WintergastenDovnload 160.76 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte160.76 Kb.
NIET-BROEDVOGELS GROOT SCHIETVELD 2009

Inventarisatie: Vogelwerkgroep Groot Schietveld

Databasebeheer: Marieke Berkvens

Gegevensverwerking: Dirk SymensWINTERGASTEN (januari t/m maart)
De meest opmerkelijke wintergasten waren:

1 Grote Zilverreiger

1 Kleine Zilverreiger

2 Wilde Zwanen

1 Nonnetje

1 ZEEAREND

1 Slechtvalk

4 Houtsnippen

4 Klapeksters
AALSCHOLVERS

In januari-februari werden max. 7 Aalscholvers Phalacrocorax carbo waargenomen aan de zuidelijke zandafgraving.REIGERS

Van 14 t/m 31 januari werd meermaals een Kleine Ziverreiger Egretta garzetta waargenomen langs de Kleine Aa (F. Verboven). Dit is slechts de 2de winterwaarneming voor het gebied na 1 ex. van 4 t/m 11 februari 2006 langs Het Moerken nabij de E10plas (ELJ, SYD).

Dit betreft de 11de waarneming voor het Groot Schietveld:

1988: 29 april 1 ex. pleisterend nabij het Dode Meer (SYD)

1995: 16 juli 1 ex. naar O. (DRJ)

1997: 13 mei 3 ex. pleisterend (P. Elst)

1999: 18 juli 1 ex. (VOH)

2000 : 23 april 1 ex. pleisterend nabij het Dode Meer (DRJ, DUV, SYD, SYP e.a.)

19 en 20 mei 1 ex. pleisterend in brandgracht (DRJ, SYP e.a.)

30 juli 1 ex. pleisterend nabij het Dode Meer (SYD, DRJ, ELJ)

2001: 10 mei 2 ex. pleisterend in brandgracht tegenover P5 (SWD, SYD, DRJ, E. Janssens)

21 augustus 3 ex. pleisterend aan noordelijke zandafgraving (SYD)

2003: 15 juni 1 ex. pleisterend (BEM)

2004: 16 t/m 19 juli 1 ex. pleisterend (DRJ, WEL, SYD).

2006: 4 t/m 11 februari 1 ex. aan Het Moerken nabij de E10plas (ELJ, SYD)

2010: 14 t/m 31 januari 1 ex. langs de Kleine Aa (F. Verboven).

Hier was eveneens een Grote Zilverreiger Egretta alba aanwezig van 28 januari t/m 2 februari (F. Verboven en I. Ledegen).


ZWANEN, GANZEN en EENDEN

Op 11 februari vlogen 2 ad. Wilde Zwanen Cygnus cygnus over naar W (SYP).

Van 6 t/m 11 januari overnachtten ca. 80 Toendrarietganzen Anser serrirostris op de E10plas.

Op 1 januari vlogen 38 Grauwe Ganzen Anser anser over naar NO.

Op 29 januari pleisterden 2 ♂♂ + 1 ♀ Smient Anas penelope op de E10plas.

Een koppel Krakeenden Anas strepera was aanwezig op 16 februari.

Op 22 februari was een koppel Slobeenden Anas clypeata aanwezig.

Op de E10plas pleisterde op 29 januari 1 ♀ Nonnetje Mergus albellus (SYP).


ROOFVOGELS

Op 4 januari pleisterde kortstondig 1 ad. Zeearend Haliaeetus albicilla op het bevroren Dode Meer (H. Thijs), waarna de vogel wegvloog richting NO (B. Vannieuwenhuyse).

Een ad. ♂ Bruine Kiekendief Circus aeruginosus was reeds op 22 februari aanwezig.

Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus waren in februari meermaals aanwezig met max. 2 ex. (1 ♂ + 1 ♀) op 26 en 28 februari.

Op 15 februari vloog een 2dejaars ♀ Slechtvalk Falco peregrinus over naar NO (SYP).


STELTLOPERS

Solitaire Houtsnippen Scolopax rusticola werden opgestoten/waargenomen op 4, 9, 17, 19 en 21 maart met 2 ex. op 8 maart (BEM, DRJ, CLK, LAD, HOB en S. Baeten).

Op 3 januari was een Watersnip Gallinago gallinago aanwezig.
OVERIGE NIET-ZANGVOGELS

Op 31 januari werden 2 Kleine Bonte Spechten Dendrocopos minor gezien in Sector E.


ZANGVOGELS

Op 24 januari werd rreeds een Boomleeuwerik Lululla arborea gehoord.

Op 7 en 22 februari waren resp. 1 en 15 Waterpiepers Anthus spinoletta aanwezig.

In januari-februari werden tot max. 4 Klapeksters Lanius excubitor waargenomen.VOORJAARSTREKKERS
Het Groot Schietveld was gesloten wegens brandgevaar van 23 april ’s morgens tot 26 april ’s middags.
De meest opmerkelijke voorjaarstrekkers waren:
2 Kleine Zilverreigers

3 Grote Zilverreigers

2 Purperreigers

1 Zwarte Ooievaar

10 Ooievaars

1 SNEEUWGANS

7 Zomertalingen

1 WITOOGEEND (2de waarneming)

3 Zwarte Wouwen

8 Rode Wouwen

3 SLANGENARENDEN (9de, 10de en 11de waarneming)

6 Grauwe Kiekendieven

1 Ruigpootbuizerd

7 Visarenden

8 Smellekens

4 Slechtvalken

2 Kwartels

2 Kraanvogels

2 Kluten

2 Bontbekplevieren

3 Bokjes

3 Houtsnippen

5 Dwergmeeuwen

1 Visdief

5 Zwarte Sterns

4 Draaihalzen

1 Duinpieper

2 Noordse Gele Kwikstaarten

3 Rouwkwikstaarten

1 Rouwkwikstaart x Witte Kwikstaart

2 Groenlandse Tapuiten (ringvangsten)

max. 9 Beflijsters

4 Klapeksters

25 Kruisbekken

1 Appelvink

Chronologisch overzicht van DE MEEST OPMERKELIJKE VOORJAARSTREKKERS

8 februari: 2 Ooievaars

15 februari: 1 Rode Wouw

26 februari: 1 Ooievaar

1 maart: 3 Klapeksters en 1 Kruisbek

7 maart: 1 Ruigpootbuizerd en 2 Klapeksters

13 maart: 1 ♂ Rouwkwikstaart en 3 Klapeksters (t/m 30 maart)

14 maart: 1 Bokje en 2 Kruisbekken

18 maart: 1 ♂ Witoogeend

21 maart: 1 Ooievaar en 1 Houtsnip

22 maart: 1 Kleine Zilverreiger en 1 ♀ Rouwkwikstaart (tot in mei)

26 maart: 1 Bontbekplevier

29 maart: 1 Rode Wouw en 1 Visarend

30 maart: 1 Visarend

31 maart: 1 Bokje en 2 Klapeksters (t/m 5 april)

2 april: 3 Ooievaars

4 april: 3 Zomertalingen, 1 2dejaars ♀ Slechtvalk, 1 Houtsnip en 1 ♂ Beflijster

5 april: 1 ♂ Zomertaling, 1 ♂ Rouwkwikstaart en 1 Appelvink

6 april: 2 ♀♀ Beflijster

7 april: 1 ♀ Smelleken

10 april: 2 ♀♀ Beflijster

11 april: 2 Grote Zilverreigers, 3 Rode Wouwen, 1 Zwarte Wouw, 1 Slangenarend (t/m 16 april)

en 4 Beflijsters

12 april: 1 ad. ‘witte fase’ Sneeuwgans en 3 Beflijsters

13 april: 1 2dejaars Slechtvalk, 1 Rouwkwikstaart x Witte Kwikstaart (t/m 10 mei), 2 Beflijsters en 1 Klapekster

14 april: 1 ad. ♂ Smelleken, 1 Bontbekplevier, 3 Dwergmeeuwen en 2 Beflijsters

15 april: 1 Purperreiger, 1 Smelleken en 5 Beflijsters

16 april: 1 Visarend, 1 Duinpieper (t/m 19 april) en 8 Beflijsters

17 april: 2 Slangenarenden en 9 Beflijsters (t/m 18 april)

18 april: 1 Grote Zilverreiger en 1 koppel Zomertalingen

19 april: 1 Purperreiger, 1 Rode Wouw, 1 ad. ♀ + 1 ad. ♂ Grauwe Kiekendief, 1 Visarend,

1 ♂ Smelleken, 1 imm. Slechtvalk, 1 Kraanvogel, 1 Bokje, 1 Houtsnip en 3 Beflijsters

20 april: 6 Beflijsters (t/m 21 april)

21 april: 1 Ooievaar en 1 Draaihals

23 april: 1 Rode Wouw

26 april: 1 Kleine Zilverreiger, 1 Zwarte Wouw en 8 Beflijsters

27 april: 1 koppel Zomertalingen, 1 Draaihals en 9 Beflijsters

28 april: 3 Beflijsters

29 april: 1 Visarend, 1 Draaihals en 1 Beflijster

30 april: 2 Ooievaars

1 mei: 1 Visarend, 1 ♂ Smelleken, 2 Kluten en 2 Dwergmeeuwen

2 mei: 1 ♀ Beflijster

3 mei: 1 ♂ Smelleken, 4 Zwarte Sterns, 1 Noordse Gele Kwikstaart (ringvangst) en 1 zingend ♂ Beflijster

8 mei: 1 ♀ Groenlandse Tapuit (ringvangst) en 1 Kruisbek

9 mei: 1 Rode Wouw (t/m 10 mei)

10 mei: 1 Zwarte Wouw, 1 ♀ Smelleken, 1 Kraanvogel, 1 ♂ Groenlandse Tapuit (ringvangst) en 1 ♀ Beflijster

13 mei: 1 Kwartel

14 mei: 1 Draaihals

15 mei: 1 1stezomer ♂ Grauwe Kiekendief (t/m 17 mei) en 1 ♀ Smelleken

16 mei: 1 Houtsnip

17 mei: 1 Slangenarend (t/m 18 mei) en 2 1stezomer ♂♂ Grauwe Kiekendief (waarvan 2de ex. t/m 24 mei)

18 mei: 1 Zwarte Ooievaar

21 mei: 20 Kruisbekken

22 mei: 1 ♂ Zomertaling en 1 2dejaars ♀ Grauwe Kiekendief (t/m 24 mei)

23 mei: 3 2dejaars Grauwe Kiekendieven (2 ♂♂ + 1 ♀) (3de ex. ook t/m 24 mei) , 1 ad. ♀ Slechtvalk en 1 Zwarte Stern

24 mei: 1 ♂ Noordse Gele Kwikstaart

28 mei: 1 Visdief

30 mei: 1 Visarend

13 juni: 1 Kwartel

Chronologisch overzicht FENOLOGIE VOORJAARSTREKKERS

8 februari: Ooievaar

15 februari: Grauwe Gans en Rode Wouw

22 februari: Boomleeuwerik en Roodborsttapuit

28 februari: Tjiftjaf

1 maart: Witte Kwikstaart

13 maart: Rouwkwikstaart

14 maart: Witgatje

15 maart: Geoorde Fuut en Grutto

18 maart: Bruine Kiekendief en Zwartkop

21 maart: Blauwborst

22 maart:: Kleine Zilverreiger, Boerenzwaluw en Fitis

26 maart: Bontbekplevier

29 maart: Visarend, Kleine Plevier, Kleine Mantelmeeuw, Boompieper en Tapuit

30 maart: Regenwulp

4 april: Zomertaling, Tureluur, Gele Kwikstaart, Oeverzwaluw en Beflijster

5 april: Gekraagde Roodstaart

7 april: Smelleken

9 april: Bonte Vliegenvanger

11 april: Zwarte Wouw en Groenpootruiter

12 april: Boomvalk, Zwarte Ruiter en Huiszwaluw

13 april: Paapje en Tuinfluiter

14 april: Dwergmeeuw

15 april: Purperreiger

16 april: Duinpieper en Fluiter

18 april: Koekoek en Sprinkhaanzanger

19 april: Grauwe Kiekendief, Kraanvogel en Rietzanger

21 april: Draaihals en Grasmus

27 april: Gierzwaluw

1 mei: Kluut, Bosruiter en Zomertortel

2 mei: Nachtzwaluw

3 mei: Zwarte Stern, Bosrietzanger en Braamsluiper

8 mei: Wespendief en Oeverloper

9 mei: Spotvogel

10 mei: Kleine Karekiet

11 mei: Nachtzwaluw

12 mei: Grauwe Vliegenvanger

13 mei: Kwartel

18 mei: Zwarte Ooievaar

28 mei: Visdief

31 mei: Wielewaal
AALSCHOLVERS

Tijdens het voorjaar werden in de periode 1 maart-14 april 312 overtrekkende Aalscholvers Phalacrocorax carbo genoteerd met max. 86 ex. op 22 maart. Ook waren geregeld pleisteraars aanwezig aan de zuidelijke zandafgraving met max. 5 ex. op 1 en 29 maart.


REIGERS en OOIEVAARS

Kortstondig pleisterende Kleine Zilverreigers Egretta garzetta werden genoteerd op 22 maart in sector J (BEM) en op 26 april aan de noordelijke zandafgraving (SYD), waarna beide vogels verder trokken richting noord.

Dit betreffen de 14de en 15de waarneming voor het Groot Schietveld:

1988: 29 april 1 ex. pleisterend nabij het Dode Meer (SYD)

1995: 16 juli 1 ex. naar O. (DRJ)

1997: 13 mei 3 ex. pleisterend (P. Elst)

1999: 18 juli 1 ex. (VOH)

2000 : 23 april 1 ex. pleisterend nabij het Dode Meer (DRJ, DUV, SYD, SYP e.a.)

19 en 20 mei 1 ex. pleisterend in brandgracht (DRJ, SYP e.a.)

30 juli 1 ex. pleisterend nabij het Dode Meer (SYD, DRJ, ELJ)

2001: 10 mei 2 ex. pleisterend in brandgracht tegenover P5 (SWD, SYD, DRJ, E. Janssens)

21 augustus 3 ex. pleisterend aan noordelijke zandafgraving (SYD)

2003: 15 juni 1 ex. pleisterend (BEM)

2004: 16 t/m 19 juli 1 ex. pleisterend (DRJ, WEL, SYD).

2006: 4 t/m 11 februari 1 ex. aan Het Moerken nabij de E10plas (ELJ, SYD)

2010: 14 t/m 31 januari 1 ex. langs de Kleine Aa (F. Verboven).Grote Zilverreigers Egretta alba vlogen over op 11 en 18 april resp. 2 ex. naar NO (SYD, SYP) en 1 ex. naar ZW (D. Van den Schoor) en 1 ex. pleisterde aan het Dode Meer op 18 april (SYD).

Op 15 april pleisterde een Purperreiger Ardea purpurea (SCD) en op 19 april vloog 1 ex. naar ZW (SYD).

Sinds 1995 werden de volgende voorjaarswaarnemingen verricht op het Groot Schietveld :

1996: 7 april 1 ex. naar N (DRJ, SYP)

20 april 1 ad. naar N (SYD)

1998: 10 mei 1 ex. naar N (med. ELJ)

1999: 8 t/m 19 mei 1 ex. pleisterend (DUV, SWD)

9 mei 1 ex. naar N (SYD)

2000: 4 mei 1 ex. overvliegend (SYP, SWD)

2001: 23 april 3 ex. naar N (SWD, JAE)

2005: 2 april 1 1stezomer ex. (ELJ)

5 mei 1 ad. (VEG)

2008: 20 april 1 ex. naar N (SYD)

29 april 1 ex. naar N (SYD)

12 mei 1 ex. neerstrijkend (SYP)

Op 18 mei vloog een Zwarte Ooievaar Ciconia nigra naar N (SCJ).

In totaal werden 10 Ooievaars Ciconia ciconia genoteerd: 8 februari 2 ex. naar N (H. Thijs), 26 februari 1 ex. naar N (SCJ), 21 maart 1 ex. naar N. (LAD), 2 april 3 ex. naar N (COJ), 21 april 1 ex. naar N (SCJ) en 30 april 2 ex. naar N (DRJ).
GANZEN en EENDEN

Op 11 maart was een Knobbelzwaan Cygnus olor aanwezig en op 22 mei vloog een 2dejaars over.

Op 15 februari vlogen 14 Grauwe Ganzen Anser anser over en op 11 april waren 2 ex. aanwezig.

Een adulte witte fase Sneeuwgans Anser caerulescens vloog over op 12 april (SYP).

Een koppel Bergeenden Tadorna tadorna was aanwezig op 7 maart en 9 mei en op 6 april vlogen 9 ex. over.

Smienten Anas penelope werden genoteerd op 13, 15 en 29 maart en 5 april resp. 3 koppels, 3 ex., 1 ♂ en 2 ex.

Van de Krakeend Anas strepera waren max. 3 koppels aanwezig op 14 maart en 5 ♂♂ + 1 ♀ op 1 mei.Pijlstaarten Anas acuta pleisterden op 13 maart en 6 april resp. 2 ex. en 2 ♂♂.

Zomertalingen Anas querquedula waren aanwezig op 4, 5, 18 en 27 april en 22 mei resp. 3 ex., 1 ♂, 1 koppel, 1 koppel en 1 ♂.

Slobeenden Anas clypeata pleisterden geregeld op het Dode Meer met max. 7 ♂♂ + 6 ♀♀ op 15 maart en 7 ♂♂ + 2 ♀♀ op 13 april.

Tijdens het voorjaar waren max. 3 koppels Tafeleend Aythya ferina aanwezig in sector J.

Op 18 maart pleisterde 1 ad. ♂ Witoogeend Aythya nyroca op het Dode Meer (SYP, SYD, DRJ e.a.); dit betreft de 2de waarneming van deze soort voor het Groot Schietveld na eveneens 1 ad. ♂ op het Dode Meer op 25 april 2008.
ROOFVOGELS

De eerste Wespendieven Pernis apivorus werd genoteerd op 8 en 9 mei resp. 1 en 2 ex.Zwarte Wouwen Milvus migrans vlogen over op 11 april (DRJ, SYD, SYP), 26 april (SYD) en 10 mei (SYD).

Rode Wouwen Milvus milvus vlogen over op 15 februari (DRJ, SYP), 29 maart (SYP), 11 april 3 ex. (DRJ, SYD, SYP), 19 april (SYD) en 23 april (SCJ) en een pleisteraar was aanwezig op 9 en 10 mei (ELJ, SYP).

Van 11 t/m 17 april pleisterde een 2dejaars Slangenarend Circaetus gallicus (BAHC) (K. Dierckx, SYD, SYP e.a.) die op 17 april kort het gezelschap kreeg van een 2de ex. (R. Laps en SCD) en op 17 en 18 mei was nog een ander ex. aanwezig (SYD, SCD, DRJ, SCJ). Dit betreffen de 9de, 10de en 11de waarneming voor het Groot Schietveld.. De vorige waarnemingen betreffen:

1994: 26 t/m 28 juni 1 ex. (DUV, BUG, DRJ, VOH, ELJ e.a.)

1996: 3 en 4 juni 1 ex. (DUV, ELJ, SYD e.a.)

17 augustus 1 ex. naar ZW. (DUV)

1998: 19 t/m 26 juli 1 ex. (DUV, DRJ, ELJ, SYD, SYP e.a.)

1999 : eind juni-begin juli enkele malen eenzelfde ex. :

23 juni naar Z.ZW (DUV), 9 juli naar N. (DUV e.a.) en 10 juli naar W. (DUV e.a.)

2003: 18 juli t/m 3 augustus (DRJ, ELJ, WEL, SYD, SYP, NUH, DUV e.a.).

2004: 6 augustus 1 ex. over (S. De Saeger)

2008: 3 t/m 5 mei 1 ex. (SYD, SYP, SLW, COY, DRJ) met opnieuw op 19 mei (HOB)

De 1ste Bruine Kiekendief Circus aeruginosus werd genoteerd op 18 maart (1 ad. ♀) met van 21 maart tot in juni bijna dagelijks waarnemingen van 1 tot 2 ex. met max. 3 ex.. op 21 maart, 10 april en 1 mei.

Het ganse voorjaar werden geregeld Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus genoteerd met max. 4 ex. op 22 maart en 5 ex. op 29 maart. In mei waren er nog waarnemingen van 1 ad. ♀ op 1 mei en een 2dejaars op 17 en 18 mei.

Op 19 april werden 2 Grauwe Kiekendieven Circus pygargus genoteerd: 1 ad. ♂ jagend (NUH, SCD) en 1 ad. ♀ naar NO (SYD). Tussen 15 en 24 mei kwamen in totaal 4 2dejaars (3 ♂♂ + 1 ♀) jagen op ’t Groot Schietveld (SCD, SYD, SYP, DRJ, SCJ e.a.), waarvan 3 ex. konden worden geringd (COJ). Het ♀ was gemerkt met gekleurde vleugelplaatjes.

Op 7 maart vloog een Ruigpootbuizerd Buteo lagopus over naar NW (BUG).

Visarenden Pandion haliaetus werden gezien op 29 maart, 16, 19 en 29 april en 1 en 30 mei (SYP, SYD, NUH, COY, SLW).

Pleisterende Smellekens Falco columbarius werden waargenomen op 7 april 1 ♀ (SYD) en op 14 april 1 ♂ (SYD) en trekkers passeerden op 15 en 19 april en 1, 3, 10 en 15 mei resp. 1 ex. (SYP), 1 ♂ (SYD), 1 ad. ♂ (SYP, SLW), 1 ad. ♂ (SYP, SLW), 1 ♀ (SYD) en 1 ♀ (SCD).

De 1ste Boomvalk Falco subbuteo verscheen op 12 april met 5 ex. op 18 april, 6 ex. op 26 april, 10 ex. op 9 mei en max. 11 ex. op 19 mei.

Er werden Slechtvalken Falco peregrinus waargenomen op 4, 13 en 19 april en 23 mei resp. 1 2dejaars ♀ (SYP), 1 2dejaars (P. Vantieghem en J. Pottier), 1 subad. (SWD e.a.) en 1 ad. ♀ (SYD, SYP).


HOENDERS en KRAANVOGELS

Op 13 mei en 13 juni werd telkens een Kwartel Coturnix coturnix gehoord (NUH).

Op 19 april vloog een ad. Kraanvogel Grus grus over naar NO (SYD), en op 10 mei streek 1 ex. neer nabij de E10plas (SYP).

Sinds 2000 werden de volgende voorjaarstrekkers genoteerd op het Groot Schietveld:

2000: 10 april 1 ex. naar N (SYP)

2001: 5 maart 1 ex. naar NW (SYD)

18 maart 1 1stezomer pleisterend (DRJ, ELJ, P. Elst)

19 maart 13 ex. om 18.00 laag overvliegend (D. Gabriëls)

2/3 april 2 ad. overnachtend (DUV, DRJ, ELJ)

2002: 1 maart 17 ex. naar N (H. Thys)

15 maart 1 ad. ’s middags naar N (SYD)

16 maart 4 ex. overvliegend (K. De Smet)

30 maart 2 ad. ’s avonds neerstrijkend (SWD, SYD, SYP)

4 april 3 ad. om 18.30 h naar N (SYD, ELJ)

6 april 1 ad. om 11.35 h naar N (SYD)

2003: 20 februari 11 ex. naar N (DRJ)

2004: 4 april 5 ex. naar N (DRJ)

2005 : 19 april 1 ad. (ELJ)

2006: 8 mei 1 ad. (H. Thijs)

16 t/m 20 mei 1 ex. (DRJ)

2008 : 29 maart 1 ad. ‘s avonds neerstrijkend (SYD)

9 april 1 ad. ’s avonds neerstrijkend (SYD)


STELTLOPERS

De 1ste Scholeksters Haematopus ostralegus werden gezien op 14 maart: 1 koppel.

Op 1 mei pleisterden 2 Kluten Recurvirostra avosetta aan het Dode Meer (SYD, SYP, SLW, COJ, SCD).

Op 29 maart vloog een Kleine Plevier Charadrius dubius over en op 15 en 18 april en 2 mei was telkens 1 ex. aanwezig.Bontbekplevieren Charadrius hiaticula vlogen over op 26 maart en 14 april.

Een Bokje Lymnocryptes minimus vloog over naar NO op 14 maart (SYP, SLW) en op 31 maart en 19 april werd telkens 1 ex. opgestoten (SCJ, HOB en med. SYD).Houtsnippen Scolopax rusticola werden nog genoteerd op 4 april (SYP), 19 april (NUH) en 16 mei (LAD).

Van 14 maart t/m 27 april werd slechts af en toe een groepje Watersnippen Gallinago gallinago genoteerd met max. 6 ex. op 21 maart en 10 april en 7 ex. op 14 april, met nog 1 ex. op 6 juni.

Op 15 maart trok een Grutto Limosa limosa over en op 18 april pleisterde 1 ex.

De 1ste Regenwulpen Numenius phaeopus werd genoteerd op 30 maart: 2 ex. Daarna werd de soort van 5 t/m 19 april geregeld genoteerd doch in kleine aantallen en meestal ’s avonds overtrekkend.

Overtrekkende Zwarte Ruiters Tringa erythropus waren er op 12 april en 1 en 6 mei.

Solitaire Tureluurs Tringa totanus vlogen over op 4, 10 en 13 april en 3 mei.

In de periode 11 april-4 juni werden geregeld Groenpootruiters Tringa nebularia gezien met max. 10 ex. overtrekkend op 1 mei.

Het 1ste Witgatje Tringa ochropus werd gezien op 14 maart. Daarna werd de soort geregeld gezien van 30 maart t/m 21 april met max. 3 ex. op 14 april.

Van 1 t/m 10 mei trokken slechts 4 Bosruiters Tringa glareola over.

De enige Oeverloper Actitis hypoleucos werd waargenomen op 8 mei.


MEEUWEN en STERNS

Midden april was er een merkbare trek van Zwartkopmeeuwen Larus melanocephalus met op 13 en 14 april resp. 19 ex. en 49 ex. naar NO.Dwergmeeuwen Larus minutus vlogen over het Dode Meer op 14 april 3 ex. (SYP) en op 1 mei 2 ex. (SYD, SYP).

Op 28 mei vloog een Visdief Sterna hirundo naar NW (SYD).

Dit betreft de 11de waarneming sinds 1980:

1982: 16 mei 1 ex. (DRJ, NUH)

1992 : 8 juni 3 ex. over (DUV)

1996: 13 juni 1 ex. aan Huikven (NUH)

2000: 24 april 1 ex. naar N (SYP, SWD)

2001 : 11 mei 1 ex. naar N (SYD, SWD)

2002: 6 juli 1 ex. over (SYP, DRJ, DUV)

2003: 25 mei 1 ex. over (DUV)

2005: 15 juli 1 ex. naar N (SYD)

2006: 24 mei 1 ex. naar N (NUH)

2008: 5 april 1 ex. naar N (SYD)

Zwarte Sterns Chlidonias niger vlogen over het Dode Meer op 3 mei 4 ex. (SYD, SYP, SLW) en op 23 mei 1 ex. (SYD, SYP).
ANDERE NIET-ZANGVOGELS

Op 27 april werd een Kerkuil Tyto alba waargenomen (SCJ).Draaihalzen Jynx torquilla werd gezien op 21 april (SYP), 27 april (SYD), 29 april (DRJ) en 14 mei (DRJ).
ZANGVOGELS

Van 16 t/m 19 april was een adulte Duinpieper Anthus campestris aanwezig (SYP, SYD, SCD). Dit is slechts de 3de waarneming sinds 2000. De overige waarnemingen betroffen:

2004: 16 april 1 ex. (WEL)

2008: 23 april 1 ex. (SYD, DRJ)

Er werden slechts enkele Waterpiepers Anthus spinoletta genoteerd: resp. 1, 1, 2 en 1 ex. op 16, 17 en 30 maart en 7 april.

Op 3 mei werd 1 ♂ Noordse Gele Kwikstaart Motacilla f. thunbergi geringd (COJ) en op 24 mei trok een ♂ over naar NO (SYD, SYP).

Tussen 13 april en 7 mei werd geregeld een geringde hybride Witte Kwikstaart x Rouwkwikstaart Motacilla a. alba x Motacilla a. yarrellii gezien

Rouwkwikstaarten Motacilla alba yarrellii werden genoteerd op 13 maart 1 ad. ♂ (SYD), op 22 maart 1 ad. ♀ (SYP), op 5 april 1 ad. ♂ (COY) en vanaf 11 april 1 ad. ♀ (SYD, SYP) dat resulteerde in een gemengd broedkoppel met een ♂ Witte Kwikstaart. Op 17 mei waren beide vogels hun jongen aan het voederen op het nest (SYD, SLW).

Dit betreffen de 17de t/m de 20ste waarneming voor het Groot Schietveld. De vorige waarnemingen zijn de volgende:

2001: 22 t/m 24 maart 1 ♂ (SWD)

2002: een gemengd broedgeval van een ♀ met een ♂ Witte Kwikstaart (SYP e.a.)

2003: een gemengd broedgeval van een ♀ met een ♂ Witte Kwikstaart (DRJ e.a.)

2004: 14 maart 1 ♀ (DRJ, SWD)

22 april 2 ♂♂ (WEL)

24 april 1 ♀ (SWD)

2005: een gemengd broedgeval van een ♂ met een ♀ Witte Kwikstaart (SYP e.a.)

28 maart 1 ♀ (SYP)

30 april t/m 1 mei 1 ♂ (SYP, DRJ)

2006: een gemengd broedgeval van een ♂ met een ♀ Witte Kwikstaart (SYD e.a.)

23 april een 2de ♂ + 1 ♀ (SYD, SYP)

2007: een gemengd broedgeval van een ♂ met een ♀ Witte Kwikstaart (DRJ, ELJ, SYD, SYP)

5 t/m 7 april 1 ♀ (SYD)

2008: 22 en 23 maart 1 ♀ (SYP, SLW)

5 april 1 ♂ omgeving zuidelijke dwarsweg (SYD)

8 juni 1 ♂ middenweg zuidelijk deel (SYP)

een gemengd broedgeval van een ♂ met een ♀ Witte Kwikstaart (SCD, SYD, SYP)

Paapjes Saxicola rubetra werden genoteerd van 13 april t/m 9 mei met max. slechts 2 ex. op 1, 3 en 9 mei.

De eerste Tapuit Oenantha oenanthe werd genoteerd van 29 maart t/m 3 april met vervolgens waarnemingen van 10 april t/m 19 mei met max. 14 ex. op 1 mei.

Ringvangsten van Groenlandse Tapuit Oenanthe oenanthe leucorhoa waren er op 8 mei 1 ♀ en 10 mei 1 ♂ (SCD).

Beflijsters Turdus torquatus werden genoteerd in de periode 4 april-10 mei met max. 9 ex. op 17 en 18 april (SYP).

Aangezien het Groot Schietveld een overwinteringsgebied is voor Klapeksters Lanius excubitor is het moeilijk om vast te stellen of er zich tussen de vogels die vanaf maart aanwezig zijn ook voorjaarstrekkers bevinden. We konden wel vaststellen dat gans de maand maart geregeld 1 à 3 ex. werden gezien met in april nog 2 ex. op 5 april met een laatste waarneming van 1 ex. op 13 april.

Op 6 maart was een leucistische Spreeuw sturnus vulgaris (nagenoeg geheel wit tot beige) aanwezig (SCJ).

Op 1 mei vloog nog een Sijs Carduelis spinus over (NUH)

Opmerkelijk waren de vele waarnemingen van Barmsijzen Carduelis flammea in april. In sector J pleisterde een groep van max. 40 ex. van 11 t/m 13 april en trekkers werden gezien op 4, 5, 13, 14 en 19 april resp. 1, 10, 19, 3 en 3 ex. De vogels die konden gedetermineerd worden betroffen steeds Kleine Barmsijzen Carduelis f. cabaret.

Kruisbekken Loxia curvirostra werden gezien op 1 maart 1 ad. ♂ naar W (SYP), op 14 maart 1 ex. overvliegend (NUH) en 2 ex. (SYP), op 8 mei 2 ex. (SCJ) en op 21 mei 20 ex. (♂♂, ♀♀ en juv.) (NUH).

Een Appelvink Coccothraustes coccothraustes vloog over op 5 april (NUH).


Zekere en mogelijk ontsnapte en/of verwilderde soorten

Op 11 maart pleisterden 2 ad. Zwarte Zwanen Cygnus atratus op het Dode Meer (SCD).

Tijdens het voorjaar pleisterden max. 4 Brandganzen Branta leucopsis, 4 hybriden Kleine Canadese Gans x Brandgans Branta hutchinsii minima x Branta leucopsis en 1 Kleine Canadese Gans Branta hutchinsii minima op de weilanden naast de E10plas.

2 hybriden Canadese Gans x Indische Gans Branta canadensis x Anser indicus waren aanwezig op de weilanden naast de E10plas van 19 t/m 26 april.ZOMERGASTEN
De meest opmerkelijke zomergasten waren:
1 GRIJZE WOUW (1ste waarneming)

1 Rode Wouw

2 SLANGENARENDEN (12de en 13de waarneming)

2 Visdieven
FUTEN

Geoorde Futen Podiceps nigricollis verschenen vanaf 29 maart op het Dode Meer: 1 ex. op 15 en 24 maart, 1 koppel van 28 t/m 31 maart, 1 ex. op 1 april, 2 ex. op 17 april, 1 ex. op 28 april, 2 ex. op 7 mei en 2 ex. op 7 juni.
EENDEN

Op 7 augustus pleisterden 2 juv. Bergeenden Tadorna tadorna op het Dode Meer en op 28 juni werden max. 8 Slobeenden Anas clypeata geteld.


ROOFVOGELS

Zeer opmerkelijk was de waarneming van een ad. Grijze Wouw Elanus caeruleus die kort pleisterde op een paal in de vlakte tegenover het Dode Meer en vervolgens verdween in westelijke richting (SYP). Dit betreft de 1ste waarneming voor ’t Groot Schietveld.

Op 6 augustus vloog een Zwarte Wouw Milvus migrans over naar W (E. Michels en D. Van Tulder).

Van 19 juli t/m 6 augustus was een 2dejaars Slangenarend Circaetus gallicus aanwezig (DRJ, SYD, SYP e.a.) die op 31 juli kort het gezelschap kreeg van een 2de ex. (SYP, DRJ en J. Jordaens).

Dit betreffen de 12de en 13de waarneming voor ’t Groot Schietveld.

In juni-juli overzomerden 2 imm. ♀♀ Bruine Kiekendief Circus aeruginosus.

In juni pleisterden max. 5 Boomvalken Falco subbuteo op 27 juni.
STELTLOPERS

Aan het Dode Meer pleisterden max. 10 Scholeksters Haematopus ostralegus op 18 juli en max. 465 Kieviten Vanellus vanellus op 18 augustus.


STERNS

Aan het Dode meer pleisterde op 3 juli kortstondig een Visdief Sterna hirundo (COJ) en was op 5 juli eveneens kort 1 ex. aanwezig dat vervolgens verdween richting N (SYD).


ANDERE NIET-ZANGVOGELS

In juli-augustus was een melanistische Holenduif Columba oenas aanwezig als broedvogel.IJsvogels Alcedo atthis werden gezien op 30 juli en 8 september.


NAJAARSTREKKERS
De meest opmerkelijke najaarsgasten waren:
31 Grote Zilverreigers

2 Kleine Zilverreigers

1 Zwarte Ooievaar

89 Ooievaars

5 Kleine Zwanen

1 Wilde Zwaan

6 Kleine Rietganzen

2 Zomertalingen

1 Brilduiker

3 Grote Zaagbekken

6 Rode Wouwen

1 Zwarte Wouw

2 Visarenden

14 Smellekens

12 Slechtvalken

1 Kwartel

28 Kraanvogels

5 Bontbekplevieren

1 Morinelplevier

1 Zilverplevier

5 Kleine Strandlopers

1 Krombekstrandloper

11 Bonte Strandlopers

15 Draaihalzen

8 Duinpiepers

1 Grote Pieper

2 Noordse Gele Kwikstaarten (ringvangsten)

2 Engelse Gele Kwikstaarten (ringvangsten)

11 Beflijsters

1 Cetti’s Zanger

2 Waterrietzangers

1 SIBERISCHE TJIFTJAF (1ste waarneming)

1 Grauwe Klauwier

9 Klapeksters (6 trekkers)

2 Europese Kanaries

22 Kruisbekken

2 Goudvinken

10 Appelvinken

1 IJsgors

11 Geelgorzen

Chronologisch overzicht van DE MEEST OPMERKELIJKE NAJAARSTREKKERS

14 juli: 1 Grote Zilverreiger

23 juli: 1 Kleine Zilverreiger

31 juli: 1 Grote Zilverreiger

1 augustus: 32 Ooievaars

2 augustus: 1 ♂ Zomertaling en 3 Kleine Strandlopers

4 augustus: 1 Zwarte Ooievaar en 1 Bonte Strandloper

6 augustus: 1 Visarend en 1 Bonte Strandloper

7 augustus: 1 juv. Slechtvalk en 4 Kruisbekken

10 augustus: 1 Zomertaling en 1 Draaihals

12 augustus: 55 Ooievaars

14 augustus: 1 Morinelplevier

16 augustus: 2 Ooievaars

19 augustus: 2 Draaihalzen

20 augustus: 1 ad. Duinpieper

21 augustus: 1 ad. Visarend (t/m 22 augustus)

22 augustus: 2 juv. Waterrietzangers

23 augustus: 3 Duinpiepers, 1 ad. ♂ Noordse Gele Kwikstaart (ringvangst) en 1 juv. Grauwe Klauwier

24 augustus: 1 juv. Krombekstrandloper (t/m 26 augustus)

25 augustus: 1 Draaihals

26 augustus: 1 juv. Smelleken

28 augustus: 1 Draaihals (t/m 3 september)

29 augustus: 1 juv. Bonte Strandloper (t/m 5 september) en 1 Duinpieper

30 augustus: 2 1stejaars Engelse Gele Kwikstaarten (ringvangsten)

1 september: 2 Duinpiepers

2 september: 1 Kwartel

4 september: 2 Draaihalzen

5 september: 2 Kleine Strandlopers en 5 Draaihalzen

6 september: 1 juv. ♀ Slechtvalk (t/m 7 september) en 3 Draaihalzen

7 september: 1 Grote Zilverreiger, 1 ad. ♂ + 1 ♀ Smelleken, 2 Draaihalzen, 1 ad. Duinpieper (t/m 8 september)

12 september: 1 ad. ♂ Slechtvalk, 1 juv. Bonte Strandloper en 1 Draaihals (t/m 14 september)

13 september: 1 Bontbekplevier en 1 Noordse Gele Kwikstaart

17 september: 2 Draaihalzen

18 september: 1 ad. ♀ Smelleken en 1 Draaihels

19 september: 1 Grote Zilverreiger, 2 Bontbekplevieren (w.o. 1 juv. t/m 20 september), 2 Draaihalzen (waarvan 1 ex. t/m 20 september), 1 1stejaars Grote Pieper en 1 Klapekster (t/m 4 oktober)

20 september: 1 ad. ♀ Smelleken en 1 Cetti’s Zanger (ringvangst)

23 september: 1 1stejaars ♂ Smelleken

27 september: 1 Rode Wouw en 1 ♀ Smelleken

30 september: 1 Zwarte Wouw en 1 ♀ Smelleken

3 oktober: 1 ♀ Smelleken en 2 Kruisbekken

4 oktober: 1 ad. ♂ Slechtvalk, 3 Appelvinken en 2 Geelgorzen

8 oktober: 2 Klapeksters (t/m 10 oktober)

10 oktober: 10 Grote Zilverreigers, 1 Kleine Zilverreiger, 1 Rode Wouw, 2 Smellekens, 7 Bonte Strandlopers, 7 Beflijsters en 2 Appelvinken

11 oktober: 4 Grote Zilverreigers en 3 Klapeksters

12 oktober: 1 Grote Zilverreiger, 1 ad. Slechtvalk, 2 Bontbekplevieren, 1 ♂ Beflijster en 1 Klapekster (t/m 13 oktober)

13 oktober: 1 Slechtvalk, 3 Beflijsters, 1 Appelvink en 1 Geelgors

14 oktober: 3 Grote Zilverreigers, 5 Klapeksters (3 trekkers en 2 pleisteraars) en 1 Appelvink

15 oktober: 2 Rode Wouwen en 1 Klapekster (t/m 17 oktober)

16 oktober: 6 Kleine Rietganzen en 1 ad. ♂ Slechtvalk

17 oktober: 1 Grote Zilverreiger, 3 Klapeksters, 1 Europese Kanarie, 1 Appelvink en 1 Geelgors

18 oktober: 2 Rode Wouwen, 2 Slechtvalken, 4 Klapeksters (2 trekkers), 4 Kruisbekken en 2 Appelvinken

20 oktober: 2 Grote Zilverreigers, 1 ♀-kleed Brilduiker en 1 Kruisbek

21 oktober: 2 Grote Zilverreigers

22 oktober: 1 1stejaars ♂ Smelleken

23 oktober: 4 Kruisbekken

25 oktober: 1 Slechtvalk

28 oktober: 1 Smelleken, 1 ad. ♀ + 1 juv. ♂ Slechtvalk (t/m 8 november) en 3 Klapeksters

31 oktober: 4 Grote Zilverreigers, 1 Siberische Tjiftjaf, 3 Klapeksters (1 trekker), 1 Europese Kanarie en 1 ♀ Goudvink

2 november: 2 Klapeksters (t/m 10 november)

6 november: 5 Kleine Zwanen, 1 ♂ + 2 ♀♀ Grote Zaagbek, 1 ♀ Smelleken, 28 Kraanvogels en

1 Zilverplevier

7 november: 1 ♂ Geelgors (ringvangst)

8 november: 1 juv. Wilde Zwaan, 1 Goudvink, 1 IJsgors en 6 Geelgorzen

11 november: 3 Klapeksters (verder overwinterend)

21 november: 7 Kruisbekken


Chronologisch overzicht FENOLOGIE NAJAARSTREKKERS

6 juni: Kruisbek

28 juni: Kleine Plevier, Zwarte Ruiter en Bosruiter

29 juni: Watersnip

30 juni: Oeverloper

2 juli: Groenpootruiter

3 juli: Kemphaan

4 juli: Regenwulp

14 juli: Grote Zilverreiger

23 juli: Kleine Zilverreiger

26 juli: Gele Kwikstaart

1 augustus: Ooievaar

2 augustus: Zomertaling, Kleine Strandloper en Tureluur

4 augustus: Zwarte Ooievaar en Bonte Strandloper

5 augustus: Paapje

6 augustus: Blauwe Kiekendief en Visarend

7 augustus: Slechtvalk en Tapuit

10 augustus: Draaihals

14 augustus: Morinelplevier

15 augustus: Goudplevier

20 augustus: Duinpieper

22 augustus: Waterrietzanger

23 augustus: Noordse Gele Kwikstaart en Grauwe Klauwier

24 augustus: Krombekstrandloper

26 augustus: Smelleken

30 augustus: Engelse Gele Kwikstaart

2 september: Kwartel

6 september: Kramsvogel

13 september: Bontbekplevier

19 september: Grote Pieper en Klapekster

20 september: Grote Gele Kwikstaart en Cetti’s Zanger

26 september: Grauwe Gans

27 september: Rode Wouw

30 september: Zwarte Wouw

3 oktober: Koperwiek en Sijs

4 oktober: Appelvink en Geelgors

10 oktober: Pijstaart en Beflijster

12 oktober: Kolgans en Waterpieper

13 oktober: Toendrarietgans, Keep en Barmsijs

16 oktober: Kleine Rietgans

17 oktober: Europese Kanarie

20 oktober: Brilduiker

31 oktober: Goudvink

6 november: Kleine Zwaan, Grote Zaagbek, Kraanvogel en Zilverplevier

8 november: Wilde Zwaan en IJsgors
AALSCHOLVERS

In totaal werden in de periode 2 augustus-11 november 3.332 overtrekkende Aalscholvers Phalacrocorax carbo geteld met max. resp. 774 en 594 ex. op 4 en 12 oktober.


REIGERS en OOIEVAARS

Een Kleine Zilverreiger Egretta garzetta was aanwezig op 23 juli (SYD) en op 10 oktober vloog 1 ex. over naar N (BEM).


In totaal werden 31 Grote Zilverreigers Casmerodius albus waargenomen (28 trekkers en 3 pleisteraars): pleisteraars op 31 juli en 7 en 19 september telkens 1 ex. en trekkers op 14 juli, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21 en 31 oktober resp. 1, 10, 4, 1, 3, 1, 2, 2 en 4 ex.

Van 1 augustus t/m 23 oktober werden in totaal 43 trekkende Blauwe Reigers Ardea cinerea gezien met max. 11 ex. op 30 september.

Op 4 augustus vloog een ad. Zwarte Ooievaar Ciconia nigra over naar W (NUH, BEM).

In totaal werden 89 Ooievaars Ciconia ciconia genoteerd: 1 augustus een groep van 32 ex. naar Z (BEM), op 12 augustus een groep van 55 ex. naar ZW (W. Schoofs) en op 16 augustus 2 ex. naar Z (SYD).


ZWANEN, GANZEN en EENDEN

Op 6 november trokken 4 ad. + 1 juv. Kleine Zwaan Cygnus columbianus bewickii over naar O (TTP).

Voorheen waren er de volgende waarnemingen op het Groot Schietveld:

1981: 12 en 17 februari 3 ad. + 1 juv. pleisterend op de E10-plas (SYD)

1996: 13 november 1 ad. naar Z (SYP)

2006: 1, 2, 3 en 9 november resp. 8, 32, 2 en 14 ex. telkens naar ZW (TTP)

2007: 18 en 30 oktober resp. 3 ex. naar WZW en 4 ex. naar O (TTP)

2008: 16 november 8 ex. naar ZW en 4 ex. naar NO (TTP)

Een juv. Wilde Zwaan Cygnus cygnus vloog op 8 november over naar ZW (NUH en TTP).

Dit betreft de 12de waarneming voor het Groot Schietveld. De vorige waarnemingen betreffen:

1980: 21 december 3 ex. overvliegend (DRJ)

1987: 22 februari 1 ad. op de E10plas (SYD)

1999: 30 en 31 december 2 ad. op het Dode Meer (DRJ, ELJ, SYD)

2001: 3 december 2 ad. op het Dode Meer (DRJ, SWD)

2003: 15 en 20 februari, 16 maart en 24 t/m 28 maart 1 ad. (BEM, WEL, NUH, PHS)

2005: 17 december 1 ex. naar Z (NUH)

2006: 2 en 9 november resp. 1 en 2 ex. overtrekkend (TTP)

2007: 28 oktober 15 ex. (12 ad. + 3 juv.) naar NO (TTP)

2008: 1 maart 4 ad. op heideven (PHS)

16 november 1 ad. overvliegend (TTP)

De 1ste Toendrarietganzen Anser serrirostris vlogen over op 13 oktober 7 ex. Daarna werd de soort gezien op 14 oktober en 8 november resp. 13 en 90 ex. overtrekkend.

Op 16 oktober vlogen 6 Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus naar W (TTP). Dit betreft de 4de waarneming voor ’t Groot Schietveld. De vorige waarnemingen betreffen:

2006: 3 en 4 november resp. 3 en 8 ex. overtrekkend (TTP)

2008: 28 september 6 ex. naar OZO (TTP)

De 1ste Kolganzen Anser albifrons werd genoteerd op 12 oktober: 239 ex. Daarna werden t/m 11 november in totaal 663 trekkers gezien waarvan 631 ex. tijdens de 2de decade van oktober.

De eerste trekkende Grauwe Gans Anser anser werd genoteerd op 26 september. Daarna werden van 4 oktober t/m 8 november in totaal 1.294 ex. geteld met max. 442 ex. op 13 oktober.

Overtrekkende Pijlstaarten Anas acuta werden genoteerd op 10 en 13 oktober resp. 21 en 2 ex.

Solitaire Zomertalingen Anas querquedula pleisterden op 2 en 10 augustus op het Dode Meer.

Op het Dode Meer pleisterden max. 11 Slobeenden Anas clypeata op 30 juli w.o. 1 leucistisch ex.

Over de TTP vloog op 20 oktober een Brilduiker Bucephala clangula in ♀-kleed (TTP).

Op 6 november trokken 1 ♂ + 2 ♀♀ Grote Zaagbek Mergus merganser over de trektelpost (TTP).
ROOFVOGELS

In juli-augustus werden geregeld 5 à 6 Wespendieven Pernis apivorus (plaatselijke broedvogels) genoteerd. Hierdoor was het vaak moeilijk om trekkers en plaatselijke vogels van elkaar te onderscheiden. Niettemin werden in augustus toch meerdere trekkers gezien met max. 9 ex. op 23 augustus.

Op 30 september werd een Zwarte Wouw Milvus migrans waargenomen.

Rode Wouwen Milvus milvus vlogen over op 27 september 1 ex. (A. Durinck) en op 10, 15 en 18 oktober resp. 1, 2 en 2 ex. (TTP).

Vanaf de TTP werden slechts 7 Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus geteld (91 in 2008) en boven de vlakte joegen max. 4 ex. op 1 augustus en 6 september.

Vanaf de TTP werden slechts 4 Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus geteld (28 in 2008).

In augustus was reeds een juv. aanwezig op 6 en 7 augustus (SYD, COJ) en vloog een juv. ♀ over naar ZW op 22 augustus (SYD, SYP, DRJ). Daarna duurde het tot 10 oktober met tot november slechts af en toe een ♀. In november werden slechts de volgende waarnemingen doorgegeven: 2, 8 en 21 november telkens 2 ex.

Slechts 120 Sperwers Accipiter nisus werden op de TTP geteld met max. 16 en 18 ex. op 4 en 17 oktober.

Op de TTP werden slechts 233 Buizerds Buteo buteo geteld met dagmax. van resp. 36 en 37 ex. op 13 en 20 oktober.

In totaal werden slechts 2 Visarenden Pandion haliaetus genoteerd en dit op 6 en 21/22 augustus telkens 1 ex. pleisterend.

In totaal werden 14 Smellekens Falco columbarius genoteerd (6 trekkers + 8 pleisteraars). Reeds op 26 augustus was een juv. aanwezig (DRJ, COY en SCD) met eveneens pleisteraars op 6, 7, 18, 20, 23 en 30 september en 22 oktober resp. 1 juv. ♀, 1 ad. ♂ + 1 juv. ♀, 1 ad. ♀, 1 ad. ♀, 1 ♀, 1 1stejaars ♂ en 1 1stejaars ♂. Trekkers passeerden op 27 september, 3, 10 en 28 oktober en 6 november resp. 1, 1, 2, 1 en 1 ex. Het betroffen steeds vogels in ♀-kleed.

In juli-augustus waren max. 14 Boomvalken Falco subbuteo aanwezig op 25 augustus.

In totaal werden 12 Slechtvalken Falco peregrinus genoteerd en dit op 7 augustus, 6/7 en 12 september, 4, 12, 13, 16, 18 en 25 oktober en van 28 oktober t/m 8 november resp. 1 juv., 1 juv. ♀, 1 ad. ♂ naar Z, 1 ad. ♂ naar Z, 1 ad., 1 ex. naar Z, 1 ad. ♂ naar N, 2 ex. naar Z, 1 ex. en 1 ad. ♀ + 1 juv. ♂.


HOENDERS, RALACHTIGEN en KRAANVOGELS

Op 2 september werd een Kwartel Coturnix coturnix waargenomen (DRJ).

In juli-augustus werden op de slikranden van een 5-tal vennen Waterrallen Rallus aquaticus gezien met max. 8 ex. (2 ad. + 6 juv.) op 27 juli aan het Dode Meer.

Op 6 november trok een groep van 28 Kraanvogels Grus grus naar Z over de TTP (SYP).

Sinds 2000 werden de volgende najaarstrekkers genoteerd:

2000: 8 november 50 à 60 ex. naar Z (COJ)

2002 : 20 november 12 ex. naar ZW (NUH)

21 november 22 ex. naar ZW (WEL, NUH)

2004: 11 oktober 10 ex. naar Z (COJ) en 2 ad. naar Z (DUV)

2008: 2 november 154 ex. (9 + 15 + 58 + 72) naar Z (TTP)


STELTLOPERS

Kleine Plevieren Charadrius dubius waren bijna steeds aanwezig van 28 juni t/m 19 september met max. 7 ex. op 27 juli.

In totaal werden 5 Bontbekplevieren Charadrius hiaticula waargenomen en dit op 13, 19 en 19/20 september en 12 oktober resp. 1 ex. naar Z, 1 ex. naar Z, 1 juv. en 2 ex.

Op 14 augustus vloog 1 ad. Morinelplevier Charadrius morinellus naar Z. (SYP).

Dit betreft de 10de waarneming voor ’t Groot Schietveld. De overige waarnemingen betreffen:

1998: 15 september 1 ex. kort pleisterend (DRJ, DUV)

2000: 21 september 1 juv. naar Z. (SWD, DUV)

2005: 28 augustus 1 ex. aud. naar O. (SYD, SYP, NUH)

10 september 1 juv. luid roepend naar Z. om 14.50 (SYD, DUV)

11 september 1 ex. aud. naar Z. (SYP)

2006: 10 september 1 ex. naar Z. (SYP)

2008: 23 augustus 1 ex. naar Z (TTP)

16 t/m 18 september 1 juv. (SYD, SYP, DRJ, SLW, COJ e.a.)

27 september 1 ex. naar Z (TTP)

Van 15 augustus t/m 31 oktober werden in totaal 27 overtrekkende Goudplevieren Pluvialis apricaria geteld met max. 11 ex. op 31 oktober.

Op 6 november trok een Zilverplevier Pluvialis squatarola over (SYP). Sinds 1980 werden de volgende waarnemingen verricht op het Groot Schietveld:

1983: 2 oktober 2 ex. over (DRJ, SYD)

1984: 26 april 1 ex. over (SYD)

1985: 22 mei 1 ex. over (SYD, SYP)

19 september 3 ex. over (SYP)

26 september 1 ex. over (SYD)

1990: 9 juni 1 ex. (DRJ)

1999 : 20 juni 1 ex. (DUV)

2000 : 16 mei 2 ex. naar NO (ELJ, SWD)

17 augustus 1 ex. naar Z (SYD)

2001: 10 juni 1 ex. over (DUV, DRJ, SYD)

2003: 20 september 7 juv. pleisterend aan de noordelijke zandafgraving (SYD)

2004: 3 oktober 2 ex. naar Z (SYD, SYP)

2005: 15 mei 3 ex. (SYP, SYD, DRJ)

2007 : 9 september en 25 oktober telkens 1 ex. naar Z (SYP, ELJ)

2008: 8 oktober 1 ex. naar Z (TTP)

Van 11 oktober t/m 6 november werden in totaal 1.363 Kieviten Vanellus vanellus op trek genoteerd vanaf de TTP.

Op 2 augustus en 5 september pleisterden resp. 1 ad. + 2 juv. en 2 juv. Kleine Strandlopers Calidris minuta aan het Dode Meer (SYP, SYD). Van de vorige 10 najaarswaarnemingen gebeurden alle waarnemingen van pleisteraars ook steeds aan het Dode Meer:

1983: 2 oktober 1 ex. (MAP, DRJ, SYD, SYP)

1986: 2 september 1 ex. (SYP)

1989: 22 juli 3 ex. (SYD)

1998: 13 september 7 ex. (ELJ)

2005 : 27 juli, 23 augustus en 10 en 21 september resp. 1 ad., 1 juv., 1 juv. en 2 juv. (DUV, SYD, SYP)

2008: 15 en 27 september resp. 1 en 2 ex. overtrekkend (TTP)

Van 24 t/m 26 augustus pleisterde 1 juv. Krombekstrandloper Calidris ferruginea aan het Dode Meer (SYD, SYP).

Dit betreft de 12de waarneming voor het Groot Schietveld. De overige waarnemingen zien er als volgt uit:

1983: 4 t/m 6 september 1 ex. pleisterend aan het Dode Meer (SYD, DRJ e.a.)

1986: 2 september 3 ex. pleisterend aan het Dode Meer (SYP)

2000: 26 augustus 2 juv. kortstondig pleisterend aan het Dode Meer (SYD, SWD, SYP)

10 september 1 juv. kortstondig pleisterend aan het Dode Meer (SYD, SYP, DRJ, DUV)

2002: 13 augustus 1 ex. naar Z (SYD, WEL)

2005: 18 juli 1 ad. pleisterend aan het Dode Meer (SYD)

22 en 23 augustus 1 juv. pleisterend aan het Dode Meer (SYD, ELJ)

6 september 1 ad. pleisterend aan het Dode Meer (SYP)

2006: 10 september 1 ex. naar Z (TTP)

2007: 10 oktober 1 ex. naar Z (TTP)

2008: 31 augustus 2 ex. naar Z (TTP)

Bonte Strandlopers Calidris alpina pleisterden op 4 en 6 augustus, van 29 augustus t/m 5 september en op 12 september resp. 1 ad., 1 ex., 1 juv. en 1 juv. en op 10 oktober trokken 7 ex. (4 + 3) over.

Kemphanen Philomachus pugnax pleisterden op 3 en 14 juli en 2, 7, 19 en 22 augustus resp. 1, 1, 2, 2, 1 en 2 ex.

Vanaf 29 juni werden geregeld pleisterende of rondvliegende Watersnippen Gallinago gallinago genoteerd en dit vooral aan het Dode Meer met max. 24 ex. op 16 en 20 augustus. Vanaf de TTP werden van 6 september t/m 8 november in totaal slechts 53 ex. op trek genoteerd (513 in 2008).

De 1ste Regenwulp Numenius phaeopus vloog over op 4 juli. Daarna werd de soort er slechts sporadisch gezien tussen 19 juli en 18 augustus met max. 6 ex. op 19 juli.

Zwarte Ruiters Tringa erythropus pleisterden op 28 juni, 9/10, 17, 23 en 29 augustus en 7 en 8 september resp. 1, 2, 1, 2, 1, 1 en 1 ex. met trekkers op 15 augustus en 19 september.

De enige Tureluur Tringa totanus pleisterde op 2 augustus.

Reeds op 2 juli waren 2 Groenpootruiters Tringa nebularia aanwezig. Van 2 augustus t/m 24 september was de soort quasi constant aanwezig met max. 11 ex. op 20 en 26 augustus.

Vanaf 6 juni tot 21 september waren Witgatjes Tringa ochropus aanwezig met max. resp. 15, 16 en 14 ex. op 8, 11 en 14 augustus. Vanaf de TTP werden 17 ex. geteld tussen 11 oktober en 8 november.Bosruiters Tringa glareola waren aanwezig van 28 juni t/m 20 september met max. 20 ex. op 10 augustus op de slikranden van 5 vennen.

Oeverlopers Actitis hypoleucos waren geregeld aanwezig van 30 juni t/m 14 september met max. 4 ex. op 19 augustus.
OVERIGE NIET-ZANGVOGELS

Op de TTP werden van 20 september t/m 8 november in totaal 3.827 trekkende Houtduiven Columba palumbus geteld met een dagmax. van 1.018 ex. op 28 oktober.

In de periode 10 augustus-20 september werden vermoedelijk 15 verschillende Draaihalzen Jynx torquilla gezien met max. 5 ex. op 5 september (op 5 verschillende plaatsen telkens 1 ex.).

Naar jaarlijkse traditie werd geregeld een Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor gehoord en gezien tijdens het najaar aan de TTP.


ZANGVOGELS

In de periode 26 september-8 november werden in totaal 345 overtrekkende Boomleeuweriken Lullula arborea genoteerd met max. 78 ex. op 18 oktober.

Van 27 september t/m 8 november werden 4.718 trekkende Veldleeuweriken Alauda arvensis geteld met max. 752 ex. op 28 oktober.

De laatste Boerenzwaluw Hirundo rustica en Huiszwaluw Delichon urbica vlogen over op resp. 25 oktober en 17 oktober.

Op 19 september vloog een Grote Pieper Anthus richardi over de TTP en werd even later geringd (COJ). Het betrof een 1stejaars.

Sinds 1995 werden de volgende najaarswaarnemingen verricht op het Groot Schietveld:

1996: 16 oktober 1 ex. pleisterend (ELJ) en 1 ex. naar Z (SYP)

25 oktober t/m 17 november 1 ex. (SYP, DRJ, ELJ, DUV, SYD e.a.)

1999: 23 oktober 1 ex. (DRJ)

2000: 24 t/m 26 september 1 ex. (SYD, DRJ, SWD)

2001: 23 september, 30 september t/m 3 oktober en 17 t/m 21 oktober resp. 1, 2 en 1 ex. (DRJ, SWD, DUV, NUH, SYP)

2003: 26 september 1 ex. pleisterend (DUV)

16 oktober 1 ex. overtrekkend (ELJ)

2005: 6 oktober 1 ex. overtrekkend (DUV)

11 oktober 1 ex. overtrekkend (SYP, COY)

2006: 28 september 1 ex. (WEL)

12 oktober 1 ex. (COJ)

In totaal werden 8 Duinpiepers Anthus campestris waargenomen (7 pleisteraars en 1 trekkers). Pleisteraars werden genoteerd op 20, 23 en 29 augustus en 1 en 7/8 september resp. 1 ad. (SYD), 2 ex. (A. Peeters), 1 ringvangst (COJ), 2 ex. (DRJ) en 1 ad. (SYD, SYP) en op 23 augustus trok 1 ex. over (TTP).

Sinds 1995 werden de volgende najaarstrekkers genoteerd op het Groot Schietveld:

1995: 13 september 1 ex. (DRJ)

1996: 25 juli, 18 augustus en 6 september resp. 1, 3 en 1 ex. (NUJ, ELJ, DRJ, DUV, SYP)

1997: 26 augustus en 1, 2 en 6 september resp. 1, 1, 2 en 1 ex. (DRJ, VEG, SYP)

1998: 5, 6, 7 en 9 september resp. 3, 2, 6 en 1 ex. (NUH e.a.)

1999: 23, 24, 25 en 28 augustus en 1, 2 en 3 september resp. 1, 1, 1, 2, 1, 1 en 2 ex. (DUV, SYD, NUH, NUJ, ELJ)

2000: 18 augustus en 2, 9 en 23 september resp. 2, 1, 1 en 1 ex. (SYP, SYD, JAE)

2001: 17 t/m 19 augustus 1 ex. (SYD, BUG)

2002: 8 september 1 ex. (SYP)

2003 : 3 augustus en 3 en 4 september telkens 1 ex. (SYP, SYD, NUJ)

2004: 24 augustus en 2/3 september telkens 1 ad. (WEL, SYD, DRJ, DUV)

2005: 31 augustus en 2 en 5 september resp. 3 (1 geringd), 1 en 1 ex. (ELJ, DRJ, SYD, SYP)

2006: 20 t/m 22 augustus met een 2de ex. op 22 augustus (WEL, SYD, SYP, DRJ; ELJ) en 14 september en 1 oktober resp. 1 en 2 ex. over (TTP)

2007: 8, 9 en 22 t/m 27 september resp. 1, 1 en totaal 4 ex. (DRJ, TTP, SYD, SYP, WEL, SLW, ELJ)

2008: 31 augustus en 13, 14 en 22 september resp. 5, 1, 2 en 1 ex. overtrekkend en 1 t/m 4, 22 t/m 24 en 28 september telkens 1 ex. pleisterend (TTP, DRJ, SYD, SYP, SLW, SCD, VEG)

De laatste overtrekkende Boompieper Anthus trivialis vloog over op 21 oktober (TTP).

Van 19 september t/m 11 november werden aan de TTP 4.515 Graspiepers Anthus pratensis geteld met een dagmax. van 2.112 ex. op 4 oktober.

Over de TTP trokken tussen 12 oktober en 7 november 10 Waterpiepers Anthus spinoletta. Solitaire pleisteraars waren er enkel op 12 en 15 oktober en 6 november.

Van 22 augustus t/m 7 september werden in totaal slechts 129 overtrekkende Gele Kwikstaarten Motacilla flava genoteerd met max. 43 ex. op 6 september en nog 1 ex. op 4 oktober.

Noordse Gele Kwikstaarten Motacilla f. thunbergi werden geringd op 23 augustus en 13 september resp. 1 ad. ♂ en 1 ex. (COJ).

Op 30 augustus werden 2 1stejaars Engelse Gele Kwikstaarten Motacilla f. flavissima geringd (COJ).

Vanaf de TTP werden slechts 17 Grote Gele Kwikstaarten Motacilla cinerea genoteerd met max. 8 ex. op 13 oktober.

Over de TTP trokken in totaal slechts 208 Witte Kwikstaarten Motacilla alba met max. 42 ex. op 10 oktober.Paapjes Saxicola rubetra waren aanwezig van 5 augustus t/m 2 oktober met max. resp. 27 en 38 ex. op 5 en 7 september.

Van 7 augustus t/m 4 oktober waren Tapuiten Oenanthe oenanthe aanwezig met max. 7 ex. op 20 augustus en 1 september.

Vanad de TTP trokken Beflijster Turdus torquatus op 10 en 13 oktober resp. 6 en 3 ex. en solitaire pleisteraars waren aanwezig op 10 en 12 oktober.

Reeds op 6 september vloog een Kramsvogel Turdus pilaris over de TTP met aldaar van 10 oktober t/m 11 november in totaal 2.624 ex. met max. 1.014 ex. op 28 oktober.

Van de 1.900 overtrekkende Zanglijsters Turdus philomelos vlogen er max. 1.668 over de TTP op 10 oktober.

De eerste Koperwiek Turdus iliacus vloog over de TTP op 3 oktober met aldaar in totaal 4.346 trekkers met max. resp. 781 en 727 op 10 en 11 oktober.

Over de TTP trokken 66 Grote Lijsters Turdus viscivorus met max. 22 ex. op 4 oktober.

Op 20 september was er een ringvangst van een Cetti’s Zanger Cettia cetti (SCD). Het was geleden van 1975 dat deze soort hier nog werd vastgesteld; het betrof toen een territoruimhoudend ♂ langs de Schaapsdijkbeek (MAP).

Op 22 augustus pleisterden 2 juv. Waterrietzangers Acrocephalus paludicola aan het Dode Meer (SYP, SYD, DRJ, SCD).

(SYP). Dit betreft de 4de waarneming voor ’t Groot Schietveld. De vorige 2 betroffen:

1985: 11 augustus 1 ex. aan het Dode Meer (SYP)

1991: 15 september 1 ex. (NUH)

2007 : 17 augustus 1 ex. aan het Dode Meer (SYP)

Op 31 oktober werd een Siberische Tjiftjaf Phylloscopus collybita tristis gezien en gehoord (SYP). Dit betreft de 1ste waarneming voor ’t Groot Schietveld.

Een juv. Grauwe Klauwier Lanius collurio was op 23 augustus aanwezig nabij het Dode Meer (SYP, SYD, SWD).

Dit betreft de 13de waarneming voor het Groot Schietveld sinds 1990:

1991: 14 juni 1 ♂ (DUV)

1992: 24 mei 1 ♀ (L. Benoy, K. Claus, SYD)

1998: 15 en 16 mei 1 ♂ (NUH, ELJ)

22 september 1 ex. (ELJ)

2000 : 13 mei 1 ♂ (G. Vermeersch, SYP, DRJ, ELJ e.a.)

2002: 17 augustus ringvangst van 1 juv. (F. Boel, ELJ, DRJ, SYD)

2003: 8 mei 1 ♂ (PHS)

2005: 12 augustus 1 juv. (SYP, DRJ)

4 en 5 juni 1 ♀ (SYP, DRJ, SYD, PHS)

2006: 22 augustus 1 ad. ♀ (DRJ, SYP)

2007: 31 mei 1 koppel (DRJ, SYD, ELJ)

2008: 12 mei 1 ♂ (SYP)

Tijdens het najaar werd de 1ste Klapekster Lanius excubitor genoteerd op 19 september met vanaf 8 oktober 2 ex. en vanaf 11 oktober 3 ex. Aan de TTP werden 6 trekkers gezien en dit op 14, 18 en 31 oktober resp. 3, 2 en 1 ex.

Over de TTP trokken 3.276 Kauwen Corvus monedula met max. 1.227 ex. op 15 oktober

Er trokken in totaal 14.654 Spreeuwen Sturnus vulgaris over de TTP met max. 3.856 ex. op 28 oktober.

Het totaal aantal Vinken Fringilla coelebs en Kepen Fringilla montifringilla over de telpost betrof resp. 18.520 ex. en 140 ex. Slechts op 1 dag werden > 2.000 Vinken geteld nl. 5.643 ex. op 18 oktober.
Europese Kanaries Serinus serinus trokken langs de TTP op 17 en 31 oktober telkens 1 ex.
Van 4 oktober t/m 7 november trokken 26 Putters Carduelis carduelis over en in augustus-september pleisterde een groep van max. 30 ex. aan het Marum.

Over de TTP trokken van 3 oktober t/m 11 november in totaal 729 Sijzen Carduelis spinus met max. 139 ex. op 18 oktober.

In totaal trokken 1.173 Kneu’s Carduelis cannabina over de TTP met max. 216 ex. op 4 oktober.

Over de TTP trokken van 13 oktober t/m 11 november 12 Barmsijzen Carduelis flammea; vermoedelijk betroffen het hier steeds Kleine Barmsijzen Carduelis f. cabaret.

Op 6 en 14 juni, 2 juli en 7 augustus trokken resp. 5, 1, 28 en 4 Kruisbekken Loxia curvirostra over en van 3 oktober t/m 21 november trokken 18 ex. over met max. 7 ex. op 21 november.Goudvinken Pyrrhula pyrrhula trokken over de TTP op 31 oktober en 8 november.

Van 4 t/m 18 oktober trokken 10 Appelvinken Coccothraustes coccothraustes over de TTP met max. 3 ex. op 4 oktober.

Op 8 november trok een IJsgors Calcarius lapponicus over de TTP (SYP).

Dit betreft de 12de najaarswaarneming sinds 2000 op ’t Groot Schietveld:

2000: 3 november 1 ex. overtrekkend (DRJ, COJ)

19 november 1 ♀/1stejaars op de middenweg (SYP)

2001: 20 oktober 1 ex. overtrekkend (ELJ)

11 november 1 ♀/1stejaars op de middenweg (SYD)

2004: 27 oktober 1 ex. overtrekkend (SYP)

2006: 16 oktober 3 ex. overtrekkend (TTP)

2007: 7 en 23 oktober telkens 1 ex. over (TTP)

2008: 4, 8 en 31 oktober telkens 1 ex. over (TTP)Geelgorzen Emberiza citrinella trokken over de TTP op 4, 13 en 17 oktober en 8 november resp. 2, 1, 1 en 6 ex. en op 7 november werd 1 ♂ geringd (COJ).

Van 27 september t/m 11 november werden vanaf de TTP 915 Rietgorzen Emberiza schoeniclus geteld met max. 143 ex. op 28 oktober.
Ontsnapte en/of verwilderde soorten

Op 14 augustus werd ’s nachts een Japanse Nachtegaal Leiothrix lutea geringd (SCD).

Een Zebravink Taeniopygia guttata was op 20 september aanwezig (SYP).WINTERGASTEN (december)
De meest opmerkelijke wintergasten waren:

1 Grote Zilverreiger

1 Slechtvalk

2 Houtsnippen

3 Klapeksters

1 Kruisbek

REIGERS

Op 18 december vloog een Grote Zilverreiger Casmerodius alba over naar Z (SWD).

GANZEN en EENDEN


Knobbelzwanen Cygnus olor werden genoteerd op 26 en 27 december resp. 1 ad. en 2 ad. + 1 juv.

Op 13 december vlogen 6 Toendrarietganzen Anser serrirostris over.

Een groep van 21 Brandganzen Branta leucopsis vloog naar Z op 18 december.

Op 26 december was een Bergeend Tadorna tadorna aanwezig


ROOFVOGELS

Op 13 december waren 2 ♀♀ Blauwe Kiekendief Circus cyaneus aanwezig.

Een ad. ♂ Slechtvalk Falco peregrinus werd gezien op 26 december (SYP).
STELTLOPERS

Op 13 december werden 2 Houtsnippen Scolopax rusticola waargenomen (NUH).


ZANGVOGELS

In december werden tijdens een totaaltelling op 23 december 3 Klapeksters Lanius excubitor waargenomen.

Op 26 december werden 2 Grote Barmsijzen Carduelis f. flammea gezien aan het Marum (SYP).

Op 13 december werd een Kruisbek Loxia curvirostra gehoord (NUH).


Zekere en mogelijk ontsnapte en/of verwilderde soorten

Op 19 december waren max. 418 Canadese Ganzen Branta canadensis aanwezig op de weilanden naast de E10plas.
Medewerkers Vogelwerkgroep inventarisatie niet-broedvogels 2008:
Berkvens Marieke Kampweg 32 2990 Wuustwezel

Bulteel Guido A. Verhoevenlaan 4 2900 Schoten

Coenraerds Yvan Luiklei 7 2930 Brasschaat

Cox Jos St.Willebrordusstraat 39 2960 Brecht

De Ridder Jef Goordijk 11 2930 Brasschaat

Elst Joris Kalmthoutsesteenweg 46 2990 Wuustwezel

Nuytemans Herman Grotstraat 68 2990 Wuustwezel

Scheirs Jan

Schietecatte Dirk Grote Molenweg 66 2940 Stabroek

Sluis Walter Wijngaardlaan 43 2900 Schoten

Symens Dirk Kampweg 52 bus 6 2990 Wuustwezel

Symens Peter Bosduinstraat 186 2990 Wuustwezel

Wens Ludo Brasschaatbaan 25 2960 Brecht
Gebruikte afkortingen:
BEM: Berkvens Marieke

BUG: Bulteel Guido

CLK: Claus Katja

COJ: Cox Jos

COY: Coenraerds Yvan

DRJ: De Ridder Jef

DUV: Dupont Valère

DOH: Don Huub

ELJ: Elst Joris

HOB: Hoeymans Bart

JAE: Janssens Eddy

LAD: Laps Danny

MAP: Maes Paul

NUJ: Nuytemans Jan (†)

NUH: Nuytemans Herman

PHS: Sanspeur Philippe

SCD: Schietecatte Dirk

SCJ: Scheirs Jan

SLW: Sluis Walter

SWD: Swaenen Dirk

SYD: Symens Dirk

SYP: Symens Peter

TTP: waarnemers trektelpost (zie www.trektellen.nl)

VEG: Vermeersch GlennVOH: Voet Herman

WEL: Wens LudoDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina