Wetgevingsbesluiten en andere instrumentenDovnload 138.67 Kb.
Pagina4/4
Datum26.08.2016
Grootte138.67 Kb.
1   2   3   4

Luxembourg/France

A French citizen based in Luxembourg used a complex company and account structure, located in Luxembourg, Austria, Spain, UK, Channel Islands, Monaco, Switzerland, Belgium and Liechtenstein, to defraud a large number of persons in France and its Overseas Departments and Territories. More than 400 people were defrauded. The suspect was arrested in Luxembourg and the investigation and prosecution started in that country. At the same time, France also claimed jurisdiction over the same suspect and facts, citing the fact that several of the main suspect’s accomplices, as well as the majority of the victims, lived in France. It was decided and agreed by common consent that France should carry on with the investigations and remaining judicial procedures. The Public Prosecutor in Marseille was informed by the Luxembourg authorities that they agreed on the principle not to proceed with the case if the French authorities sent a certificate indicating that they would take into account the period of preventive detention carried out in Luxembourg, where the defendant served his sentence.

Spain/the Netherlands

Spanish and Colombian members of a criminal organization were arrested in the Netherlands for drug trafficking. The drugs were coming from Colombia and Venezuela through Rotterdam in order to be distributed in Europe. The drugs were seized in Rotterdam and several Spanish and Colombian citizens were arrested. The Dutch authorities initiated criminal proceedings in the Netherlands and issued an EAW against a Spanish suspect who had remained in Spain. A criminal investigation commenced in Spain because part of the development of the crime was carried out in that country. The Dutch authorities were in a better position to carry out the necessary investigations and further judicial procedures.

______________________


RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 20 januari 2009

(OR. en)5208/09

ADD 1


 


COPEN 7
WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft:

Voorstel voor een KADERBESLUIT VAN DE RAAD over het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen in strafzaken

KENNISGEVING

van lopende strafrechtelijke overeenkomstig artikel 8 (Formulier A)

Kennisgevende lidstaat:

Reagerende lidstaat:

Reagerende autoriteit:
Kennisgevende autoriteit (of bevoegde autoriteit in de zin van artikel 4) - contactgegevens:

Benaming:

Adres:

Tel.: (landnummer) (zonenummer)Fax: (landnummer) (zonenummer)

Gegevens van de contactpersoon of -personen:

Naam:

Functie (titel/rang):Dossiernummer:

Tel.: (landnummer) (zonenummer)

Fax: (landnummer) (zonenummer)

E-mailadres (indien beschikbaar):

Talen waarin kan worden gecommuniceerd:
Beschrijving van de feiten die het voorwerp uitmaken van de lopende procedures waarop de kennisgeving betrekking heeft:

(inclusief het tijdstip waarop, de plaats waar en de manier waarop de vermeende strafbare feiten zijn gepleegd):


Significante band / redenen op grond waarvan de kennisgevende autoriteit vermoedt dat er in de reagerende staat lopende procedures zouden kunnen zijn (indien de band te maken heeft met een welbepaalde plaats in de reagerende staat, gelieve deze plaats dan zo nauwkeurig mogelijk aan te geven):


Procedurefase:Gegevens betreffende de verdachte(n) (indien van toepassing):

Naam:


Nationaliteit:

Geboortedatum:

Adres:


Gegevens betreffende de slachtoffers (in voorkomend geval):
Aanvullende informatie:
Handtekening en officiële stempel:


REACTIE

op de kennisgeving ex artikel 9 (Formulier B)

Reagerende lidstaat:

Kennisgevende lidstaat:

Kennisgevende autoriteit:

Reactie op kennisgeving (dossier nr.):


Reagerende autoriteit (of bevoegde autoriteit in de zin van artikel 4) - contactgegevens:

Benaming:

Adres:

Tel.: (landnummer) (zonenummer)Fax: (landnummer) (zonenummer)

Gegevens van de contactpersoon of -personen:

Naam:

Functie (titel/rang):Dossiernummer:

Tel.: (landnummer) (zonenummer)

Fax: (landnummer) (zonenummer)

E-mailadres (indien beschikbaar):

Talen waarin kan worden gecommuniceerd:


 Ja, er zijn lopende procedures in de reagerende staat:

voor sommige of alle in de kennisgeving vermelde feiten, waarbij dezelfde hieronder genoemde persoon betrokken is

Naam:

Nationaliteit:Geboortedatum:

Adres:


voor sommige of alle in de kennisgeving vermelde feiten

voor feiten die verband houden met de in de kennisgeving vermelde feiten

Procedurefase:
 Ja, er zijn procedures gevoerd in de reagerende staat voor sommige of alle in de kennisgeving vermelde feiten

Aard van de definitieve beslissing:


 Neen, er zijn geen lopende strafrechtelijke procedures voor de in de kennisgeving vermelde feiten
 Neen, er zijn geen lopende procedures voor sommige of al deze feiten, maar de bevoegde autoriteiten van de reagerende staat zijn voornemens procedures te voeren voor sommige of alle in de kennisgeving vermelde feiten

Contactgegevens van de bevoegde autoriteit (in voorkomend geval):

Benaming:

Adres:


Tel.: (landnummer) (zonenummer)

Fax: (landnummer) (zonenummer)

Gegevens van de contactpersoon of -personen:

Naam:


Functie (titel/rang):

Dossiernummer:

Tel.: (landnummer) (zonenummer)

Fax: (landnummer) (zonenummer)

E-mailadres (indien beschikbaar):

Talen waarin kan worden gecommuniceerd:


Aanvullende informatie:
Handtekening en officiële stempel:
1Advies van … (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

1PB C 53 van 3.3.2005, blz. 1.

1PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19.

1PB

*PB: aub nummer, datum en PB-gegevens van het besluit in doc. 14927/08 invullen.

1PB

*PB: nummer van het besluit in doc. 14927/08 invoegen.

PB:

PB:

1 See for example cases C-187/01 and C-385/01 Gözütok and Brügge, C-469/03 Miraglia, C-436/04 Van Esbroeck, C-367/05 Kraaijenbrink

1 The precise moment will depend upon the discretion of the competent authority in the MS.

1COM(2000)495 final, chapter 13, notably Chapter 13.2.

1Project no. 2001/GRP/025.

2OJ C100, 26.04.03, p.24

3OJ L69, 16.3.2005, p.67.

1 COM (2005) 696

2OJ C 316, 27.11.1995, p. 49; OJ C 313, 23.10.1996, p. 2.

3OJ C 195, 25.6.1997, p. 2.

4OJ L 140, 14.6.2000, p. 1.

5OJ L 149, 2.6.2001, p. 1.

6OJ L 164, 22.6.2002, p. 3.

7OJ L 203, 1.8.2002, p. 1.

1OJ L 328, 5.12.2002, p. 1.

2OJ L 192, 31.7.2003, p. 54.

3OJ L 13, 20.1.2004, p. 44.

4OJ L 335, 11.11.2004, p. 8.

5OJ L 69, 16.3.2005, p. 67

6Convention of 15.5.1972, ETS 073.

7Decision on strengthening Eurojust XX/2008/JHA amending Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002

1OJ L 192, 31/07/2003, p. 54

2Joint Action on making it a Criminal Offence to participate in a Criminal Organisation in the Member States of the EU of 21.12.1998, OJ L 351, p. 1.

3OJ L 69, 16.3.2005, p. 67

5208/09 CS/lg

DG H 2B NL
1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina