Werkruimte op het wg-terrein. Hieronder vind je meer informatie over de geschiedenis en werkwijze van het wg en over de procedure. Geschiedenis van het wgDovnload 10.74 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte10.74 Kb.
Amsterdam, 17 januari 2005
Beste
Je hebt interesse getoond in een werkruimte op het WG-terrein. Hieronder vind je meer informatie over de geschiedenis en werkwijze van het WG en over de procedure.
Geschiedenis van het WG

In 1983 verhuisde het 'Wilhelmina Gasthuis', het tegenwoordige Academisch Medisch Centrum, naar Zuid-Oost.

De gebouwen stonden leeg, waarop buurtbewoners de panden in gebruik namen. In 1985 kregen de bewoners en gebruikers van paviljoen I en II een gebruikerscontract voor 5 jaar. Sindsdien heeft de vereniging WG, waarvan alle huurders lid zijn, via allerlei juridische constructies het wonen en het werken op het WG terrein beheerd.

Uiteindelijk heeft woningbouwvereniging Het Oosten de twee panden aangekocht en milievriendelijk gerenoveerd onder een zogenaamde casco-plus regeling. Nu is de vereniging WG verantwoordelijk voor de binnenkant en Het Oosten voor de buitenkant van de panden. De vereniging WG is zelf verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe huurders.


Doelstelling en werkwijze

De woon- en werkvereniging WG-terrein is opgericht met als uitdrukkelijke doelstelling woon- en werkruimten te verhuren aan personen, instellingen, ateliers en bedrijven die minder daadkrachtig zijn en/of om politieke of sociale redenen elders niet of moeilijk terecht kunnen. Als voorbeelden van deze groep kunnen worden genoemd: jongeren met een studiebeurs of minimumuitkering, minder draagkrachtige kunstenaars, ideele instellingen zonder of met weinig subsidies, minderheids-groeperingen en startende bedrijven die nog te weing verdienen om een 'normale' huurprijs te betalen.

Personen, instellingen en bedrijven die ruimte huren bij de woon- en werkvereniging WG-terrein dienen te behoren tot deze doelgroep. Daarnaast dienen zij mens- en milieuvriendelijk te handelen en is het streven gericht op emancipatie van achtergestelde groepen en een democratische bedrijfsvoering binnen instellingen en bedrijven.Van alle huurders wordt verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren aan het functioneren van de vereniging. Dit betekent bijv. dat we zelf de panden onderhouden en de huuradministratie doen. Hierdoor kunnen we zowel zelf de huren laag houden als invloed hebben op onze eigen woon- en werkomgeving. Van iedere huurder wordt verwacht dat deze minimaal zes uur per maand aan de vereniging WG besteedt. Beslissingen worden genomen door ons bestuur en door de algemene ledenvergadering die twee keer per jaar plaatsvindt.
Procedure

Paviljoen 1 en 2 huisvesten samen 40 ondernemingen/instellingen. De helft van de werkruimtes heeft tussen de 15 en 30 vierkante meter vloeroppervlak. De andere helft is groter, oplopend tot ruim 100 vierkante meter. Ondernemingen en instellingen zitten met ongeveer 7 op een gang. Keuken, WC, en soms meer, worden gedeeld.

Wanneer een werkruimte vrijkomt, zoeken de overgebleven huurders van de gang een nieuwe kandidaat uit de map inschrijfformulieren en bijlagen van de toewijzingscommissie (toewijzingscommissie). In eerste instantie worden enkele kandidaten uitgenodigd voor een gesprek, daarna volgt de keuze voor de definitieve kandidaat.

Alvorens het huurcontract ondertekend kan worden onderzoekt de Toewijzingscommissie of de kandidaat nog steeds voldoet aan de voorwaarden van de vereniging WG.

In ons nieuwe beleid voor het verhuren van werkruimtes hebben we gekozen voor ‘huurgroei’. Dit houdt in dat na een periode van vijf jaar de huurprijs per vierkante meter bepaald zal worden door de hoogte van je belastbaar inkomen.

Helaas moeten we zeggen dat het aantal werkruimtes dat per jaar vrijkomt, zeer gering is.


Criteria

-Je inkomen dient in een redelijke verhouding te staan tot de huurprijs.

(Als richtlijn wordt aangehouden :maximaal 1,5 maal bijstandsniveau. Dit is: € 1207,- voor een alleenstaande, € 1552,- voor een alleenstaande ouder en € 1725,- voor een samenwonend stel. Dit zijn nettobedragen, inclusief vakantiegeld .)

-Je bent bereid en hebt de tijd om minimaal zes uur per maand bij te dragen aan de vereniging.

-Je bent bereid inzage te geven in je boekhouding/financiele situatie.

-Je werkt mens- en milieuvriendelijk.

-Je inschrijving geldt pas bij (eenmalige) overmaking van € 5,- administratiekosten op girorekening 4027406 van woon- en werkvereniging WG-terrein, t.a.v. de toewijzingscommissie, Amsterdam.

-Je inschrijving is één jaar geldig, daarna dien je je inschrijving zelf te verlengen door een 'verlenging inschrijfformulier' aan te vragen m.b.v. een aan jezelf geaddresseerde en gefrankeerde envelop met in de linkerbovenhoek 'verlenging inschrijfformulier'.

De toewijzingscommissie behoudt zich het recht voor mensen met een te hoog inkomen, of met wensen die op het WG niet of niet in de nabije toekomst realiseerbaar zijn of met een motivatie die duidelijk niet spoort met de doelstellingen van het WG, af te wijzen. Je krijgt in dat geval bericht van ons.

Zonder tegenbericht zit je voor één jaar in de map.


Met vriendelijke groeten, de toewijzingscommissie


Woon- en werkvereniging WG-terrein,

ToewijzingscommissieKetelhuisplein 41

1054 RD Amsterdam.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina