Wijkgemeente ImmanuelkerkDovnload 15.81 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte15.81 Kb.
Wijkgemeente Immanuelkerk

22 mei 2016

zondag Trinitatis

Dienst van Schrift en Tafel


Voorganger : ds. Louise Blok

Ouderling van dienst : Peter Firet

Diaken : Inge Lodder- Kreijenbroek

Organist : Sietze Kaldeway

Lector : Inge Lodder- Kreijenbroek

Kindermoment : Natascha van Heeringen

Koster : Wim de Greef

Collecte : 1. Vakantie Bijbel Feest De Bilt

2. Onderhoud gebouwen

De bloemen zijn vandaag voor mw. J.H. Ochse- Wilman, St. Laurensweg 6,

als groet en bemoediging van onze gemeente.


De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen, het teken van:

Christus is aanwezig!


INTREDE
Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Intochtslied: psalm 84: 1,2
Votum en Groet

KyriegebedGezongen Kyrie eleison: Lied 301k

Glorialied: Lied 655

Gebed
Kindermoment

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Lied 304

naspel: kinderen naar het kindermoment

Lezing: Genesis 1: 1,2, 26-2:1 (NBV)

Lied: 701
Lezing: Johannes 3: 1-16 (NBV)

Lied: 353
Preek

Meditatieve muziekLied: 513
GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden en stil gebed

Inzameling van de gaven.

de kinderen komen terug

de kaars bij het gedachtenisbord brandt,

brood en wijn worden naar voren gebracht.


MAALTIJD VAN DE HEER

Tafelgebed “Als kracht van omhoog”

....toe te zingen:

Lied 405:4
vervolg tafelgebed

.... tot mijn gedachtenis


Allen:

Zijn dood gedenken wij

zijn opstanding belijden wij

zijn toekomst verwachten wij

Maranatha
vervolg tafelgebed

Onze Vader

Vredegroet

Delen van brood en wijn

Dankzegging
Slotlied: 704

Zegen en amen
MEDEDELINGEN:
Na de dienst bent u welkom in de Schakel voor koffie, thee of limonade, verzorgd door Nan van Leeuwen en Tony ten Veen.
In de Schakel hangen schilderijen van Wilma den Toom.
Kerklunch op vrijdag 27 mei in de Opstandingskerk.

Om 12.00 uur aan de koffie bij het stiltecentrum. Om half een aan tafel. En uiterlijk half twee weer huiswaarts. Gezellige ontmoeting, smakelijk treffen. Welkom! U kunt zich opgeven bij Da. Wilfrieda Stam


Volgende week (29 mei) - Fairtrade in de Immanuelkerk!

Op elke laatste zondag van de maand zal de wereldwinkel een speciaal product onder de aandacht brengen en ter verkoop aanbieden. Volgende week zondag, 29 mei, is het weer zo ver. Neemt u wat extra geld mee volgende week.


Zondag 29 mei

gaat Ds. Gert Landman voor in de dienst en zingt het “kamerkoor De Bilt”.Autodienst 29-05: Kees van Scherpenzeel, 220 17 98
Collecte volgende week: 1. Diaconie: Diaconale vakantieweken

2. Wijkgebonden doel: Muzikale activiteiten

Weet u dat de liturgie altijd op de site staat? www.immanuelkerkdebilt.nl

Ook kunt u kerkdiensten beluisteren via de webradio.


Wijkpredikant: ds. G.M. Landman, Burg. De Withstraat 46, tel. 220 53 95De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina