Wettelijk GebruiksvoorschriftDovnload 46.13 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte46.13 Kb.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

BotaniGard WP, toelatingnummer 12612 N
Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
Toepassings-

gebied


Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Aardbei (bedekte teelt)

Wittevlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,75 kg/ha

5

5

Courgette (bedekte teelt)

Wittevlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,9 kg /ha

5

5

Komkommer

Wittevlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,9 kg /ha

5

5

Meloen (bedekte teelt)

Wittevlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,9 kg /ha

5

5

Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt)

Wittevlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,9 kg /ha

5

5

Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)

Wittevlieg 1,2


0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,75 kg/ha

5

5

Rozen (bedekte teelt)

Wittevlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,9 kg/ha

5

5

Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)

Wittevlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,6 kg/ha

5

5

Vaste plantenteelt (bedekte teelt)

Wittevlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,6 kg/ha

5

5

1 kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum)

2 tabakswittevlieg (Bemisia argentifolii, Bemisia tabaci)

Het gebruik in de teelt van kleinfruit m.u.v. bedekte teelt van aardbei, bloemisterijgewassen, rozen, vaste plantenteelt, veredelingsteelt en

basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er zijn voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.


Toepassings-

gebied


Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden

Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Kleinfruit m.u.v bedekte teelt van aardbei

Wittevlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,75 kg/ha

5

3,75

5

Bloemisterijgewassen m.u.v. rozen (bedekte teelt)

Trips 4

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,75 kg/ha

5

3,75

5

Rozen (bedekte teelt)

Trips 4

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,9 kg/ha

5

4,5

5

Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)


Wittevlieg 1,2

Trips 40,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,6 kg/ha

5

4,5

5

Rupsen3

1,5 kg/ha

1,5 kg/ha

3

7

Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)

Rupsen 3

1,5 kg/ha

1,5 kg/ha

3

4,5

7

Veredelingsteelt en

basiszaadproductie van

akkerbouw-, groente- en

fruitgewassen, kruiden en

sierteeltgewassen. (bedekte teelt)


Witte vlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,75 kg/ha

5

3,75

5

Veredelingsteelt en

basiszaadproductie van

akkerbouw-, groente- en

fruitgewassen, kruiden en

sierteeltgewassen. (onbedekte teelt)


Witte vlieg 1,2

0,0625 % (62,5 g middel per 100 liter water)

0,6 kg/ha

5

3,0

5

1 kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum)

2 tabakswittevlieg (Bemisia argentifolii, Bemisia tabaci)

3 Slawortelboorder (Korscheltellus lupulinus (Hepialus lupulinus))

4 trips (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Echinothrips americanus)
Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van kleinfruit (m.u.v. bedekte teelt van aardbei) dient BotaniGard WP toegepast te worden met een spuitvolume van 600-1200 L water per ha.

In de teelt van bloemisterijgewassen m.u.v. rozen (bedekte teelt) dient BotaniGard WP toegepast te worden met een spuitvolume van 500-1200 L water per ha.

In de teelt van rozen (bedekte teelt) dient BotaniGard WP toegepast te worden met een spuitvolume van 800-1500 L water per ha.In de veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen dient Botanigard WP toegepast te worden met een spuitvolume van 600-1200 L water per ha (bedekte teelt) en 500-1000 L water per ha (onbedekte teelt).
Het is niet uitgesloten dat er na toepassing van het middel bij hoge luchtvochtigheid nuttige insecten geïnfecteerd worden met Beauveria bassiana. Raadpleeg hiervoor de technische informatie van de leverancier. Het effect van dit middel op nuttige insecten dient te worden gevolgd om schade aan het systeem van geïntegreerde bestrijding te voorkomen.
Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels alleen toepassen na zonsondergang.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.
Het verdient aanbeveling door middel van een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas het middel kan verdragen. Het middel kan zichtbaar residu geven.
Schade bij toepassing op jonge vruchtgroentegewassen is niet uitgesloten.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina