Wijkvereniging AagtdorpDovnload 7.26 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte7.26 Kb.

Wijkvereniging Aagtdorp


BELANGENBEHARTIGING EN BEVORDERING GEMEENSCHAPSZIN IN DE WIJK AAGTDORP

Secretariaat: Postweg 4, 1871 AA Schoorlwww.aagtdorp.nl

e: secretariaat@aagtdorp.nl

Gemeente BergenAGENDA


Voor de 38e Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 mei a.s. in het restaurant van Scorlewald, Valkenlaan 14, 1871 AV te Schoorl.

19.45 uur 1. Opening en welkom


2. Mededelingen, ingekomen stukken
3. Vaststellen quorum in verband met te nemen beslissingen
4. Verslag vergadering 26 november 2013 ter goedkeuring
5. Jaarverslag Wijkvereniging Aagtdorp en Financieel Jaarverslag 2013. Decharge penningmeester op advies kascommissie. Benoeming nieuw lid kascommissie.
6. Verkiezing bestuurslid.

Op voorstel bestuur als nieuw lid voor de vacature Voorzitter van de Commissie Recreatie en Ruimtelijke Ordening:

mevrouw N.(Nicolette) Müller;
7. Actualiteiten vanuit Commissies en uit het Kernoverleg met de wethouder.
8. Presentatie nieuwe website wijkvereniging Aagtdorp
Pauze
21.00 uur 9. Snel Internet

“Bergen Breedband” geeft een presentatie over het belang van een glasvezelnet in de gemeente Bergen.


10. Rondvraag en sluiting
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina