Wensenlijst maandrapportagesDovnload 28.29 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte28.29 Kb.
Wensenlijst maandrapportages
AL = Algemeen

AB = Absoluut Verzuim

RE = Relatief Verzuim

NR = Naam/Rugnummers

VR = VrijstellingenVR0

LP/VO = Leerplicht Voortgezet Onderwijs

LP/BVE = Leerplicht Beroeps & Volwassenen Educatie

SK = StartkwalificatieVNG = Vereniging Nederlandse Gemeenten
Nieuwe/openstaande wensen


nummer

absoluut/relatief/algemeen/N&R

datum

wens

status/opmerkingen

AL01

algemeen

12-9-2013

Staatsexamens in de rapportages. Controleren of potentiële VSV’ers die via staatsexamen alsnog een SK hebben behaald, niet als potentieel VSV'er worden meegenomen in A01/A04

Staatsexamens kunnen we sinds kort koppelen. Er wordt hard aangewerkt om dit ook te realiseren in de rapportages.

Bij een staatsexamen kun je deelcertificaten halen en deze, als je alle benodigde certificaten gehaald hebt, binnen 10 jaar omzetten in een diploma. Een startkwalificatie heb je pas als je alle deelcertificaten hebt gehaald en hebt omgezet naar een diploma óf in één keer het diploma gehaald hebt. Een diploma moet zelf aangevraagd worden. In de jaarlijkse VSV-cijfers zou moeten worden bekeken of de behaalde certificaten voldoende zijn voor een diploma. Het is niet bekend over welk percentage we het hier hebben, maar dat kan onderzocht worden.

Besproken in de bijeenkomst maandrapportages op 12 juni 2015: hoe vaak komt dit voor? Is de behoefte er? DUO gaat onderzoeken of dit op een andere manier inzichtelijk is.

AL02

 algemeen

21-11-2013

18+ leerlingen die in België MBO opleiding volgen. Bij DUO geen inschrijving + geen startkwalificatie blijven voor Breda VSV'ers ondanks dat ze in België een vergelijkbaar niveau halen dat vergelijkbaar is met een startkwalificatie (in Baarle Nassau gaat het al om 150 jongeren!) De VSV cijfers zullen in deze regio enorm dalen als hier een oplossing wordt voor bedacht. België heeft net als Nederland een doelstelling op het gebied van terugdringen VSV. Misschien is het mogelijk dat ze de eindexamenresultaten doorgeven aan DUO.

OCW pakt dit vanaf september 2014 op. Het is bekend welke gemeenten het betreft. Er zitten ook haken en ogen aan, omdat niet elk diploma in België een startkwalificatie geeft.
let op: Diplomawaardering speelt hier ook een rol.
Besproken in de bijeenkomst maandrapportages op 12 juni 2015: OCW kijkt naar vervolgaanpak. Deze wens heeft overigens meer met de gegevenslevering aan gemeenten te maken dan met de maandrapportages.


AL03

algemeen

Oude wens juni 2013

Graag inschrijvingsvolgnummer in de VSV bestanden

11-04-2014: Goede analyse vooraf nodig, ook met gevolgen.

Besproken in de bijeenkomst maandrapportages op 12 juni: Dit betreft een schooleigen nummer.

DUO kan dit technisch gezien uitvoeren. Wordt opgepakt.

AL04

Algemeen

13-11-2014

Nu is het onduidelijk wat er bedoeld wordt met de kolom waar BSN boven staat (in de A01 rapportage). Graag de header aanpassen in bv. BSN/Onderwijs-nummer.

12-06-2015: Technisch en juridisch gezien zijn er geen beperkingen. Deze wens moet echter ook toegepast worden op de overige rapportages zodat het uniform wordt. Wordt opgepakt.

AB01

Absoluut

23-10-2014

Wens om in de maandrapportage absoluut verzuim de postcode van de leerlingen op te nemen zodat er gesorteerd kan worden op probleemgebieden.

12-06-2015: Technisch en juridisch gezien zijn er geen beperkingen. Zal worden ingewilligd.

AL05

Algemeen

16-04-2014

Men wil graag de deelnemersaantallen, op basis waarvan de vsv-percentages berekend worden, eerder ontvangen (omdat deze in december al bekend zijn).

Gereed 29 oktober 2014: OCW krijgt in januari de cijfers van DUO, dus de cijfers leveren in december is niet mogelijk omdat OCW zelf ook nog gegevens uit moet zoeken. OCW probeert zo snel mogelijk te leveren.

E.e.a. heeft te maken met uitwisselingen met UWV die niet eerder kunnen leveren.

12-06-2015: Heeft de wens meerwaarde aangezien de gegevens in februari komen? E.e.a. wordt nog uitgezocht.

RE01

Relatief

02-02-2015

Kan van de maandrapportage R02 ook een staafdiagram gemaakt worden?

Meneer gebruikt dit ter verantwoording aan de wethouder (hij maakt het nu zelf).


Besproken in de bijeenkomst maandrapportages 12 juni 2015: niet iedereen blijkt de maandrapportage R02 te gebruiken. Diegenen die de rapportage wel gebruiken, hechten waarde aan een staafdiagram.

Wordt opgepakt.

NR01

N&R

16-03-2015

Zou in het startpopulatiebestand (NRSP2014VG0202.ZIP) het crebonummer vermeld kunnen worden? Dan kunnen ze op opleidingsniveau nog beter en makkelijker de controle doen.
Nu wordt alleen het crebonummer vermeld in het NenR-bestand (NenR2014G0202.ZIP).

Deze wens kan technisch en juridisch gezien uitgevoerd worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit meegenomen worden in de definitieve cijfers in oktober 2015.

VR01

Vrijstellingen

24-03-2015

Op de rapportage V03R0037 (vrijstellingen) staat niet de gemeente die de vrijstelling verleend heeft. Zou dit toegevoegd kunnen worden?  

Technisch en juridisch gezien kan dit uitgevoerd worden. Wordt opgepakt.AB04

Absoluut

17-05-2015

De wens bestaat om bij de regio- en instellingsrapporta-ges absoluut verzuim de landelijke gemiddelden weer te geven (om te kunnen benchmarken).

Dit is technisch gezien geen probleem, ook OCW ziet geen belemmeringen. Wordt opgepakt.N.B.: Over openstaande wensen wordt, indien er wijzigingen op zijn doordat bijvoorbeeld een wens gerealiseerd is, gecommuniceerd.

Verder is de tekst in het blauw toegevoegd n.a.v. de besprekingen in de bijeenkomst van 12 juni 2015.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina