Winiman Abra Didibri Soetadoe Hebreeen 13 Foe go trow abi boen nem gi ala soema, en da trow-bedi no de pori; ma Gado sa kroetoe dem hoeroe-soema nanga dem soeta-soemaDovnload 31.52 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte31.52 Kb.
1Winiman Abra Didibri - Soetadoe

Hebreeen 13:4. Foe go trow abi boen nem gi ala soema, en da trow-bedi no de pori; ma Gado sa kroetoe dem hoeroe-soema nanga dem soeta-soema.
Inleiding: Da di foe toe basis foe takroe jeje foe wroko de doro sex.


 1. Sex komopo foe Gado srefi: Genesis 1:26. En Gado ben taki: Meki Wi meki mansoema leki wan prenki foe Wisrefi, foe gersi Wisrefi; en meki dem de basi na tapoe dem fisi foe da zee nanga dem fowroe foe loktoe, en na tapoe dem meti foe kweki, en na tapoe heri grontapoe, en na tapoe ibri kroipi sani disi de kroipi na tapoe grontapoe. 27. So Gado ben meki mansoema foe gersi Hemsrefi; leki wan prenki foe Gado A ben meki hem; A ben meki dem mansoema nanga oemasoema. 28. En Gado ben blesi dem, en Gado ben taki gi dem taki: Meki pikin, en meki foeroe pikin, en foeroe grontapoe, en de basi foe hem; en oen moesoe de basi foe dem fisi na ini da zee nanga dem fowroe foe loktoe, en na tapoe ibri libisani disi de bewegi na tapoe grontapoe....31. En Gado ben si ibri sani dati A ben meki en loekoe, a ben de boen foe troe. En da mofoneti nanga da mamanten ben de da di foe siksi dei.

  1. Gado ben meki man nanga oema leki fa dem de

  2. Gado srefi ben gi da opdrakti foe meki foeroe pikin

  3. Gado srefi taki dati alasani disi A ben meki de boen - en A keur sex goed

 2. Gado ben seti da relatie foe wan man nanga wan oema: Genesis 2:22. En MASRA Gado ben teki da sei-bonjo disi A ben poeroe foe mansoema, en A ben meki wan oema, en A ben tjari hem kom na da man. 23. En Adam ben taki: Now disi de bonjo foe mi bonjo en meti foe mi meti; hem nem sa de “oema,” bikasi a ben teki komopo foe mansoema. 24. Foe dat'ede wan man sa libi hem tata nanga hem mama, en a sa hanga nanga hem wefi, en dem toe sa de wan skin. 25. En ala toe foe dem ben de nanga soso skin, da man nanga hem wefi, en dem no ben firi sjem.

  1. Wan man nanga wan oema

  2. Dem ben de krin en opo na fesi foe Gado nanga demsrefi - disi de fosi sondoe ben kom tapoe grontapoe

  3. Si dati dem toe ben kom wan skin

   1. A no taki foe drie efoe fo

   2. Disi de da wani foe Gado - efoe A ben feni hem moro boen, a ben kan meki omeni gi Adam en aksi hem foe verkisi sortoe wan a moro lobi

 3. Da fosi man disi ben teki toe frow ben de wan kiriman: Genesis 4:19. En Lamech ben teki toe wefi gi hemsrefi; da nem foe da wan ben de Ada, en da nem foe da trawan ben de Silla. 23. En Lamech ben taki gi hem wefi, Ada nanga Silla, taki: Jere mi stem, oen wefi foe Lamech, arki san mi taki: bikasi mi ben kiri wan man disi ben gi mi skin-hati, wan jongoe man disi ben gi mi mankeri.

  1. Dem Owroe Testamenti soema ben kisi pasi foe abi moro leki wan frow, ma noiti a ben de na ini da wani foe Gado, en alatem wi feni dati a ben tjari problemen

   1. Abraham ben abi Sara & Hagar - en dem kisi trobi makandra

   2. Jakob ben abi Leah & Rachel & Bilha & Zilpa - en dem ben abi omeni stree

   3. Foeroe stree ben de na ini da oso foe Hanna - da mama foe Samuel - na mindri foe hem nanga da tra wefi foe hem masra

   4. Denki abra dem trobi na ini da oso foe David

 4. Wi feni dati da tori kom moro erg na ini Genesis 6. En alwasi som soema taki dati dem manpikin foe Gado de dem bakapikin foe Gado, mi bribi dati dem de dem fadon engel: Genesis 6:1. En a ben pasa so dati di dem mansoema ben bigin foe kom hipi na tapoe grontapoe, en dem ben meki oemapikin, 2. Dan dem manpikin foe Gado ben si dem oemapikin foe mansoema, dati dem ben de moi foe troe; en dem ben teki wefi gi demsrefi foe ala dem disi dem ben wani. 3. En MASRA ben taki: Mi Jeje no sa stree alatem nanga libisoema, bikasi hem de skin-fasi toe; tokoe hem dei sa de ete wan hondro nanga twenti jari.4. Dem langaman ben de na grontapoe na dem dei dati; en baka dati toe, di dem manpikin foe Gado ben kom na dem oemapikin foe libisoema, en dem ben meki pikin gi dem; demsrefi ben tron dem makti man foe owroe tem, disi ben abi bigi nem.5. En Gado ben si dati da takroedoe foe libisoema ben de foeroe na grontapoe, en dati ibri prakseri di a ben denki na ini hem hati ben de soso ogri dorodoro.6. En MASRA ben sari dati A ben meki libisoema na grontapoe, en A ben sari toemoesi na ini Hem hati.7. En MASRA ben taki: Mi sa figi libisoema disi Mi ben meki poeroe komopo na da fesi foe grontapoe; mansoema nanga meti, ala toe, nanga dem kroipi sani, nanga dem fowroe foe loktoe; bikasi Mi de sari dati Mi ben meki dem.

  1. Dem manpikin foe Gado ben meki reus nanga dem oemapikin foe libisoema

  2. Gado ben figi da ras disi poeroe - ma Noach ben tan na libi

 5. Gado ben poti sex na ini hem wet - kort en bondig. Joe no moesoe soeta (hoeroe)

  1. Ma da folkoe no ben arki - dem ben dansi en njan prei nanga soso skin na ini da tori foe da gowtoe kaw

  2. Dem ben go na trowe njanjan gi dem gado foe dem Moabiet soema, en dem ben didon nanga dem heiden frow.

 6. A sori da tori moro krin na ini dem boekoe foe Mozes:

  1. Leviticus 18:7, 20-25, 20:10-16 18:7 Joe no moesoe loekoe da sjem-presi foe joe mama efoe joe tata; a de joe mama; joe no moesoe loekoe hem sjem-presi. Dan a taki abra fa joe no moesoe loekoe na da sjem-presi foe iniwan famiri foe joe na ini versi 8-19. 20. So srefi joe no moesoe didon nanga joe naaste wefi, foe pori joesrefi nanga hem.... 22. Joe no sa didon nanga wan man so leki joe didon nanga wan oema; a de toemoesi takroe. 23. En joe no sa didon nanga wan meti foe pori joesrefi nanga hem kwet'kweti; no wan oema moesoe tanapoe na fesi foe wan meti foe didon nanga hem; a de wan sjem sondoe. 24. No pori oensrefi nanga iniwan foe dem sani disi; bikasi so ala dem folkoe ben pori demsrefi disi Mi sa trowe na oen fesi. 25. En da kondre ben pori; foe dat'ede Mi ben poti hem sondoe na hem tapoe, en da kondre srefi ben spiti ala dem soema disi ben libi drape trowe.

  2. Deuteronomium 22:20-30 13. Efoe iniwan man teki wan wefi, en a go na ini na hem, ma a no lobi hem, 14. En a soekoe wan fasi foe taki agensi hem, en a tjari wan takroe nem gi hem, en a taki: Mi ben teki da oema disi, ma di mi ben go didon nanga hem, mi ben feni dati a no ben de wan krin wendje; 15. Dan da tata foe da oemapikin, nanga hem mama, sa teki da marki foe hem krin libi tjari go gi dem gransoema na da portoe foe da foto; 16. En da tata foe da oema sa taki gi dem gransoema taki: Mi ben gi mi oemapikin na da man disi foe abi leki wan wefi, en a no lobi hem; 17. En loekoe, a ben gi pasi foe dem taki agensi hem taki: Mi no ben feni dati joe oemapikin ben de wan krin wendje, en tokoe djaso mi abi dem marki dati mi oemapikin ben de krin. En dem sa bradi da krosi na fesi foe dem gransoema foe da foto. 18. En dem gransoema foe da foto sa teki da man dati en strafoe hem, 19. En dem sa meki hem pai wan hondro sikkel sorfoe leki wan boetoe en dem sa gi dem na da tata foe da oema, bikasi hem ben tjari wan pori nem na wan krin wendje foe Israël; en da oema sa de hem wefi; en a no abi pasi foe prati nanga hem hem heri libi langa. 20. Ma efoe da sani de troe, en dem no ben feni dem marki foe wan krin wendje gi da oema; 21. Dan dem sa tjari da oema kom na da doro foe hem tata oso, en dem mansoema foe hem foto sa naki hem kiri nanga ston so dati a sa dede; bikasi a ben doe wan bigi ogri na ini Israël, foe doe hoeroedoe ini hem tata oso; so joe sa poeroe da ogri komopo na joe mindri. 22. Efoe dem feni wan man disi didon nanga wan tra man wefi, dan ala toe foe dem moesoe dede, da man disi ben didon nanga da oema, en so srefi da oema; so joe sa poeroe ogri komopo foe Israël. 23. Efoe wan oemapikin disi de wan krin wendje de ini ondrotrow nanga wan man, en wan tra man feni hem na ini da foto, en a didon nanga hem; 24. Dan oen moesoe tjari ala toe go na da portoe foe da foto dati, en naki dem kiri nanga ston so dati dem sa dede; da wendje, bikasi a no ben bari krei foe jepi alwasi a ben de na ini da foto, en da man bikasi hem ben broko wan tra man wefi saka; so joe sa poeroe takroedoe komopo na oen mindri. 25. Ma efoe wan man feni wan ondrotrow oemapikin na ini wan firi, en da man moro hem, en didon nanga hem; dan da man disi ben didon nanga hem nomo sa dede; 26. Ma joe no sa doe noti nanga da wendje; a no ben doe wan sondoe disi de waarti foe dede; bikasi so leki wan man opo hemsrefi agensi hem naaste en kiri hem, so srefi da sani disi de; 27. Bikasi da man ben feni hem na ini da firi, en da ondrotrow oemapikin ben bari, ma no wan soema ben de foe jepi hem. 28. Efoe wan man feni wan oemapikin disi de wan krin wendje, en a no de ini ondrotrow ete, en a fasi hem, en didon nanga hem, en joe feni dem; 29. Dan da man disi ben didon nanga hem sa pai hem tata feifi tenti sikkel sorfoe, en a sa de hem wefi; bikasi a ben broko hem saka, en a no abi pasi foe prati nanga hem hem heri libi langa. 30. Wan man no sa teki hem tata wefi, efoe pori hem tata bedi.

   1. Na ondro da wet, David & Batseba ben moesoe dede.

   2. Efoe wan man teki wan meisje disi no trow en didon nanga hem, a moesoe trow nanga hem...

  3. Mi no sa leisi da tori, ma wan heri hoofdstuk sori dati joe no moesoe abi relatie nanga wan krosibei famiri - leki mama, tata, brada, sisa, omoe, tanta, oma, opa. enz.

  4. Dem ben gi wan waarskow na wan kownoe abra da tori toe: Deut. 17:17. En a no sa teki foeroe wefi gi hemsrefi, foe hem hati no sa drai komopo; en a no moesoe abi foeroe sorfoe nanga gowtoe gi hemsrefi.

   1. Dem sa poeroe dem komopo foe da juisti pasi foe dini falsi Gado

   2. Dem sa leri dem pikin falsi sani

   3. Dan prakseri fa dem takroe jeje foe dem heiden kan abra komopo foe wan soema go miti da kownoe nanga hem pikin srefi

 7. Spreuken gi omeni waarskow abra da tori disi:

  1. Spreuken 2:16. Foe verloesoe joe komopo foe da vreemde oema, foe da vreemde oema disi taki nanga switi woortoe; 17. Disi frigiti da tiriman foe hem jongoe tem, en a frigiti da akkorderi foe hem Gado. 18. Bikasi hem oso saka go na dedekondre, en hem pasi go na dem dede soema. 19. No wan foe dem disi go na hem de kom baka, en dem no feni da pasi foe libi baka.

  2. Spreuken 5:3. Bikasi da mofo-boeba foe wan vreemde oema dropoe leki honi, en hem mofo de grati moro leki olie; 4. Ma da kaba foe hem de bita leki bita-oedoe, en a de srapoe leki wan howroe disi de koti na ala toe sei. 5. Hem foetoe saka go na dede; hem foetoestapoe doro na dedekondre. 6. So dati joe no sa waka na hem libi-pasi; hem pasi de bewegi, so dati joe no kan sabi dem. 7. Foe dat'ede, jere mi now, O oen pikin, en no libi dem woortoe foe mi mofo. 8. Skoivi joe pasi farawe foe hem, en no kom krosibei na da doro foe hem oso; 9. Foe joe no sa gi joe boen nem na trawan, en joe jari na dem soema sondro sari-hati. 10. Foe vreemde soema no sa foeroe demsrefi nanga joe goedoe; en joe wroko no sa de na ini da oso foe wan vreemde soema; 11. En na da kaba joe sa sari, te joe skin nanga joe meti kom pori kaba, 12. En dan joe sa taki: Fa mi no ben lobi leri, en mi hati no ben lobi vermane; 13. En mi no ben arki na da stem foe mi leriman, en mi no ben gi jesi na dem soema disi ben leri mi!

  3. Spreuken 6:24. Foe kibri joe foe da takroe oema, foe da switi taki foe da tongo foe wan vreemde oema. 25. No lostoe hem moi skin na ini joe hati; no gi hem pasi foe kisi joe nanga hem ai-wiwiri. 26. Bikasi doro wan hoeroe-oema, wan mansoema ben tron wan pisi brede; en da soeta-oema sa honti foe da diri libi. 27. Wan man kan teki faja na tapoe hem borsoe, en hem krosi no sa bron? 28. Wan soema kan waka na tapoe krofaja di de bron, en hem foetoe no sa bron? 29. So a de nanga da soema disi de go na ini na da wefi foe hem naaste; da soema disi sa meri hem no sa de sondro foutoe.

  4. Omeni tra presi de...

 8. Romeini 1:24-32 24. Foe dat'ede Gado ben gi dem abra toe na da fisti fasi foe dem lostoe disi komopo foe dem egi hati, foe gi sjem na dem egi skin na mindri foe demsrefi; 25. Disi ben kenki da waarheid foe Gado tron wan lei, en dem ben aanbegi en dini da sani disi ben meki kaba moro leki da Soema disi ben meki hem, disi de blesi foe teego. Amen. 26. Foe dat'ede Gado ben gi dem abra na dem takroe lostoe; bikasi dem oema foe dem srefi ben kenki da fasi Gado ben meki dem foe teki wan fasi disi wroko agensi dati. 27. So srefi dem mansoema no ben wroko moro nanga dem oema leki fa a de fiti, en dem ben bron na ini dem lostoe wan mansoema gi trawan; en mansoema nanga mansoema ben wroko na wan fasi disi no de fiti, en dem kisi baka na ini demsrefi da paiman disi de fiti foe dem takroedoe. 28. So leki dem no ben wani hori Gado na ini dem koni, Gado ben gi dem abra na wan pori prakseri, foe doe dem sani disi no de fiti. 29. Dem ben foeroe nanga ala sortoe sani disi no de opregti: hoeroedoe, takroedoe, bigi-ai, ogridoe; foeroe foe djaroesoe, kiri, tak'taki, kori-fasi, mandi, gongosa; 30. Bakabaka-fasi, hatibron na tapoe Gado, asranti fasi, prodo-fasi, bigi-taki, soema disi prakseri ogridoe, soema disi no gi jesi na dem mama nanga dem tata; 31. Dem mankeri froestan, dem broko akkorderi, dem no lobi dem famiri, dem hori soema na hati, dem no sori sari-hati. 32. Dem sabi da kroetoe foe Gado, en dati dem soema disi doe dem sani disi de waarti foe dede; tokoe dem go doro nanga dem sani, en dem abi prisiri te tra soema doe dem toe.

  1. Wi si dati wan foe dem paiman foe wi sondoe foe no bribi Gado de homosexualiteit

  2. Gado pramisi foe strafoe hem

   1. Wi ben abi droipi - disi siki wan soema ernstig

   2. Wi ben abi syphilis - disi kan pori wan soema efoe kiri hem baka wan aantal jari

   3. Wi ben abi chlamydia, disi tapoe frow foe abi bere

   4. Wi ben abi herpes - disi tjari siki foe omeni jari

   5. Ma now wi abi AIDS -

    1. A ben bigin nanga homosexualiteit fosi

    2. Now a de na ini immoraliteit

    3. Condom no de wan echte sani foe tapoe hem, en no wan presi pe dem ben gebruiki dem ben sori wan bigi verschil na ini AIDS epidemie

    4. Da wan sani ben de foe hori joesrefi - wan krin man nanga wan krin oema nomo

  3. I Tessalonika 4:3-8 3. Bikasi disi de da wani foe Gado, foe oen sa kom santa, dati oen sa hori oensrefi aparti foe hoeroedoe, 4. Dati ibriwan foe oen sa sabi fa foe hori hem skin na wan santa fasi foe abi wan boen nem; 5. No nanga da lostoe foe hoeroedoe, leki dem heiden soema disi no sabi Gado; 6. Foe no wan soema sa abra da marki en foefoeroe hem brada na ini wan fasi, bikasi Masra sa teki revensi foe ala dem sortoe soema disi, so leki wi ben waarskow oen na fesi en getuigi gi oen toe. 7. Bikasi Gado no ben kari wi foe de fisti, ma foe wi sa de santa. 8. Foe dat'ede, da soema disi veragti, hem no veragti libisoema, ma Gado, disi ben gi wi Hem Santa Jeje toe.

  4. Gado wani wi foe de krin

  5. Gado no wani wi foe de doti

 9. Hebreeen 13:4 Foe go trow abi boen nem gi ala soema, en da trow-bedi no de pori; ma Gado sa kroetoe dem hoeroe-soema nanga dem soeta-soema.

  1. Som leisi wi denki no wan soema sabi, ma Gado sabi alasani

 10. II Korintiers 6:14-18 14. No tai oensrefi makandra nanga soema disi no de bribi; bikasi sortoe gemeenschap dem regtvaardiki soema abi nanga dem soema disi no de regtvaardiki? En sortoe wroko leti abi nanga doengroe? 15. En sortoe akkorderi Kristus abi nanga Belial? En sortoe pisi wroko wan bribisoema abi nanga wan soema disi no de bribi? 16. En sortoe akkorderi da tempel foe Gado abi nanga dem popki? Bikasi oen de da tempel foe da libilibi Gado. So leki Gado de taki: Mi sa libi na dem ini, en Mi sa waka na dem mindri, en Mi sa de dem Gado, en dem sa de Mi pipel. 17. Foe dat'ede, komopo na dem mindri, en tan aparti: so Masra de taki: En no meri da doti sani, en Mi sa teki oen; 18. En Mi sa de wan Tata gi oen, en oen sa de manpikin nanga oemapikin foe Mi: so Masra Almakti de taki.

  1. Gado sori krin dati foe wan bribisoema - joe moesoe hori na joe partner nomo

  2. Joe no moesoe moksi nanga dem soema disi no bribi, disi komopo foe da famiri foe didibri, disi kan tai joe nanga omeni falsi leri.

 11. Sortoe sani Gado taki dati wi no moesoe doe?

  1. Sex nanga tra man efoe frow disi no de wi echtpaar

  2. Incest - sex nanga trawan na ini da famiri disi no de echtpaar

  3. Sex nanga pikinnengre

  4. Sex man nanga man efoe frow nanga frow

  5. Sex nanga meti

  6. Sex nanga takroe jeje

  7. Sadomasochism - sex nanga doe sani disi hati da skin foe trawan

  8. Pornography - disi wani taki, fisti foto, video, TV, tijdschrift, roman, enz.

 12. San wi moesoe doe?

  1. Wi moesoe bribi san Gado srefi taki abra da tori disi, en poti Hem woortoe na fesi

  2. Wi moesoe sabi dati wi abi fanowdoe foe kontroleer wi prakseri srefi

   1. I Petrus 2:11. Lobiwan, mi begi oen leki vreemde soema nanga wakaman, hori oensrefi aparti foe dem lostoe foe da skin-fasi disi de feti agensi da sieli;

   2. Matteus 5:27-30 27. Oen ben jere dem owroe tem soema ben taki: Joe no moesoe soeta; 28. Ma Mi taki gi oen taki: Da soema disi loekoe na wan oema nanga lostoe ben soeta nanga hem kaba na ini hem hati. 29. En efoe joe leti ai meki joe doe sondoe, diki hem poeroe, en trowe hem; bikasi a de moro boen efoe wan pisi foe joe skin sa pori, leki foe dem sa trowe joe heri skin na ini hel. 30. En efoe joe leti anoe meki joe doe sondoe, koti hem poeroe en trowe hem; bikasi a de moro boen efoe wan pisi foe joe skin sa pori, leki dem sa trowe joe heri skin na ini hel.

   3. II Korintiers 10:3-5 3. Bikasi alwasi wi waka nanga da skin, wi no feti na skin-fasi; 4. (Bikasi wi fetisani no de foe skin-fasi, ma dem de makti doro Gado foe hari dem tranga kibripresi trowe;) 5. En wi trowe prakseri, en ibri hei sani disi de opo hemsrefi agensi da koni foe Gado, en wi kisi ibri prakseri leki wan slafoe foe gi jesi na Kristus;

   4. Filippi 4:8 . Moro fara, brada, ibri sani disi de troe, ibri sani disi de boen, ibri sani disi de leti, ibri sani disi de krin, ibri sani disi de lobi-fasi, ibri sani disi komopo foe boen taki: efoe iniwan sani de boen, en efoe iniwan sani verdini prijse, poti prakseri na tapoe dem sani disi.

   5. Lobiwan, disi de da reden disi Gado no wani oema foe sori toemoesi skin, bikasi a sa tjari problemen gi dem man: I Tim. 2:9. So srefi, dem oema moesoe weri krosi disi no sori dem skin, nanga saka-fasi, en foe dwingi demsrefi; no foe brei wiwiri efoe foe weri gowtoe efoe dem parel efoe diri krosi; 10. Ma (nanga san disi fiti wan oema nanga Gado-fasi) nanga boen wroko.

  3. Wi no moesoe poti wisrefi na ini tesi:

   1. Man disi go omeni moen na ini da boesi...san joe denki da man sa doe drape? En te a kom baka, sortoe siki a sa tjari baka gi dem frow?

    1. Kande 25% foe dem professioneel waka-oema de positive foe HIV

   2. Mi abi probleem nanga soema disi go omeni moen na mama oso foe wasi, enz. Kande a de switi gi da oema nanga hem mama, ma fa foe da man?

  4. Wi moesoe kom na fesi foe Gado en aksi pardon foe dem sondoe disi wi ben doe I Johannes 1:8-9 8. Efoe wi taki dati wi no abi sondoe, dan wi kori wisrefi, en da waarheid no de na wi ini. 9. Ma efoe wi bekenti wi sondoe, A de getrouw en regtvaardiki foe gi pardon na wi sondoe, en foe krini wi foe ala ongerechtigheid.

  5. Wi no moesoe gi wi skin abra foe doe wroko foe didibri, ma na Gado: Romeini 6:12-13 12. Foe dat'ede, no gi da sondoe pasi foe de basi abra oen skin, so dati oen sa arki hem na ini hem lostoe; 13. En no gi dem pisi foe oen skin abra leki wrokosani foe ongerechtigheid foe doe sondoe; ma gi oensrefi abra na Gado, leki soema disi ben komopo foe dede en kom na libi baka, en gi dem pisi foe oen skin abra na Gado leki wrokosani foe doe gerechtigheid.

 13. Bikasi wi de wan skin te wan man nanga frow kom makandra, dan wan takroe jeje kan abra kom foe wan na trawan. Wi no moesoe

  1. Meki ongelijk span

  2. Moksi nanga soema disi no de wi egi partner

  3. Wi kan si dati didibri srefi lobi foe poti sex na ini dem sani foe hemsrefi - leki dede-oso & poeroe blaka, dem dienst dati dem satanist abi na ini da V.S., enz.


Begi: Lobi Tata na ini Hemel, Joe ben taigi wi foe weri Masra Jezus Kristus, en no gi pasi foe da skin-fasi nanga da lostoe foe hem. (Rom. 13:14) Mi bekenti dati mi ben gi misrefi abra na dem lostoe foe da skin disi feti agensi mi sieli. (I Petrus 2:11) Mi gi Joe grantangi dati na ini Joe mi sondoe ben kisi pardon, mi ben broko Joe santa wet en mi ben gi da feanti wan kans foe feti na ini mi skin (Rom. 6:12-13; Jakobus 4:1; I Petrus 5:8) Mi kom na Joe fesi foe bekenti mi sondoe en foe Joe kan wasi mi krin (I Joh. 1:9) so dati mi kan de fri foe da katibo foe sondoe. Now mi begi Joe foe sori mi dem fasi disi mi ben broko Joe santa wet en mi ben kwinsi da Santa Jeje. Mi begi disi na ini da nem foe Masra Jezus Kristus. Amen
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina