Wijkraad Kleverpark maandelijkse vergaderingDovnload 21.19 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte21.19 Kb.

Wijkraad Kleverpark maandelijkse vergaderingAgenda 1 februari om 20:00 uur

NME Haarlem (Natuur- en Milieu Educatie) | Kleverlaan 9Leden: Adriaan van Boheemen (AB/v), Bob Hilarius (BH/s), Kommer Sneeuw (KS/p),
Marieke van den Donk (MD), Johan Wessel (JW).

Gasten: Anouk Ceelen, Maarten van Veluw, Michiel Vlot, Marijke Mooij, Jan-Eidse van Melle, Rianne de Back, Wouter Jan Kleinlugtenbelt, Frank de Kok, Onno Kievit, Monique Hokken (Velserstraat)
Diane Meeuwsen (Aelbertsbergstraat)
Robert Stuurman (Weissenbruchstraat)
Vergaderdata 2015/2016:
7 sep – 5 okt – 2 nov – 7 dec – 4 jan – 1 feb – 7 mrt – 4 apr – 9 mei – 6 jun – 4 jul
 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
  (kijk voor de alle beschikbare stukken op agenda op de site)
  Gasten:
  – Anouk, Maarten, Michiel, Marijke, Jan-Eidse, Rianne, Wouter Jan, Frank, Onno, Monique i.v.m. punt 6 (Velserstraat)
  – Diane i.v.m. voormalig Sterrencollege
  – Robert i.v.m. algemene belangstelling. 2. Verslag 7 december 2015.
  Akkoord. 3. Actielijst. (zie hieronder)
  Alle punten staan op de agenda. 4. T-kruising Verspronckweg/Goltziusstraat.
  Het voorstel van de bewoners is medio november 2015 ingediend en volgens de griffie bij Frank Kool (verkeerskundige gemeente) geparkeerd. Info dd 12/1: “Uw brief is geregistreerd onder nummer 2015 486872, document 2015 502145 en is in behandeling bij de heer Kool van de afdeling OGV.” Niets meer van gehoord? 5. Gebiedsprogramma Noord 2016.
  Navraag (zie de stukken) leert dat na verschuivng van herinrichting Marnixstraat naar 2017 nu ook de uitvoering van groot onderhoud Jan Haringstraat (voorbereiding in 2016) naar 2017 gaat. Over de Velserstraat blijft onduidelijkheid over opzet van het projekt en planning. 6. Herinrichting Velserstraat.
  Status 21/1:
  Laatste informatie van de gemeente. “We zijn bezig met de projectvoorbereiding. Er is een concept plan van aanpak en planning gemaakt. Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van een offertevraag voor een technisch ingenieursbureau voor de uitvoering van het werk en zijn er offerteverzoeken neergelegd bij een archeologisch onderzoeksbureau en Bureau Bodem voor het uitvoeren van verkennend onderzoek. Ik verwacht dat we aan het eind van de volgende week nog meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de vervolgplanning. Wij zullen zodra er meer bekend contact met jullie opnemen.” Genoemd concept opgevraagd.
  Vraag: Status rotonde Velserstraat/Kleverlaan. 7. Verspronckweg Noord.
  17 november was er een (inspraak)bijeenkomst in de Kweektuin
  .
  Wat ons betreft geen nieuwe gezichtspunten. Dus onze eerdere reactie (met drempels) nu officieel indienen met het verzoek om bij afwezigheid van drempels ter toetsing snelheidsmetingen te organiseren voor en na de verbouwing.
  Inspraakreactie ingediend medio december 2015. 8. Bestemmingsplan.
  De
  inloopbijeenkomst van 9 december heeft (in samenspraak met de wijkraad Frans Hals) geen aanleiding gegeven tot reacties. 9. Haarlemmer Kweektuin.
  Status quo? Terzijde: Stadsherstel Haarlem heeft het Rosenstock Hussey huis overgenomen. 10. HOV Noord.
  De inspraaktermijn loopt van woensdag 13 januari 2016 tot woensdag 24 februari 2016. Op woensdag 27 januari is een informatieavond over het project in Ontmoetingscentrum De Schakel, Pijnboomstraat 17 in Haarlem. De informatieavond start om 19:00 uur en is afgelopen om 21:00 uur.
  Een concept van de reactie van wijkraden Noord en de Fietsersbond zit bij de stukken. En inmiddels ook de definitieve versie.
 11. Formulieren afrekening/verantwoording wijkraadskosten/bewonersondersteuning 2015.
  Schone taak voor Kommer: De formulieren moeten
  door 2 verschillende wijkraadsleden ondertekend worden. De afrekeningen dienen uiterlijk voor 1 maart 2016 binnen te zijn. 12. Rondvraag.

Bob Hilarius, 1 februari 2016
Actielijst


bij agenda van 1 februari 2016

bij notulen van
Datum-#

Wie

Actie

Status

150907-1

JW

Wijkbord in Partner Platform

151005: In behandeling bij Francien/Menno


Loopt


151102-1

KS
BH

Reactie op Gebiedsprogramma 2016 aan stadsdeelmanager
151207: Check of er iets mee gebeurt.

Loopt


151102-2

allen

Bestemmingsplan: infobijeenkomst bezoeken, dan afstemming met Frans hals

Loopt


151207-1

MD

Check bij vdVinne-groep voorstel kruising Verspronck-Goltzius

Nieuw

151207-2

KS

Officiële inspraakreactie Verspronckweg Noord

Nieuw
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina