WerkpostficheDovnload 35.42 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte35.42 Kb.
W E R K P O S T F I C H E

in uitvoering van het KB van 19/2/97 betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachtenONDERNEMING:.............................................................................................FAX .................................................

Werkpost: Belader Typefunctie: .:..................................

Vereiste beroepskwalificatie: Geen

Luik A

BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN (per werkpost) :

Waar? Openbare weg
Welke machine, transportmiddel, producten?

 • Vrachtwagen (ophaling huisvuil)

 • Vuilniszakken / dozen

 • Containers

 • Hogedrukreiniger
Taken?

Ophalen huisvuil (zakken, e.d.) Ophalen huisvuil (containers)


Bedienen perssysteem vrachtwagen Reinigen vrachtwagen met hogedrukreiniger
RESULTAAT RISICO-EVALUATIE (in uitvoering van het KB van 27/3/98:dynamisch risicobeheersingssysteem)

Risico’s


 • Aangereden worden door fiets, motorfiets, voertuig.

 • Aangereden worden door eigen vrachtwagen (bvb tijdens achteruitrijden).

 • Val van vrachtwagen (in beweging).

 • Verzwikken van enkel/voet, vallen, struikelen bij

in- en uitstappen cabine

op- en afstappen vrachtwagen

oneffenheden in het wegdek (weggoot, e.d.).


 • Kwetsuren ter hoogte van handen, voorarmen e.d. bij manipulatie zakken, dozen, containers.

 • Intoxicatie door contact met afval / gevaarlijke producten.

 • Risico op rugletsel bij manipulatie van zakken, dozen, containers.

 • Klemming van lichaamsdelen tijdens persen huisvuil, ledigen containers, lossen vrachtwagen.

 • Risico op oogletsel bij wegspringend materiaal (bvb glas) tijdens persen, ledigen containers, lossen vrachtwagen.

 • Risico op oogletsel bij wegspringend materiaal (bvb glas) tijdens reinigen vrachtwagen.

 • Risico op klemming tijdens reinigen vrachtwagen (bvb openen / sluiten laadklep

Specifieke risico’sPersoonlijke beschermingsmiddelen

Verplicht gezondheidstoezicht

Lawaai boven 85 dB(A).


Gehoorbescherming aangeraden vanaf 80 dB(A), verplicht vanaf

85 dB(A).Ja.

Blootstelling aan ongunstige weersomstandigheden.

Beschermkledij tegen regen, warmte of koude.
Blootstelling aan dampen, stof of specifieke gevaarlijke producten die op de werkplaats aanwezig zijn.


Ademhalingsbescherming in functie van het te verhandelen product (stofmasker, masker met filterpatroon)(zie MSDS).
Het behandelen van producten met specifiek brand- en/of explosierisico.

In functie van het te verhandelen product (zie MSDS).
Trillingen in functie van de toestand van het terrein.
Ja.

Getroffen preventiemaatregelen • Dragen van signalisatiekledij / Goede communicatie met chauffeur. (Risico op aangereden worden door fiets, motorfiets, voertuig).

 • Plaatsen veiligheidscontact aan opstaptreden (achteraan vrachtwagen) dat achteruitrijden verhinderd tijdens ophalen huisvuil / Camerabeveiliging achterzijde vrachtwagen / Goede communicatie met chauffeur. (Risico op aangereden worden door eigen vrachtwagen (bvb tijdens achteruitrijden)).

 • Controle goede staat opstaptreden, handvaten. (Risico op val van vrachtwagen (in beweging)).

 • Dragen van veiligheidsschoenen met enkelbescherming en antislipzool. (Risico op verzwikken van enkel/voet, vallen, struikelen bij in- en uitstappen cabine, op- en afstappen vrachtwagen, oneffenheden in het wegdek (weggoot, e.d.)).

 • Dragen van aangepaste handschoenen en kledij (lange mouwen). (Risico op kwetsuren ter hoogte van handen, voorarmen e.d. bij manipulatie zakken, dozen, containers).

 • Dragen van aangepaste handschoenen en kledij (lange mouwen) / Inentingen (Hepatitis B, Tetanus). (Risico op intoxicatie door contact met afval / gevaarlijke producten).

 • Opleiding / tips manueel behandelen van lasten. (Risico op rugletsel bij manipulatie van zakken, dozen, containers).

 • Voldoende afstand houden van klembeweging / Goede communicatie met collega’s beladers . (Risico op klemming van lichaamsdelen tijdens persen huisvuil, ledigen containers, lossen vrachtwagen).

 • Dragen van veiligheidsbril. (Risico op oogletsel bij wegspringend materiaal (bvb glas) tijdens persen, ledigen containers, lossen vrachtwagen).

 • Dragen aangepaste (waterdichte) kledij en veiligheidsbril (+ eventueel gelaatsscherm). (Risico op oogletsel bij wegspringend materiaal (bvb glas) tijdens reinigen vrachtwagen).

 • Mechanische klembeveiliging plaatsen (eventeel gedetecteerd met veiligheidscontact) op laadklep. (Risico op klemming tijdens reinigen vrachtwagen (bvb openen / sluiten laadklep)).Specifieke instructies, opleiding?

 • Instructiekaart belader

 • Instructiekaart belader: behandeling van zakken

 • Instructiekaart belader: behandeling container

 • Instructiekaart gevaarlijke producten

 • Instructiekaart persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Instructie naar het werken met een hogedrukreiniger 1. STUDENT-WERKNEMER TOEGELATEN .............. 1. RIJGESCHIKTHEIDSATTEST CHAUFFEUR

Luik B

RISICO’S EN HINDER

VERPLICHT GEZONDHEIDSTOEZICHT1

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling:  neen X ja
X val: X op de begane grond

X van hoger gelegen vlakVeiligheidsfunctie: ....................................................................

Functie met verhoogde waakzaamheid: .....................................

Gezondheidsrisico (beroepsziekten): fysisch .............................

chemisch...................... biologisch ...................................

ioniserende stralingen..........................................................

X snijwonden

X verbrijzelingen 1. lawaai

 1. trillingen

Ergonomische belasting:

 gebruik van beeldschermen

X manueel hanteren van lasten (met gevaar voor rugletsel)

 andere ...............................................................................

Psychosociale belasting : .................. ......................................

X rondvliegende scherven

X warmte

Rechtstreeks contact met voedingswaren
 1. brandwonden

X koude

Nachtarbeid :  neen  ja Ploegenarbeid :  neen  ja
 1. elektrische risico’s

X vochtigheid

Inentingen/tests:

X tetanus  tuberculosetest

X hepatitis B andere : ................


 1. val van voorwerpen

Xchemische hinder

Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding:  ja  neen
X spatten

welke ...................................................... wanneer ...................

 1. geïsoleerd werk

 2. andere : ...........

X stof

 1. gassen, dampen

Gericht onderzoek: ............................. periodiciteit: ..............

Medische vereisten/contra-indicaties: .....................................
WELKE WERKKLEDIJ/PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDELEN WORDEN GEDRAGEN ? (verantwoordelijkheid gebruiker)
 1. overall/broek/jas/andere: ......................…….

 1. ademhalingsbescherming (type): ...........................................
X veiligheidsschoenen (type): .....................……

 1. oorkap/oorpropjes (type): ....................................................
X handschoenen (type): ......................................

 1. veiligheidsharnas (type): ......................................................
 1. helm/kapje (type): .........................................

X specifieke uitrusting: signalisatiekledij
X scherm/bril type):............................................

 1. andere: ................................................................................
Voor de onderneming: naam en handtekening:

Datum:


Ondergetekende werd geïnformeerd over de in te nemen werkpost.

Naam en handtekening uitzendkracht:

Datum:
1 Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, Hoofdstuk IV, art. 4

Algemene opmerking: de werkpostfiche wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité PBW

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina