Wijkpanel Vosseparkwijk Achlumerstraat 1aDovnload 13.71 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte13.71 Kb.

Wijkpanel Vosseparkwijk

Achlumerstraat 1a

8913GL Leeuwarden


@Wijkpanel

www.facebook.com/wijkpanelVossepark

wijkpanel@vosseparkwijk.nlNotulen

wijkpanel 14 maart 2016

Aanwezig: Karel Veeneman (notulist), Thewis Kooistra, Fokke Pander, Ben Eefting (vz).

Afwezig: Gerda vd Wal (ziek)

Gast: Dhr. L.J. van Tuinen (graffiti kunstenaar)


 1. Opening en mededelingen
 1. LJ van Tuinen

Het wijkpanel wil een aantal stroomkastjes in de wijk verfraaien met graffity met een passend thema. Nadere kennismaking met LJ van Tuinen. Wijkpanel zal inventariseren welke stroomkastjes. Over 2 maand vervolgbespreking met van Tuinen.


 1. Vaststellen verdere agenda
 1. Actielijst en notulen van 08/02/2016

Notulen met enkele opmerkingen van Karel vastgesteld

Actielijst bijgewerkt (zie dropbox)
 1. Begroting en subsidie 2016

Begroting 2016 goedgekeurd door de gemeente.

Er zijn nog reserveringen uit voorgaande jaren. Reserveringen van 2012 moeten dit jaar besteed worden anders vervalt het budget. Reservering betreft: Groen (trekker Karel), Speelvoorzieningen (trekker Thewis), wijkaangelegenheden (trekker Fokke) en RO. Ben vraagt wijkvereniging voor mogelijke bestedingsdoelen.
 1. Wijkfeest XXL

Bijdrage vanuit wijkpanel aan de roofvogelshow wordt goedgekeurd.


 1. Ipads

Lex wil de Ipad wel overnemen. Dit kan tegen de boekwaarde.

Twee nieuwe Ipads worden aangeschaft (vervanging 1 kapotte Ipad en voor nieuwe leden)
 1. Eendenhuis

Het eendenhuis zal dit voorjaar niet gereed zijn. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van leerlingen om aan het project te werken.


 1. Lezenaar Vosseparkje

Afgesproken wordt om dit uit te besteden aan diegene die de andere lezenaars in Leeuwarden ook heeft verzorgd. Fokke zal contact opnemen met de gemeente om dit uit te zoeken.


 1. Vlaggen en banieren

Besloten wordt om 1 vlag en 1 spandoek en 2 banieren te bestellen om te gebruiken bij wijkbijeenkomsten e.d.


 1. Herplant PC Hooftstraat

Bewoners zijn huis aan huis benaderd middels een brief van de gemeente. Binnenkort zal de voorkeursvariant bekend zijn. Daarna budgettair kijken wat mogelijk is. Er is nog wijkpanel budget voor eventuele co-financiering. Karel zal overleggen met de gemeente.


 1. Cambuurrapport

Het definitieve rapport wordt door Karel via de griffier toegezonden aan de gemeenteraad en het college van B&W.


 1. LPF terrein

Op 23 maart is er een informatiebijeenkomst van de gemeente in het wijkgebouw.

Thewis wordt trekker van dit project. Aandachtspunten inventariseren als wijkpanel om dit na 23 maart in te kunnen brengen bij de gemeente.
 1. Brief PvdA Leeuwarden

Richard Hoekstra heeft namens de fractie PvdA het wijkpanel gevraagd of er nog aandachtspunten zijn in de wijk waaraan de PvdA aandacht kan schenken. Richard wordt door Ben uitgenodigd voor het overleg van april. Ben zal ook op FB een poll plaatsen.


 1. Evaluatie Wijkconferentie

Helaas door omstandigheden kleine opkomst. Volgend jaar gaan we een huis aan huis uitnodiging verspreiden via (een inlegvel in) de wijkkrant. Datum wijkconferentie te plannen ca. 2 weken na uitkomen van de wijkkrant.


 1. Kunstwerk Stephenson viaduct

Er komt een gestileerde mijnwerkerslamp (kunstwerk) als verwijzing naar de heer Stephenson.


 1. Rondvraag en sluiting

Experteam: Thewis wordt trekker en neemt dit over van Ben. Backup wordt Jelle.

Sluiting 21.36 uur.groep 33De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina