Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking OmgevingsvergunningDovnload 136.74 Kb.
Pagina1/9
Datum24.08.2016
Grootte136.74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning


g

Aanvrager : NV ROVA Holding

Aangevraagde activiteiten : Het ontvangen, accepteren en opslaan van gasflessen, het bouwen en in gebruik hebben van een aardgasvulstation en een depot voor klein gevaarlijk afval (KGA-depot).

Locatie : Karenbrug 3 te Steenwijk

Datum ontvangst aanvraag : 8 juni 2011

Datum ontwerpbeschikking : 21 november 2011

Kenmerk : 2011/0302314

Projectnummer : Z-HZ_WABO 2011-004192


Colofon
Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

  1. Onderwerp


Wij hebben op 8 juni 2011 een aanvraag1 voor een omgevingsvergunning ontvangen van ROVA. Het betreft een aanvraag voor het ontvangen, accepteren en opslaan van gasflessen, het bouwen en in gebruik hebben van een aardgasvulstation en een depot voor klein gevaarlijk afval (KGA-depot). De aanvraag gaat over het afvalbrengstation (ABS) Steenwijk, Karenbrug 3 te Steenwijk. De aanvraag is geregistreerd in OLO onder nummer 144674.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).


  1. Besluit


Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

 • de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

 • Het ontvangen, accepteren en opslaan van gasflessen (artikel 2.1 lid 1 onder e. Wabo);

 • het bouwen en in gebruik hebben van een aardgasvulstation (artikel 2.1 lid 1 onder e. Wabo);

 • het bouwen en in gebruik hebben van een depot voor klein gevaarlijk afval (KGA-depot) (artikel 2.1 lid 1 onder e. Wabo);

 • dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

 • de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 8 juni 2011;

 • de uitbreiding van de aanvraag d.d. 22 augustus 20112;

 • de aanvulling van 28 september 20113;

 • dat de volgende voorschriften die zijn verbonden aan de vigerende vergunning worden ingetrokken:

 • oprichtingsvergunning d.d. 14 mei 2001, kenmerk EMT/2001/1438:

 • voorschriften 2.1.1 t/m 2.1.3;

 • voorschriften 2.2.1 t/m 2.2.4;

 • voorschriften 2.3.1 t/m 2.3.4;

 • veranderingsvergunning d.d. 19 maart 2002, kenmerk EMT/2003/1102;

 • voorschriften 1.1.1 t/m 1.1.5;

 • aan deze vergunning voorschriften te verbinden;

 • dat de aan deze vergunning verbonden voorschriften onderdeel milieu met de nummers 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1 en 1.4.2 gedurende 3 jaar in werking blijven nadat deze vergunning zijn geldigheid heeft verloren.
  1. Ondertekening en verzending


G.S.
Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.
Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Steenwijkerkland, Postbus 162, 8330 AD STEENWIJK;

- Grondmij Nederland B.V., Postbus 485, 6800 AL ARNHEM.

  1. Rechtsmiddelen


De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 2 december 2011 tot 13 januari 2012 ter inzage gelegd. U kunt binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

INHOUDSOPGAVE


BIJLAGE 1 :BEGRIPPEN 25

BIJLAGE 2 : BEOORDELINGSPUNTEN 28


Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning


Voorschriften

Aanvrager : NV ROVA Holding

Aangevraagde activiteiten : Het ontvangen, accepteren en opslaan van gasflessen, het bouwen en in gebruik hebben van een aardgasvulstation en een depot voor klein gevaarlijk afval (KGA-depot).

Locatie : Karenbrug 3 te Steenwijk

Datum ontvangst aanvraag : 8 juni 2011

Datum ontwerpbeschikking : 21 november 2011

Kenmerk : 2011/0302314

Projectnummer : Z-HZ_WABO 2011-004192  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina