Week 17 – 23 april 2012 – handleiding niveau aaDovnload 52.61 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte52.61 Kb.week 17 – 23 april 2012 – handleiding niveau AA

Handleiding niveau AA
Heeft u al kennis gemaakt met Nieuwsrekenen, rekenopdrachten bij Nieuwsbegrip? Kijk op www.nieuwsrekenen.nl en neem een gratis proeflicentie.
 • Het onderwerp van deze week is het mislukken van het overleg in het Catshuis.

 • De strategie die deze week centraal staat, is relaties en verwijswoorden.

 • Het sleutelschema dat in opdracht 4 ingevuld wordt, is een Wie/Wat/Waar-schema.

De denkactiviteiten die hierbij aan de orde komen, zijn definiëren en combineren.

 • De intelligenties die in opdracht 5 aangesproken worden, zijn de interspersoonlijke (mensknap), de verbaal-linguïstische (woordknap) en de naturalistische (natuurknap) intelligentie.

 • Het AVI-niveau van de leestekst is M4.

 • De extra les op Nieuwsbegrip XL gaat dieper in op de tekstsoort informatieve tekst. De leerlingen schrijven ook zelf een informatieve tekst.

 • De woorden uit de basisteksten die deze week in Nieuwsbegrip XL (extra licentie) aan de orde komen zijn:overleggen

de bezuiniging

de economie

besteden aan

de steun

de politieke partij

in de gaten houden


de bezuiniging

chique


steunen

de meerderheid

de economische crisis

inleveren

volgens

logisch


tevens

hard nodiggedogen

bepalen


onderhandelen

hoewel


terugschrikken

de consequentie

inleveren

de optie


alsnog

indienen (ontslag)
behoeden

de limiet

aanmerkelijk

de achterban

verbouwereerd

iemand over de streep trekken

de constructie

iets is gedoemd te mislukken

inlassen

inwinnen


 • de tekst Overleg in Catshuis mislukt (niveau AA)

 • de opdrachten voor niveau AA

 • het stappenplan met woordhulp (te downloaden bij Basismateriaal op de website)

 • eventueel rolkaarten voor de leerlingen (zie ook Basismateriaal)

 • het stappenplan Luisteren en kijken (te downloaden bij Basismateriaal)

 • Voor opdracht 5: kopieerblad 1 en 2.

Neem de algemene handleiding een keer door (zie Basismateriaal op de website).

Bereidt opdracht 5 voor.

Vooraf (klas)

In dit onderdeel worden de woorden behandeld die technisch lastig zijn. Behandel de woorden klassikaal. Lees ze eerst een keer voor, laat de leerlingen dan (hardop) voor zichzelf lezen en laat ze vervolgens hardop in koor lezen.

De woorden die behandeld worden zijn:


be – zuiniging

bezuiniging

bezuinigingen

e – co – no – mie

eco – nomie

economie

Maxime

Spreek uit:

[maksiem]geld – problemen

geldproblemen


bezuinigings – plan

bezuinigingsplan


ex –tra

extraTekst lezen (klas)


U kunt de digibordtool Voorspellen bij de opdracht gebruiken. U vindt deze toepassing op www.nieuwsbegrip.nl bij niveau AA. De Handleiding Digibord is op de website te downloaden onder Basismateriaal.
 1. Doe de opdracht klassikaal. Laat de leerlingen de tekst en het stappenplan voor zich nemen. Lees de tekst voor volgens de stappen van het stappenplan. ‘Model’ de tekst, met name met betrekking tot relevante zaken voor de strategie Verwijswoorden. Geef hardop aan wat u denkt en doet terwijl u de tekst leest met het stappenplan (zie ook Algemene handleiding).

 2. Bespreek de tekst- en woordenschatvragen met de leerlingen.

Antwoord vraag 2: Wilders wilde niet verder praten / Wilders is weggelopen / Rutte, Verhagen en Wilders konden het niet eens worden.

Antwoord vraag 3: zuinig; minder geld uitgeven.

Antwoord vraag 4: Bijvoorbeeld: PvdA, SGP, GroenLinks, ChristenUnie.
Verwijswoorden (klas en samen)U kunt de digibordtool Relaties en verwijswoorden bij de opdracht gebruiken. U vindt deze toepassing op www.nieuwsbegrip.nl bij niveau AA. De Handleiding Digibord is op de website te downloaden onder Basismateriaal.
 1. Lees de uitleg voor en bespreek deze met de leerlingen.

 2. Doe vervolgens vraag 1 klassikaal en laat de leerlingen de overige vragen in twee- of

drietallen beantwoorden.

 1. Bespreek de opdracht klassikaal na.

Een Wie/Wat/Waar-schema invullen (samen)

 1. Bespreek de opdracht met de leerlingen: ze moeten in twee- of drietallen een Wie/Wat/Waar-schema invullen. Daarbij gebruiken ze de informatie uit de tekst.

 2. Laat de leerlingen het schema in twee- of drietallen invullen.

 3. Bespreek de antwoorden met de leerlingen.


Bezuinigen (klas en alleen)

Bij deze opdracht gaat het erom dat de leerlingen ervaren dat er bij bezuinigingen lastige keuzes gemaakt moeten worden.  1. Bespreek de opdracht met de leerlingen: ze gaan overleggen over bezuinigen. Enkele leerlingen krijgen de rol van minister. Zij moeten steeds uitleggen waarom een bepaalde bezuiniging (g)een goed idee is.

  2. Kies vier leerlingen uit die de rol van minister op zich nemen. Dit mogen ze eventueel in een duo doen (dan wijst u dus acht leerlingen aan). Ze krijgen op kopieerblad 1 informatie over hun werk als minister.

  3. Op kopieerblad 2 staan voorstellen voor bezuinigingen. Knip de voorstellen uit, leg ze op een stapeltje op uw bureau en laat om de beurt één van de leerlingen uit de klas (niet de ministers) een voorstel voorlezen. De ministers reageren op het voorstel.

  4. Wijs eventueel na een aantal voorstellen andere ministers aan.

  5. Bespreek de opdracht na met de leerlingen. Hebben ze door hoe lastig het is om te bezuinigen?


(klas)

 1. Doe de opdracht klassikaal. Laat de leerlingen het Stappenplan Luisteren en kijken voor zich nemen (te downloaden bij Basismateriaal op de website). Laat de leerlingen het filmpje zien (log in op www.nieuwsbegrip.nl, ga naar recent materiaal en klik op de link). Volg de stappen van het stappenplan.

 2. Stel de leerlingen naar aanleiding van het filmpje de volgende vragen:

 • Wanneer komen er nieuwe verkiezingen? (waarschijnlijk na de zomer)

 • Waarom duurden de onderhandelingen in het Catshuis zo lang? (Omdat iedere partij andere ideeën heeft over bezuinigen.)

 • Wie mogen er bij de verkiezingen gaan stemmen? (alle volwassenen in Nederland.)

 • In welk land werd er wel eens met eieren gegooid door politici? (In de Oekraïne.)
 1. B. Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders

 2. B. de gesprekken

 3. C. Rutte en Verhagen

 4. A. Geert Wilders

 5. Rutte en Verhagen
1. Waarom is het overleg tussen Rutte, Verhagen en Wilders mislukt?

Wilders kon het niet eens worden met Rutte en Verhagen / Wilders wilde niet verder praten / Wilders ie weggelopen uit het overleg.2. Waarover hebben ze zeven weken lang gesproken?

Over bezuinigingen

3. Waar overlegden ze met elkaar?

In het Catshuis
4. Wanneer moet het bezuinigingsplan klaar zijn?

Voor 30 april5. Wat moet er in het bezuinigingsplan staan?

Hoe Nederland gaat bezuinigen


Opdracht 5 Kopieerblad 1: ministers
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jij bent de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Jij moet ervoor zorgen dat iedereen goed onderwijs krijgt.

Je hebt geld nodig om uit te geven aan schoolgebouwen.

En aan computers en digiborden voor scholen.

En om de salarissen van de leerkrachten te betalen.

Je zorgt ervoor dat kunstenaars hun werk kunnen doen.

En dat iedereen kan genieten van kunst.
……………………………………………………………………………………………………………………
Jij bent de minister van Defensie.

Je hebt geld nodig om uit te geven aan het leger.

Het leger heeft nieuwe wapens en vliegtuigen nodig.

Dan kan het leger ervoor zorgen dat Nederland veilig is.

Je hebt ook geld nodig om de salarissen van soldaten te betalen.

Het Nederlandse leger helpt in andere landen.

Daar is ook veel geld voor nodig.
……………………………………………………………………………………………………………………
Jij bent de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Je wilt dat iedereen in Nederland zo gezond mogelijk is.

En je wilt dat zieken zo snel mogelijk beter worden.

Sporten is gezond en dus belangrijk.

Je geeft geld uit aan sportclubs.

Mensen die lang ziek zijn, kunnen soms niet werken.

Ze hebben dan hulp nodig en krijgen bijvoorbeeld geld.
……………………………………………………………………………………………………………………
Jij bent de minister van Infrastructuur en Milieu.

Jij wilt dat Nederland veilig en schoon is.

Je wilt dat alle plaatsen goed bereikbaar zijn.

Daar zijn goede wegen en spoorwegen voor nodig.

En ook vervoer over water en door de lucht

Je wilt dat iedereen goed kan leven in Nederland.

Dat de lucht bijvoorbeeld schoon is.
…………………………………………………………………………………………………………………….

Opdracht 5 Kopieerblad 2: Voorstellen voor bezuinigingen
…………………………………………………………………………………………………………………….
Er kan wel bezuinigd worden op het leger.

Nederland is toch heel veilig.

Er is nooit oorlog in Nederland.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Er kan wel bezuinigd worden op cultuur.

Cultuur is toch niet zo belangrijk.

Kunstenaars kunnen ander werk zoeken.

…………………………………………………………………………………………………………………….


Er kan wel bezuinigd worden op onderwijs.

Oude schoolgebouwen zijn nog goed genoeg.

En een digibord is niet echt nodig.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Er kan wel bezuinigd worden op wegen.

Er zijn meer dan genoeg wegen in Nederland.

Als mensen last hebben van files, kunnen ze de trein nemen.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Er kan wel bezuinigd worden op het leger.

Nederland moet andere landen niet helpen.

Het is niet ons probleem en het is veel te duur.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Er kan wel bezuinigd worden op sportclubs.

Mensen kunnen meer geld betalen om te sporten.

Want sporten doe je toch voor jezelf.…………………………………………………………………………………………………………………….


pagina van


pagina van


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina