Wijkvereniging AagtdorpDovnload 6.8 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte6.8 Kb.

Wijkvereniging Aagtdorp


BELANGENBEHARTIGING EN BEVORDERING GEMEENSCHAPSZIN IN DE WIJK AAGTDORP

Secretariaat: Postweg 4, 1871 AA Schoorlwww.aagtdorp.nl

e: secretariaat@aagtdorp.nl

Gemeente Bergen

Aagtdorp, april 2015


Geachte bewoner,


Het bestuur van de Wijkvereniging Aagtdorp nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:
Woensdag 6 mei 2015 om 19.45 uur

In het restaurant van:

Scorlewald, Valkenlaan 14 te Schoorl
Graag verwijs ik u naar bijgevoegde agenda (z.o.z.) met bijbehorende stukken en hoop ik u de 6e mei te mogen begroeten.
Ná bespreking van onze agenda zal het onderwerp “Wat mag wel en wat mag niet bij uitbreidingen van onze huizen in het kader van (mantel)zorgbehoefte” . De heer Dragt, architect bij het bureau Archimaat, zal hierover een presentatie geven.
Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u met bijgevoegd machtigingsformulier een ander lid machtigen om een rechtsgeldige stem uit te brengen.
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
Jacob de Boer

Voorzitter


Bijlagen: agenda, machtigingsformulier, verslag ALV 26 november 2014, Jaarverslag 2014, inclusief Financieel Jaarverslag. Extra: aankondiging vogelexcursie in het Duingebied.


Inschrijvingsnummer K.v.K.- 37096780  Bank rek.NL79RABO 035.85.87.166
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina