Welsh Pony en Cob VerenigingDovnload 54.59 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte54.59 Kb.

W
elsh Pony en Cob Vereniging


40 jaar het stamboek voor de rasfokker van de Welsh

maart 2011, newsletter 1

Beste Welsh-liefhebber,
1. Uitnodiging voor de Premium Stallion and Youngstock Show op 23 april 2011 in Houten.

De inschrijving staat open voor leden en niet-leden. Te winnen zijn beroemde wisselbekers, prachtige Engelse sjerpen en rozetten, premiums voor de hengsten en de fel begeerde WP&CS Overseas Bronse Medal. Het is een show voor alle secties met rubrieken aan de hand voor hengsten en merries met aparte rubrieken voor ruinen; rij-, men-, en tuigrubrieken voor merries, hengsten en ruinen en young handlers (14-20 jr.).


sectie A en B Mr. Stuart Franklin (Sarum Stud); hij jureert ook young handlers, Partbred en rijrubrieken;

sectie C en D Mrs. Frances Jackson (Ashgrove Stud); zij jureert ook de men- en tuigrubrieken.

A/B

Mr. Stuart Franklin (Sarum Stud) sectie A en B

Het begin van de Sarum fokkerij was in 1967, maar zijn interesse voor Welsh pony's ontstond veel eerder op de Shalbourne Stud waar hij als jonge man de pony's showde. Op deze fokkerij stond ooit Coed Coch Glyndwr ter dekking. Zijn eerste sectie A pony was de FS1 merrie Norwood Bilberry. Na zijn huwelijk werden de sectie A's geleidelijk uitgebreid met behulp van de Bengad stud via het uitlenen van hengsten. De grootste invloed op de fokkerij had de

aankoop van Cledwyn Red Rose. Ze hadden toen al Springbourne Hector als veulen gekocht. Veel van hun nafok wordt geshowd door Adam Fletcher, een bekende voorbrenger. In 2006 won de Sarum stud de National Foal show. Als fokhengsten gebruikte hij naast enkele in

Nederland en België gefokte hengsten ook Heniarth Quinell,

gekocht na eerst geleend te zijn. Hun merriemateriaal is naast de Cledwyn merrie opgebouwd uit Bengad en Springbourne bloed. Ook op het gebied van bestuur is Mr. Franklin erg actief, naast Council lid van de WP&CS is hij ook lid van het organisatieteam dat

HENIARTH QUINELL de International Show dit jaar in Builth Wells organiseert.

De WPCV verheugt zich erg op de komst van dit jurylid.
Mrs. Frances Jackson (Ashgrove Stud) sectie C en D

  Mrs. Jackson is sinds 1962 lid van de WP&CS.

In 1970 is ze begonnen met de Ashgrove

fokkerij, eerst met alle secties maar later is

ze zich gaan concentreren op de secties C

en D. In 2009 keurde zij op de Royal Welsh

de bekende (eerste) moddershow. Ze houdt

van cobs en C's met een goed hoofd en

een diep lijf, niet te lang, gepaard gaande

met bewegingen op alle vier benen met

kracht vanuit de achterhand. Haar kampioen

was Fronarth Robben met Nebo Rachel als

reserve. Haar grootste foksucces is

Ashgrove Abigail, viervoudig Royal Welsh

winnaar. Als enige sectie C won zij ook de

Tom & Sprightly Cup. Ook fokte ze met ASHGROVE ABIGAIL

Abercippyn Crackerjack de mooie, typische

Ashgrove Flash Jack, die op de Fronarth fokkerij goede resultaten laat zien. In Nederland is ooit voor de sectie C aangeboden de hengst Rhyd-ddu Gladiator uit Abigail, die waarschijnlijk te vroeg kwam. Er waren toen nauwelijks sectie C merries; dit geldt ook voor Ashgrove Crackerjack die hier enige jaren verbleef.


Het inschrijfformulier voor de Premium Stallion & Youngstock Show treft u hierbij aan.

Voor het complete vraagprogramma zie www.wpcv.nl/shows/shows-in-2011/premium-show-2011, of

bel met Anneke Lodewijk, tel. 076-5963737, rolinahoeve@zonnet.nl;

Datum 23 april 2011

Locatie Zilfia’s Hoeve te Houten

Inschrijving inschrijving sluit op 11 april 2011
Rubrieksindeling

sectie’s A B C D Welsh Part-Bred

1-jarige hengsten 1 9 17 25 33

1-jarige merries 2 10 18 26 34

2-jarige hengsten 3 11 19 27 35

2-jarige merries 4 12 20 28 36

3-jarige hengsten 5 13 21 29 37

3-jarige merries (niet zogend) 6 14 22 30 38

4- t/m 7-jarige hengsten 7 15 23 31 39

8-jarige en oudere hengsten 8 16 24 32 40

41. Ruins van alle secties van 1 t/m 3 jaar

42. Ruins van alle secties van 4 jaar en ouder

43. Enkelspan menpony's en Cobs, vrijetijdsaanspanning.

44. Enkelspan tuigpony's en Cobs voor concourswagen.

45. Dubbelspan menpony’s en Cobs vrijetijdsaanspanning.

46. Dubbelspan tuigpony’s en Cobs voor concourswagen of spider

47. Welsh pony´s en cobs onder het zadel

48. Young handlers (14-20 jaar)

belangrijk om te weten

Deze informatie ontvangt de deelnemer nogmaals met de toezending van de dagindeling:

1. In de showring is het aanjagen van een pony door een tweede persoon niet toegestaan, indien nodig kan de ringmeester behulpzaam zijn met het aanmoedigen van de pony. De voorbrenger mag een zweep van maximaal 75 cm. lengte gebruiken; plastic aanhangsels aan de zweep, rammeldoosjes of anderszins zijn niet toegestaan;

2. Uw tenue is bij voorkeur in Engelse of in Nederlandse stijl (geheel wit met witte of rode stropdas); uw tenue is in ieder geval correct en niet storend;

3. In de Young Handlersrubrieken dienen deelnemers 14-20 jaar te zijn; in deze rubriek mogen hengsten worden voorgebracht;

4. De pony en zijn begeleider kunnen worden verzocht de showring te verlaten bij misdragingen,

bij overmatig gebruik van zweep en/of sporen zulks ter beoordeling van de jury of ringmeester;

5. Om de onafhankelijkheid van de engelse juryleden tijdens de jurering te bewaren, wordt u verzocht hun niet aan te spreken, totdat de jurering voor uw pony is afgelopen (voor de 1e en 2e geplaatste

dieren betekent dit tot na afloop van de kampioensrubrieken). Ook dient u er op te letten dat de jury niet meekijkt in de catalogus;

6. Alle deelnemende dieren dienen een paspoort bij zich te hebben. De dieren waarvan de eigenaar in Nederland woonachtig is, dienen tevens gechipt te zijn;

7. Indien nodig zal de organisatie rubrieken splitsen of samenvoegen;

8. Deelnemers zijn aanwezig op eigen risico; de WPCV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan personen, dieren of goederen;

9. Een samenkomst van dieren brengt altijd het risico van verspreiding van dierziekten met zich mee. De deelnemers worden daarom verzocht de passende maatregelen te nemen. Inenting tegen influenza en tetanus wordt geadviseerd. Ook moet worden voorkomen dat pony’s neuscontact maken. Zichtbaar ongezonde dieren (bv. veel neusuitvloeiing, veel hoesten) worden uitgesloten van de showring, zulks ter beoordeling van de jury of ringmeester;

10. Een pony neemt deel aan rubrieken onder zadel, of neemt deel aan aangespannen rubrieken;

11. Menrubriek nr. 43 en 45:

De pony is voorzien van normaal beslag (geen dubbele of verzwaarde ijzers). Een opzet is toegestaan, mits gebruik wordt gemaakt van een opzetbitje. Het gebruik van een spaerriem en staartlepel zijn beiden niet toegestaan.Tuigrubriek nr. 44 en 46:

Gebruik wordt gemaakt van een vierwielig concourswagentje. In rubriek 46 mag ook gebruik worden gemaakt van een spider; verder is van toepassing genoemd bij rubriek nr. 43 en 45.Rijrubriek: Een rijzweep van max. 75 cm. lengte is toegestaan. Het gebruik van sporen is niet toegestaan. Een sjabrak groter dan het zadel en voorzieningen aan de benen (bandages, springschoenen, etc.) zijn niet toegestaan. Staart en manen worden in niet ingevlochten, uitgezonderd WPBR;

12. Om te ontmoedigen dat met 2-jarige merries worden gefokt, zijn er geen rubrieken voor 3-jarige merries met veulens; daarom worden in de rubriek 3-jarigen alleen niet-zogende merries toegelaten;

13. Pony’s sectie A, B, C of D moeten in een zo natuurlijke mogelijke staat worden voorgebracht. Scheren en vlechten is niet toegestaan, uitgezonderd een klein vlechtje achter het oor.

14. U wordt verzocht het terrein netjes achter te laten; stro, zaagsel, mest, blikjes, papiertjes ed. kunt u meenemen naar huis of op de juiste wijze afvoeren d.w.z. stro, zaagsel en mest in de kruiwagen / blikjes etc. in de afvalemmer;

15. Door in te schrijven verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het inschrijfgeld. Mocht de deelnemer niet aanwezig zijn op de shows, of mocht één (of meerdere) van zijn pony’s niet aanwezig zijn, dan blijft de verplichting gehandhaafd om het inschrijfgeld volledig te voldoen;

16. In en buiten de showring wordt u verzocht de aanwijzingen van de ringmeester, voorringmeester en medewerkers van de organisatie op te volgen;

17. De WPCV stelt het op prijs als deelnemers en andere aanwezigen zich sportief en waardig gedragen. Op deze wijze wordt het een fijne dag waarop door iedereen met plezier wordt teruggekeken.
2. WPCV-Studbook
We willen u vragen om ons te helpen bij de totstandkoming van het studbook. We hebben een lijst met stalnamen ontvangen van het Central Prefix Register. Graag nalezen en mocht u onjuistheden aantreffen, dan graag even een e-mail sturen naar Clemens Verspeek (wpcv@hetnet.nl).

De lijst met stalnamen treft u aan op www.wpcv.nl/registraties/stalnamen (graag reageren voor 7 maart a.s.)

In het studbook staan alle Welsh pony’s en Cobs die bij de WPCV zijn geregistreerd vanaf 1970 t/m 2003. Dit studbook bevat voor de echte fokker belangrijke informatie; vermeld is o.a. de naam van de pony, geboortedatum, registratienummer, aftekeningen, afstamming en naam van de fokker. Het is een prachtig naslagwerk voor de liefhebber. Heeft u belangstelling voor een uitgave, stuur dan een e-mail naar Sonja de Jong (son_ja_s@live.nl); de oplage is zeer beperkt.
3. Kort verslag van de nieuwjaarsreceptie op 22 januari 2011 in De Keet te Heerde

De nieuwjaarsbijeenkomst was een groot succes. De opkomst was hoog en de presentatie van

Mr. Richard Miller van de Heniarth Stud was zeer leerzaam. Hij benadrukte vooral het belang van “good conformation” (= harmonieuze verhoudingen in de bouw van een pony). Naar zijn mening moet een fokker er altijd naar streven dat zijn fokproduct geschikt is om mee te werken en zo gebouwd is dat de pony al werkend 20 jaar oud kan worden. Jureren is in zijn ogen “the art of forgiving” en dat laatste slaat vooral op het feit dat een jury zelden een pony gepresenteerd krijgt die geen fouten heeft en het dus een zaak van afwegen wordt. Hij heeft uitgelegd op welke punten wel mag worden toegegeven en op welke punten niet mag worden toegegeven. Vooral indrukwekkend was welke voorbereiding werd getroffen voordat een pony werd ingeschreven voor een show. Ook waren er hele verhelderende plaatjes van pony’s voor/na de voorbereiding; erg indrukwekkend en soms een beetje veel om in 1x te bevatten. Gelukkig zullen we zijn presentatie digitaal ontvangen, zodat we het op een later moment nog eens rustig kunnen nalezen.

De winnaar van de mooiste kleurplaat

We hebben 24 hele mooie kleurplaten ontvangen van de kinderen; hieruit heeft de jury de volgende winnaars gekozen in drie leeftijdscategorieën:

3 t/m 5 jaar : 1e Lisa Froma, 2e Matthijs Ketelaar, 3e Lucas Schilthuis

6 t/m 8 jaar : 1e Jan Schilthuis, 2e Merle Heitkamp, 3e Merlijn Vandercapellen

9 t/m 12 jaar : 1e Jessie Soonius, 2e Dione Huijbregts, 3e Lisa Pas

Alle winnaars van harte gefeliciteerd en veel plezier met jullie mooie prijzen.

De aanwezige winnaars hebben de prijzen in ontvangst genomen.

De winnaars die niet aanwezig konden zijn, worden opgeroepen om contact op te nemen met Sonja de Jong, Klepperman 192, 2401 GM Alphen a/d Rijn, tel.nr. 06-20055813, e-mail son_ja_s@live.nl.


4. Registratiezaken

Dekbon

Om een veulen te laten registreren moet gebruik worden gemaakt van een hengst met een deklicentie en een bijbehorende dekbon; d.w.z. bij een hengst met een WPCV deklicentie gebruikt u een WPCV-dekbon; bij een hengst met een Engelse deklicentie gebruikt u een Engelse dekbon. Voor alle duidelijkheid: ook voor veulens uit de combinatie eigen hengst x eigen merrie moet gebruik worden gemaakt van een dekbon.Rondom chippen

Let u er op dat u tijdig een afspraak met uw chipper maakt; bij voorkeur direct na de geboorte vh veulen.

Na het chippen kan de chipper het I&R-formulier meenemen en vervolgens opsturen naar de WPCV.

Mocht de chipper het I&R-formulier aan u terug geven, dan dient u er op te letten dat u dit binnen 7 dagen opstuurt naar de WPCV.

Laat u de dierenarts chippen, vraag dan het I&R-formulier na het chippen terug en stuur het zelf op naar de WPCV. Doet u dat niet, dan stuurt de dierenarts het formulier op naar de KNHS en ontvangt u een

KNHS-paspoort. Let op dat u de inzendtermijn van 7 dagen niet overschrijdt.Chip is verdwenen; wat nu

Ieder jaar zijn er enkele dieren waaruit de chip is verdwenen. Dat kan aan de orde zijn als de chip na het inbrengen uit het lichaam is geraakt of als de chip defect is geraakt.

Wanneer een chip wordt ingebracht moet u er op letten dat deze voldoende diep wordt ingebracht.

De schuifstang, waardoor de chip uit de injectienaald in het lichaam wordt geduwd, moet helemaal uit de injectienaald steken. Mocht dat niet het geval zijn, dan is niet uitgesloten dat met het uittrekken van de injectienaald de chip mee naar buiten wordt gezogen en dicht onder de oppervlakte van de huid komt te zitten. De kans is dan groot dat de chip er in de opvolgende 48 uur uit valt. Dat kan ook aan de orde zijn als er zich een ontsteking ontwikkelt en het lichaam de chip verstoot; hygiënische werken is bij chippen van groot belang (goed scheren en ontsmetten voordat de chip wordt ingebracht.

Dat een pony geen chip meer in de hals heeft, daar komt u natuurlijk achter op een later moment bv. als de pony wordt verkocht of wordt gekeurd. Mocht deze situatie zich voordoen, dan graag contact opnemen met

Clemens Verspeek. Als een Virbac-chip is gebruikt, kan Virbac een nieuwe chip leveren met hetzelfde nummer als in het paspoort is vermeld. Een duurdere oplossing is om de dierenarts röntgenfoto’s van de hals te laten maken, formulieren invullen en een chip met een ander nummer te implanteren. Deze oplossing geeft ook voor de registratie veel extra werk en brengt meer kosten met zich mee.Tijdig aanvraag paspoort

Zorg dat u het paspoort aanvraagt voordat het veulen 6 maand is geworden. Te late aanvragen resulteren er in dat een paspoort met beperkingen wordt afgegeven; d.w.z. het dier mag niet meer geslacht worden voor menselijke consumptie.


5. Panel Judges voor WPCV shows 2011

De WPCV is vereerd dat deze Panel Judges de uitnodiging hebben aangenomen om onze show te jureren:

23-4-2011 Premium Stallion and Youngstock Show (Houten)

Sectie A en B Mr. Franklin Stuart (Sarum Stud)

Sectie C en D Mrs. Fran Jackson (Ashgrove Stud)

28-5-2011 Zomershow Noord (Nunspeet)

Alle sectie Mr. Brian Llewellyn (Wiston Stud)

10-9-2011 Zomershow Zuid (Houten)

Sectie A en B Mrs. Elisabeth Russell (Gartconnel Stud)

Sectie C en D Mr. Joe Giles (Leyeswick Stud)


6. Ledenactie 2011

Onder de 1e 25 nieuwe leden van de WPCV worden een aantal WPCV-Journals verloot die gesigneerd zijn door

Mr. Richard Miller (Heniarth). Voor de WPCV-leden die nieuwe leden aandragen, is ook een leuke attentie; zij krijgen een gratis inschrijving van een pony op een show naar keuze .

Als lid heeft u gratis 1 WPCV Journal gekregen; extra exemplaren kunt u bestellen à 25 euro per stuk. Bij postverzending worden 3,00 euro verzendkosten in rekening gebracht voor bezorging binnen Nederland.

Wilt u de Journal vanuit het buitenland betalen of naar het buitenland verzenden, neem dan eerst contact op met Clemens Verspeek voor de wijze van betalen en de tarieven voor verzending.

De Journal is ook te koop bij Harold Zoet in Wezep, Janneke de Rade in Siddeburen en bij dhr. Bogaard in Leusden; dhr. Bogaard is ook veel op evenementen aanwezig met zijn boekenstal. U kunt de Journal bestellen via onze website (www.wpcv.nl/laatste-nieuws/wpcv-journal-.html) en stuur het bestelformulier naar Clemens Verspeek (wpcv@hetnet.nl).


7. Contributie 2011

Bijgevoegd treft u de nota aan voor de contributie over 2011. U wordt verzocht de nota te betalen voordat u deelneemt aan een show of uiterlijk 1 mei a.s. (welke van de beide datums eerst komt).

Betaling graag per bank door het bedrag van de contributie over te maken naar Rabobank Apeldoorn

nr. 13.23.12.816, o.v.v. WPCV contributie 2011.Zorg dat u de vereniging op tijd betaald; dit is zeer belangrijk voor de vereniging.
8. Kopij voor Journal 2011

Voor de komende Journal zijn wij op zoek naar verslagen van shows en evenementen, fokhengsten en fokmerries, beroemde fokkerijen, uw eigen fokkerij, gewoon een leuk stukje met ervaringen van mensen, info over opvoeding/spenen van een veulen, verhalen over pony's voor de wagen of onder het zadel, gezondheid, verzorging, regels van transport, weilandbeheer. U kunt uw kopij opsturen wl.bijpas@hetnet.nl.

Om uw foto's voldoende groot te kunnen weergeven is het belangrijk dat de fotobestanden in voldoende grootte worden aangeleverd (360 dpi oftewel een bestand van ongeveer 2MB of meer). Foto’s die worden aangeleverd in een klein bestand kunnen alleen klein worden weergegeven. Op uw fotocamera kunt u het aantal dpi’s instellen. Graag ook de informatie aanleveren, zoals naam van pony, namen van mensen op de foto, naam van de fotograaf en op welk evenement de foto is gemaakt.


  1. Voorjaarsledenvergadering 6 mei a.s. te Langbroek

Panel Judges voor showseizoen volgend jaar

Op vrijdagavond 6 mei a.s. wordt de ledenvergadering van de WPCV gehouden om 20.00 uur in het buurthuis te Langbroek. Naast de gebruikelijke onderwerpen zullen we ook een nieuw onderwerp bespreken en dat is de opgave van Panel Judges voor het showseizoen van volgend jaar.

Normaal wordt dit onderwerp besproken in de najaarsvergadering, maar we hebben besloten dit onderwerp naar voren te halen; dit is noodzakelijk gebleken ivm de drukke agenda’s van de Panel Judges.

In de najaarsvergadering kunnen we dan de namen bekendmaken en ze ook publiceren in de Journal.

Zorg dat u van deze gelegenheid gebruikmaakt en dien uw voorstellen in; dat kan tot uiterlijk 5 mei per e-mail naar Sonja de Jong en ter vergadering in Langbroek.

Voordracht van nieuw bestuurslid voorgesteld door het bestuur

In de najaarsvergadering van vorig jaar is Henk van Dijk afgetreden als bestuurslid. Aangezien er toen nog geen nieuw bestuurslid bekend was, is hij aangebleven tot de voorjaarsvergadering dit jaar. Inmiddels hebben we gezocht naar een nieuw bestuurslid en Anneke Lodewijk bereid gevonden om als nieuw bestuurslid toe te treden.


Voordracht van nieuw bestuurslid voorgesteld door de leden

Mochten er namens de leden mensen zich kandidaat willen stellen als nieuw bestuurslid, dan is hiervoor de gelegenheid, artikel 7.1 van de statuten geeft aan:

1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen leden, die door de ledenvergadering uit de leden worden benoemd. Benoeming van bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur of op voor­dracht van tenminste drie leden. Verkiesbaar in het bestuur zijn leden die tenminste twee volle kalenderjaren lid zijn van de vereniging. De voordracht door bedoelde leden dient schriftelijk te geschieden middels een door hen onderte­kend stuk met vermelding van naam, voornamen, adres en geboortedatum van de voorgestelde kandidaat, onder bijvoeging van een schriftelijke, ondertekende verklaring van de voorgestelde kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt .Deze kandidaatstelling door de leden dient binnen 10 dagen na de verzending van de betreffen­de kandidaatstelling door het bestuur, bij de secretaris te zijn ingediend. Alleen natuurlijke personen zijn tot bestuurslid te benoemen.

2. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een plaatsvervangend-voorzitter, een plaatsver­vangend-secretaris en een plaatsvervangend-penning­meester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon vertegenwoordigd zijn. Eén persoon kan plaatsvervanger van meerdere functionarissen zijn.Agendapunten aangedragen door de leden

Mocht u zelf een agendapunt willen voordragen, dan kunt u een ingezonden brief sturen naar Sonja de Jong. Mits tijdig ingediend, zullen we uw ingezonden brief op de agenda plaatsen zodat iedereen daarvan kennis kan nemen. Wij moeten uw ingezonden brief hebben ontvangen uiterlijk 22 april a.s.10. Een foto uit de oude doos
Een vraagje voor de kenners onder u.

Wie weet wie deze invloedrijke hengst is en

en wie kan iets vertellen over zijn historie en invloed.
Stuur uw antwoord per e-mail naar Sonja de Jong

(voor e-mail en tel.nr. zie hieronder).

Misschien wordt uw verhaal wel geplaatst in de

komende WPCV-Journal!
------------------------------------hier afknippen en opsturen naar Sonja de Jong-------------------------------

11. Aanmeldformulier voor advertentie in Journal en/of showcatalogus

Om te zorgen dat uw advertentie in ieder geval een plaats krijgt in de Journal of showcatalogus, kunt u hier gebruikmaken van een vooraanmelding:Met het opsturen van onderstaand aanmeldformulier meld ik mij aan voor de plaatsing van een advertentie in de Journal of in de showcatalogus:

Naam/tel.nr:____________________________________bereikbaar onder tel.nr:________________________
Ik maak dit kenbaar door mijn keuze te omcirkelen

leden en niet-ledenadvertentie WPCV-Journal: kleur; 1/2 pagina

€ 75,--

advertentie WPCV-Journal: kleur; 1 pagina

€ 130,--

advertentie WPCV-Journal: zwart/wit; 1 pagina (*)

€ 75,--

advertentie WPCV-Journal: zwart/wit; 1/2 pagina (*)

€ 45,--

advertentie showcatalogus (1x geplaatst) (**)

€ 25,--

advertentie tekst in Journal of 1 showcatalogus. (max. 200 posities) (**)

€ 5,--(*) Advertenties in zwart/wit in Journal

Een advertentie wordt in zwart/wit geplaatst, als deze in zwart/wit wordt aangeleverd. Wordt een advertentie geheel/gedeeltelijk in kleur aangeleverd, dan wordt de advertentie in kleur geplaatst en dan moeten de behorende kosten worden betaald. De reden is dat omzetten naar zwart/wit kosten met zich meebrengt.


(**) Advertentie in showcatalogus

Geef aan in welke showcatalogus: Premiumshow / Zomershow Noord / Zomershow Zuid.


Op een later moment wordt contact met u opgenomen om de details te bespreken.
Uw aanmeldformulier opsturen naar Sonja de Jong, Klepperman 192, 2401 GM Alphen a/d Rijn, tel.nr. 06-20055813, e-mail son_ja_s@live.nl.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina