Wijkpanel Vosseparkwijk Achlumerstraat 1aDovnload 17.57 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte17.57 Kb.

Wijkpanel Vosseparkwijk

Achlumerstraat 1a

8913GL Leeuwarden


@Wijkpanel

www.facebook.com/wijkpanelVossepark

wijkpanel@vosseparkwijk.nlNotulen

Wijkpanel 11 januari 2016

Aanwezig: Thewis Kooistra (vz), Jelle Kromhout (notulist), Ben Eefting, Karel Veeneman, Fokke Pander, Martijn van der Harst

Gasten: Rikkie Hagen, Sjoerd Feitsma


 1. Opening en mededelingen

 • Welkom door Thewis.

 • Aspirant lid Mats schuift volgende vergadering aan.

 • Wijkagent heeft niet teruggebeld en is niet aanwezig bij deze vergadering.

 • CDA fractieleider Friso is verhinderd voor deze vergadering.

 • Schema voorzitter/notulist moet worden geüpdatet.
 1. Vaststellen agenda

 • Lezenaar Vossepark toegevoegd op punt 12.
 1. Actielijst en verslag 14 december 2015

 • Karel heeft verbeteringen verslag doorgevoerd.

 • Monumentale bordjes, Eendenhuis en Te hard rijden van de actielijst.
 1. Boortoren bij het FEC

 • Thewis is bij voorlichting geweest. Aardwarmte opboren tot 3 km diepte. Mogelijk ook gas.
 1. Cambuur Enquête (informerend)

 • Nog geen eindresultaat. 155 enquêtes digitaal ingevuld, papieren versies zijn later tijdens deze vergadering afgeleverd. Volgende vergadering meer duidelijkheid.
 1. Wijken- en Dorpenprogramma’s 2016 op dinsdag 26 januari

 • Thewis, Karel en Fokke zullen namens het wijkpanel aanwezig zijn.
 1. Voel je goed initiatief (informerend)
 1. Hekwerk (rommel) Nicolaas Beetsstraat

 • Bewoners klagen over rommel rondom het hekwerk en verzamelen handtekeningen om klacht bij de gemeente kracht bij te zetten. Wijkpanel meldt het ook aan wijkmanager.
 1. Penningmeesterschap

 • Lex rond het jaar 2015 af, daarna overdracht aan (in eerste instantie) Ben.

 • Overdracht beheer mediakanalen (Facebook, twitter, mail) aan alle panelleden.
 1. Wijkconferentie – taakverdeling 9 maart 2016.

 • Karel stelt agenda op.

 • Thewis heeft gebouw gehuurd.

 • Presentatie moet nog bedacht en gemaakt worden (Ben en Karel).

 • Studenten presenteren bevindingen Cambuurenquête zelf (nog te bevestigen).

 • Wijkpanel presenteert jaaroverzicht, het financiële overzicht ontbreekt nog.

 • Mapje in Dropbox voor de agenda
 1. Eendenhuis offerte

 • Offerte is opgesteld, op dit moment nog exclusief dak en plaatsing. Valt binnen de begroting.

 • Plaatsing eventueel door andere partij.
 1. Lezenaar Vossepark

 • Fokke heeft overleg gehad met HCL en gemeente ambtenaar.

 • Besluit nemen over grote of kleine variant en talen. Subsidie van Monumenten mogelijk bij grote variant.

 • Tekst zelf aandragen, uitwerking in overleg met HCL.

 • Inhoud: architect, naamgeving, geschiedenis.

 • Levertijd 8-10 weken. Eventueel openen op ‘de dag van het park’ op 29 mei 2016.
 1. Rondvraag en sluiting

 • Ben: Loopduur inbraakpreventie regeling? Afhankelijk van financiële planning.

 • Ben: Graffiti op elektriciteitskastjes? Jelle neemt contact op met kunstenaar.

 • Martijn: Facebook beheerders zijn inmiddels aangepast.

 • Martijn: Einde wijkpanellidmaatschap, uitnodiging voor afsluitende borrel.
 1. Om 21:00 kennismaking met nieuwe wijkwethouder Sjoerd Feitsma (+ Rikkie Hagen)

 • Communicatie wijkpanel en gemeente: Projecten met grote omvang communiceert gemeente rechtstreeks met wijkpanel. Kleine projecten/vergunningen in Huis aan Huis of via speciale app.

 • Hekwerk N. Beetsstraat: Hek is van WTC en niet van gemeente. Beplanting als natuurlijke groene afscherming.

 • Vluchtelingen: Op den duur in een asielzoekerscentrum.

 • Evenementenbeleid: WTC terrein geschikt voor grote evenementen met betrekking tot CH2018.

 • Wijkconferentie 9 maart: Wijkwethouder houdt een praatje.
groep 33De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina