Wgga bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007Dovnload 9.52 Kb.
Datum10.10.2016
Grootte9.52 Kb.
WGGA bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
Mirabo (10547 N)

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT


Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van consumptie-aardappelen, fabrieksaardappelen, landbouwerwten en veldbonen.
Gebruik van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in de Wet bodembescherming, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden, is niet toegestaan gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april.
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van:
- de Släpduk spuittechniek met een 50% driftreducerende dop en een teeltvrije zone van 1 m, of

- luchtondersteuning met een 90% driftreducerende dop en een teeltvrij zone van 11,5 m.


Om terrestrische niet doelwit planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van:

  • een spuitdop uit de driftreductieklasse van minimaal 50% in combinatie met een teeltvrije zone van 5,5 m;

  • een spuitdop uit de driftreductieklasse van minimaal 75% in combinatie met een teeltvrije zone van 5,0 m;

  • een spuitdop uit de driftreductieklasse van minimaal 90% in combinatie met een teeltvrije zone van 2,5 m;

  • een spuittechniek met maximale spuitboomhoogte 30 cm boven het gewas met een venturi-spuitdop uit de driftreductieklasse van minimaal 50% in combinatie met een teeltvrije zone van 2,0 m;

  • een luchtondersteunende spuit met een spuitdop uit de driftreductieklasse van minimaal 75% in combinatie met een teeltvrije zone van 2,0 m;

  • een luchtondersteunende spuittechniek met maximale spuitboomhoogte 30 cm boven het gewas met een spuitdop uit de driftreductieklasse van minimaal 50% in combinatie met een teeltvrije zone van 2,0 m;

  • een Släpduk spuittechniek met een spuitdop uit de driftreductieklasse van minimaal 50% met een teeltvrije zone van 1,5 m.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING


MIRABO is een bodemherbicide dat kort na het zaaien of planten van de gewassen moet worden toegepast, zodra de grond voldoende bezakt is. Het middel bestrijdt tweezaadlobbige onkruiden zoals kleefkruid, veelknopigen, muur, herderstasje, witte krodde, akkervergeetmijniet en duivekervel. Tevens worden éénjarige grassen zoals duist, windhalm en straatgras bestreden. Een hoog gehalte aan organische stof beïnvloedt de werking nadelig.
Waarschuwing

De gewassen bieten, blauwmaanzaad, witlof, koolsoorten, bloembollen en fruitgewassen zijn zeer gevoelig voor de stof aclonifen. Met deze gewassen in de directe nabijheid dient bij bespuiting van het te behandelen perceel elke mate van drift naar genoemde gewassen te worden vermeden.
Te hanteren dosering in liters per ha:

Grondsoort

landbouwerwten

en veldbonenaardappelen

tot 20% slib en/of 2% org. stof alsmede löss

6

7


met 20-35% slib en/of 2-5% org. stof

7

8


met meer dan 35% slib en/of 5% org. stof

8

9

Waterhoeveelheid ca. 500 liter per ha.
Aardappelen

De ruggen moeten zo snel mogelijk worden opgebouwd tot de gewenste hoogte. Kort daarna, dus ruim voor opkomst, het middel toedienen. Als men na verloop van tijd opnieuw wil aanaarden moet dit zo lang mogelijk worden uitgesteld.Niet toepassen in pootaardappelen.
Landbouwerwten (incl. schokkers en kapucijners) en veldbonen (bestemd voor droge oogst of silage)

De erwten en veldbonen moeten tenminste 3 cm diep worden gezaaid. Het middel zo kort mogelijk daarna toepassen. Het optreden van gewasreactie in de vorm van enige geelverkleuring en groeiremming is niet geheel uitgesloten.Niet toepassen in conservenerwten en tuinbonen.

pag. van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina