Wetenschapscommissie van de Afdeling Geotechnologie Regeling Best Paper AwardDovnload 12.59 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte12.59 Kb.
Wetenschapscommissie van de Afdeling Geotechnologie

Regeling Best Paper Award


 1. Definities


Afdeling: De afdeling Geotechnologie van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de Technische Universiteit Delft.
CWTS-lijst: Lijst met peer-reviewd tijdschriften zoals deze gebruikt wordt door de commissie Begeleiding Toepassing Allocatiemodel (BTA). Deze lijst is te downloaden van de website van de Wetenschapscommissie, onder het menupunt ‘Registratie van publicaties’.
Promovendus: Een medewerker van de Technische Universiteit Delft, dan wel iemand die middels een gastvrijheidverklaring van de Technische Universiteit Delft werkzaamheden verricht, dan wel iemand die wordt gefinancierd uit projectgelden in beheer bij de Technische Universiteit Delft en werkzaamheden (heeft) verricht in het kader van een promotieonderzoek bij de Afdeling.
Paper: Een publicatie in een tijdschrift dat voorkomt op de CWTS-lijst, met de Promovendus als eerste auteur. De publicatie is daadwerkelijk verschenen, dan wel geaccepteerd voor publicatie (blijkend uit een schriftelijke bevestiging) in de Periode waarover de selectie plaatsvindt. De publicatie is voor het eerst ingezonden ten hoogste drie maanden nadat de promotieplechtigheid heeft plaatsgevonden. Het onderwerp van de publicatie dient onderdeel uit te maken van het promotieonderzoek van de Promovendus. De Promovendus dient in de publicatie vermeld te zijn met de affiliatie Afdeling Geotechnologie, TU Delft.
Periode: De periode is het kalenderjaar voorafgaand aan de uitreiking van de Award tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag.
Selectiecommissie: Een door de Wetenschapscommissie ingestelde commissie die tot taak heeft om uit de bij haar voorgedragen publicaties, conform de richtlijnen van dit reglement, de beste te kiezen.
Wetenschapscommissie: De door de Afdeling ingestelde wetenschapscommissie.
Wetenschapsdag: De jaarlijks door de Wetenschapscommissie georganiseerde wetenschapsdag. 1. Samenstelling Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat in principe uit alle hoogleraren van de Afdeling met een aanstelling voor onbepaalde tijd, aangevuld met een voorzitter. De samenstelling van de selectiecommissie is zodanig dat de volledige breedte van de afdeling wordt afgedekt. De leden van de Selectiecommissie worden jaarlijks voor 1 januari door de Wetenschapscommissie benoemd. De voorzitter van de Selectiecommissie is niet werkzaam bij de Afdeling.

 1. Voordrachten Papers

Elk lid van het wetenschappelijke personeel binnen de afdeling, niet zijnde een Promovendus, kan maximaal twee Papers bij de Selectiecommissie voordragen. Een voordracht bestaat uit een pdf-file van het Paper en een aanbevelingsbrief. Een voordracht van een Paper wordt geaccepteerd indien deze aan de definitie voldoet en niet eerder is voorgedragen voor de Best Paper Award.

 1. Richtlijnen selectie

De Selectiecommissie beoordeelt de voorgedragen papers tenminste op de volgende punten: • Wetenschappelijke relevantie;

 • Maatschappelijke relevantie;

 • Technologische toepassing;

 • Vernieuwing;

 • Creativiteit;

 • Stijl;

 • Status van het tijdschrift waarin de Paper is gepubliceerd, dan wel geaccepteerd.

De Selectiecommissie selecteert uit de voordrachten een Paper, die de prijs Best Paper Award over dat jaar krijgt toegekend. De Selectiecommissie motiveert haar keuze. Beroep tegen de uitslag is niet mogelijk.

 1. Prijs

De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van € 1000 ter vrije besteding en € 500 ter besteding aan boeken en wetenschappelijke tijdschriften. Indien twee winnaars worden aangewezen, ontvangen de winnaars elk een oorkonde, een geldbedrag van € 500 ter vrije besteding en € 500 ter besteding aan boeken en wetenschappelijke tijdschriften. In de regel worden de winnaars tevens geïnterviewd voor het faculteitsbald CiTG Nieuws.Vastgesteld door de wetenschapscommissie in haar vergadering van 30 augustus 2005 en gewijzigd in haar vergaderingen van 20 april 2006 (Periode), 24 oktober 2006 (formuleringen CWTS-lijst en Prijs), 19 november 2007 en 10 maart 2008 (Prijs), 11 december 2008 (Voordracht en prijs) en 11 januari 2010 (affiliatie).
/


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina