Wetsvoorstel stilzwijgende verlenging lidmaatschapDovnload 5.22 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte5.22 Kb.
Wetsvoorstel stilzwijgende verlenging lidmaatschap
Al enige maanden geleden (op 26 november 2010) is er een wet aangenomen die betrekking heeft op de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen.
Met deze wet is een stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappenverboden verklaard.
Bij de aanname van deze wet was nog niet bekend of dit verbod ook gold voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen.
Het blijkt nu dat dit niet het geval is!

De aanvulling voor sportverenigingen
Ingevolge deze wetswijziging wordt aan het betreffende artikel die dit verbod regelt (artikel 2:35 van het Burgerlijk Wetboek) een nieuw lid toegevoegd.
De tekst hiervan luidt als volgt: “De vereniging draagt er zorg voor dat de leden die voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op de bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen”.
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor dus mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website of ledenblad. De ingangsdatum van deze wet is 1 december 2011.

In de praktijk
Voor verenigingen en dus de sportverenigingen acht de wetgever een verbod op automatische verlenging dus niet wenselijk, aangezien verenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de huur van sportaccommodaties.
Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. Ten behoeve van het lidmaatschap strekt het voorstel ertoe dat verenigingen hun leden tussen de acht en vier weken voor het begin van de opzegtermijn over de mogelijkheid van opzegging moeten berichten en dat het lidmaatschap van een gewaarschuwd lid dat niet opzegt, weer met een jaar kan worden verlengd.

Verenigingen moeten ervoor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Wanneer een vereniging een website of ledenblad heeft, dan dient de informatie over opzegging van het lidmaatschap opvallend op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het clubblad vermeld te staan. Hierbij dient te worden aangegeven hoe het lidmaatschap kan worden opgezegd, naar welk (email)adres de opzegging moet worden gestuurd en welke opzegtermijn geldt.


Voor wat betreft de vermelding op de hoofdpagina van de website, geldt dat volstaan, kan worden met een link naar deze informatie, mits wel duidelijk is waar de opzeginformatie te vinden is.
De titel van een dergelijke link zou ‘opzeginformatie’ of ‘opzeggen’ moeten zijn, of woorden van gelijke strekking moeten bevatten. De vermelding dient opvallend te zijn, dus goed leesbaar en niet over het hoofd te zien. Dit wil dus zeggen dat de leden van (sport)verenigingen niet jaarlijks persoonlijk een brief o.i.d. hoeven te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Indien de verenigingen geen website of ledenblad heeft, dient men de leden wel individueel op de hoogte te stellen van deze informatie.

Meer informatie:


www.overheid.nl en zoeken op de term: ‘stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen’.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina