Werkvorm dilemma’s en grenzen: De brievenbusDovnload 6.77 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte6.77 Kb.
Werkvorm dilemma’s en grenzen: De brievenbus

Grenzen in de omgang met cliënten. Hoe kun je je betrokkenheid uiten maar toch professionele afstand bewaren? Hoe ga je om met moeilijk gedrag? Hoe voorkom je dat je zelf de grens over gaat? Hoe ga je om met de extra verantwoordelijkheid die je als medewerker hebt voor het bewaken van grenzen? Die grenzen zijn benoemd in de gedragscode, maar zijn niet helemaal sluitend vast te leggen. Wat in de ene situatie acceptabel is, kan in de andere een grove grensoverschrijding zijn.


Werkvorm

Team/groepsdiscussie


Duur

30 minuten


Benodigdheden

 • Gedragscode.

 • Lege briefkaarten.

 • Brievenbus (schoenendoos met briefopening).

 • Stiften/pennen.


Opdracht

Individueel (10 minuten)

 • Aan de deelnemers wordt gevraagd kort per briefkaart een of meer situaties op te schrijven die met dilem­ma's rondom grenzen in de omgang met cliënten te maken hebben. Situaties (in het 'grij­ze gebied') waarbij men zich afvraagt: waar ligt de grens?
  De situatie moet echt zijn gebeurd en bij voorkeur niet te lang geleden. Het gaat bij voorkeur niet om een grove grensover­schrij­ding, maar een dilemma rondom omgang, bejegening en grenzen aan die omgang.

 • Per situatie geven de deelnemers de situatie een pakkende titel (aan voorkant kaartje).

 • De kaartjes wor­den in een 'brievenbus' gedaan.


Plenaire bespreking (20 minuten)

 • De deelnemers pakken om de beurt een kaartje uit de bus. Het kaartje wordt voorgelezen en de groep probeert ter plekke situaties uit de eigen praktijk te bedenken om het probleem te illustreren.

 • Vervolgens wordt hen gevraagd een mogelijke oplossing of alternatief voor dit probleem te bedenken.

 • Wat zijn goede handelingsalternatieven?

 • Wat staat hierover in de gedragscode?


Afronding, evaluatie (10)

 • Hoe was het om deze situaties zo te bespreken?

 • Welke gedragsafspraken kunnen hierop volgen?

Utrecht, april 2012 * Toolkit werken aan sociale veiligheid – Werkvorm dilemma’s en grenzen: De brievenbus
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina