Welzijn op het werkDovnload 0.49 Mb.
Pagina1/9
Datum24.08.2016
Grootte0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


OPLEIDING HOEKNAADLASSER


Referentiekaders:

WELZIJN OP HET WERK

Beroepsprofielen

(SERV, oktober 2004)


HOEKNAADLASSER

Beroepscompetentieprofiel(SERV/INOM, juli 2008)
De hoeknaadlasser last hoeknaadverbindingen in alle lasposities op werkstukken plaat of pijp van aluminium, staal of roestvast staal. Hij gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met beklede elektrode, MIG/MAG en TIG. Hij volgt strikt de lasmethodebeschrijving.
Doelen beroepsgerichte vorming
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende regelgevingen zoals:

 • ergonomisch werken

 • economisch werken

 • producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens bedrijfs- en fabrikantenvoorschriften gebruiken

 • persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken

 • storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden

 • werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden

 • voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen

 • afval en restproducten beperken en volgens voorschriften sorteren


noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:

 • nauwkeurig werken

 • met prioriteiten en stress omgaan

 • op problemen anticiperen en adequaat reageren

 • opgelegde taken zelfstandig uitvoeren

 • op wisselende werkomstandigheden inspelen

 • doorzettingsvermogen tonen


functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:

 • plannen en schema’s gebruiken

 • vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten

 • dimensies berekenen

 • meetinstrumenten gebruiken

 • meetresultaten interpreteren

 • verbale en non-verbale communicatie toepassen

 • informatie selecteren en verwerken

 • fysische eigenschappen van metalen respecteren


eigen werkzaamheden organiseren

 • eigen werkzaamheden voorbereiden

 • eigen werkzaamheden uitvoeren

 • eigen werkzaamheden evalueren

 • eigen werkzaamheden bijsturen


werkstuk voorbereiden

 • montageplan gebruiken

 • lasmethodebeschrijving gebruiken

 • lasnaadvoorbereiding uitvoeren

 • afmetingen van onderdelen controleren

 • plaats en positie van te lassen onderdelen aftekenen

 • werkstuk monteren

 • onderdelen werkstuk volgens lasmethodebeschrijving voorverwarmen

 • werkstuk hechten


laspost regelen

 • lasmethodebeschrijving gebruiken

 • laspost controleren en gebreken melden

 • aard en toevoer lasgas controleren en gebreken melden

 • lastoestel gebruiken

 • massakabel vastmaken

 • lasparameters instellen

 • testlas uitvoeren

 • testlas beoordelen

 • parameters bijregelen


hoeknaadverbinding met beklede elektrode lassen

 • lasmethodebeschrijving gebruiken

 • toevoegmateriaal visueel controleren en gebreken melden

 • hoeknaden in volgende posities realiseren:

  • PB (onder de hand)

  • PC (uit de zij)

  • PF (vertikaal stijgend)

  • PD (aan het plafond)

 • vervorming minimaliseren door lasvolgorde te respecteren

 • met een duw-, trek-, zwaai- of stapelbeweging lassen:

  • elektrode in lasrichting bewegen

  • voortloopsnelheid beheersen

  • elektrode onder constante hoek houden

 • hoeknaadverbinding overal en gelijkmatig inbranden


hoeknaadverbinding met MIG/MAG procédé lassen

 • lasmethodebeschrijving gebruiken

 • toevoegmateriaal visueel controleren en gebreken melden

 • hoeknaden in volgende posities realiseren:

  • PB (onder de hand)

  • PC (uit de zij)

  • PF (vertikaal stijgend)

  • PD (aan het plafond)

 • vervorming minimaliseren door lasvolgorde te respecteren

 • met een duw-, trek-, zwaai- of stapelbeweging lassen:

  • toorts in lasrichting bewegen

  • voortloopsnelheid beheersen

  • toorts onder constante hoek houden

 • hoeknaadverbinding overal en gelijkmatig inbranden


hoeknaadverbinding met TIG procédé lassen

 • lasmethodebeschrijving gebruiken

 • toevoegmateriaal visueel controleren en gebreken melden

 • hoeknaden in volgende posities realiseren:

  • PB (onder de hand)

  • PC (uit de zij)

  • PF (vertikaal stijgend)

  • PD (aan het plafond)

 • vervorming minimaliseren door lasvolgorde te respecteren

 • met een duw-, trek-, zwaai- of stapelbeweging lassen:

  • toorts in lasrichting bewegen

  • voortloopsnelheid beheersen

  • toorts onder constante hoek houden

 • hoeknaadverbinding overal en gelijkmatig inbranden


hoeknaadlas controleren en afwerken

 • lasmethodebeschrijving gebruiken

 • hoeknaadverbinding visueel controleren

 • keelhoogte en beenlengte meten

 • hoeknaadlas volgens lasmethodebeschrijving contoleren op:

  • rechtlijnigheid

  • vorm

  • opbouw

  • inkarteling

  • symmetrie

  • scheuren

  • vervorming

  • aanvloeiing

 • hoeknaadlas opzuiveren:

  • slak (indien proces 136) wegbikken

  • lasspatten verwijderen

  • slijptechnieken toepassen

  • hoeknaadlas borstelen

 • werkstuk laten afkoelen

OPLEIDING HULPKELNER

Referentiekaders:

WELZIJN OP HET WERK

Beroepsprofielen

(SERV, oktober 2004)


HORECASECTOR

Beroepenstructuur

(SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)
FUNCTIECLASSIFICATIE EN VASTSTELLING VAN DE MINIMUMLONEN IN DE HORECASECTOR

(Waarborg en sociaal fonds Horeca & aanverwante bedrijven, uitgave 2011)


De hulpkelner voert de voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor de zaal en de bar uit. Hij helpt bij het onthaal en de bediening van de klanten. Hij ruimt de tafels af na de dienst en verzorgt de mise-en-place voor de volgende dienst.
Doelen beroepsgerichte vorming
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende regelgevingen zoals:

 • ergonomisch werken

 • economisch werken

 • voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen

 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

 • werkplek en directe omgeving schoonhouden

 • producten, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens voorschriften gebruiken

 • apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens voorschriften reinigen

 • afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden


noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:

 • zin voor samenwerking tonen

 • zin voor verantwoordelijkheid tonen

 • nauwkeurig werken

 • doorzettingsvermogen tonen

 • met tijds- en werkdruk omgaan

 • opgelegde taken uitvoeren

 • kwaliteitsgericht werken

 • resultaatgericht werken

 • adequaat op problemen reageren

 • voorkomen verzorgen


functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:

 • ICT gebruiken

 • informatie selecteren en verwerken

 • dimensies meten en berekenen

 • verhoudingen respecteren

 • verbale en non-verbale communicatie toepassen

 • standaarduitdrukkingen in één vreemde taal gebruiken

eigen werkzaamheden organiseren

 • eigen werkzaamheden voorbereiden

 • eigen werkzaamheden uitvoeren

 • eigen werkzaamheden evalueren

 • eigen werkzaamheden bijsturen


volgens bedrijfseigen procedures voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) uitvoeren

 • voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor zaal organiseren

 • zaal decoreren

 • tafels dekken

 • tafels decoreren

 • voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor bar uitvoeren


volgens bedrijfseigen procedures bardienst niet-alcoholische dranken uitvoeren

 • klantgericht werken

 • volgens regels van voedselveiligheid handelen

 • gewichtseenheden en inhoudsmaten omrekenen

 • materiaal en materieel voor bar verzamelen en klaarzetten

 • machines voor het bereiden van warme dranken bedienen

 • frisdranken klaarzetten

 • warme dranken klaarzetten

 • aan toog vaat uitvoeren

 • toog opruimen en reinigen

 • frigo’s aanvullen


volgens bedrijfseigen procedures onthaal en bediening van klanten uitvoeren

 • klantvriendelijk handelen

 • klanten verwelkomen

 • beleefdheidsregels toepassen

 • vestiaire verzorgen

 • dranken, gerechten en benodigdheden afhalen

 • dranken en gerechten opdienen

 • draagmethodes toepassen

 • serveermethodes toepassen

 • tafels afruimen en reinigen

 • zaal en meubilair onderhouden en schoonhouden

 • klanten onthalen

 • klanten menukaart presenteren en toelichten

 • bestelling opnemen

 • bestelling doorgeven

 • dranken en gerechten inzetten

 • dranken aan tafel serveren

 • flessen ontkurken, presenteren en uitschenken aan de klant

 • repasse uitvoeren

 • op signalen van klant adequaat reageren

 • buffet, banket aanvullen


volgens bedrijfseigen procedures zaal- en tafelschikking uitvoeren

 • tafels en stoelen volgens zaalplan schikken

 • tafellinnen klaarleggen

 • servetten plooien

 • zaalmaterieel onderhouden (mastiek) en meubilair schoonhouden

 • tafel dekken

 • zaal en tafels decoreren

 • voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) van dienstmateriaal uitvoeren

OPLEIDING HULPKOK

Referentiekaders:

WELZIJN OP HET WERK

Beroepsprofielen

(SERV, oktober 2004)


HORECASECTOR

Beroepenstructuur

(SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)
GROOTKEUKENKOK

Profiel


(SERV/ASFORCOL/VVG/VGRB/HFDV, februari 2002)
ZAAL- EN KEUKENMEDEWERKER

Profiel


(SERV/Horeca Vlaanderen, december 1997)
KEUKENMEDEWERKER

Standaard/Ervaringsbewijs(SERV, januari 2007)
De hulpkok voert voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) in functie van warme en koude keukenbereidingen uit. Hij verwerkt ingrediënten door het toepassen van basiskooktechnieken tot warme en koude keukenbereidingen. Hij bestelt en ontvangt voedingsmiddelen binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft instructies aan de keukenmedewerker.
Doelen beroepsgerichte vorming
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende regelgevingen zoals:

 • ergonomisch werken

 • economisch werken

 • volgens regels van voedselveiligheid handelen

 • voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen

 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

 • werkplek en directe omgeving schoonhouden

 • producten, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens voorschriften gebruiken

 • apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens voorschriften reinigen

 • afval en restproducten beperken en volgen wettelijke voorschriften sorteren

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden


noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:

 • klantgericht werken

 • zin voor samenwerking tonen

 • zin voor verantwoordelijkheid tonen

 • nauwkeurig werken

 • doorzettingsvermogen tonen

 • met tijds- en werkdruk omgaan

 • opgelegde taken uitvoeren

 • kwaliteitsgericht werken

 • resultaatgericht werken

 • adequaat op problemen reageren


functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:

 • ICT gebruiken

 • informatie selecteren en verwerken

 • dimensies meten en berekenen

 • gewichtseenheden en inhoudsmaten omrekenen

 • verhoudingen respecteren

 • verbale en non-verbale communicatie toepassen


eigen werkzaamheden organiseren

 • eigen werkzaamheden voorbereiden

 • eigen werkzaamheden uitvoeren

 • eigen werkzaamheden evalueren

 • eigen werkzaamheden bijsturen


volgens bedrijfseigen procedures voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) uitvoeren

 • ingrediënten klaarzetten

 • voorraadtekorten melden

 • groenten en fruit reinigen

 • groenten en fruit in functie van vorm en grootte versnijden

 • ingrediënten verpakken, etiketteren en bewaren


elementaire technieken volgens bedrijfseigen procedures toepassen

 • groenten of fruit voor het bereiden van salades en basissoepen stoven en koken

 • maaltijdcomponenten portioneren

 • elementaire dresseertechnieken toepassen


volgens bedrijfseigen procedures vaat uitvoeren

 • etensresten verwijderen

 • serviesgoed en bestek sorteren

 • manueel of machinaal afwassen en drogen

 • gewassen stukken controleren en opbergen


volgens bedrijfseigen procedures snijtechnieken toepassen

 • geëigend snijgereedschap gebruiken voor:

  • brunoise snijden

  • julienne snijden

  • hakken

  • eminceren

  • ciseleren

 • keukensnijmachines gebruiken


volgens bedrijfseigen procedures keukentechnieken toepassen

 • recepturen volgen

 • keukentoestellen gebruiken

 • kook- en bereidingsmaterieel gebruiken

 • stoven, koken, bakken en blancheren toepassen voor het bereiden van:

  • basissausen

  • basissoepen

  • eenvoudige voorgerechten

  • deegwaren en rijstgerechten

  • aardappelbereidingen

  • zuivelbereidingen

  • basisnagerechten

 • regeneratietechnieken toepassen

 • maaltijdcomponenten portioneren

 • dresseertechnieken toepassen

 • keuken onderhouden en reinigen


volgens bedrijfseigen procedures voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) in functie van keuken met geëigende gereedschappen uitvoeren

 • voorbereidingstechnieken voor vis zoals reinigen, fileren, portioneren, inkerven, … toepassen

 • voorbereidingstechnieken voor vlees zoals versnijden, pareren, voorkomen van uitdroging, behouden van de vorm, … toepassen

 • voorbereidingstechnieken voor gevogelte/wild zoals reinigen, versnijden, kruiden, opbinden, … toepassen

 • koude maaltijdcomponenten in functie van koude en warme bereidingen klaarmaken


volgens bedrijfseigen procedures koude keukenbereidingen uitvoeren

 • recepturen volgen

 • bestelbon vanuit zaal lezen

 • koude gerechten bereiden

 • koude gerechten portioneren

 • dresseertechnieken toepassen

 • gerechten doorgeven


volgens bedrijfseigen procedures warme keukenbereidingen uitvoeren

 • recepturen volgen

 • basiskooktechnieken toepassen

 • warme maaltijdcomponenten bereiden

 • regeneratietechnieken toepassen

 • gerechten met vlees van de kaart bereiden

 • gerechten met gevogelte/wild van de kaart bereiden

 • gerechten met vis van de kaart bereiden

 • nagerechten van de kaart bereiden

 • warme gerechten portioneren

 • dresseertechnieken toepassen

 • gerechten doorgeven


volgens bedrijfseigen procedures voedingsmiddelen in functie van keuken bestellen en ontvangen

 • kostprijs berekenen

 • bestellingen opmaken en plaatsen

 • voedingsmiddelen ontvangen

 • voedingsmiddelen controleren

 • voedingsmiddelen volgens FIFO en hygiënische voorschriften opslaan

 • controlelijsten en registratieformulieren invullen


volgens bedrijfseigen procedures keukenprocessen organiseren en opvolgen

 • voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor keuken organiseren

 • kwaliteit en versheid voedingsmiddelen controleren

 • bewaarruimtes ordelijk houden

 • bewaarruimtes reinigen

 • orde en netheid in keuken bewaken


OPLEIDING IJSBEREIDER

Referentiekaders:

WELZIJN OP HET WERK

Beroepsprofielen

(SERV, oktober 2004)


IJSBEREIDER

Profiel


(SERV/VeBIC, maart 2002)
Een ijsbereider verwerkt grondstoffen tot ijs, sorbet en ijstaarten. Hij maakt suikerwerk en beslagen voor banketproducten. Hij verwerkt dit suikerwerk en deze beslagen, marsepein en chocolade in functie van ijsproducten.
Doelen beroepsgerichte vorming
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende regelgevingen zoals:

 • ergonomisch werken

 • economisch werken

 • volgens regels van voedselveiligheid handelen

 • voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen

 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

 • werkplek en directe omgeving schoonhouden

 • producten, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens voorschriften gebruiken

 • apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens voorschriften reinigen

 • afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren


noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:

 • met zin voor precisie werken

 • zin voor samenwerking tonen

 • klantgericht zijn

 • opgelegde taken uitvoeren

 • met tijds- en werkdruk omgaan

 • met bijzondere werkomstandigheden omgaan

 • zin voor verantwoordelijkheid tonen

 • zin voor creativiteit tonen


functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:

 • informatie selecteren en verwerken

 • dimensies meten en berekenen

 • gewichtseenheden en inhoudsmaten omrekenen

 • verhoudingen respecteren

 • verbale en non-verbale communicatie toepassen


eigen werkzaamheden organiseren

 • eigen werkzaamheden voorbereiden

 • eigen werkzaamheden uitvoeren

 • eigen werkzaamheden evalueren

 • eigen werkzaamheden bijsturen

volgens bedrijfseigen procedures beslagen voor banketproducten bereiden

 • grondstoffen afwegen

 • beslag bereiden zoals:

  • biscuit

  • cakebeslag

  • soezenbeslag

  • tulpenbeslag

  • meringue

  • amandelbeslag

 • beslag afwerken

 • bakvormen met beslag vullen

 • beslag op platen spuiten

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden


volgens bedrijfseigen procedures banketproducten zoals cakes, soezen, speculoos, dessertkoekjes, gelegenheidsgebak, … bakken en afwerken

 • oven instellen

 • beslag bakken

 • bakproces controleren

 • banketproducten afkoelen

 • banketproducten afwerken

 • banketproducten decoreren

 • banketproducten verpakken en bewaren

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden


volgens bedrijfseigen procedures ijsproducten zoals consumptie-ijs en sorbet maken

 • grondstoffen afwegen

 • grondstoffen en additieven tot ijscompositie mengen

 • ijscomposities pasteuriseren

 • ijscomposities homogeniseren

 • ijscomposities koelen

 • recipiënt of vorm afvullen

 • ijscomposities invriezen

 • ijs verpakken, etiketteren en bewaren

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden


volgens bedrijfseigen procedures geturbineerd ijs bereiden

 • grondstoffen afwegen

 • grondstoffen en additieven tot ijscompositie mengen

 • ijscomposities maken

 • ijscomposities laten rijpen

 • ijscomposities turbineren

 • recipiënt of vorm afvullen

 • ijscomposities verpakken, etiketteren, invriezen en bewaren

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden


volgens bedrijfseigen procedures niet-geturbineerd ijs bereiden

 • grondstoffen afwegen

 • grondstoffen en additieven mengen

 • ijsparfait bereiden

 • ijsparfait afwerken

 • ijsnoga bereiden

 • ijsnoga afwerken

 • granités bereiden

 • granités afwerken

 • recipiënt of vorm afvullen

 • ijsparfait, ijsnoga en granités verpakken, etiketteren, invriezen en bewaren

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen


volgens bedrijfseigen procedures ijstaarten maken

 • ijsproducten uit vorm halen

 • diverse ijsproducten tot gewenste vorm samenvoegen

 • ijstaarten afwerken

 • ijstaarten decoreren

 • ijstaarten verpakken, etiketteren en bewaren

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden


volgens bedrijfseigen procedures marsepein verwerken

 • marsepein kleuren

 • marsepein modelleren

 • marsepein decoreren

 • marsepein verpakken, etiketteren en bewaren

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden


volgens bedrijfseigen procedures chocolade smelten en verwerken

 • chocolade tempereren

 • chocolade mouleren

 • chocoladefiguren monteren

 • chocolade spuiten

 • chocolade verpakken, etiketteren en bewaren

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden


volgens bedrijfseigen procedures suikerwerk bereiden

 • kooksuikers bereiden

 • kooksuikers verwerken

 • suikerwerk verpakken, etiketteren en bewaren

 • storingen of afwijkingen aan producten, apparatuur, machines of arbeidsmiddelen melden  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina