Wedstrijdreglement Nederlandse Danssport Organisatie N. D. O. WedstrijdreglementDovnload 388.96 Kb.
Pagina9/13
Datum19.12.2017
Grootte388.96 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Nameldingen

  1. Indien zich na de loting nog deelnemers melden en de organisatie wenst deze nog toe te laten, kunnen deze als 01, 02, 03 enz. starten, waarbij van hoog naar laag wordt (dus eerst 03, daarna 02 en 01) gestart.
  1. Bij aanmelding op de dag van het toernooi is toestemming van de wedstrijdcommissaris noodzakelijk. Is een discipline eenmaal begonnen, is aanmelding niet meer mogelijk.
  1. Deelnemers dienen tijdig gereed te staan voor het optreden (+/- 3 dansen van te voren). Heeft een deelnemer de beurt voorbij laten gaan, is optreden niet meer mogelijk. Alleen bij overmacht kan de wedstrijdcommissaris anders beslissen.


 1. Opening toernooi

  1. De opening dient op waardige wijze te geschieden.
  1. De namen van de zittende juryleden dienen aan het begin van het toernooi bekend gemaakt te worden.


11. Prijsuitreiking

  1. De prijsuitreiking Minioren / Juniorenklasse geschiedt onmiddellijk na de Minioren / Juniorenklasse categorieën. Bij de Jeugd / Hoofdklasse direct na de Jeugd / Hoofdklasse-categorie. Tussentijdse prijsuitreikingen zijn niet toegestaan. Dispensatie hierop is mogelijk, uiterlijk tijdens de loting aan te vragen bij de wedstrijdcommissie. Een eventuele andere prijsuitreiking dient in de bevestiging aan de deelnemers bekend te worden gemaakt.
  1. De drie (eventueel vijf) eerst geplaatsten dienen in het kostuum van de dans, waarin de plaatsen zijn behaald of in het kostuum waarin het laatst is gedanst, op het podium te verschijnen. Het is toegestaan dat de gehele groep naar voren komt om te groeten. Daarna zijn maximaal 2 dansers per vereniging toegestaan op het ereschavot.
  1. In onvoorziene omstandigheden is men verplicht de organisator van een eventueel vroegtijdig vertrek in kennis te stellen. Zonder melding komen de gewonnen prijzen te vervallen. Bij melding van afwezigheid mag de organisator hier van afwijken en de gewonnen prijs direct meegeven. Dit ter beoordeling van de organisator.
  1. Het is de taak van de organisatie om de prijzen, oorkondes, bloemen en/of andere geschenken te overhandigen.
  1. Er wordt van afgezien om de zittende jury op het toneel te vragen. Eventuele bloemen en aandenkens kunnen aan de jurytafel direct na afloop van de laatste discipline van het toernooi worden uitgereikt.
  1. De organisator dient er voor te zorgen dat de prijsuitreiking op een feestelijke en gepaste manier verloopt.
  1. Bij de prijsuitreiking mogen geen sprongen of overslagen e.d. worden uitgevoerd.


12. Pauze

  1. De organisator dient in het tijdschema van het toernooi enkele korte pauzes in te lassen teneinde de jury de gelegenheid te geven tot persoonlijke verzorging.
  1. De grote pauze tussen het Minioren / Juniorenklasse- en het Jeugd / Hoofdklasse toernooi mag in principe niet langer duren dan één uur.
  1. Eventuele extra pauzes in verband met omkleden van showgroepen in overleg met de wedstrijdcommissaris in principe maximaal 20 minuten.


13. Op- en afmars


   1. Sportklasse

De opmarstijd begint te tellen vanaf de eerste toon van de muziek (incl. intro). Bij de opmars mag men 2 meter van het podium gebruiken, ook als er een zijpodium aanwezig is. De op- en afmars bij garde geschiedt gedisciplineerd, vlot en direct vanaf de door de organisator aangegeven zijde en plaats. Tijdens de opmars zijn danselementen toegestaan. Tilfiguren zijn toegestaan bij paren, gardedans met tilfiguren en showdans met tilfiguren. De afmars dient publieksvriendelijk, vlot en direct te gebeuren. De op- en afmars bij de garde- showdansen mag bij groepen maximaal 45 seconden duren. Bij solo’s, paren, show solo’s en show duo’s mag de op- en afmars maximaal 30 seconden duren. De afmars vindt direct na de dans plaats. Deze is vlot, direct en publieksvriendelijk. Alle tijden zijn inclusief de intro van de muziek.

Bij de karakterdansen moeten de decorstukken door de deelnemers zelf op het podium worden gebracht gelijk met de opmars. Opmars en afmars met decor mag maximaal 60 seconden duren. Bij de opmars mag men, indien noodzakelijk, links en rechts 2 meter van het podium gebruiken om de decorstukken hier alvast klaar te zetten, van hier uit dan de opmars.

Bij overtredingen volgt puntenaftrek.


   1. Vrije klasse

De opmarstijd begint te tellen vanaf de eerste toon van de muziek (incl. intro). Bij de opmars mag men 2 meter van het podium gebruiken, ook als er een zijpodium aanwezig is. De op- en afmars bij garde geschiedt gedisciplineerd, vlot en direct vanaf de door de organisator aangegeven zijde en plaats. Tijdens de opmars zijn danselementen toegestaan. Tilfiguren zijn toegestaan bij paren. De afmars dient publieksvriendelijk, vlot en direct te gebeuren. De op- en afmars bij de garde- showdansen mag bij groepen maximaal 45 seconden duren. Bij solo’s en paren mag de op- en afmars maximaal 30 seconden duren. De afmars vindt direct na de dans plaats. Deze is vlot, direct en publieksvriendelijk. Alle tijden zijn inclusief de intro van de muziek.

Bij de karakterdansen moeten de decorstukken door de deelnemers zelf op het podium worden gebracht gelijk met de opmars. Opmars en afmars met decor mag maximaal 60 seconden duren. Bij de opmars mag men, indien noodzakelijk, links en rechts 2 meter van het podium gebruiken om de decorstukken hier alvast klaar te zetten, van hier uit dan de opmars.

Bij overtredingen volgt puntenaftrek.


   1. Miniorenklasse

De opmarstijd begint te tellen vanaf de eerste toon van de muziek (incl. intro). Bij de opmars mag men 2 meter van het podium gebruiken, ook als er een zijpodium aanwezig is. De op- en afmars bij garde geschiedt gedisciplineerd, vlot en direct vanaf de door de organisator aangegeven zijde en plaats. Tijdens de opmars zijn danselementen toegestaan. De afmars dient publieksvriendelijk, vlot en direct te gebeuren. De op- en afmars bij de garde- showdansen mag bij groepen maximaal 45 seconden duren. De afmars vindt direct na de dans plaats. Deze is vlot, direct en publieksvriendelijk. Alle tijden zijn inclusief de intro van de muziek.

Bij de karakterdansen mogen de decorstukken door de deelnemers zelf gelijk met de opmars, maar ook door derde voor de opmars op het podium worden gebracht. Opmars en afmars met decor mag maximaal 60 seconden duren. Bij hulp van derde mag de opbouwtijd maximaal 60 seconden duren, waarna de opmars volgt van maximaal 45 seconden. Na de dans volgt dan eerst de afmars van maximaal 45 seconden en dan begint de afbouwtijd van ook weer maximaal 60 seconden. Bij de opmars mag men, indien noodzakelijk, links en rechts 2 meter van het podium gebruiken om de decorstukken hier alvast klaar te zetten, van hier uit dan de opmars.

Bij overtredingen volgt puntenaftrek.


  1. Eigen muziek voor op- en afmars is toegestaan.

Zijde opmars vermelden in de uitschrijving van de toernooien.

Tussen opmars en dans moet een duidelijk herkenbare pauze zijn.
  1. De op- en afmars worden niet beoordeeld. (Uitzondering hierop is artikel 13.1.1)
  1. De op- en afmars gebeurt via door de organisatie aangewezen zijde met uitzondering van Show Solo / Duo en de showdansen karakter voor zover het podium c.q. de accommodatie dit toelaten.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina