscategorieën, dan is het niet meer toegestaan in een andere leeftijdscategorie in dezelfde discipline nogmaals te dansen. Dit geldt ook voor een 2-daags toernooi.
   1. Men mag wel meerdere malen deelnemen, maar dan in een andere discipline.

Voorbeelden: Polka Juniorenklasse en Show Jeugdklasse karakter.

Show Jeugdklasse modern en Show Jeugdklasse karakter.

Polka Jeugdklasse en Show Hoofdklasse modern.


  1. Showgroepen
   1. Showgroepen modern dansen in de Vrije klasse of in de Sportklasse.

De overige showdans disciplines dansen alleen in de sportklasse. De Miniorenklasse wordt niet onderverdeeld in de Sportklasse of de Vrije klasse. Dit blijft Miniorenklasse.


   1. Verder zal er bij de showgroepen een splitsing worden gemaakt in drie categorieën, namelijk: modern, freestyle, karakter met uitzondering van de Miniorenklasse.

3.5.3 Bij showgroepen moet bij aanmelding het “thema” van de dans worden opgegeven, welk thema door de organisator in het programmaboekje moet worden vermeld. Dit geldt alleen voor de karakterdansen.


3.5.4 Heeft een deelnemer in een der showdans disciplines tijdens een en hetzelfde toernooi reeds deelgenomen in een der leeftijdscategorieën dan is het niet meer toegestaan in een andere leeftijdscategorie in dezelfde discipline nogmaals te dansen.

Dit geldt ook voor een 2-daags toernooi.
  1. Vrije klasse
   1. De organisatie is verplicht in alle gardedans disciplines en showdans disciplines een afzonderlijke Vrije klasse uit te schrijven met uitzondering van de Miniorenklasse en nader genoemde disciplines (zie 3.6.3.7).
   1. Deze Vrije klasse is bedoeld voor beginnende deelnemers en voor hen die nog niet aan de gestelde limieten hebben voldaan of niet meer voldoen.
   1. Tot de Vrije klasse worden toegelaten:
    1. Beginnende deelnemers en deelnemers die nog geen tweemaal 252 punten hebben behaald in de categorie waarin zij hebben ingeschreven. Dit geldt voor alle N.D.O.-toernooien. (Bij zeven juryleden vallen de twee hoogste en twee laagste waarderingen af).
    1. Als een solo in de sportklasse hoofdklasse 2 x 252 punten of minder heeft behaald, dan mag deze in het lopende seizoen niet meer dansen. Dit geldt voor polka en show.
    1. Is men aan het begin van het seizoen gestart in de Sportklasse of Vrije klasse, dan moet men op ieder volgend toernooi wederom in die gekozen klasse starten. Wisseling is alleen mogelijk als aan de gestelde puntenvoorwaarde is voldaan. Bij de start van elk seizoen bepaalt u zelf in welke klasse u start.
    1. Wanneer men tweemaal minder dan 252 punten heeft behaald in één en hetzelfde seizoen in de Sportklasse, dan moet men degraderen naar de Vrije klasse. Dit is de puntenwaardering zonder aftrekpunten.
    1. Na het behalen van twee waarderingen van 252 punten of meer in een en hetzelfde seizoen promoveert men naar de Sportklasse.
    1. De prijswinnaars van een Vrije klasse wedstrijd komen niet in aanmerking voor kwalificatie voor de Europese kampioenschappen.
    1. In de disciplines: solo hoofdklasse, garde met tilfiguren, show solo, show duo, show karakter, show freestyle en showdansen met tilfiguren vervalt de vrije klasse.
  1. Miniorenklasse
   1. De Miniorenklasse is bedoeld voor beginnende deelnemers:

 • tot en met 8 jaar (garde)

 • tot en met 8 jaar (show)

Tot de Miniorenklasse wordt alleen garde polka en show karakter toegelaten.


   1. De prijswinnaars van de miniorenklasse komen niet in aanmerking voor kwalificatie voor de Europese kampioenschappen.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina