Werkcollege Groupware en Beslissingsondersteuning in OrganisatiesDovnload 7.59 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte7.59 Kb.

Werkcollege Groupware en Beslissingsondersteuning in Organisaties


(dinsdag 12 oktober)
Vragen n.a.v. hoofdstuk 6 van Andriessen “Group Processes”:


 1. Bedenk bij onderstaande taken welk type taakverdeling het meest geschikt is, en welke eigenschappen een groupware systeem zou moeten hebben om zo’n taakverdeling adequaat te ondersteunen:

  1. samen een brief schrijven

  2. met verschillende experts een complex adviesrapport schrijven

  3. brainstormen over een nieuw interfaceontwerp

  4. een boek schrijven en uitgeven

  5. stemmen
 1. Wat wordt verstaan onder ‘group think’? Onder welke condities ontstaat group think en hoe kun je het tegengaan?
 1. Waarin komen het algemene Input-Proces-Output model en het Functionele model overeen en waarin verschillen ze?
 1. Welke vormen van ‘contextual awareness’kent MSN Messenger? Welke zie je op de andere afbeeldingen?

 1. Deel de volgende taken in volgens de typologie van McGrath (1993):

 1. op appèl staan

 2. een review schrijven in 2-tallen

 3. een hoorcollege

 4. een projectvergadering waarin een projectplan wordt opgesteld

 5. een debat (bijvoorbeeld Lagerhuis, of Tweede Kamer)

 6. walsen

 7. deelnemen aan een online community
 1. Wat wordt verstaan onder ‘deindividuatie’? Waarom werd verwacht dat CMC normloos en ‘teugelloos’ gedrag in de had zou werken?
 1. Leg uit wat wordt verstaan onder de codificatie en personalisatie strategie van kennismanagement. Welke strategie past het best bij welk soort organisatie? Welke soort kennis past het best bij welke soort strategie? Welke soort systemen passen het beste bij welke soort strategie?
 1. Wat stelt de Transaction Cost Theory? Waarom leidt ICT tot een marktorganisatievorm van transacties?
 1. Leg aan de hand van het model van Activity Theory (p. 91) uit wat de betekenis is van onderstaande zinnen en begrippen. Geef zo mogelijk voorbeelden.

 1. mediated action

 2. ‘Artefacts such as computeres or video systems also incorporate the ideas developed in a culturally determined environment and in their turn govern human actions.

 3. The community’s rules and roles mediate the relation of a subject to the objective

 4. development is the result of overcoming contradictions within the elements within am activity.

 5. co-constructie, co-operation, co-ordination
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina