Wel en weetjes van groep 3/4 Er zitten 13 leerlingen in groep 3 en 15 leerlingen in groep LeerkrachtenDovnload 12.4 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte12.4 Kb.
Wel en weetjes van groep 3/4

Er zitten 13 leerlingen in groep 3 en 15 leerlingen in groep 4.Leerkrachten:

Maandag, dinsdag en woensdag: juf Dirrie

Woensdag, donderdag en vrijdag: juf Marian

Op woensdag wordt de groep gesplitst, juf Dirrie werkt met groep 3, juf Marian met groep 4

Donderdag om de week is juf Dirrie op school om individueel of in groepjes de kinderen les te geven.
Binnenkomst:

De kinderen van groep 3 en 4 blijven buiten tot dat de eerste bel is gegaan. De kinderen wachten bij het speellokaal tot de juf hen ophaalt. Natuurlijk mogen de ouders/verzorgers best nog wel eens mee de klas in om iets te bekijken van hun kind. Er is dan ook even tijd om iets te melden aan de leerkracht. Bijzondere gesprekken graag niet bij de deur. Er kan altijd een afspraak gemaakt worden, want we horen problemen of bijzonderheden graag zo snel mogelijk. Graag geen spullen van huis meenemen, tenzij de juf erom vraagt.


Dagprogramma:

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag starten we het lokaal. Het zeggen welke dag het is en nemen het dagritme door. Daarna hebben we een groepsgesprek over wat er bij de kinderen speelt en aansluitend gaan we verder met Trefwoord . Dit is onze godsdienst methode. Bij deze methode luisteren we naar Bijbelverhalen of spiegelverhalen en zingen we liedjes.

Vrijdag worden de kinderen in de Waterwijck verwacht om te gymmen. Juf Marian is daar al om de gymspullen klaar te zetten. De kinderen mogen 10 voor half 9 naar binnen gaan. In de gymzaal zijn sportschoenen verplicht. Graag kleding/ schoenen die gemakkelijk zelfstandig aan en uit gekleed kunnen worden, zodat het omkleden niet teveel tijd kost. De gymtas steeds weer meenemen naar huis, want op school is daar geen ruimte voor.

’s Morgens besteden we de meeste tijd aan de ‘leervakken’. ’s Middags is er meer tijd voor de creatieve vakken.Donderdagmiddag is er handvaardigheid. Graag niet de nieuwste kleding aan. Er zijn schorten op school om de kleding te beschermen.
Methodes groep 3:

Voor rekenen maken we gebruik van Pluspunt. Deze methode is verdeeld over 12 blokken. Elk blok heeft 6 instructielessen en 6 zelfstandige lessen. Daarna volgt een toets en dan zijn er nog 3 dagen voor re-teaching of herhaling. Het automatiseren van sommen tot 20, klokkijken van hele en halve uren, meten en wegen, heen en terug tellen tot 50 komen in groep 3 aan de orde. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het rekenbegrip/rekeninzicht. Dit wordt getoetst met de CITO Rekenen/Wiskunde. Deze toets wordt 2 keer per jaar afgenomen. Alle toetsen worden in Parnassys gezet en de resultaten kunnen thuis dus afgelezen worden.

Voor het aanvankelijk lezen gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode is verdeeld in 12 kernen. Tot en met kern 6 worden er steeds nieuwe letters en woorden aangeboden. Deze ‘structureerwoorden’ worden in de klas opgehangen. Na elke kern wordt de Veilig en Vlot toets afgenomen. De kinderen krijgen 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te lezen. Hierna krijgen ze een diploma. Welke letters / woorden er per kern aangeleerd worden kunnen bekeken worden op de site van www.veiliglerenlezen.nl kies hier: voor ouders en daarna: Dit leert uw kind. Aan het eind van elke kern krijgt uw kind een oefenblaadje mee naar huis om thuis te oefenen. Deze extra training is erg nuttig voor het automatiseren van de woorden. Het correct schrijven van de woorden wordt tegelijkertijd geoefend. Er wordt ook aandacht besteed aan het begrijpen van een tekst.

De letters worden direct met het verbonden schrift geschreven.


Methode groep 4:

Voor taal volgen we de methode: Taal in beeld. De lessen bevatten de onderdelen woordenschat,

spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw en taalgebruik). Na 3 weken volgt een toets en aansluitend herhalingstaken en plustaken.

Voor spelling volgen we de methode Spelling in beeld. Elke les start met een mini-dictee van 5 bekende woorden. We leren de volgende strategieën: Klankstrategie: schrijven zoals je het woord hoort , Regelstrategie: het toepassen van spellingsregels, Weetstrategie: het inprenten van woorden

Na 3 weken volgt een signaaldictee om te kijken met welk spellingsprobleem het kind nog moeite heeft, daarna volgt het controle dictee. Thuis kunnen de woorden geoefend worden met BLOON.

We leren in groep 4 de hoofdletters aan.Tecnisch en begrijpend lezen: Er wordt nog steeds veel tijd besteed aan lezen. Dit doen we door elke dag 15 minuten stil te lezen en we bieden verschillende leesvormen aan. Met kinderen waar het lezen nog niet voldoende geautomatiseerd is, gaan we extra trainen met Vloeiend en Vlot. Dit gaat ook mee naar huis. Verder besteden we veel aandacht aan het begrijpen van een tekst. We gebruiken hier actuele teksten voor via een online methode Nieuwsbegrip en een methode met leeskaarten, Speurneus. De kinderen moeten de teksten dan wel eerst vlot kunnen lezen. Graag thuis veel laten lezen ( leeskilometers maken!)

Voor rekenen gebruiken we de methode Pluspunt. De methode is verdeeld over 12 blokken met elk een eigen thema. Een blok bestaat uit 15 lessen: instructie lessen: aanbieden van de nieuwe stof, waarbij de kinderen veelal wordt gevraagd hoe ze de som hebben opgelost (praatlessen) en zelfstandige lessen: les wordt vooraf doorgesproken en daarna zelfstandig gemaakt. De 12e les is de toetsles. Aan de hand van de toets resultaten wordt bekeken welke sommen door sommige kinderen nog een keer moeten worden geoefend en er zijn verrijkingslessen voor kinderen die de toets goed gemaakt hebben.

We leren: optellen en aftrekken t/m 100. Tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10 Graag samen met uw kind thuis oefenen. Klokkijken: hele, halve en kwartieren. Ook dit jaar kunnen de kinderen weer gebruik maken van Rekentuin. Alle toetsgegevens staan in Parnassys en kunnen dus thuis ingezien worden.

Engels:

Op woensdagochtend komt Miss Alice op school om met de kinderen Engels te spreken. Dinsdag doet Miss Dirrie de Engelse les. Smiley Tiger helpt ons hierbij. Op de computer doen we spelletjes met Engelse woorden.


De vreedzame school

We volgen met alle kinderen van KC Johan Friso het programma van de Vreedzame school. We leren hoe we met elkaar omgaan, hoe we conflicten kunnen oplossen enz. Ook hebben alle kinderen een taak. Deze taak houden de kinderen ongeveer 4 weken, daarna krijgen ze weer een nieuwe taak. Soms blijven de kinderen iets langer op school om hun taak uit te voeren.


Meervoudige intelligentie

Een paar weken per jaar werken we ’s middags aan een thema. De thema’s van dit schooljaar zijn: De uitvinder, Sinterklaas, Sprookjes, Talentenjacht/Circusschool en het Museum.


Huisbezoek:

Bij de kinderen van groep 3 komen we op huisbezoek.


Yurlpagina

Op de site van KC Johan Friso staat de Yurl pagina van groep 3/4. Hier kunnen de kinderen leuke oefeningen doen, spelletjes spelen en filmpjes kijken.


Verjaardagen:

De verjaardag van uw kind wordt in groep 3/4 zonder ouders gevierd. We tracteren ’s morgens om 10 uur in de klas en aansluitend gaan de kinderen met 2 klasgenootjes de klassen rond om bij de andere juffen langs te gaan.Marian Bijkerk en Dirrie Kollen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina