Wees niet bang’ Goede Herderkerk Eerste KerstdagDovnload 51.38 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte51.38 Kb.


Kerstmis 2015

Wees niet bang’

Goede Herderkerk * Eerste Kerstdag

m.m.v. Interkerkelijk koor Sjaloom o.l.v. Sjaak Hamelink

Kia Wijnstra, orgel * ds. Huub Smeets, voorganger
koor & samenzang voor de dienst:


 • Lied 486

Midden in de winternacht ging de hemel open;

die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren.


Vrede was het overal, wilde dieren kwamen

bij de schapen in de stal en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren


 • Koorzang: Joy to the world

Couplet 1 koor, couplet 2 en 3 samen met gemeente
1. Joy to the world, the Lord is come!

Let earth receive her King!

Let ev’ry heart prepare Him room

And heav’n and nature sing

And heav’n and nature sing

And heav’n, and heaven and nature sing.


2. Joy to the earth, the Saviour reigns!

Let men their songs employ

While fields and floods, rocks, hills and plains

Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy

Repeat, repeat the sounding joy.

3. He rules the world with truth and grace

And makes the nations prove

The glories of his righteousness

And wonders of His love

And wonders of His love

And wonders, wonders of His love.


 • Lied 477: 1, 4 en 5

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.


O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

neem onze liefde in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.
Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren,

zingt alle scharen rondom de troon:

Glorie aan God en vrede voor de mensen!

Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.


 • Welkom en mededelingen
 • Wij zingen samen met Sjaloom uit Psalmen voor nu:

Zing een nieuw lied - refrein samen met de gemeente
Refrein: Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER, iedere dag.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER, zing overal.

Laat het horen, dat de HEER ons redt!

Ontzettend groot is hij,

Hij zal altijd groter zijn.

Een mensengod zegt niks,

Maar Gods werk zegt hoe hij is.

Zijn ogen stralen,

Zijn huis is schitterend mooi.Refrein

Leef in bewondering,

Geef vertrouwen aan de HEER.

Erken zijn overmacht,

Leg geschenken bij hem neer.

Hij leidt de wereld,

Hij wijst de volken hun plaats.

Refrein

Hemel en aarde wees blij,

Laat de zeeën bruisen, de bloemen wuiven.

Bomen, geef een staande ovatie.

Juich voor de HEER, want hij komt

Hij spreekt recht op aarde, regeert rechtvaardig.

Hij verbindt ons weer met elkaar. Refrein


 • Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en niet laat varen het werk van zijn handen, amen.


Gemeente gaat zitten
 • De witte kaars wordt aangestoken

‘Het licht schijnt helder, de nacht is voorbij.

In Bethlehems velden komt God heel dichtbij.’


Wij zingen:

De grote kaars wordt aangestoken!

Het Kind dat kwam in Bethlems stal

heeft van de Vrede ons gesproken,

van God die bij ons wonen zal.


 • Gebed om ontferming


 • Het koor zingt: Time voor peaceDarkness is falling, the air is so still


Snowflakes are falling quiet and soft

The churchbells are ringing they’re calling us in

To celebrate Him the child that is born
Refrein: It is time for peace, it is time for joy and singing

It is time for faith and love, yes it is time for peace


Ev’rything’s quiet, the sky is so clear

Stars are shining Shimmering bright

A song will be rising towards Heaven tonight

A song of the hope that is born tonight
 • Groet

Voorganger: De Heer zal met u zijn Allen: zijn Geest in ons midden


 • Gebed op Kerstmorgen
 • Wij zingen Lied 487 samen met Sjaloom * combo

1. Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in deze tijd

Mensen van het welbehagen

Roept op aarde vrede uit

Gloria in excelsis deo (2x)


2. Eer zij God die onze Vader

En die onze koning is]

Eer zij God die op de aarde

Naar ons toe gekomen is.

Gloria in excelsis deo (2x)3. Lam van God Gij hebt gedragen

Alle schuld tot elke prijs

Geef in onze levensdagen

Peis en vree, kyrieleis

Gloria in excelsis deo (2x)

 • Gesprek met de kinderen
 • Wij zingen het projectlied

melodie ‘We wish you a merry Christmas’ * Piano
Refrein: Wij weten hoe laat het is, want in de geschiedenis

van koning en keizer begint een verhaal.

De tijd van de keizer, hij zegt: ‘Ga op weg!’

Maar wie zal je leiden, waar kom je terecht?

De herders zijn buiten, daar klinkt onverwacht

een hemels geluid in een donkere nacht.

Refrein: Wij weten hoe laat het is, want in de geschiedenis

van koning en keizer begint een verhaal.

het licht zal gaan schijnen voor ons allemaal.

Het licht zal gaan schijnen voor ons allemaal!
de kinderen gaan naar de nevendienst


 • Schriftlezing: Jesaja 9: 1 – 6 * Sarah de Blaeij
 • Sjaloom zingt: ‘Het Kerstkado’

1. Een verhaal van lang geleden, het verhaal van Bethlehem

Waar Maria een kind op de aarde bracht

Toen klonk een eng’lenstem


Hoe kan een mens geloven

Een kind zo teer en klein

Dat Hij vrede op aarde brengen zou

Dat Hij Gods Zoon zou zijn.


Refrein: Kom want het kind is geboren

Kijk eens een kind in het stro

Kom iedereen moet het horen

Jezus, jouw kerstkado.


2. Ook vandaag wordt vaak vergeten wat de waarde nog kan zijn

van een kind in de kribbe die koude nacht zo kwetsbaar en zo klein


Al is het lang geleden

Al was het kind nog zo klein

Ook vandaag is dat kind nog een vredesvorst

Hij wil jouw redder zijn. Refrein


Ere zij God in de hoge

Ere zij God hier op aard

Ere zij God in de hoge

Ere zij God ook vandaag. Refrein
 • Schriftlezing: Lucas 2: 1 – 21 * Sarah de Blaeij
 • Wij zingen Lied 483 samen met Sjaloom * combo


1. koor Stille nacht, heilige nacht,

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer. (2x)

2. allen

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor. (2x)3. allen Stille nacht, heilige nacht!

Vreed’ en heil wordt gebracht

aan een wereld verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!


 • Schriftlezing: Johannes 1: 1 – 5 + 14 * Sarah de Blaeij
 • Wij zingen in verbondenheid met de VGK in Kylemore en Eersterivier Suid – Suid Afrika uit de Nuwe Sionsgesange

Lied 69: 1 * melodie Lied 481
Hoor die blye engle sing,

hoor die boodskap wat hul bring:

‘Ewig lof en dank en eer

aan die hoë Hemelheer:

Hy skenk in sy welbehae

vrede aan die mens op aarde.’

Ons Verlosser, lank verwag,

is gebore daardie nag.

Hoor hoe bly die engle sing,

aan die Here hulde bring!er is een Luisterwijzer

 • Uitleg en verkondiging…

…stilte…


 • Wij luisteren naar het combo van Sjaloom

en zingen: Is er een plaats

Is er een plaats voor ons, hier voor de nacht.


En voor het Godd'lijk kind, dat wordt verwacht.
Is er een plaats voor ons, waar vind ik rust.
Wij zijn ten einde raad en uitgeblust.

Is er een plaats voor Hem, hier voor de nacht.


Voor deze Koningszoon, zo lang verwacht.
Is er een plaats voor Hem in deze stad.
Wie heet Hem welkom in zijn huis en hart.

Is er een plaats voor Hem, wordt Hij verwacht.


Zal jouw deur open staan ook onverwacht.
Is er een plaats bij jou voor onze Heer.
Loop je bij Hem vandaan of kniel je neer.

Is er een plaats bij jou, voor onze Heer.


Loop je bij Hem vandaan of kniel je neer.


 • Aandacht voor mensen…
 • Wij zingen Lied 476: 1

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.


 • Dankgebed – voorbeden – stilte – ‘Onze Vader
 • Collecte in twee rondgangen voor 1. Kerk in Actie/ Kinderen in de knel en 2. Kerk * Sjaloom zingt Ere zij God in de hoogste heem’len en samen met de gemeente Go tell it on the Mountains

Ere zij God. Ere zij God. Ere zij God in de hoogste heem’len.

Ere zij God. Ere zij God. Ere zij God in hoogste hemelen.
Buig voor zijn Majesteit, kniel voor zijn Heerlijkheid

Voor Hem die ons Vrede geeft, voor Hem die ons leven geeft


Ere zij God. Ere zij God. Ere zij God in hoogste heem’len.

Ere zij God. Ere zij God. Ere zij God in de hoogste hemelen.


Buig voor zijn etc.

Go tell it on the mountains (refrein samen met gemeente)1. When I was a learner,

I sought both night and day

I ask the Lord to help me

And He show me the way
Refrein: Go tell it on the mountains

Over de hills and ev’rywhere

Go tell it on the mountains

Our Jesus Christ is born


2. He made me a watchman

Upon the citywall

And if I am a Christian

I am the least of all. Refrein
While shepherds kept their watching

Over wand’ring flock by night

Behold! From out the heavens

There shone a holy night. Refrein


4. And lo! When they had seen it

They all bowed down and prayed

Then travelled on together

To where the Babe was laid. Refrein


 • Wij zingen Lied 475: 1 en 3

Ik mag hier aan uw kribbe staan,

Heer Jezus, licht en leven.

Ik draag U als geschenken aan

wat Gij mij hebt gegeven.

U zij mijn hart en ziel gewijd,

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.

O neem ze aan als gaven.


Te midden van de nacht des doods

zijt Gij, mijn zon, verrezen.

O zonlicht, mild en mateloos,

uw gloed heeft mij genezen.

O zon die door het donker breekt

en ’t ware licht in mij ontsteekt,

hoe heerlijk zijn uw stralen.
 • Zegen, beantwoord met de slotregel van Stille Nacht: Amen, Gode zij eer!

 • Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge,

vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen, in de mensen een welbehagen,

in de mensen een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen.


 • Orgelspel en uitgangscollecte voor onderhoud


Vrede


Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg – en water stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten wonen dooreen in wijken van vrede in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven oude mensen maken hun dagen vol en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen geen kinderen baren voor de verschrikking.

De wolf en het lam zullen weiden tezamen:

wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg – en water stroomt voor allen.


Huub Oosterhuis naar Jesaja 65


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina