Wijkvereniging AagtdorpDovnload 7.5 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte7.5 Kb.

Wijkvereniging Aagtdorp


BELANGENBEHARTIGING EN BEVORDERING GEMEENSCHAPSZIN IN DE WIJK AAGTDORP

Secretariaat: Postweg 4, 1871 AA Schoorlwww.aagtdorp.nl

e: secretariaat@aagtdorp.nl

Gemeente BergenAGENDA


Voor de 40e Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 november a.s. in het restaurant van Scorlewald, Valkenlaan 14, 1871 AV te Schoorl.

19.45 uur 1. Opening en welkom


2. Mededelingen, ingekomen stukken
3. Vaststellen quorum in verband met te nemen beslissingen
4. Verslag vergadering 21 mei 2014 ter goedkeuring
5. Financieel Jaarverslag 2013. Decharge penningmeester op advies kascommissie. Benoeming nieuw lid kascommissie.
6. Begroting 2015, goedkeuring door de vergadering
7. Herbenoeming bestuurslid

De heer Jacob de Boer, voorzitter en penningmeester, is aftredend(derde periode). Hij stelt zich herkiesbaar.


8. Actualiteiten vanuit Commissies
9. Presentatie nieuwe website wijkvereniging Aagtdorp
10. Rondvraag en sluiting

Pauze
21.00 uur 11. Veranderingen in de Zorg.Toelichting op de consequenties van de overgang van rijk naar gemeente. Wat betekent dit voor de begeleiding en jeugdzorg en wat houdt de invoering van de prestatiewet in.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina