Wijkgemeente ImmanuelkerkDovnload 22.15 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte22.15 Kb.
Wijkgemeente Immanuelkerk

18 augustus 2013Voorganger : ds. Gert Landman

Ouderling van dienst : Max van Middelkoop

Diaken : Inge Lodder-Kreijenbroek

Organist : Reinier van der Sandt

Lector : Hannie Dorr

Kindermoment : Jannie Baron

Koster : Hans Minjon

Collecte : 1. Zending

2. Kerkenwerk
De bloemen zijn vandaag voor mw. A. Dingemanse- van Dam, Nieuwstraat 54,

als groet en bemoediging van onze wijkgemeente.

De Paaskaars brandt, als we de kerk binnenkomen, het teken van:

Christus is aanwezig!


INTREDE
Orgelspel - Woord van welkom – Stilte
Intochtslied Psalm 138 : 1,2

‘Onze hulp’ en Groet

Kyriegebed  Kyriezang uit Iona NLB 301k

Glorialied Psalm 138 : 3,4
voorg: De Heer zal bij u zijn!

allen: De Heer zal u bewaren!

- Gebedsstilte

Gebed van de zondag Db. 542


DE HEILIGE SCHRIFT

Met de kinderen zingen we: ‘Blijf niet staren’ NLB 809 in canon


2


naspel: kinderen naar de nevendienst
Eerste lezing Jeremia 23 : 23-29

Zingen Psalm 82


Evangelielezing Lucas 12 : 49-56

Zingen NLB 1012 (Gez. 286) : 1 allen, 2 solo, 3 allen


Preek

Meditatieve muziek


Zingen NLB 843 : oneven solo, even allen

3

2 Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, wat mij werft en wat mij leeft,is het vele, geld en goed, aarden schatten, overvloed.
3 Die mij vasthoudt, weegt en wikt, die mij voedt en mij verkwikt,

is de Ene, goed is God, hemelschat, genadebod.


4 Wat te kiezen, leven, dood, afgod geld, genade brood?

Alles houden wat ik heb, of Hem volgen op zijn weg.


GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en Voorbeden

Stil gebed en Onze Vader


Inzameling van de gaven Toelichting 1e collecte: de zomerzending collecte.

thema: DE BIJBEL VERANDERT JOU!

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt.” Psalm 25:5.De Bijbel is een instrument dat het leven van mensen kan veranderen. Dit zegt het CEBI. CEBI (Centro de Estudos Bíblicos) is het Centrum voor Bijbelse Studies in Brazilië, al jaren lang een partner van Kerk in Actie.

Zending vormt een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie, omdat we willen dat mensen de bevrijdende kracht van het Evangelie ervaren.

Voor het gehele zendingsprogramma van Kerk in Actie is in 2013 bijna 10 miljoen euro nodig. We gebruiken dit geld om het Evangelie toegankelijk te maken, geloofsgemeenschappen op te bouwen en verzoening en vrede tot stand te brengen. De opbrengst van deze collecte en de zendings-bussen door het jaar heen is bestemd voor het CEBI. Uw bijdrage is onmisbaar! VAN HARTE AANBEVOLEN.
(de kinderen komen terug)
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied ‘Christus, ons licht’ NLB 1005
4

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord.
3 Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst.

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, u bent de vredevorst.


4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud.

maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door u gebouwd.


5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis.

maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw Rijk hier is.


Zegen en amen


5

Mededelingen:

Na de dienst bent u welkom in de Schakel voor koffie, thee of limonade, vandaag verzorgd door Cor en Femmie Everaars.


Collecte volgende week: 1. Diaconie: Straatkinderen Rwanda Kigali

2. Wijkgebonden doel: WijkkasDe Immanuelkerk rekent op een berg ansichtkaarten!

In het huidige digitale tijdperk zouden we het leuk vinden als u/jij “ouderwets” weer eens een ansichtkaartje stuurt met een mooie postzegel. En dan met name naar de Immanuelkerk. Bij voorkeur met een kerk o.i.d. als afbeelding. In de dienst op startzondag 8 september willen wij deze kaarten op een ludieke wijze presenteren. Gaat u/ga jij niet op vakantie in deze periode dan mag een kaartje uit de directe omgeving natuurlijk ook!Adres: Immanuelkerk, t.a.v. startzondag, Soestdijkseweg Zuid 49, 3732 HD De Bilt

Kunst in de kerk: in de ontmoetingsruimten hangen foto’s van de Fotoclub Bilthoven.
Weet u dat de liturgie altijd op de site staat? www.immanuelkerkdebilt.nl

Ook kunt u kerkdiensten beluisteren via de webradio.


Wijkpredikant: ds. G.M. Landman, Burg. De Withstraat 46, tel. 220 53 955


6De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina