Weg met mythen en glazen plafonds: lancering databank van "Vrouwen voor topfuncties"Dovnload 24.46 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte24.46 Kb.Europese Commissie

Persbericht

Straatsburg, 12 december 2012Weg met mythen en glazen plafonds: lancering databank van "Vrouwen voor topfuncties"

De Europese economische hogescholen die betrokken zijn bij het initiatief "Women on boards" hebben vandaag hun lijst van 8 000 vrouwen die klaar zijn voor een topfunctie omgezet in een online databank. De vrouwen op de lijst voldoen aan strenge criteria inzake bedrijfsbestuur zoals gedefinieerd door beursgenoteerde bedrijven, zijn goed gekwalificeerd en staan klaar om onmiddellijk toe te treden tot een raad van bestuur. De steeds langer wordende lijst van vrouwen die klaar zijn voor een topfunctie (Board Ready Women) is nu online beschikbaar en kan worden geraadpleegd door ondernemingen en headhunters. De lijst toont aan dat er meer dan voldoende uitstekend gekwalificeerde vrouwen zijn om leiding te geven aan Europese en mondiale ondernemingen. Het is tijd dat het glazen plafond wordt doorbroken dat vrouwen nog steeds belet om door te groeien naar functies in de raad van bestuur.

Viviane Reding, Europees commissaris voor Justitie: "We moeten al het talent in onze samenleving benutten om de Europese economie een nieuwe impuls te geven. Daarom heeft de Europese Commissie Europese wetgeving voorgesteld om een evenwichtigere verdeling van mannen en vrouwen in raden van bestuur te bewerkstelligen. Ik hoor vaak dat er te weinig goed gekwalificeerde vrouwen voor topfuncties zouden zijn. De databank van de Europese economische hogescholen en vergelijkbare instellingen in de rest van de wereld toont aan dat dit een mythe is, waaraan samen met het glazen plafond een einde moet worden gemaakt. Er zijn wel degelijk goed gekwalificeerde vrouwen – wel 8 000! Bedrijven moeten dit onbenutte talent aanboren."

De databank en het bijbehorende forum worden beheerd door de club van niet-uitvoerende directeurs van de Financial Times op het mondiale zakelijke platform LinkedIn. Alle vrouwen in de databank komen in aanmerking voor een bestuursfunctie bij een beursgenoteerde onderneming en voldoen aan criteria die het afgelopen anderhalf jaar zijn ontwikkeld en vastgesteld door de leden van de organisatie van het "Women on boards"-initiatief van de Europese economische hogescholen (zie hieronder).

Elke aanmelding voor de lijst wordt zorgvuldig beoordeeld en getoetst en alleen vrouwen die aan de criteria voldoen, worden in de databank opgenomen. De deelnemende hogescholen en beroepsorganisaties hanteren dezelfde criteria voor hun deelnemende oud-studenten en leden.

Alle vrouwen op de lijst hebben ten minste vijf jaar ervaring in een of meer van de volgende functies:  • voorzitter en/of niet-uitvoerend directeur van een beursgenoteerde/particuliere onderneming

  • algemeen directeur, directeur bedrijfsvoering, financieel directeur of een andere hogere functie in het bestuur of de directie van een beursgenoteerde/particuliere onderneming

  • lid van familie en controlerend aandeelhouder van een raad van bestuur van een groot familiebedrijf

  • directeur van een overheidsinstelling

  • directeur van een organisatie in de non-profitsector

  • senior deskundige op het gebied van institutionele investeringen

  • senior partner van een vennootschap die werkt voor raden van bestuur en comités

  • ondernemer

  • senior wetenschapper met relevante ervaring

Achtergrond

In november 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor wetgeving om het de man-vrouwverhouding in de raden van bestuur te verbeteren op basis van verdiensten en kwalificaties. In het voorstel voor de richtlijn wordt als minimumdoelstelling vastgesteld dat in 2020 40% van de niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde bedrijven in Europa van het ondervertegenwoordigde geslacht moet zijn. Beursgenoteerde overheidsbedrijven moeten al in 2018 aan deze doelstelling voldoen.

Daarnaast bevat het voorstel ter aanvulling "flexquota", die de beursgenoteerde bedrijven zelf moeten vaststellen voor de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen als uitvoerende bestuurders. Deze zelfreguleringsdoelstellingen moeten in 2020 zijn bereikt (2018 voor overheidsbedrijven).

Kwalificaties en verdiensten blijven de belangrijkste criteria voor een functie in een bestuursraad. De richtlijn zorgt voor een minimale harmonisering van vereisten inzake bedrijfsbestuur, aangezien benoemingsbesluiten op objectieve kwalificatiecriteria zullen moeten worden gebaseerd. Er zijn waarborgen ingebouwd waardoor het ondervertegenwoordigde geslacht niet automatisch en onvoorwaardelijk promotie maakt. Overeenkomstig de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie inzake positieve discriminatie wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht, tenzij een objectieve beoordeling op grond van alle criteria die specifiek op de individuele kandidaten van toepassing zijn, de balans ten gunste van een kandidaat van het andere geslacht doet doorslaan. De lidstaten moeten zelf passende, afschrikkende sancties vaststellen voor bedrijven die de richtlijn overtreden.

De EU is al sinds 1957 bevoegd om wetgeving op te stellen inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen (zie SPEECH/12/702). Al in 1984 en 1996 deed de Raad aanbevelingen inzake de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de besluitvorming. Daarnaast heeft het Europees Parlement in verschillende resoluties opgeroepen tot het vaststellen van bindende quota op EU-niveau.

Uit een verslag van de Commissie van maart 2012 bleek dat raden van bestuur in de hele EU momenteel worden gedomineerd door één geslacht. In Finland bestaat het bestuur van de grootste ondernemingen voor 27% uit vrouwen en in Letland voor 26%, maar in Malta slechts voor 3% en in Cyprus voor 4%. Vooruitgang is alleen zichtbaar in landen die bindende wetgeving hebben vastgesteld. Frankrijk voerde in januari 2011 wettelijke quota in en neemt alleen meer dan 40% van de totale verandering in de EU tussen oktober 2010 en januari 2012 voor zijn rekening.

Meer informatie

Videoboodschap van vicevoorzitter Reding:http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Persdossier – Vrouwen in raden van bestuur:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Eurobarometer over gelijke kansen voor mannen en vrouwen:http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Gegevens over gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Gelijke kansen binnen de Europese Commissie

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Gelijke kansen in de lidstatenhttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

De rechtsgrondslag voor een Europees initiatiefhttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

De economische argumenten voor wetgevinghttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:http://ec.europa.eu/reding

Databank van de Europese Commissie over vrouwen en mannen in de besluitvorming:http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bijlage 1: Leden van het initiatief "Women on boards" van de Europese economische hogescholen

Hogescholen

Bocconi


Cambridge Judge Business School

EADA


EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business schoolHR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St. GallenIMD

INSEAD


Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM


Sabanci University

Skema


University of Mumbai

Beroepsorganisaties

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx


Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN – The Global Telecom Women’s NetworkGGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW – The International Alliance for Women

WiTT – Women in Telecoms and Technology

WCD – Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Vrouwen uit het bedrijfsleven

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Het Europese initiatief is mondiaal geworden nu hogescholen en beroepsorganisaties van over de hele wereld het initiatief steunen en namen aanleveren. Klik hier voor de volledige lijst van deelnemende scholen en organisaties.

Bijlage 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology ‐ Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47
IP/12/1358
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina