Werkdocument Innerlijke OntwikkelingDovnload 108.08 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte108.08 Kb.
Werkdocument Innerlijke Ontwikkeling
Aan: cursisten VKIE

Van: Gert Jan van der Steen, coördinator VKIE

Datum: 5-9-06

Betreft: ontwikkeling werkboek voor Innerlijke Ontwikkeling

Versie: 0.1 (eerste aanzet ter verdere bespreking en bijwerking)

===========================================================================

1Doel van dit werkdocument

1.1komen tot een werkboek voor Innerlijke Ontwikkeling t.b.v. cursisten VKIE en evt. later de Nederlandse kerkprovincie; het werkboek dient om een variëteit aan oefeningen te bieden waaruit persoonlijke keuzes gemaakt kunnen worden

2Doel van de oefeningen:

2.1Harmonisatie van onze lichamen

2.2Verruimen van het bewustzijn

2.3Beter instrument worden

3Voorlopige structuur van het werkboek

3.1Typen van oefeningen

3.2Oefeningen geordend volgens die typen; per oefening

3.2.1Doel en functie

3.2.2Voor wie bedoeld

3.2.3Contra-indicaties

3.2.4Typering van eventuele coach

3.2.5Uitleg oefening

3.2.6Varianten

3.2.7Literatuur

3.2.8Te combineren met welke andere (typen) oefeningen

3.2.9Verdere opmerkingen

4Mogelijke typeringen

4.1Gelaagdheid volgens Leadbeater (voor kleine varianten zie Frank Visser, “Zeven sferen”)

gebieden in de schepping

beginselen van de mens

Goddelijk
Monadisch

goddelijk zelf of godsvonk; of monade

Geestelijk

ziel of ego of hoger zelf

wil (“atma”)

Intuitie

intuïtie (“boeddhi”)

mentaal

Hoger

denken (abstract)

Lager

persoonlijkheid of lager zelf

denken (concreet)

Astraal

voelen

fijnstoffelijk

atomisch

sub-atomisch

super-etherisch

etherischlichaam

vitaal- of levenslichaam

stoffelijk

gasvormig

vloeibaarvast

stoffelijk lichaam4.2Richting van werking

4.2.1Top-down

4.2.2Bottom-up

4.3Onderscheid volgens Wilber

4.3.1Ik - jij - wij - het

4.4Richten van ons bewustzijn om te

4.4.1Onderzoeken

4.4.2Harmoniseren

4.4.3Creëren
5Hulpmiddelen voor oefeningen

5.1Kaarsvlam

5.2Kristallen

5.3Muziek

5.4Visualiseren van beelden en gebeurtenissen die overeenkomen met geestelijke werkelijkheden

5.4.1Door resonantie moet die werkelijkheid zich dan realiseren.

5.5Coach

5.5.1Spreekt instructies uit
6Latere evaluatiepunten voor oefeningen (kunnen aangevuld worden):

6.1Doeltreffend

6.1.1Wordt het gestelde doel bereikt

6.2Begrijpelijk

6.2.1Worden de instructies begrepen; kan men zelf een oefening thuis doen

6.3betrouwbaar, veilig; enkele punten

6.3.1Het effect van de oefening moet je kunnen verwerken; het algemeen welbevinden moet toenemen

6.3.2Bij groepsoefening: mogelijke onderlinge effecten

6.3.3Kwaliteit van eventuele coach

6.4Aanpasbaar

6.4.1Men moet kleine varianten zelf kunnen uitproberen

6.5Aantrekkelijk

6.5.1Men moet de oefening prettig vindenOefeningen, ingedeeld volgens de gegeven typeringen

Geef aan, per oefening:

 • kolom “waardering”:

  • als je de oefening niet kent: niets

  • als je de oefening wel kent: een cijfer tussen +2 en -2:

   • +2: heel waardevol

   • +1: waardevol

   • 0: zou kunnen, niet bijzonder

   • -1: beter niet doen

   • -2: vooral niet doen

 • Kolom “doe ik zelf”: zet een kruisje wanneer je deze oefening zelf wel eens doet; laat anders leeg

 • Kolom “geef ik zelf”: zet een kruisje wanneer je deze oefening ook aanleert aan anderen; laat anders leeg

Geef eventueel een toelichting onderaan de tabel.

Vul de oefeningen eventueel aan, onderaan de tabel; geef evt. verwijzing naar literatuur; je kunt proberen ze te typeren maar dat hoeft niet.

Wanneer je een bepaald type oefening alleen in zijn geheel wilt waarderen dan vul je alleen de rij in bij dat type (bijv. de rij waarin staat “2. Harmoniseren gevoel”)

Type oefening

waar-

dering

2 .. -2
of leeg

doe ik
zelf

kruisje
of leeg

geef ik
zelf

kruisje of leeg

1Harmoniseren stoffelijk en etherisch

  • ontspannen

  • zintuigen in/uitschakelen

  • ademoefeningen

  • hatha yoga-houdingen: drukpunten activeren, rekken zenuwbanen

  • gronden

  • prana-vidya: (prana, ruimte, zon) verdelen over (huid, het gehele lichaam)

  • kringstromen maken (etherisch)

  • Etherisch - leven

   • laten stromen in boom (de boom zijn): licht van lucht/bladeren naar wortels/aarde, sap van aarde/wortels naar bladeren/lucht

2 Harmoniseren gevoel

  • Verdriet verwerken

  • Rouwproces doorlopen

  • Counseling met kleine problemen, gebruik van 3 fasen:

   • probleem helder maken, voelen, laten transformeren door bovenbewuste

3 Harmoniseren verstand

  • gedachten en gevoelens observeren en loslaten

   • cijfers visualiseren

   • japa yoga (ontspanning met mantra’s)

  • effect van verschillende mantra’s ervaren

   • resonantie voelen van (etherisch, astraal, mentaal) lichaam op mantra’s

   • klank + beweging: euritmie (etherisch), sacred dance

   • mantra yoga (intuitief - geestelijk)

 1. Exploreren intuitief

  • Visualisatie tocht door landschap, berg beklimmen,

   • figuur die ons opwacht en ons iets mededeelt (eventueel, of bewust gevraagd)

   • of: witte kapel, wordt van binnen kathedraal, licht door ramen, omhoogstijgen (geen eindpunt of figuur opgeven)

  • de essentie van een symbool, begrip of “zaadgedachte” ervaren

   • door resonantie op de achterliggende idee (contemplatie)

  • Mandala's tekenen

5 Harmoniseren wil

  • bloem(en) visualiseren; laten opengaan

   • bijv. schemering, zon gaat op, bloem gaat open, snuif geur op

6 Harmonisatie - combinaties

  • chakra’s visualiseren en verbinden

   • Bijv. verbinden van chakra's 3, 4 en 6

  • Activeren en verbinden hogere chakra’s m.b.v. beeld van de zon; energie verdelen; visualisaties, bijv.

   • opstijgen naar de zon langs een glazen buis; in de zon opgenomen worden; zonnebundel omlaag laten schijnen op eigen hoofd; laten binnengaan in hoofd, laten afdalen en voelen in elk lichaamsdeel, laten uitstromen in de aarde

   • zon visualiseren, op overwippen; rondom stralen; naar aarde schijnen, naar jezelf, afdalen, indalen door lichaam, door alle poriën naar buiten als bol, of naar de aarde

   • vlieger oplaten naar zon; papiertjes langs de lijn laten opstijgen

   • gouden schaaltje op hoofd; vangt zonlicht op, wordt warm, warmte als licht dringt door in hoofd, wordt diamant, naar midden hoofd, naar hart

 1. Harmonisatie m.b.v. ruimte

  • ruimte ervaren

   • begrenzing opheffen: ruimte van 3D -> 4D brengen

  • ruimte afgrenzen t.b.v. bescherming en bewustzijn hier-en-nu

   • cirkel of bol visualiseren

   • “graal” vormen

  • Ruimte benutten (wil)

   • Beeld van iets in cirkel visualiseren, bijv.

    • een mens / dier t.b.v. genezing (zie elders)

    • de wereld; assimilatie met de wereldmoeder

8 Creatie m.b.v. ruimte

  • Engelen vragen om energie uit te storten

   • graalmeditatie

   • met meer precisie: cirkel projecteren; vanaf cirkel een kegel naar boven projecteren; laten verbinden met de engelen, evt. aartsengel Michael; openstellen voor ontvangst; invloed ervaren die naar beneden komt; cirkel verwijden tot rondom gebouw; idem; cirkel verwijden tot rondom wijk / plaats; idem.

9 Projectie ik -> (jij, het)

  • T.b.v. genezing; voorbeeld

   • i.h.a. eerst oefening(en) voor eigen harmonisatie en afgrenzing

   • concentratie van licht/liefde aanbrengen

    • bijv. in hart, of om gehele lichaam

    • liefde van de ziel in het hart

   • persoon / dier visualiseren

    • evt. in cirkel plaatsen

   • loslaten

 1. Harmonisatie ik - wij

  • Etherisch

   • Bij boomoefening; gezamenlijk één boom zijn, ieder is een zijbeuk van de boom

  • Ruimte

   • Gezamenlijk ruimte afgrenzen en deze benutten

11 Harmonisatie ik - het

  • Loopmeditatie, binnen en buiten in natuur

  • Contact leggen met bomen

  • Brengen van lof, dank en offerande

   • Voor mens, dier, plant en elementen

12 Harmoniseren ziel - geest

  • Oefeningen uit de Christelijke mystieke traditie.

   • Verbinden met (Maria, Christus, God)

   • Gebed “Gebed is voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam”

   • John Main: “Wees stil en weet dat ik God ben” (ook Casianus, 6e eeuw)

   • Hesychasme, Filokalia:

    • Schouwen van God

    • Verenigen met God

    • Centrerend Jezus-gebed

    • “Jezus bidt in ons”

   • visualisatie van en resonantie op Bijbelse beelden, bijv.

    • het geopende graf van Jezus

    • de Merkava

    • de tempel waarin God zijn intrek neemt

   • afstemming op heiligen en (aarts)engelen

   • toewijding, bijv. oefeningen uit de bhakti yoga

  • Zang, als resonantie op eeuwenlange opgebouwde devotie bijv. Gloria van Cesar Franck, of Russisch OrthodoxOpmerkingen:


Aanvullingen:

S.v.p. terugsturen naar Gert Jan, vkie@vkk.nlEnkele boeken met en over oefeningen

1.1Aeoliah, Awakening your inner light

1.2Anderton, Mediteren

1.3Assagioli, Transpersoonlijke ontwikkeling

1.4Bailey, Brieven over occulte meditatie

1.5Corey, Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy

1.6Delnooz, Energetische bescherming

1.7Ferrucci, Heel je leven

1.8Fontana, The meditators handbook

1.9Goleman, Innerlijke rust

1.10Govinda, Creatieve Meditatie

1.11Hal Zina Bennett, Innerlijke gidsen

1.12Humphries, Concentratie en Meditatie

1.13Jalics, Contemplatieve oefeningen

1.14Keen, Intuïtieve ontwikkeling

1.15Korteweg, Innerlijke leiding

1.16Lysebeth, Pranayama

1.17Lysebeth, Yoga

1.18Mahmud ibn Umar, Perzische yogatraining

1.19Masters / Houston, Mind Games

1.20McDonald, Leren Mediteren

1.21Olgers, Heelheid in wording

1.22Patanjali, Yoga sutra’s

1.23Redfield, Het Celestijnse werkboek

1.24Roman / Packer, Contact met je gids

1.25Roman, Groeien naar spiritueel inzicht

1.26Roman, Liefde van de ziel

1.27Rossbach, Visuele Meditaties

1.28Rozman, Meditation for children

1.29Tilmann, Meditatie, een werkboek

1.30Vivekananda, Raya Yoga

1.31Walsh, Essential Spirituality

1.32White Eagle, Meditatie in het dagelijks leven

1.33White, Werken met gidsen en engelen

1.34Willis, Seed thoughts for meditation

1.35Van Gelder, Energetische Meditatie


Oefeningen Innerlijke Ontwikkeling - concept VKIE
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina