Welkom op de Katholieke Jongerendag 09 Het thema dit jaar is ‘Durf te leven!’ ContactpersonenDovnload 78.35 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte78.35 Kb.

PERSMAP
Katholiek Jongerendag 2009

8 november


‘Durf te leven!’

Welkom op de Katholieke Jongerendag 09
Het thema dit jaar is ‘Durf te leven!’

Contactpersonen:

Om u van concrete informatie te voorzien en u wegwijs te maken, is vandaag aanwezig:

Bert Elbertse, Afdeling Pers & Communicatie (06-10296267)
Praktische informatie:

Op vertoon van uw badge kunt u bij de catering in de Flik-Flakhal gedurende de hele dag koffie of thee halen.

De persmap is digitaal te verkrijgen op www.Jongkatholiek.nl/kjd onder de kop pers / persmap
INHOUD


 • Welkomstwoord

 • Samenvatting belangrijkste punten programmaboekje

 • Programmaboekje

 • Feiten op een rij

 • Deelnemers beurs en informatiemarkt

 • Achtergrondinformatie Katholieke Jongerendag

 • Preek Homilie Mrg. J. van Den Hende

 • Persberichten

 • Flyer Katholieke Jongerendag 2008 ‘Durf te leven!’

 • Kaart Diaconaction

 • Folder leiderschapstraining

 • Jongerencollecte

SAMENVATTING BELANGRIJKE PUNTEN PROGRAMMABOEKJE
PLATTEGROND (pagina 4-5)
ARTIESTEN (pagina 8/9)

 • Make Up Your Mind

 • Dansgroep United

 • Bernice Fransen

 • The Fruits.


Sprekers (pagina 10/11)

 • Leo Fijen

 • Marc timmermans, pr

 • Hilde Kieboom

 • Eric Jacquinet


PROGRAMMASCHEMA EN LOCATIES (pagina 12)
JONGEREN- EN TIENERPROGRAMMA IN DE OCHTEND (pagina 14)
JONGEREN WORKSHOPS (pagina 17, 19 EN 23)

 • Consuminderen? Hilde Kieboom e.a.

 • Op koers blijven Mgr. Van Burgsteden

 • Het leven leven! Loa fFijen e.a.

 • Geroepen Ad Verest

 • Man / Vrouw Marc TimmermansTIENERS WORKSHOPS (pagina 23 en 25)

 • Rock Solid

 • Leven doet soms pijn

 • Hyves enzo

 • Naakt zonder schaamte


WORKSHOP JEUGDWERKERS (pagina 25)

 • Eric Jacuinet voor jeugdwerkers


BEURS (pagina 25, 27 en 28)
EUCHARISTIVIERING (pagina 30-38)

Hoofdcelebrant monseigneur Van de HendeFEITEN OP EEN RIJ
 • Dit is de 32ste editie van de Katholieke jongerendag, waarvan de 5de keer onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie.

 • Er zijn verschillende leden van de bisschoppenconferentie aanwezig, waaronder:
  Mgr van De Hende, Bisshop van Breda en hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering;

Mgr E. De Jong, referent voor Jeugd en Jongeren;

En Mgr A.L.M Hurkmans (bisschop van Den Bosch en dus gastheer van de KJD). • Deze dag zou niet mogelijk zijn door de 150 vrijwilligers, waaronder 45 sjouwers, die zich dit weekend inspannen voor de KJD.

 • Er zijn ongeveer 1500 broodjes besteld;

 • 2700 boekjes gedrukt;

 • 1982 stoelen neergezet waarvan 1082 zwart en 900 Bordeaux.

 • Het hoofdpodium bestaat uit 77 losse delen, aan elkaar gehouden door 160 klemmen.

 • 48 uur heeft de organisatie er over gedaan om alles op te bouwen. In 6 uur moet het allemaal weer afgebroken worden.

 • Er zijn 60 informatiemarktdeelnemers en 6 beursstandhouders

 • Thema’s van voorgaande jaren: 2005 ‘Helder’

2006 ‘Licht’
2007 ‘Paradiso’

2008 ‘Zout’!
deelnemers beurs en informatiemarkt Katholieke Jongerendag 2009 ‘Durf te leven’
M = Locatie Maaspoort
FF = Locatie FlikFlak

BEURS
Bisdom Den Bosch (M)

Diaconaction (FF)


Faculteit Katholieke Theologie (FF)

Jong Katholiek (FF)

Kerk in Nood (M)

RKK (M)


InformatiemarktAartsbisdom Utrecht Roepingenraad (M)

Abdij Van Berne (FF)

Arienskonvikt en Vronesteyn (FF)

Bisdom Breda (FF)

Bisdom Haarlem (FF)

Bisdom Roermond

Blauwe Zusters (FF)

CDJA (FF)

Christelijke Hogeschool Ede (M)

Congregatie van het heilig Sacrament (M)

Congregtie van Sint Jan LVW (M)

Crossroads vakanties (FF)

De Tiltenberg (FF)

Dominicanessen van Bethanië (FF)

Emmanuel Gemeenschap (FF)

Fidesco (FF)

Focolare Beweging (M)

Foyer de Charite 'Marthe Robin' (FF)

Franciscanen (M)

Gebedsgroep Pater Pio (M)

Geloof en Licht Nederland (M)

Gemeenschap Chemin Neuf (FF)

Grootseminarie Rolduc (M)

Grootseminarie St. Janscentrum (FF)

IBO Nederland (M)

Isidorusweb (FF)

Katholieke Bijbel Stichting (M)

Katholieke Charismatische Vernieuwing (FF)

Katholiek Nieuwsblad (FF)

Konferentie Nederlandse Religieuzen (FF)

Legionairs van Christus (FF)

Missiezusters van het Kostbaar Bloed (M)

Make Up Your Mind (M)

Navigators Studentenverenigingen (M)

NFP Nederland (FF)

Passiespelen Tegelen

Plant een Olijfboom

Pro Life (M)

Prov. Bestuur Fraters CMM (M)

Radio Maria (FF)

RK Geestelijke Verzorging Defensie (FF)

Sant'Egidio (FF)

SRKK/RKkerk.nl (M)

Stichting De Boog (M)

Stichting de Hoop (FF)

Stichting Jong Lourdes (M)

Stichting Katholiek Alphacentrum (FF)

Stichting Kerk en Dier (M)

Stichting Kinder- en Jeugdwerk Samuel (FF)

Stichting Livingstone (M)

Stichting Oikos (M)

Stichting SOS Straatkinderen (M)

Studentenparochie H. Thomas van Aquino (FF)

Taize (FF)

The Fruits (M)

Vereniging voor Latijnse Liturgie (FF)

WKJ (FF)

Youth for Christ (FF)

Zusters Redemptoristinnen (M)

Zusters van het Arme Kind Jezus (FF)ACHTERGRONDINFORMATIE KATHOLIEKE JONGERENDAG

De Katholieke Jongerendag (KJD) is een van de drie grote evenementen die de Katholieke Kerk in Nederland jaarlijks voor jongeren organiseert. Ontmoeting en geloofsverdieping staan tijdens de dag centraal. De organisatie van de KJD is in handen van Jong Katholiek, de afdeling Jeugd en Jongeren van de Bisschoppenconferentie. De dag wordt bezocht door jongeren uit heel Nederland, in de leeftijd van 12 tot 30 jaar.

ONDER EMBARGO TOT 16:30 ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT
Homilie Mgr. J. van den Hende, Katholieke jongerendag 8 november 2009

Vandaag hebben we vaak de oproep Durf te leven gezien en gehoord! Durf te leven, het klinkt als een uitdaging, zo van: Leef eens als je durft of: Jij leven? Dat durf je toch niet!

Maar we moeten ons niet meteen uit de tent laten lokken door te zeggen:

Natuurlijk durf ik te leven!!
De vraag moet allereerst zijn: Durf te leven: over welk leven gaat het? Wat is dat: leven? Wat voor soort leven? Dat is bepaald niet een-twee-drie gezegd: een luizenleven? Een hondenleven? Of: leven als god in Frankrijk?
Durf te leven. Ik weet zeker dat het op deze Katholieke jongerendag niet gaat om een platte beschrijving van wat leven is, bijv. leven is een kwestie van adem halen……………………
We zijn vandaag naar deze jongerendag gekomen als mensen van geloof. We mogen deze eucharistie vieren als leerlingen van Jezus. Als wij de uitnodiging durf te leven echt willen beantwoorden, dan kunnen we het best te rade gaan bij Gods Woord, de heilige Schrift en een duik nemen in de Catechismus van de Kerk. In de Bijbel wordt veelvuldig over leven gesproken. En de Catechismus van de Kerk legt ons uit wat de volle betekenis van leven is.
Als wij in het licht van ons geloof oog krijgen voor de diepe betekenis van leven, dan leren we ook te zien wat leven NIET is: leven staat niet op zichzelf, leven is niet ons bezit, leven is niet het product van mijn inspanningen, leven is niet een toevallige samenloop van omstandigheden.

Maar laten we vandaag vooral benadrukken wat leven WEL is, waar het in het geloof om gaat als we zeggen: wij durven te leven!


Al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, in het boek Genesis wordt aan ons verkondigd dat het God is die het leven heeft gemaakt. Dat God ons -mensen- tot leven heeft geroepen.

De Catechismus sluit daarbij aan en zegt dat het menselijk leven vanaf zijn oorsprong getekend is door Gods scheppende activiteit. Het menselijk leven heeft voor altijd een speciale relatie met de Schepper. God alleen is de meester van het leven, vanaf het begin tot het einde (KKK n. 2258).


Natuurlijk is het ons geraden om hier op aarde te blijven ademen, maar het is God die ons allereerst de levensadem heeft gegeven, heeft ingeblazen. Durven we ons leven te zien als iets dat niet van ons zelf is maar een geschenk van God? Durven we het aan om niet langer te dromen van een maakbaar leven waarin we als mens zelf middelpunt, begin en einde zijn?
Als christen durven leven betekent dat je je leven als mens in verband brengt met God die onze Maker is en die de bezieling is van ons menselijk bestaan. Durven leven in geloof betekent ook dat we ons bestaan als mens als een opdracht van God beschouwen. Durven leven als kind van God betekent dat je ten diepste gelooft dat het leven van iedere mens een bestemming heeft. God heeft een bedoeling met ieder van ons. Iedere mens wordt geroepen om in verbondenheid met God te leven.
Nog eens de Catechismus: De diepste grond van de waardigheid van een mens is de roeping van de mens tot gemeenschap met God. Vanaf de geboorte wordt een mens uitgenodigd tot een dialoog met God. Pas als we als mens beseffen dat we bij God horen als onze Schepper, pas als we de liefde van God leren kennen in ons leven, pas dan hebben we de waarheid en de betekenis van het leven leren kennen (KKK n. 27).
Ons geloof zegt dus dat God aan het begin staat van ons leven. Hij heeft ons gemaakt en God zag dat het goed was.
Toch kunnen we niet beweren dat ons leven als mens in het hier en nu altijd volmaakt is. Integendeel, ons menselijk leven wordt vaak getekend door eigengereidheid. Door afstand te nemen van God, door onze zonde is ons leven broos en kwetsbaar geworden.
We zijn sterfelijk. Veel mensen hebben maar al te vaak de ondervinding dat hun leven aan een draadje hangt. In de 1e lezing (1 Kon. 17, 10-16) hoorden we dat een weduwe met haar zoon de hongerdood nabij zijn. De weduwe zegt: ons wacht de dood. De profeet Elia echter spreekt de belofte uit dat het God, de Heer van al wat leeft, bepaald niet onverschillig laat als mensen dood gaan, dat de God van Israël het leven juist wil behoeden en bewaren.
Op grond van Gods Woord kunnen we zeggen dat durven leven als mens met God vraagt dat wij ons durven toevertrouwen aan God die de Heer is van ons leven. Durven leven betekent dat we ons leven in Gods hand durven leggen -wat er ook gebeurt. In het evangelie -de woorden van Jezus- stond te lezen dat een arme weduwe alles waar ze van leven moest in een offerkist van de tempel wierp (Mc. 12, 42-44).
En, hebben we vandaag ook goed gehoord hoe God zelf alles geofferd heeft voor ons mensen?

Dat stond in de 2e lezing (Hebr. 7, 23-28). Jezus Christus, Gods Zoon is mens geworden. Hij maakte zich klein om ons leven te delen. Hij heeft uiteindelijk zijn leven gegeven aan het kruis. Na zijn dood is Christus opgestaan, Hij is verrezen. Hij heeft voor ons opnieuw de weg naar het eeuwig leven opengemaakt.


En waarom? Omdat ons leven als mens door God niet bedoeld was als een doodlopende weg. Ons leven als mens heeft een bestemming. We worden opgeroepen om als mens de weg van het evangelie te gaan. Kijk maar in het evangelie van vorige week zondag (Mc. 12, 28b-34). Daar noemt Jezus met nadruk de twee voornaamste geboden voor ons als mensen van geloof, n.l. bemin God met heel je hart, ziel, verstand en kracht, bemin je naaste als jezelf.


Tot slot zou ik nog wel een aantal directe vragen aan jullie willen stellen, juist in het licht van de uitnodiging Durf te leven.


Geloof je echt dat jouw leven een geschenk is van God?

Durf jij op zoek te gaan naar Gods bedoeling met jouw leven?

Ben jij bereid om uiteindelijk te antwoorden op de roepstem van God?

Durf jij te doen wat de Heer in jouw hart heeft gelegd als opdracht voor je leven?

Ben je zuinig op je band met God, of beter gezegd: ben je zuinig op Zijn verbond met jou?

Durf je je zonden te erkennen en te belijden om steeds opnieuw Gods vergeving te ontvangen?

Wil je in je leven van alledag een instrument van God zijn: in wat je denkt, doet en zegt?

-dan wordt zichtbaar dat je als mens geschapen bent naar Gods beeld (Gen. 1, 27)-

En durf je toe te geven dat je in je leven daarbij steeds weer Gods kracht en inspiratie nodig hebt,

en de gemeenschap van de Kerk?


Als bisschop heb ik een wapenspreuk mogen kiezen, een motto. Ik heb destijds gekozen voor woorden uit de Bijbel, uit de lofzang van Zacharias. In ’t Latijn gezegd: sine timore serviamus illi. In ’t Nederlands: dat wij God mogen dienen zonder vrees (Lc. 1, 74).

Met jullie allemaal ben ik als bisschop geroepen om in mijn leven God te dienen, zonder bang te zijn! Voor God leven zonder bang te zijn. Als je ’t mij vraagt is dat pas echt durven leven! Amen.PERSBERICHTEN

Secretariaat

Van het rooms-katholiek kerkgenootschap in nederland


AFDELING PERS & COMMUNICATIE
persbericht t.a.v. redactie glv / redactie Binnenland (1 blz.)


Thema Katholieke Jongerendag 2009:

Durf te leven!
Utrecht – 7 mei 2009 – Durf te leven! Dat is het thema voor de van de Katholieke Jongerendag (KJD) 2009. De jaarlijkse ontmoetingsdag voor katholieke tieners en jongeren vindt plaats op zondag 8 november in de Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch. De KJD is een initiatief van de Bisschoppenconferentie en wordt georganiseerd door Jong Katholiek, de afdeling Jeugd & Jongeren van de Nederlandse Kerkprovincie. In 2008 werden ruim 2000 bezoekers geteld.
Van jongeren wordt veel verwacht. Door ouders, docenten, leidinggevenden, vrienden, om de jongere zelf niet te vergeten. Ze moeten verantwoordelijkheid nemen, prestaties leveren in werk en studie, altijd bereikbaar zijn. Een leven vol van verwachtingen. Maar is dat ook de volheid van het leven? Wim Velzeboer, projectleider van de KJD: ‘Durf te leven is eigenlijk een vreemde uitspraak. Ik leef toch? Maar Jezus zegt in het evangelie: “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.” (Joh 10:10b). De volheid van het leven loop je mis als je alleen maar bezig bent om aan alle menselijke verwachtingen te voldoen. Pas als je durft te leven naar de verwachtingen die God van je heeft, vind je de volheid van het leven. Vandaar de oproep: Durf te leven!’
Ook dit jaar biedt de KJD in de Bossche Maaspoort een zeer gevarieerd programma op diverse podia en in workshops. Hiermee wil de KJD jongeren handvatten bieden om in hun dagelijks leven én in de maatschappij inhoud te geven aan het echte leven. Na een spetterende opening zullen verschillende sprekers op het hoofdpodium ingaan op het thema ‘Durf te leven!’ Er zijn meerdere verdiepende workshops en verscheidene organisaties presenteren zich op de informatiemarkt. De dag wordt afgesloten met de grootste jongeren eucharistieviering in Nederland.
Het gedetailleerde programma van de KJD en inschrijfmogelijkheden volgen later dit jaar. Meer informatie over het jongerenwerk van de katholieke Kerk in Nederland is te vinden op www.jongkatholiek.nl.

7 mei 2009 – Secretariaat rkk – afdeling Pers & Communicatie – MvD
Secretariaat

Van het rooms-katholiek kerkgenootschap in nederland


AFDELING PERS & COMMUNICATIE

persbericht t.a.v. redactie glv / redactie Binnenland (2 blz.)Katholieke Jongerendag 2009:
Durf te leven!

Utrecht, 6 oktober 2009
Durf te leven! Dat is het thema van de Katholieke Jongerendag 2009. De jaarlijkse ontmoetingsdag voor katholieke tieners en jongeren vindt plaats op zondag 8 november in de Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch. In 2008 werden ruim 2000 bezoekers geteld. Dit jaar worden minstens weer net zoveel jongeren verwacht.
Als er iets is waar we zelf niet voor hebben gekozen en waarvoor we geen moeite hoeven te doen, dan is het om te leven. Het leven gaat ‘zijn gangetje’. Maar beleven we met onze drukke agenda’s dit leven ook ten volle? Een vraag die centraal staat tijdens deze vijfde landelijk jongerendag. En welke rol speelt God in ons leven, durven we te luisteren naar Zijn stem, durven we te leven?
Programma: flitsend en bezinnend

De Katholieke jongerendag (KJD) gaat knallend van start met de band MUYM (Make Up Your Mind). Tijdens de opening zullen Leo Fijen, hoofd Godsdienst en Cultuur bij de KRO, en Hilde Kieboom, voorzitter van de wereldwijde lekenbeweging Sant’Egidio uitgebreid stilstaan bij het thema ‘durf te leven’. Vervolgens zal een aantal sprekers op ieder een eigen wijze het thema van de dag verder uitdiepen.

In de middag worden meerdere workshops gegeven. Workshops gericht op jongeren (16 t/m 30 jaar) en workshops speciaal voor tieners (12 t/m 15 jaar). Deelnemers kunnen met elkaar en de workshopleiders in gesprek gaan over onderwerpen als bijvoorbeeld de essentie van het leven en leven volgens het evangelie. Ook thema’s als internet, roeping, relaties en liefde zijn onderwerpen die tijdens de verschillende workshops aan de orde komen. Doorlopend is er een informatiemarkt met stands van uiteenlopende organisaties. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering.

De jongerendag begint om 09.30 uur en duurt tot 17.30 uur.


Live uitzending RKK

De RKK zal 8 november van 10.00 uur tot 11.00 uur het openingsprogramma van de KJD live uitzenden op tv. Naast het openingsprogramma zullen ook enkele jongeren aan het woord komen tijdens deze tv-uitzending.


Bezield talent

Tijdens de KJD word de allereerste Bezield talent CD gepresenteerd van label en productiehuis “Godlof”. De CD met daarop de titelsong van de KJD, is ontstaan uit een talentenwedstrijd. Dit unieke album is nu al te bestellen bij de KJD. Meer informatie is te vinden op www.godlof.nl.


Opgave en vervoer

Kaarten zijn voor €8 te bestellen op www.jongkatholiek.nl/kjd. Prijs aan de deur is €10.

De Maaspoort te ’s-Hertogenbosch, Marathonloop1, is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. In verschillende bisdommen wordt gezamenlijk vervoer georganiseerd. Op de website van Jong Katholiek is hierover meer informatie te vinden.
De KJD is een initiatief van de Bisschoppenconferentie en wordt georganiseerd door Jong Katholiek, de afdeling Jeugd & Jongeren van de Nederlandse Kerkprovincie.

Meer informatie over het jongerenwerk van de katholieke Kerk in Nederland is te vinden op www.jongkatholiek.nl.Secretariaat

Van het rooms-katholiek kerkgenootschap in nederland


AFDELING PERS & COMMUNICATIE
persuitnodiging t.a.v. redactie glv / redactie Binnenland (2 blz.)Durf te leven!
Utrecht, 2 november 2009
Geachte redactie,
De jaarlijkse Katholieke Jongerendag (KJD) vindt op zondag 8 november plaats in de Maaspoort te Den Bosch. Deze dag van ontmoeting en geloofsverdieping heeft als thema ‘Durf te leven!’ Met muziek, dans en workshops daagt de organisatie jongeren uit om actief met hun geloof om te gaan in het licht van het thema.
U bent van harte welkom om van deze dag verslag te doen. Aanmelding vooraf (telefonisch of per mail) wordt op prijs gesteld.
Programma

Het openingsprogramma begint om 9:30 uur. De Katholieke jongerendag (KJD) gaat om 10:00 uur dan echt knallend van start met de band MUYM (Make Up Your Mind). Tijdens de opening zullen Leo Fijen, hoofd Godsdienst en Cultuur bij de KRO, en Hilde Kieboom, voorzitter van de wereldwijde lekenbeweging Sant’Egidio uitgebreid stilstaan bij het thema ‘Durf te leven’. Andere sprekers tijdens de dag zijn: priester Marc Timmermans en priester Eric Jacquinet, verantwoordelijke bij het Vaticaan voor de Wereld Jongeren Dagen. Het openingsprogramma wordt live uitgezonden door de RKK.


Naast het hoofdprogramma is er voor de jongeren (16-30 jaar) en de tieners (12-15 jaar) een apart programma en verschillende workshops. Tieners die zich willen uitleven kunnen terecht in de Flikflak-hal om te apenkooien. Maar ook voor de jongeren die even rust zoeken is er een plek: in de middagpauze verzorgen twee broeders een middaggebed op de manier zoals men dat gewend is in het Franse Taizé.
De dag wordt om 15.30 uur afgesloten met een eucharistieviering waarin monseigneur van den Hende, Bisschop van Breda, hoofdcelebrant is.
Contactpersonen:

Om u van concrete informatie te voorzien en u wegwijs te maken, is ondergetekende op 8 november aanwezig.


Met vriendelijke groet,
Bert Elbertse

Hoofd Pers & Communicatie


Wat? Katholieke Jongerendag;

Wanneer? zondag 8 november;

Hoe laat? 09.30 tot 17.30 uur;

Waar? Maaspoort, Marathonloop 1, Den Bosch

Het programma:

Zie voor meer informatie:www.jongkatholiek.nl/kjd

Secretariaat

Van het rooms-katholiek kerkgenootschap in nederland


AFDELING PERS & COMMUNICATIE
persbericht t.a.v. redactie glv / redactie Binnenland (2 blz.)

Leiderschapstraining voor jongeren
Utrecht, 13 oktober 2009
Voor jongeren die zich willen inzetten in de katholieke Kerk, en dan met name binnen het jongerenwerk, start binnenkort een speciale leiderschapstraining. Een training voor kerkelijk actieve jongeren die een heldere persoonlijke visie willen ontwikkelen op het gebied van werk, Kerk en samenleving en hun verantwoordelijkheid hierin willen nemen.
Tijdens drie trainingsweekenden worden jongeren toegerust in allerlei vaardigheden als leidinggevende en verdiepen ze samen met anderen hun geloof. Iedere deelnemer krijgt tijdens de training een persoonlijke coach die hem of haar helpt bij het groeiproces.
Inhoud

Tijdens ieder weekend behandelen trainers van xpand een specifiek thema. Zo staat één weekend in het teken van inzicht in eigen talenten, is het tweede weekend geheel gericht op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en zal het laatste weekend vooral ingaan op teamwork. Naast inleidingen op de verschillende thema’s wordt er tijdens de weekenden gewerkt in kleine groepen en heeft iedere deelnemer een individueel gesprek met de persoonlijke coach. Er is aandacht voor bezinning en gebed. Elk trainingsweekend wordt door de deelnemers thuis voorbereid. Daarnaast vindt ook tussen de trainingsweekenden door een gesprek met de coach plaats.


Voor wie

De training is bedoeld voor jongeren van 18 tot 30 jaar die actief zijn of willen worden in het katholieke jongerenwerk. Van deelnemers wordt verwacht dat ze aan de gehele training van drie weekenden deelnemen en dat ze zich actief inzetten om hun persoonlijke leerdoelstellingen daadwerkelijk te behalen.Plaats, kosten en inschrijving

De training is een initiatief van Jong Katholiek, de jongerenafdeling van het Secretariaat van het Rooms-katholiek Kerkgenootschap. De organisatie gebeurt in samenwerking met christelijk trainingsbureau xpand. De trainingsweekenden vinden plaats op 27 november, 8 januari en 12 maart. Een trainingsweekend start op vrijdagavond en wordt op zondagmiddag afgesloten. De locatie is het Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. De kosten bedragen €225, all-in.Inschrijving kan tot 9 november aanstaande via Femke@jongkatholiek.nl of telefonisch 030 – 232 69 21.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina