Werkzaamheden (arei art. 266) Indeling van de werkzaamhedenDovnload 13.26 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte13.26 Kb.

werkzaamheden (AREI art. 266) 1. Indeling van de werkzaamheden (AREI art. 266).

  1. Niet-elektrische werkzaamheden

Werkzaamheden in de omgeving van een elektrische installatie en die geen rechtstreekse betrekking hebben op de elektrische installatie.

Er dient steeds een veiligheidsafstand van de dichtst bijgelegen geleiders tot aan de constructiewerkzaamheden en tot andere niet-elektrotechnische werkzaamheden gerespecteerd te worden.

Normaal zijn er bij deze werken geen elektrische risico’s maar door onkunde of omstandigheden kunnen mogelijk toch incidenten ontstaan.

Voorbeelden zijn: - schilderen en reinigen van elektriciteitscabines;

- grondwerkzaamheden in de buurt van ingegraven kabels;

- hijswerken met kraan in de nabijheid van bovenleidingen;

- bouwkundige werkzaamheden in de buurt van elektrische leidingen;

- enz.


Voor het bepalen van de veiligheidsafstand houdt men rekening met het spanningsniveau, de aard der werkzaamheden, de te gebruiken hulpmiddelen en de aard van het personeel.

Bij bovengrondse leidingen houdt men rekening met alle mogelijke bewegingen van de leidingen en van de hulpmiddelen.
  1. Elektrische werkzaamheden.

Werkzaamheden aan, met of in de omgeving van een elektrische installatie en die rechtstreeks betrekking hebben op de elektrische installatie.

Onder deze werkzaamheden vallen o.a. proefnemingen, metingen, herstellingen, schoonmaken van elektrische delen, vervangingen, wijzigingen, uitbreidingen en onderhoud.
  1. Exploitatiewerkzaamheden.

   1. Bedienings- en besturingswerkzaamheden.

Bediening en besturing hebben tot doel de elektrische toestand van een elektrische installatie te wijzigen, om een uitrusting te gebruiken, om uitrustingen aan te sluiten, af te koppelen, in werking te stellen of stil te leggen. Hierbij behoren eveneens het afschakelen en opnieuw inschakelen van installaties ten behoeven van het uitvoeren van werkzaamheden.

   1. Controlewerkzaamheden.

Controles kunnen bestaan uit: een visueel onderzoek, metingen, proeven.

Controles hebben tot doel de configuratie, de staat van onderhoud of de conformiteit van een elektrische installatie na te gaan.

De proeven omvatten alle activiteiten die bedoeld zijn om de werking of de elektrische, mechanische of thermische toestand van een elektrische installatie te verifiëren. De proeven omvatten verder ook de activiteiten die bestemd zijn om, bijvoorbeeld, de doelmatigheid van de elektrische beveiligingen en de veiligheidskringen te beproeven.

Metingen omvatten alle activiteiten bestemd om fysische grootheden te meten in een elektrische installatie.Zowel bij 1.2 als 1.3 kunnen zich volgende werkzaamheden voordoen.


 1. Werkzaamheden in functie van aanwezigheid van spanning.

  1. Werkzaamheden onder spanning.

Werkzaamheden waarbij een persoon in aanraking komt met blanke delen onder spanning of in de zone onder spanning binnendringt, hetzij met een lichaamsdeel, hetzij met arbeidsmiddelen of uitrustingen.

  1. Werkzaamheden in de nabijheid van delen onder spanning.

Werkzaamheden waarbij een persoon in de nabijheidszone binnendringt, hetzij met een lichaamsdeel, hetzij met arbeidsmiddelen en uitrustingen, zonder evenwel in de zone onder spanning binnen te dringen.

  1. Werkzaamheden buiten spanning.

Werkzaamheden op elektrische installaties die noch onder spanning, noch elektrisch geladen zijn en die uitgevoerd worden nadat alle maatregelen ter voorkoming van elektriciteitsrisico’s genomen zijn.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina