Werkdocument sadan: opdracht wikiDovnload 75.16 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte75.16 Kb.
Werkdocument SADAN: opdracht wiki

De effecten van psychotherapie bij depressie voor volwassenen zijn overschatJozefien Raes

1BaO B1

Inhoud


Werkdocument SADAN: opdracht wiki 1

De effecten van psychotherapie bij depressie voor volwassenen zijn overschat 1

1

Jozefien Raes 11BaO B1 1

Inhoud 2


Stap 1: onderwerpsverkenning 3

Stap 2: de wiki opstarten 7

Stap 3 8

Stap 4: beschikking krijgen en meer zoeken 9

Stap 5 Contextualiseren 15

Stap 6: afwerking 17
Stap 1: onderwerpsverkenning

Context van het artikel


Ik heb mijn artikel gevonden via Springerlink en het komt uit het Tijdschrift voor psychotherapie.

Referentie:

Cuijpers, P. (2010). De effecten van psychotherapie bij depressie voor volwassenen zijn overschat. Tijdschrift voor psychotherapie, 36 (4), 259-268. DOI: 10.1007/BF03096150Het tijdschrift wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum & U. Het is een tijdschrift die informatie verschaft over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen. Om het artikel uit te geven doen ze voornamelijk beroep op professionele therapeuten uit Nederland en Vlaanderen.Het doel van het tijdschrift is psychotherapeuten aanzetten tot discussue.

Redactie:

Thijs de Wolf (hoofdredacteur)
Els Van Daele
Anton Hafkenscheid
Marieke van Riessen
Marc Hamburger
Kim de Jong
Max Lauteslager (eindredacteur)

Auteur: PIM CUIJPERS


In de voettekst van het artikel op pagina 1 staat er dat hij hoogleraar klinische psychologie is aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wanneer ik zijn database doorblader, merk ik dat hij voornamelijk wetenschappelijke artikels schrijft.

Hij is ook hoofd van de afdeling Klinische Psychologie en vice-directeur van het EMGO Instituut voor Gezondheid en Zorg Onderzoek ( www.emgo.nl ). Het EMGO Instituut is een van de onderzoeksinstituten van de Vrije Universiteit (VU) en het VU Medisch Centrum (VUmc) inAmsterdam .Hij heeft meer dan 350 papers, hoofdstukken, rapporten en professionele publicaties. Hij is gespecialiseerd in het uitvoeren van gerandomiseerde gecontroleerde trials en meta-analyses op preventie en psychologische behandeling van geestelijke stoornissen, vooral depressie en angststoornissen. 

Bovendien heeft hij geschreven over drugspreventie, psycho-educatieve behandeling en vroege interventie voor depressie, het voorkomen van nieuwe gevallen van psychische stoornis, bibliotherapie en internet interventies voor depressie. 

Voordat hij werd aangesteld als hoogleraar aan de Vrije Universiteit in 2004, Pim Cuijpers 15 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als psycholoog en preventie specialist (in de ambulante geestelijke gezondheidszorg centrum in Roosendaal , Nederland, tot 1997).

Structuur


Er is een logische en duidelijke structuur met ondertitels; eerst een inleiding en dan bespreekt hij de effecten van psychotherapie zodat hij vervolgens kan aantonen dat ze overschat zijn met verschillende argumenten. Daarna bespreken ze de gevolgen en wat ze daar in de toekomst kunnen aan doen.

 • Inleiding

 • Effecten van psychotherapie bij depressie

 • Overschatting van de effecten vanwege de onderzoekskwaliteit

 • Overschatting van de effecten door publicatiebias

 • Wat betekent dit nu allemaal

 • Onderzoekers versus psychotherapeuten

 • Prioritering van toekomstig onderzoek

 • Literatuur

In het artikel staat er ook een ingewikkelde statistische illustratie met ook veel statistische termen in de paragraaf. Dit verwijst naar het professionele niveau van het artikel.

Er wordt bijna geen gebruik gemaakt van voetnoten, de bronvermelding staat in de tekst zelf.


Bronnen


Trouw

De Volkskrantwww.evidencebasedpsychotherapie

Tijdschrift voor psychotherapie

Cuijpers, P., Straten, A. van, Oppen, P. van & Andersson, G. (2010).Welke psychologische

behandeling, uitgevoerd door wie, is hetmeest effectief bij depressie? Gedragstherapie,43, 79-113.

Tijdschrift voor Psychotherapie 2010 [36] 04

www.psychotherapie.bsl.nl

Wolf,M. de (2010). Ceterum censeo…. (Column).Het nut van perverse prikkelingen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, 209-212.


Specialisten


De Wolf (iemand van de redactie)

Duval & Tweedie (bijdrage in de statistiek)

Lambert (iemand die een artikel heeft geschreven waarop De Wolf reageert)

Susan Hart (schreef een boek over hooggevoeligheid)


Instellingen


Uit het artikel

GGZ


ZonMW

De DBCs


Het College van Zorgverzekeringen

Aansluitend bij het thema depressie


Moeilijke woorden


Postpartum-depressie postnatale depressie

Publicatiebias fenomeen waarbij negatieve onderzoeken niet of minder gepubliceerd worden dan positieve onderzoeken (met grotere effecten)

Funnel plot statistische term voor een of andere symmetrische verdeling

De trim and fill-procedure statistische term voor wanneer er onderzoeken ontbreken, ze worden dan op een correcte manier bijgeschat

Geïmputeerde onderzoeken statistische term

Badinerend enigszins laatdunkend, minachtend


Stap 2: de wiki opstarten

Stap 3

lijsten


Zie stap 1

Synthese


In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van psychologische behandelingen van depressie bij volwassenen. Er zijn redenen om aan te nemen dat de werkzaamheid van psychotherapie bij depressie tot nog toe ernstig overschat is.

Psychotherapie bij depressie blijkt effectief te zijn bij specifieke doelgroepen, zoals oudere volwassenen, vrouwen met een postnatale depressie, personen met een lichamelijke aandoening en depressie, … De effectieve vormen zijn: cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, problem-solving therapie, gedragsactiverende therapie en kortdurende psychodynamische therapieën. Deze therapieën werken individueel, bij een groep of als begeleide zelfhulp. De effecten blijken vergelijkbaar te zijn met die van pharmacotherapie. Het is wel zo dat een gecombineerde behandeling effectiever. Een kenmerk van psychotherapie is dat de behandeling empirisch goed onderbouwd is.

De overschatting van de effecten komt door de onderzoekskwaliteit en door de publicatiebias.

Er is een sterk verband tussen de kwaliteit van een onderzoek en de resultaten. Zo zijn de effecten groter bij een slecht onderzoek en de meeste onderzoeken voldoen niet aan de criteria.

Publicatiebias is het fenomeen waarbij negatieve onderzoeken niet of minder gepubliceerd worden dan positieve onderzoeken (met grote effecten).

Een vuistregel was dat 1/3 ook zonder psychotherapie zou opgeknapt zijn, 1/3 baat heeft bij psychotherapie en 1/3 verslechtert of onvoldoende opknapt. Uit de onderzoeken blijkt dat niet 1/3 opknapt door psychotherapie maar slechts 1/8.Stap 4: beschikking krijgen en meer zoeken

Publicaties binnen handbereik

Andere werken van de auteur in bereikbare bibliotheken


Cuijpers, P.(1997), Leren leven met een chronische ziekte, Baarn, Intro.

 • In de bibliotheek van Roeselare en KHBO Campus Brugge

Cuijpers, P. (2000), Lotgenoten helpen: ervaringen met bezoekdiensten voor weduwen en weduwnaars, Denkbeeld: tijdschrift voor psychogeriatrie, 12(4), 16-18.

 • KATHO Campus Kortrijk en Roeselare

Cuijpers, P. & Buijssen, H. (1996), Zorgen voor een ander: een boek voor mantelzorgers, Utrecht, Stichting Educatieve Omroep Teleac.

 • KATHO Campus Kortrijk en Roeselare

Cuijpers, P., van der Plaats, A. (1995). Systematische begeleiding van het zorgend familielid. In M. Duijnstee & M. Blom (reds.), Dementie en depressie: perspectief op verpleegkundige interventies (pp. 157-180). Nijkerk: Intro.

 • KATHO Campus Kortrijk en Roeselare

Publicaties in de bronnenlijst (moet nog in tabel)


Publicatie

Vindplaats en zoekmachine

Chambless,D.L.& Hollon, S.D. (1998).Defining empirically supported therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 7-18.

http://www.seekingsafety.org/7-11-03%20arts/Chambless_1998[1].pdf

google


Churchill, R.,Hunot, V., Corney, R., Knapp,M., McGuire, H., Tylee, A. &Wessely, S. (2001). A systematic review of controlled trials of the effectiveness and cost-effectiveness of brief psychological treatments for depression. Health Technology Assessment, 5, 35.

http://www.hta.ac.uk/fullmono/mon535.pdf

googleCuijpers, P., Straten, A. van, Oppen, P. van & Andersson, G. (2010).Welke psychologische

behandeling, uitgevoerd door wie, is het meest effectief bij depressie? Gedragstherapie, 43, 79-113.http://www.gmw.rug.nl/~doorbreekdepressie/images/stemmingspecial.pdf

google


Cuijpers, P., Smit, F., Bohlmeijer, E.T.,Hollon, S.D. & Andersson, G. (2010). Is the efficacy of cognitive behaviour therapy and other psychological treatments for adult depression overestimated? Ameta-analytic study of publication bias. British Journal of Psychiatry, 196,173-178.

http://bjp.rcpsych.org/content/196/3/173.full.pdf+html

googleCuijpers, P.,Donker, T., Straten, A. van, Li, J. & Andersson, G. (in druk). Is guided self-help

as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies. PsychologicalMedicine (epublication ahead of print).http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/16314/2/hoofdstuk_7.pdf

vu.nlCuijpers, P.,Dekker, J.,Hollon, S.D. & Andersson, G. (2009). Adding psychotherapy to pharmacotherapy in the treatment of depressive disorders in adults: Ameta-analysis. Journal of Clinical Psychiatry, 70, 1219-1229.

http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/18168/2/Cuijpers_Journal%20of%20Clinical%20Psychiatry_70(9)_2009_u.pdf

vu.nl


Cuijpers, P., Straten, A. van,Warmerdam, L. & Andersson, G. (2009). Psychological Treatment versus combined treatment of depression: A meta-analysis. Depression & Anxiety, 26, 279-288.

http://dspace.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/16593/2/Cuijpers_Depression%20and%20Anxiety_26_2009_u.pdf

vu.nl


Cuijpers, P., Straten, A. van,Warmerdam, L. & Smits,N. (2008). Characteristics of effective

psychological treatments of depression; a meta-regression analysis. Psychotherapy Research,18, 225 - 236.http://dspace.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/18078/2/Cuijpers_Psychotherapy%20Research_18(2)_2008_u.pdf

vu.nl


Cuijpers, P., Straten, A. van &Warmerdam, L. (2007a). Problem solving therapies for depression: A meta-analysis. European Psychiatry, 22, 9-15.


https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.sciencedirect.com+science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271858&_user=1522199&_pii=S0272735809000269&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2009-06-30&wchp=dGLzVBA-zSkWz&md5=7203c8b8fe42d2945dc12e67ce9b0024/1-s2.0-S0272735809000269-main.pdf

science directCuijpers, P., Straten, A. van &Warmerdam, L. (2007b). Behavioral treatment of depression:

Ameta-analysis of activity scheduling. Clinical Psychology Review, 27, 318-326.http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/18094/2/Cuijpers_Clinical%20Psychology%20Review_27%283%29_2008_u.pdf

vu.nl


Cuijpers, P., Straten, A. van & Smit, F. (2006). Psychological treatment of late-life depression: A meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Geriatric Psychiatry, 21, 1139-1149.

http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/16894/2/Cuijpers_International%20Journal%20of%20Geriatric%20Psychiatry_21%2812%29_2006_u.pdf

vu.nl


De Mello,M.F., De JesusMari, J., Bacaltchuk, J., Verdeli, H. & Neugebauer, R. (2005). A

systematic review of research findings on the efficacy of interpersonal therapy for depressive disorders. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 255, 75-82.http://www.springerlink.com/content/p3rtub6hkv0lwygh/fulltext.pdf

springerlinkFriedman,M.A., Detweiler-Bedell, J.B., Leventhal,H.E., Horne, R., Keitner,G. I. & Miller, I.W. (2004). Combined Psychotherapy and Pharmacotherapy for the Treatment of Major Depressive Disorder. Clinical Psychology Science and Practice, 11, 47-68

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1093/clipsy.bph052/full

libisKirsch, I.,Deacon, B. J.,Huedo-Medina, T.B., Scoboria,A., Moore, T. J. & Johnson, B.T.

(2008). Initial severity and antidepressant benefits: Ameta-analysis of data submitted to the food and drug administration. Plos Medicine, 5, e45.http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0050045

google


Leichsenring, F. (2001). Comparative effects of short-term psychodynamic psychotherapy

and cognitive-behavioral therapy in depression: A meta-analytic approach. Clinical PsychologyReview, 21, 401–419.http://www.psychology.uiowa.edu/classes/31190/week%206/leichsenring%20depression.pdf

googleLeichsenring, F. & Rabung, S. (2008). Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy: ameta-analysis. Journal of the AmericanMedical Association, 300, 1551-1565.

http://jama.ama-assn.org/content/300/13/1551.short

google


Lumley, J., Austin, M.P. &Mitchell, C. (2004). Intervening to reduce depression after birth: A systematic review of the randomized trials. International Journal of Technology Assessmentin Health Care, 20, 128-144.
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=227028

google


Maat, S. de, Dekker, J., Schoevers, R.A. & Jonghe, F. de (2006). Relative efficacy of Psychotherapy and pharmacotherapy in the treatment of depression: A meta-analysis. Psychotherapy Research, 16, 566-578.http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/16887/2/Maat,%20de_Psychotherapy%20Research_16(5)_2006_u.pdf

vu.nl
Sterauteurs


Hollon S. D. (5x)

van Straten Annemieke (11x)

Andersson Gunnar (9x)

Werken van 2 sterauteurs in bereikbare bib


 • Van Straten Annemieke

 • Van Straten, A., Meeuwissen, J. & Tiemens, B. (2007), Onderzoek & psychotherapie (serie): Is gangbare zorg net zo effectief als getrapte zorg voor mensen met angst- en stemmingsstoornissen?, Tijdschrift voor psychotherapie, 33(1), 23-38.

 • KATHO Campus Kortrijk

 • Van Straten, A., Rijnders, P. & Tiemens, B. (2002), Factoren die de duur van een psychotherapeutische behandeling beïnvloeden: een pilot study, Tijdschrift voor psychotherapie. 28(1), 3-16.

 • KATHO Campus Kortrijk

 • Andersson Gunnar

 • Cuijpers, P., Straten, A. van, Oppen, P. van & Andersson, G. (2010).Welke psychologische behandeling, uitgevoerd door wie, is het meest effectief bij depressie? Gedragstherapie, 43, 79-113.

 • http://www.gmw.rug.nl/~doorbreekdepressie/images/stemmingspecial.pdf


Internet algemeen Cuijpers P.


WWW.VU.NL volledige artikels

Meulenbeek, P., Spinhoven, P., Smit, H.F.E., Balkom, A.J.L.M. van & Cuijpers, P. (2010). Cognitive mediation of panic reduction during an early intervention for panic. Acta psychiatrica scandinavica, 122(1), 20-29.

Via libis 25 records om in de bib te ontlenen

Voorbeelden

Cuijpers, P. , Lewinsohn, P., Munoz, R., Youngren, M. & Zeiss, A. (2002), In de put, uit de put: zelf depressiviteit overwinnen. Baarn, HB.

Cuijpers, P. (2001), Preventie van psychische problemen in de theorie en praktijk.

Cuijpers, P. (2000), Cannabis, Houtem, Bohn Stafleu Van Loghum.

Cuijpers, P. (1999), Depressie bij ouderen.

Cuijpers, P. (1998), Kleur geven aan een grijs bestaan: een gids voor depressieve ouderen, Baarn, Intro.

Librisource: uitleg en artikel

Voorbeelden

Cuijpers, P. (2011), Interpersonal Psychotherapy For Depression: A Meta-Analysis, American Journal of Psychiatry, 168 (6), 581-592.

Cuijpers, P., (2011), New Psychotherapies for Mood and Anxiety Disorders: Necessary Innovation of Waste of Resources, Canadian Journal of Psychiatry, 56 (4), 251.

Krantenartikels


Delrue, E. (9 december 2011). Stichting tegen Kanker waarschuwt voor negatieve invloed van aanvullende therapieën. De Morgen, 10.

PHU ( 8 december 2011). Cruciaal dat jongeren over hun emoties leren praten. Het Nieuwsblad, 3.

De Knop, J. (10 december 2011). Ik pleeg een aanslag op mijn lichaam. Het laatste nieuws, 35.

Blanc, N. (10 december 2011). Waarom is gelukkig zijn een plicht geworden? De Morgen, DMuze, 20.

Delrue, E. (9 december 2011). Kruiden en voedingssupplementen kunnen kankerbehandeling schaden. De Morgen, 10.

Vaktijdschriften (wetenschappelijk)


Spiegel

Psychologie magazine

Tijdschrift voor psychotherapie

The lancet

Behavior analyst

Suicide and life-threatening behavior

Journal of neurology and psychiatry

Gerontologie en geriatrie • Mooi, B., Comijs, H.C., Cladder, M.A. & Beekman, A.T.F (2010), Alexithymie bij depressieve ouderen: een relevante persoonlijkheidsstrek?, Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie. 41 (3), 126-135.

 • Dozeman, E., Van Schaik, D. & van Marwijk, H. (2008), Problemen bij het opsporen van depressieve- en angststoornissen bij bewoners van verzorgingshuizen, Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, 39 (3), 100-106.

Tijdschrift voor geneeskunde

Bijdrage uit een verzamelwerk


Treffers, D.A (2011). Kan een kind met een depressie worden behandeld met een antidepressivum?. In T. Voorn (red.), Vademecum permanente nascholing huisartsen (pp. 853-855). Bohn Stafleu van Loghum.  DOI: 10.1007/978-90-313-8808-0_448

Eindwerken/bachelorproeven


Vandenberghe, H. (2007). Pijn verzacht? Een beschrijvend onderzoek naar de aanpak van autodestructief gedrag op de Steiger te Menen. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO HIVV. 

DECOMMERE, M. (2010). Gokken is dokken; Over gokverslaving en het belang van gokpreventie in Vlaanderen. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Verbrigghe, C. (2010). Kwetsbare oudere: een (on)gekend begrip bij verpleegkundigen. [eindwerk] Kortrijk: KATHO HIVV.

Handboeken, verzamelwerken, monografieën


Wisman, P. (2010). Somberheid troef: Feiten, vragen en verhalen rond depressie. Utrecht: Inmerc.

Addis, M. & Martell, C. (2008). Stap voor stap je depressie te lijf. Amsterdam: Hogrefe.

Levecque, K. (2008). Armoede en depressie: een (niet) evident verband? Leuven: Acco.

Williams, M., Teasdale, J. & Segal, Z. (2008). Mindfulness en bevrijding van depressie voorbij chronische ongelukkigheid. Amsterdam: Niewezijds.

Bennett, S.S. (2007). Postpartum depressie voor dummies. Amsterdam: Pearson.

Stap 5 Contextualiseren

Bespreking voorziening: psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw (Brugge)


De instelling is een psychiatrisch ziekenhuis met een afdeling intensieve psychiatrische zorg (voor mannen en vrouwen vanaf 60 jaar) en daarnaast 4 gespecialiseerde klinieken (voor mannen en vrouwen tussen de 18 en 60 jaar): de verslaafdenzorg, de psychosenzorg, ouderenpsychiatrie en persoonlijkheidsstoornissen en depressie. In alle segmenten is er residentiële behandeling en is er een mogelijkheid tot dag- en nabehandeling. Samen met psychiatrisch verzorgingstehuis Sint-Augustinus vormt Onze – Lieve – Vrouw Brugge een VZW.

Er zijn rond de 500 personeelsleden tewerkgesteld.

In de instelling zijn er psychiaters, psychologen, coördinators en maatschappelijk werkers tewerkgesteld. Er is dus op elke afdeling een interdisciplinair team.

Er zijn ook tal van voorzieningen binnen de instelling. Zo kunnen de patiënten hun auto of fiets stationeren, er is een kapel en pastorale dienst, kapper, pedicure, ombudspersoon, verschillende mogelijkheden tot ontspanning zoals sport en het lezen van tijdschriften, er staan wasmachines ter beschikking en ga zo maar door. Daarnaast beschikt het ziekenhuis ook over een rehabilitatieafdeling.

Ik ga wat dieper in op kliniek 4: Persoonlijkheidsstoornissen & depressie. Deze kliniek is onderverdeeld in 3 afdelingen, waarvan twee afdelingen een residentieel aanbod bieden en één afdeling dagbehandeling biedt. De kliniek werkt nauw en intensief samen met verwijzers en netwerkpartners.

Bij aanmelding in het ziekenhuis komt men afhankelijk van de problematiek terecht op één van de opnameafdelingen. De aard van de problematiek of de duur van de behandeling wordt bekeken en aan de hand hiervan wordt de patiënt eventueel doorverwezen naar een afdeling voor verdergezette behandeling. De dagafdeling van persoonlijkheidsstoornissen en depressie bieden ook de mogelijkheid tot rechtstreekse opname in een residentiële setting. Normaal gebeurt dit niet, en komt men eerst terecht op daghospitalisatie.

Er zijn verschillende behandelfasen: een observatiefase, een behandelingsfase en een ontslagfase. Maar er is ook een mogelijkheid tot nabehandeling. 1

Statistiek


zelfmoord http://statbel.fgov.be/fr/binaries/Suicide%20Mortality%20Rates%20in%20the%20Flemish%20Region%20of%20Belgium%201996-2005_tcm326-136799.pdf

Percentage personen met een zelfgerapporteerde depressie in de loop van het afgelopen jaar  http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/cijfers/Exceltabellen/gezondheid/Algemeen/Zelfgerapporteerde%20depressie.xls
Evaluatie gezondheidsdoelstelling zelfdoding en depressie via sterftecijfers
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Ziekten/Depressies-en-zelfdoding/Evaluatie-gezondheidsdoelstelling-zelfdoding-en-depressie-via-sterftecijfers/

Ernstige zelfdodingsgedachtenhttp://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Ziekten/Depressies-en-zelfdoding/Ernstige-zelfdodingsgedachten/

Juridische bron

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling (19 juni 2002). Belgisch Staatsblad, 28130.


http://www.juriwel.be/ws/Export/1009219.html

Politieke context

CD&V


Elke mens telt, ook diegene die niet meekunnen door ziekte, ongeval of beperking. Deze mensen moeten zelf kunnen kiezen welke zorg ze willen. Als mensen het opnemen voor ander mensen, moet de overheid dat ondersteunen. Pas als mensen in de kou staan omdat het initiatief van anderen uitblijft of ontoereikend is, moet de overheid tot actie overgaan.

CD&V neemt op alle niveaus verschillende initiatieven voor een meer zorgzame samenleving. Zo nemen ze initiatieven voor meer levenskwaliteit van zorgbehoevende mensen, initiatieven voor geïntegreerde preventie en remedies.

Bianca Debaets zit in met de geestelijke gezondheid van RVT-bewoners. Ze vindt het onrustwekkend dat er zo veel ouderen symptomen van depressie tonen. Ze geeft daarom veel aandacht aan de preventie, goede verzorging en opvang, aan het psychisch welzijn en aan de lichamelijke ziektebeelden. Ze protesteert, want nu beperkt de verzorging van deze depressies vaak enkel tot het toedienen van anti-depressiva. Bianca is een grote voorstander van therapeutische begeleiding, want die levert verwonderlijke resultaten.

Ook vindt CD&V dat de overheid de emotionele lasten moet verlagen. Vlaanderen is wereldrecordhouder in het slikken van anti-depressiva. En mensen die een uitkering ontvangen omwille van stress of depressie, krijgt men heus niet terug aan het werk door enkel een belastingsverlaging.

Vertegenwoordiger Katrien Schryvers vindt dat de Vlaamse regering werk moet maken van een gericht beleid ter bestrijding en voorkoming van eetstoornissen want de cijfers voor zelfmoord liggen anderhalve keer hoger dan bij een depressie. Ook mensen met eetstoornissen worden vaak depressief.

Stap 6: afwerking

Persoonlijk besluit

Hoe is deze Sadan-opdracht in zijn geheel voor jou verlopen ?


Ik had de opdracht een beetje onderschat. Ik wou er meteen aan beginnen zodat ik tijdig klaar zou zijn, maar ik was er lang mee bezig. Ik moest mij er vaak toe dwingen om bepaalde dingen volledig af te werken en niet alles op te schuiven.

Het stappenplan vond ik zeer handig en volgde ik dan ook. Wanneer ik moeilijkheden ondervond, kon ik altijd rekenen op mijn groepsleden. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat iedereen naar mij luisterde wanneer ik een idee had. Ik ben tevreden over de samenwerking en het vlotte resultaat.


Heb je voldoende info gevonden ? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken ?


We hadden een thema waarover redelijk veel gepubliceerd is. Het was dus niet zo moeilijk om genoeg informatie te vinden. Ik heb gezocht via de ontsluitingsmiddelen die werden aangeraden door school maar ook soms via google, om specifieke bronnen terug te vinden.

Wat moet je nog verder trainen ?


Excel blijft voor mij het moeilijkste in office. Daarnaast gaat het opzoeken van informatie en correct refereren nog niet zo vlot.

Waar ben je sterk in ?


Ik ben in staat om vlot leesbare teksten te schrijven en kan dan ook al goed werken met Word. Werken aan de wiki lukt mij ook al goed.

Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven ?


Deze opdracht was gedoemd om te mislukken wanneer de groep niet echt een groep was. Ik had een supergoeie groep!

Ik heb vooral gemerkt dat deze opdracht superveel tijd en aandacht vraagt. Ook zonder motivatie kom je nergens…


Heb je eventueel tips om bepaalde (deel)opdrachten anders te formuleren ? Of zijn er nieuwe (deel-)opdrachten nodig voor belangrijke of interessante informatievaardigheden die niet of te weinig worden ingeoefend ?


Ik vind deze opdracht te uitgebreid, vooral met dat we al zo’n grote oefenboeken konden maken. Zoals bronnen opzoeken en refereren had ik al voldoende via de oefenboeken gedaan, dus vond ik dit veel te uitgebreid in de wiki.

Voor de rest kwam volgens mij alles goed aan bod.De opdracht sprak zichzelf soms tegen. Zo moesten we eerst maximum 3 organisaties bespreken, en plots moest iedereen een organisatie bespreken…1 299 woorden

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina