Wetenschappelijk denken examenvragenDovnload 22.66 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte22.66 Kb.
WETENSCHAPPELIJK DENKEN - EXAMENVRAGEN

De antwoorden hoeven met een korrel zout genomen te worden! Zelf opzoeken is altijd de beste methode. Voor vele vragen hebben wij geen oplossing, waarvoor onze excuses.


1a) Wie van onderstaande geleerden heeft in wetenschappelijk denken vernieuwingen geïnitieerd zonder zelf bekend te zijn geworden door concrete ontdekkingen die door de vernieuwingen mogelijk werden?

Vesalius


Cyseko

Darwin


Panlig

Mendeljev

B) Noem uit de bovenstaande reeks 2 geleerden wier ontdekkingen in feite neerkwamen op het verkrijgen van dieper inzicht in de functionele ordening van grote systemen:

Geef deze systemen hieronder met 1 kernwoord aan:

1. NAAM: SYSTEEM:

2. NAAM: SYSTEEM:


2) Volgende 4 zaken zijn noodzakelijk in elk biomedisch experiment. (beste antwoord)

computer, ruwe gegevenstabel, gegevensbank, spreadsheet

controle, protocd, laboschrift, hypothese

diermodel, theorie, paradigma, methode

parameters, figuurlegendes, tabellen en grafieken
3) een navorser heeft de keuze om zijn onderzoekresultaten te verdelen over twee artikels in tijdschriften voor geringe invloed, of de gegevens bijeen te krijgen tot één artikel dat kans maakt op aanvaarding door een belangrijk tijschrift.

Aanvaarding van een artikel in een zeer goed tijdschrift kan lang duren en is riskant  snellere publicatie in twee bescheidener tijdschriften

Het aantal artikels dat een navorser achter zijn naam heeft is belangrijker dan de invloed van een tijdschrift waarin hij publiceert, de keuze is dus voor de twee artikels

Best kiezen voor het publiceren van 1 artikel om de lezer 1 geheel aan te kunnen bieden in plaats van hen de WH? te laten construeren door opsporen van meerdere artikels.

Door de resultaten te brengen wordt het geheel beter en de kans op aanvaarding in het goede tijdschrift groter: het wordt dan later ook vaker geciteerd.

Hij publiceert eenmaal in het goede tijdschrift om rede van prestige en aanvaardt dat mijn artikel waarschijnlijk minder gelezen zal worden omdat top tijdschriften slechts door een kleine groep (de elite) gelezen worden.


4) In het wetenschappelijk artikel is het van belang feiten en meningen ruimtelijk te onderscheiden: geef aan waar het feitenmateriaal van het onderzoeksartikel gevonden kan worden.

In samenvatting, introductie, resultaten en figuren

In titels, affiliaties, referenties en voetnoten

In figuren, foto’s, figuurlegenden en andere resultaten.

In materiaal en methoden, figuren, discussie en bedanken.
5) Terwijl Arist het verschijnsel causaliteit eerder kwalitatief benaderde, paste Newton het zoeken naar oorzaak-gevolg relaties in en wiskundig kader. Toch zijn er wetmatigheden zoals Newton die introduceerde zelden terug te vinden in biologische verschijnselen omdat… (beste antwoord)

De causaliteit in levende materie wordt door processen en programma’s die resulteren in een complexen oorzaak-gevolg relatie

Biologische verschijnselen door hun doelgerichtheid uitsluitend teleologisch begrepen kunnen worden.

Levende materie zich niet aan de gravitatiewetten houdt, waarop Newton’s causaliteit betrekking heeft.

Biologische causaliteit beter aansluit bij een holistische WB zoals dat van Aristoteles.

Newton’s wetmatigheden uitsluitend betrekking hebben op levensloze objecten zoals hemellichamen, terwijl aristoteles’ causaliteiten werkelijk bedoeld om tot een begrip te komen betreffende de levende materie.


6) De volgende instrumenten, geneesmiddelen of behandelingen worden teruggevonden in de gemoderniseerde artsenpraktijk vanaf eind 19e begin 20e eeuw

Microscoop, stethoscoop, bloeddrukmeter, thermometer

Stethoscoop, aderlaten, bloeddrukmeter, vaccinaties

Laxeermiddelen, röntgenapparaat, bloeddrukmeter, thermometer

Penicilline, microscoop, stethoscoop, bloeddrukmeter

ECG toestel, laxeermiddel, röntgenapparaat, bloeddrukmeter


7) Inzicht in het begrip paradigma van Thomas Kuhn kan het best door middel van een voorbeeld getoond worden. De evolutietheorie is zo’n voorbeeld omdat

Deze theorie nog slechts aangehangen wordt door een generatie geleerden die binnenkort op rust gaat.

Alles wat niet met de theorie overeenstemt nogal vrij gemakkelijk verdoezeld wordt.

Niet alleen de wetenschap maar onze gehele cultuur doordenkt lijkt te zijn door het besef van verandering op termijn en de overleving van compensatie.

Zoals de paus heeft toegegeven dat het verkeerd was om Darwin in de ban te stoppen.

Er scholen in Arkansas zijn waar evolutiebiologie nog steeds niet in het curriculum mag weerhouden worden.


8) Toen Gallilei zijn vernieuwende wet inzichten tegenover de kerk moest verdedigen krijg hij, bij wijze van compromis, het aanbod om zijn theorie verder te werken louter als nuttig instrument voor het maken van berekeningen.

Gustav Schmoller

Max Weber

Hendrick Fleck

Paul Berg

Jules Henri Poincaré


9) Een beginnende navorser is toegetreden tot een onderzoeksgroep, waar hij de diverse fazen van zijn onderzoeksproject in de praktijk zal meemaken.

Fase 1: Paradigmavorming – literatuur lezen – theorievorming – verificatie

Fase 2: Experimenten – berekeningen – inductie – hypothese

Fase 3: Protocol – patent – deductie – natuurwetten formuleren

Fase 4: Analyses – methodologie – experimenten – falsificaties

Fase 5: Publicatie – manuscript – review – citatie

Fase 6: Modelvorming – controles – duplo’s – gegevensverwerking
10) In de geschiedenis van ziekteleer heeft het woord humor een dubbelzinnige betekenis verwijzend zowel naar geestelijk als lichamelijk aspect van menselijk welzijn.

geef twee betekenissen van het woord

2 termen in ons taalgebruik die terug te brengen zijn op klassieke geneeskunde en 2 betekenissen weergeven.
11) Geef hieronder op 1 lijn weer wat verstaan word onder de term positivisme en kies daarna het tegenovergestelde:

negativisme

monisme

postmodernisme


12) De ontwikkeling van de moderne biomedische wetenschap is sterk gestimuleerd geweest door telkens krachtiger waarnemingsmethoden zet de onderstaande ontdekkingen in volgorde.

ontdekking van de structuur en functie van DNA

ontdekking golfkarakter elektronen

ontdekking lichtmicroscoop

ontdekking structuur van een groot eiwit

introductie van een elektronenmicroscoop

formulering van de celtheorie
13) De impactfactor van een bepaald tijdschrift in 1995

De citaties in alle tijdschriften gepubliceerd in 1994 plus1993 van artikels die verschenen in dat tijdschrift, gedeeld door het totaal aantal artikels verschenen in dat tijdschrift.

Het totaal aantal citaten van dat tijdschrift in 1995 gedeeld door het totaal aantal artikels verschenen in dat tijdschrift dat jaar

de citaties in alle tijdschriften in 1995 van aller artikels die in dat tijdschrift verschenen in 1994 plus 1993; gedeeld door het totaal aantal artikels dat verscheen in dat…Het totaal aantal artikels dat in dat tijdschrift verscheen in 1995, gedeeld door het totaal aantal artikels dat in ’94 +’93 verscheen in alle tijdschriften

Boek pg109
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina