WintergastenDovnload 143.04 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte143.04 Kb.
NIET-BROEDVOGELS GROOT SCHIETVELD 2006

Inventarisatie: Vogelwerkgroep Groot Schietveld

Databasebeheer: Marieke Berkvens

Gegevensverwerking: Dirk SymensWINTERGASTEN (januari t/m maart)
De meest opmerkelijke wintergasten waren:

1 Grote Zilverreiger

1 Kleine Zilverreiger

2 Nonnetjes

1 Grote Zaagbek

1 Bruine Kiekendief

2 Slechtvalken

6 Houtsnippen

4 Klapeksters

1 Noordse Goudvink
AALSCHOLVERS

In februari-maart werden geregeld 2 à 3 pleisterende Aalscholvers Phalacrocorax carbo genoteerd op de E10plas.


REIGERS

Op 6 februari pleisterde een Grote Zilverreiger Egretta alba in de weilanden naast de E10plas (WEL).

Dit betreft de 25ste waarneming voor het Groot Schietveld sinds de 1ste in 1996:

1996: 10 februari 1 ex. pleisterend (DRJ, DUV)

9 en 10 april 4 ex. pleisterend (DRJ, DUV, CAD, ELJ, SYP)

1998 : 11 november 1 ex. over (D. Gabriëls)

1999: 10 mei 1 ex. naar NO. (NUH)

2000: 16 april 1 ex. pleisterend (DRJ, DUV, SWD, SYP)

7 en 8 augustus 1 ex. pleisterend (DUV, SYD, SYP, ELJ)

17 september 1 ex. naar ZW. (BEM)

30 december 1 ex. naar ZO. (SYD)

2002: 5 juli 1 ex. over (DRJ, DUV)

2 augustus 2 ex. pleisterend (E. Janssens, DRJ, WEL, ELJ, SYD)

9 oktober 1 ex. pleisterend en later naar NO. (SYD, JAE)

31 oktober 2 ex. pleisterend (WEL, DRJ)

2003: 5 februari 6 ex. overvliegend (SYD)

19 maart 1 ex. pleisterend (WEL, NUH)

12 november 1 ex. pleisterend (WEL)

2004: 25 april 1 ex. pleisterend (DRJ)

2005: 5 t/m 7 maart 1 ex. pleisterend (SYD, DRJ, ELJ)

20 maart 2 ex. pleisterend (SYD, SYP, ELJ)

12 april 1 ex. (ELJ)

30 september 1 ex. naar Z. (DRJ)

17 oktober 4 ex. naar O. (DOH)

18 oktober 1 ex. naar Z. (SYP, COY)

19 oktober 1 ex. naar Z. (SYP)

20 oktober 1 ex. naar W. (WEL)
Van 4 t/m 11 februari pleisterde een Kleine Zilverreiger Egretta garzetta langs Het Moerken in de weilanden naast de E10plas (ELJ, SYD).
ZWANEN, GANZEN en EENDEN

Van 1 januari t/m 31 maart werden geregeld 2 à 3 Knobbelzwanen Cygnus olor genoteerd op de E10plas.

Van 2 t/m 7 februari overnachtten max. 20 Toendrarietganzen Anser serrirostris, 340 Kolganzen Anser albifrons en 38 Brandganzen Branta leucopsis op de E10plas (SYD). Daarnaast werden ook geregeld overvliegende Toendrarietganzen en Kolganzen waargenomen.

Op 22 januari en 4 februari vlogen resp. 60 en 4 Grauwe Ganzen Anser anser over.

Op 22 januari en 7 februari was telkens een Bergeend Tadorna tadorna aanwezig.

Van 2 t/m 7 februari pleisterden max. 78 Smienten Anas penelope op de E10plas.

In januari- februari werden geregeld Krakeenden Anas strepera genoteerd op de zuidelijke zandafgraving met max. resp. 12, 17 en 11 ex. op 16, 17 en 18 februari en max. 13 ex. op 13 februari op de E10plas.

Op de E10plas pleisterden op 3 februari 190 Wintertalingen Anas crecca en 310 Wilde Eenden Anas platyrhynchos.

Op 2 en 7 februari pleisterden resp. 1 ♂ en 2 ♂♂ Pijlstaart Anas acuta op de E10plas.

Op 22 februari pleisterden 3 ♂♂ +1 ♀ Slobeend Anas clypeata op de E10plas.Tafeleenden Aythya ferina zaten op de E10plas op 9 januari en 3 en 10 februari resp. 2 ♂♂, 2 ♂♂ + 1 ♀ en 1 ♂ en op 10 februari pleisterde 1 ♀ op de zuidelijke zandafgraving.

In februari zaten max. 6 Kuifeenden Aythya fuligula op de E10plas en max. 3 ex. op de zuidelijke zandafgraving.

Op 1 maart pleisterde 1 ad. ♂ Brilduiker Bucephala clangula op de E10plas (WEL).

Op 7 februari pleisterden 2 Nonnetjes Mergus albellus in ♀-kleed op de E10plas (WEL).

Vroegere waarnemingen van deze soort op het Groot Schietveld betreffen:

1981: 16 december 1 ♂ op de E10plas (SYD)

1986: 12 januari 1 ♀ op de E10plas (SYD)

? maart 1 ex. (P. Maes)

1996: 17 maart 3 ♀♀ (B. Hoeymans)

1998: 17 januari 2 ♀♀ (DRJ, ELJ)

14 februari 2 ♀♀ (BEM)

8 maart 1 ♀ (BEM)

2002: 21 en 22 november 1 ♀ (DRJ, WEL)

2003: 19 januari 1 ex. ♀-kleed (WEL)

2004: 23 t/m 25 januari 1 ad. ♀ (WEL)

24 januari 1 1stewinter (WEL)

8 februari 1 ad. ♂ (WEL)

2005: 9 maart 1 ♀-kleed (WEL)

18 juni 1 ad. ♂ op Huikven (SYD)

Op de E10plas pleisterde op 7 maart 1 ad. ♀ Grote Zaagbek Mergus merganser (WEL).


ROOFVOGELS

Op 9 januari was een 1ste winter ♀ Bruine Kiekendief Circus aeruginosus aanwezig (ELJ, DRJ).Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus waren in januari-februari geregeld aanwezig met 1 à 2 ex. met zelfs 5 ex. op 7 januari.

Slechtvalken Falco peregrinus werden waargenomen op 1 januari (overvliegend) en op 11 februari (1 ad. ♀ pleisterend).
STELTLOPERS

Op 22 januari werd een Watersnip Gallinago gallinago gezien.Houtsnippen Scolopax rusticola werden waargenomen op 10, 14 en 22 januari en 4 februari resp. 1, 1, 3 en 1 ex. (WEL, NUH).
OVERIGE NIET-ZANGVOGELS

Op 1 en 29 januari werd een ♀ Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor gezien.


ZANGVOGELS

Op 18 februari en 1 maart werden resp. 3 en 2 Waterpiepers Anthus spinoletta gezien.

In januari-februari werd geregeld 1 à 2 Klapeksters Lanius excubitor waargenomen met zelfs 4 ex. op 22 januari en 18 februari.

Op 23 en 26 februari werden resp. 12 en 13 Putters Carduelis carduelis geteld.

Solitaire overvliegende Barmsijzen Carduelis flammea werden genoteerd op 21, 29 en 30 januari en 10 februari.

In januari-februari werden geregeld Kruisbekken loxia curvirostra waargenomen met max. resp. 15 en 16 ex. op 1 en 8 januari.

Op 22 januari was een Noordse “teuter” Goudvink Pyrrhula pyrrhula pyrrhula aanwezig (NUH).
Zekere en mogelijk ontsnapte en/of verwilderde soorten

Van 3 t/m 7 februari pleisterden max. 200 Canadese Ganzen Branta canadensis, 1 Kleine Canadese Gans Branta hutchinsii minima en 3 hybriden Kleine Canadese Gans x Brandgans Branta hutchinsii minima x Branta leucopsis op de E10plas.VOORJAARSTREKKERS
De meest opmerkelijke voorjaarstrekkers waren:
2 Grote Zilverreigers

1 Zwarte Ooievaar

4 Ooievaars

5 Zomertalingen

2 Zwarte Wouwen

2 Rode Wouwen

5 Grauwe Kiekendieven

3 Visarenden

8 Smellekens

7 Slechtvalken

1 Kraanvogel

2 Kleine Plevieren

1 Bontbekplevier

3 Kleine Strandlopers

3 Bokjes

3 Houtsnippen

1 Dwergmeeuw

1 Noordse Stern

1 Visdief

4 Zwarte Sterns

1 Velduil

3 Rouwkwikstaarten

9 Groenlandse Tapuiten (ringvangsten)

max. 22 Beflijsters

1 Grauwe Klauwier

max. 4 Klapeksters

min. 5 Kruisbekken

Chronologisch overzicht van DE MEEST OPMERKELIJKE VOORJAARSTREKKERS

1 maart: 1 Bokje en 2 Klapeksters

16 maart: 1 Bokje

18 maart: 1 Ooievaar, 2 Slechtvalken, 2 Klapeksters (t/m 23 maart) en 3 Kruisbekken

19 maart: 3 Houtsnippen en enkele Kruisbekken

22 maart: 1 Slechtvalk

24 maart: 1 Bokje en 3 Klapeksters (t/m 28 maart)

25 maart: 1 Kleine Plevier

28 maart: 3 Ooievaars, 1 Rode Wouw en 1 Beflijster

30 maart: 4 Beflijsters en 4 Klapeksters

31 maart: 1 ♀ Smelleken, 1 Slechtvalk, 4 Beflijsters en 2 Klapeksters (t/m 4 april)

1 april: 2 ♂♂ Beflijster

4 april: 1 ♀ Smelleken en 2 ♂♂ + 1 ♀ Beflijster

5 april: 2 Beflijsters en 3 Klapeksters

6 april: 1 ♂ Beflijster en 2 Klapeksters

7 april: 1 ♂ Beflijster, 4 Klapeksters en 1 Kruisbek

8 april: 3 Klapeksters

9 april: 1 Slechtvalk en 4 Beflijsters

10 april: 8 Beflijsters en 2 Klapeksters (t/m 14 april)

12 april: 1 Smelleken en 1 ♂ Beflijster

13 april: 6 Beflijsters

14 april: 14 Beflijsters (10 ♂♂ + 4 ♀♀) en 1 ♂ Rouwkwikstaart (broedvogel)

15 april: 1 ♂ Smelleken en 22 Beflijsters

16 april: 1 ad. ♂ Grauwe Kiekendief (t/m 17 april), 1 Noordse Stern, 7 Beflijsters, 3 Klapeksters en

1 zp. Kruisbek

17 april: 2 Smellekens en 10 Beflijsters

18 april: 1 Rode Wouw en 11 Beflijsters

19 april: 1 Beflijster

22 april: 1 ♂ Grauwe Kiekendief, 1 ♂ Smelleken, 12 Beflijsters en 5 Groenlandse Tapuiten

23 april: 1 Zwarte Wouw, 1 ♀ Grauwe Kiekendief, 1 Slechtvalk, 1 Kleine Plevier, 1 ad. Dwergmeeuw, 3 Rouwkwikstaarten (♂ broedvogel + 2de ♂ en ♀), 4 Beflijsters en 1 Groenlandse Tapuit

24 april: 1 Slechtvalk, 2 Beflijsters en 1 Groenlandse Tapuit

25 april: 1 Grote Zilverreiger, 1 Beflijster en 1 Groenlandse Tapuit

26 april: 1 ♂ Zomertaling en 1 Groenlandse Tapuit

29 april: 1 Beflijster

30 april: 1 Grote Zilverreiger, 1 ♂ Smelleken, 1 Velduil, 5 Beflijsters en enkele Kruisbekken

1 mei: 1 Beflijster

2 mei: 1 koppel Zomertaling, 4 Zwarte Sterns en 1 Beflijster

3 mei: 1 Visarend

4 mei: 1 ♂ Zomertaling en 1 ♂ Grauwe Kiekendief

6 mei: 1 Visarend

8 mei: 1 Kraanvogel

9 mei: 1 Visarend

16 mei: 1 Kraanvogel (t/m 20 mei)

17 mei: 1 Bontbekplevier

20 mei: 1 Zwarte Ooievaar

24 mei: 1 Visdief

27 mei: 1 ♂ Zomertaling

4 juni: 1 ♀ Grauwe Klauwier (t/m 5 juni)

6 juni: 1 ad. ♂ Grauwe Kiekendief

10 juni: 1 Zwarte Wouw en 3 Kleine Strandlopers

19 juni: 1 Kwartel
Chronologisch overzicht FENOLOGIE VOORJAARSTREKKERS

7 maart: Grutto

12 maart: Boomleeuwerik

16 maart: Tureluur

18 maart: Ooievaar, Bruine Kiekendief, Kemphaan en Witte Kwikstaart

19 maart: Boerenzwaluw

20 maart: Roodborsttapuit

25 maart: Kleine Plevier en Tjiftjaf

26 maart: Fitis

28 maart: Rode Wouw, Kleine Mantelmeeuw en Beflijster

29 maart: Boompieper en Blauwborst

30 maart: Gekraagde Roodstaart

31 maart: Smelleken en Tapuit

3 april: Zwarte Roodstaart

4 april: Zwartkop

8 april: Regenwulp

9 april: Sprinkhaanzanger

10 april: Huiszwaluw en Gele Kwikstaart

13 april: Bonte Vliegenvanger

14 april: Rouwkwikstaart

16 april: Grauwe Kiekendief, Boomvalk, Koekoek en Oeverzwaluw

17 april: Groenpootruiter

19 april: Grasmus en Tuinfluiter

22 april: Zwarte Ruiter

23 april: Zwarte Wouw en Dwergmeeuw

25 april: Bosrietzanger

26 april: Zomertaling en Paapje

28 april: Gierzwaluw

30 april: Velduil

3 mei: Visarend

7 mei: Grauwe Vliegenvanger

8 mei: Kraanvogel

9 mei: Kleine Karekiet

10 mei: Spotvogel

17 mei: Bontbekplevier

18 mei: Oeverloper

20 mei: Zwarte Ooievaar

21 mei: Wespendief

24 mei: Visdief

4 juni: Grauwe Klauwier

10 juni: Kleine Strandloper

19 juni: Kwartel


AALSCHOLVERS

Tijdens het voorjaar werden in de periode 18 maart-29 april slechts 81 overtrekkende Aalscholvers Phalacrocorax carbo genoteerd. Ook waren geregeld 2 à 3 pleisteraars aanwezig aan de zuidelijke zandafgraving en op de E10plas pleisterden max. 16 ex. op 21 maart.


REIGERS en OOIEVAARS

Een Grote Zilverreiger Egretta alba pleisterde aan het Dode Meer op 25 april (SYD, DRJ) en op 30 april vloog 1 ex. over (SYP).

Op 20 mei werd een Zwarte Ooievaar Ciconia nigra waargenomen (DRJ).

In totaal werden 4 Ooievaars Ciconia ciconia genoteerd: 18 maart 1 ex. naar N. (SYP) en 28 maart 1 ex. naar NW. (WEL) en 2 ex. naar N. (DRJ).


GANZEN en EENDEN

Op 2 april pleisterde een Grauwe Gans Anser anser in de weilanden naast de E10plas en op 24 april vloog 1 ex. over.

Op 1, 7 en 15 maart en 3 april pleisterden resp. 7, 9, 13 en 43 Smienten Anas penelope op het Dode Meer.

Van 9 maart t/m 25 mei werden geregeld Krakeenden Anas strepera genoteerd in het zuidelijk deel van het Groot Schietveld met max. resp. 11 en 12 ex. op 9 en 17 maart en op 16 en 25 mei waren aldaar resp. 2 ♂♂ en 1 ♂ aanwezig. Op 12 maart zat 1 ♂ op de E10plas en op 20 april een koppel op het Dode Meer.Pijlstaarten Anas acuta pleisterden in maart geregeld op de E10plas met max. resp. 10, 11, 23 en 15 ex. op 13, 14, 16 en 15 maart met aldaar nog 1 ♂ op 10 april. Op het Dode Meer pleisterden resp. 11, 9, 1, 6, 1, 2, 3 en 1 ex. op 14, 15, 16, 18, 20, 25 en 30/31 maart en 7 april en op de zuidelijke zandafgraving zat een koppel op 13 maart.

Zomertalingen Anas querquedula werden genoteerd op 26 april, 2, 4 en 27 mei resp. 1 ♂, 1 koppel, 1 ♂ en 1 ♂. Deze waarnemingen hadden plaats op 4 verschillende vennen.

Slobeenden Anas clypeata pleisterden geregeld op het Dode Meer met max. 5 koppels op 6 april en op de E10plas met max. 11 ex. op 21 maart en op 18 maart trokken 7 ex. over.

Op 10 en 14 april pleisterden resp. 1 ♀ en 2 ♀♀ Tafeleend Aythya ferina op een bosven in het zuidelijk gedeelte.


ROOFVOGELS

De eerste Wespendieven Pernis apivorus werd genoteerd op 21 en 24 mei resp. 2 en 1 ex.Zwarte Wouwen Milvus migrans vlogen over op 23 april (S. Leestmans) en op 10 juni (BUG).

Rode Wouwen Milvus milvus werden gezien op 28 maart (DRJ) en op 18 april (WEL).

De 1ste Bruine Kiekendief Circus aeruginosus werd genoteerd op 18 maart met van 31 maart t/m 4 mei geregeld waarnemingen van 1 tot 2 ex. met nog 1 ♀ op 25 mei en 6 juni en 1 ♂ op 9 juni.

Tijdens het voorjaar werden geregeld 1 à 2 Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus genoteerd tussen 13 maart en 23 april.

In totaal werden 5 Grauwe Kiekendieven Circus pygargus genoteerd: 1 ad. ♂ op 16 en 17 april (NUH, DRJ, SYD), 1 ♂ op 22 april (SYP, SCD, BEM), 1 ♀ op 23 april (SYP), 1 ♂ op 4 mei (ELJ) en 1 ad. ♂ op 6 juni (ELJ, DRJ, SYD).

Pleisterende Visarenden Pandion haliaetus werden gezien op 3, 6 en 9 mei (ELJ, NUH en G. Heutz).

Smellekens Falco columbarius werden waargenomen op 31 maart, 4, 12, 15, 17, 22 en 30 april resp. 1 ♀ (WEL), 1 ♀ (WEL), 1 ex. (DRJ), 1 ♂ (DRJ, SYD), 2 ex. (SYD), 1 ♂ (SYD) en 1 ♂ (SYD).

De 1ste Boomvalken Falco subbuteo verschenen op 16 april 2 ex. met 4 ex. op 20 april en max. 7 ex. op 23 april.

Er werden Slechtvalken Falco peregrinus waargenomen op 22 en 31 maart en 9, 23 en 24 april met 2 ex. op 18 maart

HOENDERS en KRAANVOGELS

Op 4 april werd een Patrijs Perdix perdix gezien ter hoogte van de noordelijke dwarsweg (JAE, DRJ) en op 19 en 27 juni riep een Kwartel Coturnix coturnix nabij het Dode Meer (WEL, SYD, COJ, DRJ, SYP).

Vermoedelijk eenzelfde Kraanvogel Grus grus werd waargenomen op 8 mei (H. Thijs) en van 16 t/m 20 mei (DRJ).
STELTLOPERS

De 1ste Scholekster Haematopus ostralegus werd gezien op 6 maart aan de E10plas.Kleine Plevieren Charadrius dubius vlogen naar N. op 25 maart en 23 april..

Een ad. Bontbekplevier Charadrius hiaticula pleisterde op 17 mei aan het Dode Meer.

Op 10 juni vlogen 3 Kleine Strandlopers Calidris minuta naar N. over het Dode Meer (SYD).

De vorige voorjaarswaarneming betrof 4 ex. aan het Dode Meer op 12 mei 1996 (DRJ, SYD, ELJ).Kemphanen Philomachus pugnax vlogen over op 18 maart, 1 en 24 mei resp. 2, 1 en 1 ex.

Bokjes Lymnocryptes minimus werden genoteerd op 1, 16 en 24 maart (WEL, ELJ, DRJ).

Van 16 maart t/m 4 mei werden geregeld pleisterende Watersnippen Gallinago gallinago genoteerd met max. 8 ex. op 29 april en op 18 maart trokken 6 ex. over.

Op 19 maart werden 3 Houtsnippen Scolopax rusticola opgestoten (NUH).

Op 7 maart en 2 en 23 april trokken resp. min. 1 (aud.), 2 en 1 Grutto Limosa limosa over.

De 1ste Regenwulp Numenius phaeopus werd genoteerd op 8 april. Daarna werd de soort van 12 april t/m 3 mei geregeld genoteerd met max. 55 ex. pleisterend in de noordelijke weilanden op 29 april.

Op 8 april werden 37 Wulpen Numenius arquata geteld op een slaapplaats.

Enkel op 22 en 25 april trok een Zwarte Ruiter Tringa erythropus over en op 2 mei pleisterden 2 ex. aan het Dode Meer.

Van 16 maart t/m 24 mei werden geregeld 1 à 2 Tureluurs Tringa totanus genoteerd.

In de periode 20 april-27 mei werden geregeld Groenpootruiters Tringa nebularia waargenomen met max. resp. 6 en 5 ex. op 27 april en 3 mei.

Van 20 maart t/m 24 april werden geregeld 1 à 3 Witgatjes Tringa ochropus genoteerd.Bosruiters Tringa glareola waren een grote afwezige tijdens het voorjaar !

De enige Oeverloper Actitis hypoleucos werd waargenomen op 18 mei.


MEEUWEN en STERNS

De 1ste Zwartkopmeeuwen Larus melanocephalus werden op 25 maart genoteerd: 3 ad. op het Huikven. Vanaf eind april werd de soort er geregeld waargenomen met max. 6 ad. overvliegend op 23 april.

Op 23 april pleisterde 1 ad. Dwergmeeuw Larus minutus aan het Dode Meer (SYD).

Sinds 1980 werd de soort tijdens de voorjaarstrek eveneens genoteerd aan het Dode Meer in 1982 (4 ex.), 1985 (2 ex.), 1986 (2 ex.), 1987 (4 ex.), 1999 (3 ex.), 2000 (17 ex.), 2002 (3 ex.) en 2003 (33 ex.)

De 1ste Kleine Mantelmeeuw Larus graellsii vloog over op 28 maart.

Op 24 mei vloog een Visdief Sterna hirundo naar N. (NUH).

Een Noordse Stern Sterna paradisaea vloog over het Dode Meer op 16 april (SYD).

Dit betreft de 2de waarneming voor het Groot Schietveld; de vorige waarneming vond eveneens plaats aan het Dode Meer : 1 ex. naar N. op 30 mei 1999 (ELJ).

Op 2 mei werden kortstondig 4 Zwarte Sterns Chlidonias niger gezien aan het Dode Meer (SYP).
DUIVEN en UILEN

Van de steeds zeldzamer wordende Zomertortel Streptopelia turtur vloog op 4 juni 1 ex. over.

Op 30 april vloog een Velduil Asio flammeus over naar N. (DRJ, DUV).
ZANGVOGELS

Eind maart-begin april april werden geregeld Waterpiepers Anthus spinoletta genoteerd met max. 18 ex. op 1 april en een laatste ex. op 7 april.

Het dagmax. van overtrekkende Gele Kwikstaarten Motacilla flava betrof 14 ex.op 23 april.

Van 14 t/m 23 april werd 1 ♂ Rouwkwikstaart Motacilla alba yarrellii waargenomen gekoppeld met een ♀ Witte Kwikstaart Motacilla alba alba waarbij beide vogels nestbouwend werden gezien op 20 april en dit in een voertuigwrak; later werd het gemengd koppel met jongen gezien. Op 23 april was op dezelfde plaats ook een 2de ♂ en 1 ♀ Rouwkwikstaart aanwezig (SYD, SYP).

Dit betreffen de 10de en 11de waarneming voor het Groot Schietveld. De vorige waarnemingen zijn de volgende:

2001: 22 t/m 24 maart 1 ♂ (SWD)

2002: een gemengd broegeval van een ♀ met een ♂ Witte Kwikstaart (SYP e.a.)

2003: een gemengd broegeval van een ♀ met een ♂ Witte Kwikstaart (DRJ e.a.)

2004: 14 maart 1 ♀ (DRJ, SWD)

22 april 2 ♂♂ (WEL)

24 april 1 ♀ (SWD)

2005: 28 maart 1 ♀ (SYP)

30 april t/m 1 mei 1 ♂ (SYP, DRJ)

een gemengd broegeval van een ♂ met een ♀ Witte Kwikstaart (SYP e.a.)

Er was slechts één waarneming van een Paapje Saxicola rubetra : een ringvangst op 26 april.

De eerste Tapuit Oenantha oenanthe werd genoteerd op 31 maart, met reeds 7 ex. op 3 april en max. 18 ex. op 21 april. Op 21 mei waren nog 2 ex. aanwezig met nog 1 ♀ van 23 t/m 28 mei.

Van 22 t/m 26 april waren er 9 ringvangsten van Groenlandse Tapuit Oenanthe oenanthe leucorhoa (SCD).

Het was een opmerkelijk goed voorjaar voor Beflijsters Turdus torquatus doordat juist voor hun aankomst een groot gedeelte van de vlakte was afgebrand waardoor heel wat ex. langdurig bleven pleisteren. De soort was hier dan ook permanent aanwezig van 28 maart t/m 2 mei met max. resp. 14, 22, 10, 11 en 12 ex. op 14, 15, 17, 18 en 22 april (SYD, SYP, W. Sluis, DUV, NUH, DRJ, WEL e.a.).

Op 4 en 5 juni was een ad. ♀ Grauwe Klauwier Lanius collurio aanwezig (SYP, DRJ, SYD, PHS).

Aangezien het Groot Schietveld een overwinteringsgebied is voor Klapeksters Lanius excubitor is het moeilijk om vast te stellen of er zich tussen de vogels die vanaf maart aanwezig zijn ook voorjaarstrekkers bevinden. We konden wel vaststellen dat gans de maand maart geregeld 2 à 3 ex. werden gezien met zelfs 4 ex. op 30 maart en 7 april met een laatste waarneming van 3 ex. op 16 april (DRJ, ELJ, BEM, SYP, SYD, WEL e.a.).

Op 9, 17 en 20 april werden resp. 3, 1 en 1 Distelvink Carduelis carduelis genoteerd.

In maart-april werden Kruisbekken Loxia curvirostra genoteerd op 5, 12, 18 en 19 maart en 7, 16 en 30 april resp. 1 zp., 1 zp., 3 ex., enkele ex., 1 ex., 1 zp. en enkele ex.


Zekere en mogelijk ontsnapte en/of verwilderde soorten

Gans het voorjaar pleisterden 2 Indische Ganzen Anser indicus op de E10plas en de omliggende weilanden.

Op 1 april pleisterde een Brandgans Branta leucopsis op de weilanden naast de E10plas en op 27 mei zaten 6 ex. op de E10plas.

Hybriden Kleine Canadese Gans x Brandgans Branta hutchinsii minima x Branta leucopsis waren aanwezig op de weilanden naast de E10plas van 1 t/m 6 april met max. 3 ex. op 2 april en op 29 april 2 ex.Kleine Canadese Ganzen Branta hutchinsii minima werden in de weilanden naast de E10plas geregeld gezien op 2, 20, 26 en 29 april resp. 1, 2, 1 en 2 ex.

Op 23 april vloog een witte Valkparkiet Nymphicus hollandicus luidroepend hoog over naar N. aan het Dode Meer (SYD, SYP).

Op 17 april pleisterden 8 Nijlganzen Alopochen aegyptiacus op het Dode Meer.

Van 6 t/m 15 maart was een ♂ Mandarijneend Aix galericulata aanwezig op de E10plas (WEL).ZOMERGASTEN
De meest opmerkelijke zomergasten waren:
1 Visarend

1 Kluut

6 Kruisbekken
FUTEN

Op 29 juni pleisterde een Geoorde Fuut Podiceps nigricollis op een vennetje ter hoogte van het Huikven en op 1 en 2 juli was een koppel aanwezig op het Dode Meer.


AALSCHOLVERS

Eind mei werden ’s morgens vroeg enkele malen 2 à 3 Aalscholvers Phalacrocorax carbo gezien in de bomen aan de zuidelijke zandafgraving.


GANZEN

Op 11 juni, van 1 t/m 6 juli en op 11 augustus pleisterde een Grauwe Gans Anser anser op de weilanden naast de E10plas.


ROOFVOGELS

Op 9, 16 en 27 juni en 2 en 10 juli werden solitaire Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus waargenomen.

Op 16 juni was een pleisterende Visarend Pandion haliaetus aanwezig (DRJ).
STELTLOPERS

Van eind juni tot begin augustus was er een slaapplaats van Scholeksters Haematopus ostralegus aan het Dode Meer met max. 32 ex. op 8 juli.

Op 19 juni pleisterde een Kluut Recurvirostra avosetta aan het Dode Meer (WEL, DRJ, SYD, COJ). Dit betreft de 12de waarneming voor het Groot Schietveld.

De vorige waarnemingen betroffen steeds voorjaarstrekkers:

1981: 19 april 1 ex. (NUH)

1982: 28 maart 11 ex. naar N. (NUH)

1988: 20 maart 1 ex. (DRJ)

1993: 9 mei 2 ex. naar N. (SYD)

1996: 23 maart 15 ex. naar N. (DRJ)

24 maart 21 ex. naar N. (DRJ)

1999: 1 mei 2 ex. naar N. (SYD)

30 mei 1 ex. pleisterend (ELJ)

2001: 20 mei 2 ex. naar N. (SWD)

2004: 3 juni 1 ex. pleisterend (NUH)

2005: 18 maart 18 ex. pleisterend aan het Dode Meer (DRJ, ELJ)

Van midden juni tot midden juli pleisterde een groep Kieviten Vanellus vanellus aan het Dode Meer met o.a. 172 ex. op 17 juni en 160 ex. op 10 juli.

Op 16 juni was een Groenpootruiter Tringa nebularia aanwezig.
MEEUWEN

In juni-juli werden geregeld pleisterende Zwartkopmeeuwen Larus melanocephalus gezien op het Dode Meer met max. 6 ad. op 10 juni.


ZANGVOGELS

Op 28 juli werden 2 Distelvinken Carduelis carduelis waargenomen.

Langs de middenweg werden max. 42 Kneus Carduelis cannabina geteld op 20 augustus.

Kruisbekken Loxia curvirostra werden genoteerd op 16 en 25 juni resp. 2 en 4 ex.

Zekere en mogelijk ontsnapte en/of verwilderde soorten

Op 11 juni en van 1 t/m 6 juli pleisterde een Indische Gans Anser indicus op de weilanden naast de E10plas.

Op 20 augustus waren 54 Canadese Ganzen Branta canadensis aanwezig op de weilanden naast de E10plas. Op 3, 4, 6, 11, 18 en 27 juni en 20 augustus pleisterden resp. 8, 7, 7, 1, 4, 2 en 1 Brandgans Branta leucopsis op de weilanden naast de E10plas.

Hybriden Kleine Canadese Gans x Brandgans Branta hutchinsii minima x Branta leucopsis

waren aanwezig op de weilanden naast de E10plas op 4, 9, 11, 16, 18 en 27 juni en 20 augustus resp. 1, 2, 4, 1, 1, 2 en 1 ex.


NAJAARSTREKKERS
De meest opmerkelijke najaarsgasten waren:
38 Grote Zilverreigers

20 Ooievaars

2 Lepelaars

3 Wilde Zwaan

56 Kleine Zwanen

11 Kleine Rietganzen

1 Rode Wouw

11 Visarenden

26 Smellekens

21 Slechtvalken

5 Kleine Plevieren

4 Bontbekplevieren

1 Morinelplevier

1 Krombekstrandloper

23 Bonte Strandlopers

4 Bokjes

1 Grote Mantelmeeuw

3 Velduilen

4 Draaihalzen

2 Grote Piepers

5 Duinpiepers

2 Roodkeelpiepers

1 Boerenzwaluw x Huiszwaluw

5 Beflijsters

1 Graszanger

1 Bladkoning

min. 45 Baardmannetjes

1 Grauwe Klauwier

4 Klapeksters

2 Europese Kanaries

9 Kruisbekken

3 Goudvinken

9 Appelvinken

5 Geelgorzen

3 IJsgorzen

1 Sneeuwgors

Chronologisch overzicht van DE MEEST OPMERKELIJKE NAJAARSTREKKERS

11 juli: 2 ad. Kleine Plevieren

1 augustus: 1 ad. Kleine Plevier

5 augustus: 1 Visarend en 1 Slechtvalk

6 augustus: 2 juv. Kleine Plevieren en 1 ad. Bontbekplevier

13 augustus: 12 Ooievaars

17 augustus: 1 juv. Blauwe Kiekendief (t/m 27 augustus)

18 augustus: 1 Ooievaar

19 augustus: 1 Ooievaar en 1 juv. Visarend

20 augustus: 1 Bontbekplevier en 1 ad. Duinpieper (t/m 22 augustus)

22 augustus: 1 2de Duinpieper en 1 ad. ♀ Grauwe Klauwier

26 augustus: 1 Groenlandse Tapuit

27 augustus: 2 Lepelaars

29 augustus: 1 Draaihals

31 augustus: 1 Draaihals

3 september: 1 Draaihals

9 september: 6 Ooievaars

10 september: 3 Grote Zilverreigers, 1 Visarend, 1 Slechtvalk, 1 Morinelplevier, 1 Bontbekplevier en

1 Krombekstrandloper

11 september: 1 Draaihals

12 september: 1 Grote Zilverreiger en 1 Graszanger

13 september: 1 Smelleken

14 september: 1 Duinpieper

15 september: 1 juv. Smelleken en 14 Bonte Strandlopers

16 september: 2 Grote Zilverreigers, 2 Visarenden en 5 Bonte Strandlopers

17 september: 1 ♀ Smelleken

19 september: 1 juv. ♂ Slechtvalk

20 september: 1 Visarend en 1 ♀ Smelleken

22 september: 1 Bonte Strandloper

23 september: 1 Boerenzwaluw x Huiszwaluw

24 september: 1 Visarend

25 september: 1 Roodkeelpieper

28 september: 1 Grote Pieper

29 september: 1 Smelleken

30 september: 1 Visarend en 1 Bonte Strandloper

1 oktober: 1 juv. Smelleken, 1 Bonte Strandloper, 2 Duinpiepers en 1 Roodkeelpieper

3 oktober: 1 Goudvink

4 oktober: 2 ♀♀ Smelleken en 1 Bladkoning

5 oktober: 1 ♀ Smelleken

7 oktober: 1 Visarend en 1 ♀ Smelleken

8 oktober: 2 Smellekens en 1 Klapekster (t/m 11 oktober)

9 oktober: 1 Geelgors

10 oktober: 2 Grote Zilverreigers

11 oktober: 8 Grote Zilverreigers en 1 ♂ Smelleken

12 oktober: 2 Grote Zilverreigers, 2 ♂♂ Smelleken, 1 Bokje, 1 Grote Pieper, 2 Europese Kanaries en

1 Appelvink

13 oktober: 2 Grote Zilverreigers, 1 ♀ Smelleken, min. 19 Baardmannetjes en 3 Klapeksters

14 oktober: 1 Visarend en 2 Klapeksters

15 oktober: 1 Grote Zilverreiger , 1 ♀ Smelleken en 1 Klapekster (t/m 17 oktober)

16 oktober: 6 Grote Zilverreigers, 1 Visarend, min. 17 Baardmannetjes, 2 Klapeksters (t/m 4 november) en 3 IJsgorzen

17 oktober: 1 ♀ Smelleken, 1 Bontbekplevier en 1 ♀ Goudvink

18 oktober: 1 ad. ♀ Smelleken en 1 Slechtvalk

19 oktober: 1 ♂ + 2 ♀♀ Smelleken, 1 ad. ♂ Slechtvalk, 1 Houtsnip en 3 Appelvinken

20 oktober: 1 Grote Zilverreiger, 1 juv. ♂ Slechtvalk en 1 Velduil

21 oktober: 1 Rode Wouw, 1 ♀ Smelleken, 4 Slechtvalken en 1 Kruisbek

22 oktober: 1 juv. Slechtvalk (t/m 23 oktober) en 9 Baardmannetjes

26 oktober: 1 Grote Zilverreiger, 1 ♀ Smelleken, 1 Slechtvalk, 2 Velduilen, 1 Beflijster en 1 Geelgors

27 oktober: 1 Grote Zilverreiger

28 oktober: 1 Smelleken, 1 ad. ♂ Slechtvalk en 4 Appelvinken

29 oktober: 1 Smelleken en 1 Slechtvalk

30 oktober: 1 Grote Zilverreiger, 4 Beflijsters en 1 Sneeuwgors

31 oktober: 1 Houtsnip

1 november: 3 Grote Zilverreigers, 8 Kleine Zwanen en 3 Slechtvalken

2 november: 1 ad. Wilde Zwaan, 32 Kleine Zwanen, 1 ♀ Smelleken, 2 Slechtvalken en 1 Appelvink

3 november: 2 ad. Kleine Zwanen, 3 Kleine Rietganzen, 1 juv. ♀ Slechtvalk (t/m 4 november), 3 Kruisbekken en 1 Geelgors

4 november: 8 Kleine Rietganzen, 1 Goudvink en 2 Geelgorzen

5 november: 2 Grote Zilverreigers, 2 Houtsnippen, 1 Klapekster (t/m 9 november) en 2 Kruisbekken

6 november: 1 Grote Zilverreiger

8 november: 1 juv. ♂ + 1 ad. Slechtvalk en 1 Bonte Strandloper

9 november: 2 ad. Wilde Zwanen, 14 Kleine Zwanen, 2 Houtsnippen en 2 Kruisbekken

11 november: 1 Grote Zilverreiger en 1 juv. ♀ + 1 ad. ♂ Slechtvalk

12 november: 1 Kruisbek

15 november: 3 Bokjes (ook op 22 en 27 november)

18 november: 1 Houtsnip

22 november: 2 Klapeksters

25 november: 1 Klapekster (t/m december)

27 november: 1 Slechtvalk


Chronologisch overzicht FENOLOGIE NAJAARSTREKKERS

16 juni: Kruisbek

23 juni: Grutto

28 juni: Regenwulp

30 juni: Bosruiter

1 juli: Watersnip

7 juli: Groenpootruiter

10 juli: Tureluur

11 juli: Kleine Plevier en Oeverloper

5 augustus: Visarend, Slechtvalk en Zwarte Ruiter

6 augustus: Bontbekplevier

12 augustus: Tapuit

13 augustus: Ooievaar

15 augustus: Paapje

18 augustus: Blauwe Kiekendief

19 augustus: Gele Kwikstaart

20 augustus: Duinpieper

27 augustus: Lepelaar

29 augustus: Draaihals

10 september: Grote Zilverreiger, Morinelplevier, Goudplevier en Krombekstrandloper

13 september: Smelleken

14 september: Grote Gele Kwikstaart

15 september: Bonte Strandloper en Kemphaan

16 september: Grauwe Gans

20 september: Sijs

25 september: Roodkeelpieper en Keep

28 september: Grote Pieper

29 september: Waterpieper

3 oktober: Pijlstaart en Goudvink

8 oktober: Koperwiek, Klapekster en Barmsijs

9 oktober: Geelgors

12 oktober: Bokje en Appelvink

13 oktober: Kolgans

16 oktober: IJsgors

19 oktober: Houtsnip

20 oktober: Velduil

21 oktober: Toendrarietgans en Rode Wouw

25 oktober: Kramsvogel

26 oktober: Beflijster

30 oktober: Sneeuwgors

1 november: Kleine Zwaan

2 november: Wilde Zwaan

3 november: Kleine Rietgans
AALSCHOLVERS

In totaal werden in de periode 22 augustus-12 november 6.414 overtrekkende Aalscholvers Phalacrocorax carbo geteld met max. resp. 435, 464, 830, 428, 527, 447, 420 en 538 ex. op 4, 7, 13, 27 en 29 oktober en 1, 2 en 3 november.


REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS

In totaal werden niet minder dan 38 Grote Zilverreigers Egretta alba waargenomen (35 trekkers en 3 pleisteraars) en dit op 10, 12 en 16 september, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 26, 27 en 30 oktober en 1, 5, 6 en 11 november resp. 3, 1, 2, 2, 8, 2, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1 en 1 ex. Hiermee is de soort thans een normale verschijning geworden tijdens de najaarstrek.

Van 11 juli t/m 12 november werden in totaal 85 trekkende Blauwe Reigers Ardea cinerea gezien met max. 21 ex. op 12 oktober.

In totaal werden 20 Ooievaars Ciconia ciconia genoteerd: 13 augustus 12 ex. naar Z. (NUH), 18 augustus 1 ex. naar Z. (SWD), 19 augustus 1 ex. naar Z. (BEM) en 9 september 6 ex. naar ZW. (TTP).

Op 27 augustus vlogen 2 Lepelaars Platalea leucorodia over naar ZW. (SYD).

Dit betreft de 7de waarneming voor het Groot Schietveld. De vorige waarnemingen betreffen:

1999: 25 juli 1 juv. (DUV, DRJ, ELJ)

2000: 24 april 1 ex. naar N. (ELJ, DUV, CAD, SYD, SWD)

13 mei 2 ad. naar N. (DUV, ELJ e.a.)

2001: 17 maart 6 ex. naar ZW. (SYD)

23 juni 1 ad. naar NO. (DUV, CAD)

2005: 14 augustus 1 ex. naar Z. (SYP)


ZWANEN, GANZEN en EENDEN

Over de telpost trokken niet minder 56 Kleine Zwanen Cygnus columbianus bewickii met resp. 8, 32, 2 en 14 ex. op 1, 2, 3 en 9 november.

Voorheen waren er slechts 2 waarnemingen op het Groot Schietveld:

1981: 12 en 17 februari 3 ad. + 1 juv. pleisterend op de E10-plas (SYD)

1996: 13 november 1 ad. naar Z. (SYP)

Resp. 1 en 2 Wilde Zwanen Cygnus cygnus vlogen op 2 en 9 november over de TTP.

Dit betreffen de 7de en 8ste waarneming voor het Groot Schietveld. De vorige waarnemingen betreffen:

1980: 21 december 3 ex. overvliegend (DRJ)

1987: 22 februari 1 ad. op de E10plas (SYD)

1999: 30 en 31 december 2 ad. op het Dode Meer (DRJ, ELJ, SYD)

2001: 3 december 2 ad. op het Dode Meer (DRJ, SWD)

2003: 15 en 20 februari, 16 maart en 24 t/m 28 maart 1 ad. (BEM, WEL, NUH, PHS)

2005: 17 december 1 ex. naar Z. (NUH)

Tevens vlogen 11 ongedetermineerde zwanen Cygnus spec. over de TTP met resp. 6 en 5 ex. op 9 en 12 november.

De 1ste Toendrarietganzen Anser serrirostris vlogen over op 21 oktober 3 ex. Daarna werd de soort van 26 oktober tot 10 november nog op 5 dagen gezien met in totaal 16 ex.

Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus vlogen langs de telpost op 3 en 4 november resp. 3 en 8 ex. (SYP, SYD); dit betreft een nieuwe soort voor ’t Groot Schietveld.

De 1ste Kolganzen Anser albifrons werden genoteerd op 13 oktober 38 ex. naar ZW. Daarna werd de soort van 14 oktober tot 10 november nog op 12 dagen overtrekkend gezien met een totaal van 393 ex. een max. van 136 ex. op 3 november.

De eerste trekkende Grauwe Ganzen Anser anser werd genoteerd op 16 september 10 ex. Daarna werden van 11 oktober t/m 12 november in totaal 3.987 ex. geteld met max. resp. 735, 1.413 en 845 ex. op 1, 2 en 3 november.

Op 15 september en 15 oktober was nog een Bergeend Tadorna tadorna aanwezig met nog late trekkers op 30 oktober en 1 en 3 november resp. 1, 21 en 1 ex.

Max. 67 Wintertalingen Anas crecca waren aanwezig op het Dode Meer op 17 september.

Overtrekkende Pijlstaarten Anas acuta werden genoteerd op 3, 5, 12 en 16 oktober en 1 november resp. 5, 1, 6, 6 en 22 ex.

Op het Dode Meer pleisterden max. 11 Slobeenden Anas clypeata op 5 augustus.

Tafeleenden Aythya ferina waren een zeldzaamheid tijdens het najaar met slechts solitaire ex. op 6 september en 12 oktober.
ROOFVOGELS

Van 8 juli t/m 6 september werden geregeld Wespendieven Pernis apivorus genoteerd met max. 5 ex. op 16 augustus en 4 ex. op 19 augustus met nog late trekkers over de TTP op 13 en 25 september resp. 2 en 1 ex.

Op 21 oktober vloog de enige Rode Wouw Milvus milvus van het najaar over de telpost.

Vanaf de TTP werden 42 Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus geteld met max. 6 ex. op 14 september en boven de vlakte joegen max. 3 ex. (♀-kleed) op 11 oktober.

Vanaf de TTP werden 31 Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus geteld met max. 4 ex. op 13 oktober en 3 november. Van 17 t/m 27 augustus was reeds 1 juv. aanwezig (WEL, BEM, SWD, SYD e.a.) en op 6 september pleisterde 1 ♀ (BEM). De 1ste trekker werd op de telpost genoteerd op 26 september. Van 28 september tot eind november joegen geregeld 1 à 2 ex. boven de vlakte.

296 Sperwers Accipiter nisus werden op de TTP geteld met max. 22, 27, 20 en 22 ex. op resp. 8 en 20 oktober en 4 en 9 november.

Op de TTP werden 371 Buizerds Buteo buteo geteld met een dagmax. van 58 ex. op 21 oktober.

In totaal werden 11 Visarenden Pandion haliaetus genoteerd: solitaire ex. op 5 en 19 augustus, 10, 20, 24 en 30 september en 7, 14 en 16 oktober en 2 ex. op 16 september.

Vanaf de TTP werden 25 Torenvalken Falco tinnunculus geteld met max. 5 ex. op 13 oktober.

In totaal werden 26 Smellekens Falco columbarius genoteerd (20 trekkers + 6 pleisteraars): solitaire ex. op 13, 15, 17, 20 en 29 september, 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 26, 28 en 29 oktober en 2 november, 2 ex. op 4, 8 en 12 oktober en 3 ex. op 19 oktober.

In augustus waren max. 10 Boomvalken Falco subbuteo aanwezig op 5 augustus met nog een late trekker op 8 oktober.

In totaal werden min. 21 Slechtvalken Falco peregrinus genoteerd (17 trekkers en min. 4 verschillende pleisteraars) met solitaire ex. op 5 augustus, 10 en 19 september, 18, 19, 20, 22-23, 26, 28 en 29 oktober en 3-4 en 27 november, 2 ex. op 2, 8 en 11 november, 3 ex. op 1 november en 4 ex. op 21 oktober.


RALACHTIGEN

Op 18 oktober werd een Waterral Rallus aquaticus waargenomen (SYP).


STELTLOPERS

Een late Scholekster Haematopus ostralegus was op 7 november nog aanwezig aan het Dode Meer.

In totaal werden 5 pleisterende Kleine Plevieren Charadrius dubius genoteerd aan het Dode Meer met op 11 juli en 1 en 6 augustus resp. 2 ad., 1 ad. en 2 juv.

In totaal werden slechts 4 Bontbekplevieren Charadrius hiaticula waargenomen waarvan 2 x 1 ex. pleisterend aan het Dode Meer (6 en 20 augustus) en 2 trekkers (10 september en 17 oktober).

Een Morinelplevier Charadrius morinellus trok over op 10 september.

Dit betreft de 6de waarneming voor ’t Groot Schietveld. De overige waarnemingen betroffen:

1998: 15 september 1 ex. kort pleisterend (DRJ, DUV)

2000: 21 september 1 juv. naar Z. (SWD, DUV)

2005: 28 augustus 1 ex. aud. naar O. (SYD, SYP, NUH)

10 september 1 juv. luid roepend naar Z. om 14.50 (SYD, DUV)

11 september 1 ex. aud. naar Z. (SYP)

Van 10 september t/m 4 november werden in totaal 75 overtrekkende Goudplevieren Pluvialis apricaria genoteerd met max. resp. 24 en 21 ex. op 1 en 4 november.

Van 9 september t/m 12 november werden in totaal 3.061 Kieviten Vanellus vanellus op trek genoteerd met max. 774 ex. op 9 november.

Een Krombekstrandloper Calidris ferruginea vloog naar Z. op 10 september.

Dit betreft de 9de waarneming voor het Groot Schietveld. De overige waarnemingen zien er als volgt uit:

1983: 4 t/m 6 september 1 ex. pleisterend aan het Dode Meer (SYD, DRJ e.a.)

1986: 2 september 3 ex. pleisterend aan het Dode Meer (SYP)

2000: 26 augustus 2 juv. kortstondig pleisterend aan het Dode Meer (SYD, SWD, SYP)

10 september 1 juv. kortstondig pleisterend aan het Dode Meer (SYD, SYP, DRJ, DUV)

2002: 13 augustus 1 ex. naar Z. (SYD, WEL)

2005: 18 juli 1 ad. pleisterend aan het Dode Meer (SYD)

22 en 23 augustus 1 juv. pleisterend aan het Dode Meer (SYD, ELJ)

6 september 1 ad. pleisterend aan het Dode Meer (SYP)

Er werden 23 Bonte Strandlopers Calidris alpina waargenomen waarvan pleisteraars aan het Dode Meer op 15, 16 en 30 september resp. 11, 4 en 1 ex. Overtrekkende ex. werden genoteerd op 15, 16 en 22 september, 1 oktober en 8 november resp. 3, 1, 1, 1 en 1 ex.

Een Bokje Lymnocryptes minimus trok over de TTP op 12 oktober en 3 pleisterende ex. werden gezien op 15, 22 en 27 november waarvan 1 ex. werd geringd op 22 november (ELJ e.a.).

Een Kemphaan Philomachus pugnax pleisterde aan het Dode Meer op 15 september en 2 ex. trokken over op 17 september.

Op 1 en 2 juli pleisterde een Watersnip Gallinago gallinago aan het Dode Meer waarna de soort aldaar bijna dagelijks aanwezig was vanaf 5 augustus met als maandmaxima resp. 21, 19 en 11 ex. op 5 augustus, 24 september en 1 oktober. Vanaf de TTP werden van 9 september t/m 12 november in totaal 512 ex. op trek genoteerd met als max. 49 en 38 ex. op resp. 17 en 27 oktober.

Houtsnippen Scolopax rusticola werden waargenomen op 19 en 31 oktober en 5, 9 en 18 november resp. 1, 1, 2, 2 en 1 ex.

Op 23 juni vlogen reeds 3 Grutto’s Limosa limosa naar Z. en op 6 juli pleisterden 5 ex. aan het Dode Meer.

De 1ste Regenwulp Numenius phaeopus vloog over op 28 juni. Daarna werden van 9 t/m 29 juli geregeld (tot max. 16) overtrekkende ex. genoteerd.

Een Zwarte Ruiter Tringa erythropus pleisterde aan het Dode Meer op 5 augustus en een overtrekkend ex. werd gezien op 19 september.

Pleisterende Tureluurs Tringa totanus werden gezien op 10 juli en 18 augustus en 1 ex. trok over de TTP op 9 september..

Van 7 juli t/m 29 september pleisterden Groenpootruiters Tringa nebularia met name aan het Dode Meer met aldaar max. 6 ex. op 7 augustus.

Reeds vanaf 10 juni werden Witgatjes Tringa ochropus genoteerd met bijna dagelijks waarnemingen tot 30 augustus en de meeste waarnemingen aan het Dode Meer met max. 7 ex. op 6 juli. Over de telpost trokken in september 8 ex.

Van 30 juni t/m 23 september pleisterden geregeld Bosruiters Tringa glareola aan en nabij het Dode Meer met max. 5 ex. op 1 juli en 17 augustus.

Er werden slechts 2 Oeverlopers Actitis hypoleucos genoteerd en dit op 11 juli en 15 augustus.
MEEUWEN

Op 10 november vloog een Grote Mantelmeeuw Larus marinus over de TTP (SYP).

Vorige waarnemingen op het Groot Schietveld betroffen een 1stezomer op het Huikven op 23 mei 2004 (SYD) en 2 ex. op 19 december 1976 en mogelijk zijn er nog meerdere vroegere waarnemingen op het Groot Schietveld van deze soort.
DUIVEN en UILEN

Op de TTP werden van 8 oktober t/m 12 november in totaal 3.647 trekkende Houtduiven Columba palumbus geteld met een dagmax. van 904 ex. op 27 oktober.

Een kortstondig jagende Velduil Asio flammeus werd gezien vanaf de TTP op 20 oktober en op 26 oktober waren ’s avonds zelfs 2 pleisterende ex. aanwezig (WEL, COY).

Sinds 1980 zijn dit slechts de 7de en 8ste najaarswaarneming op ’t Groot Schietveld:

1982: 15 november 1 ex.

1983: 2 oktober 1 ex. over (DRJ, P. Maes, SYD, SYP)

1990: 13 oktober 1 ex. over (DRJ)

1991: 27 oktober 1 ex. over (SYD)

1996: 18 november 1 ex.

2004: 3 november 1 ex. (SYP)


OVERIGE NIET-ZANGVOGELS

De laatste Koekoeken Cuculus canorus werd gezien op 16 en 17 september.

Solitaire IJsvogels Alcedo atthis werden geregeld gezien van 5 augustus t/m 18 november met zelfs waarnemingen aan de TTP op 10 en 23 september en 4 oktober.

Draaihalzen Jynx torquilla waren aanwezig op 29 augustus (DRJ), 31 augustus (WEL), 3 september en 11 september.

In totaal trokken 34 Grote Bonte Spechten Dendrocopos major langs de TTP met max. 4 ex. op 15 oktober.

Gans het najaar werd geregeld een Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor gehoord/gezien aan de TTP met aldaar een overtrekkend ex. op 21 oktober.
ZANGVOGELS

In de periode 14 september-10 november werden in totaal 598 overtrekkende Boomleeuweriken Lullula arborea genoteerd met max. resp. 69, 65 en 52 ex. op 17, 21 en 26 oktober.

Van 25 september t/m 12 november werden 13.943 trekkende Veldleeuweriken Alauda arvensis geteld met max. 1.500, 1.966, 1.911, 1.789 en 1.215 ex. op resp. 11, 12, 17, 26 en 27 oktober.

De laatste Boerenzwaluw Hirundo rustica vloog over op 26 oktober.

Op 23 september was er een ringvangst van een hybride Boerenzwaluw x Huiszwaluw Hirundo rustica x Delichon urbica (COJ).

Grote Piepers Anthus richardi werden gezien op 28 september (WEL) en op 12 oktober (COJ). Sinds 1995 werden de volgende najaarswaarnemingen verricht op het Groot Schietveld:

1996: 16 oktober 1 ex. pleisterend (ELJ) en 1 ex. naar Z. (SYP)

25 oktober t/m 17 november 1 ex. (SYP, DRJ, ELJ, DUV, SYD e.a.)

1999: 23 oktober 1 ex. (DRJ)

2000: 24 t/m 26 september 1 ex. (SYD, DRJ, SWD)

2001: 23 september, 30 september t/m 3 oktober en 17 t/m 21 oktober resp. 1, 2 en 1 ex. (DRJ, SWD, DUV, NUH, SYP)

2002 : 7 februari 1 ex. (L. Janssen, G. Sallaets)

2003: 26 september 1 ex. pleisterend (DUV)

16 oktober 1 ex. overtrekkend (ELJ)

2005: 6 oktober 1 ex. overtrekkend (DUV)

11 oktober 1 ex. overtrekkend (SYP, COY)

Een Duinpieper Anthus campestris pleisterde langs de middenweg van 20 t/m 22 augustus met aldaar een 2de ex. op 22 augustus (WEL, SYD, SYP, DRJ, ELJ). Trekkers werden gezien over de TTP op 14 september en 1 oktober resp. 1 en 2 ex.

Sinds 1995 werden de volgende najaarstrekkers genoteerd op het Groot Schietveld:

1995: 13 september 1 ex. (DRJ)

1996: 25 juli, 18 augustus en 6 september resp. 1, 3 en 1 ex. (NUJ, ELJ, DRJ, DUV, SYP)

1997: 26 augustus en 1, 2 en 6 september resp. 1, 1, 2 en 1 ex. (DRJ, G. Vermeersch, SYP)

1998: 5, 6, 7 en 9 september resp. 3, 2, 6 en 1 ex. (NUH e.a.)

1999: 23, 24, 25 en 28 augustus en 1, 2 en 3 september resp. 1, 1, 1, 2, 1, 1 en 2 ex. (DUV, CAD, SYD, NUH, NUJ, ELJ)

2000: 18 augustus en 2, 9 en 23 september resp. 2, 1, 1 en 1 ex. (SYP, SYD, JAE)

2001: 17 t/m 19 augustus 1 ex. (SYD, BUG)

2002: 8 september 1 ex. (SYP)

2003 : 3 augustus en 3 en 4 september telkens 1 ex. (SYP, SYD, NUJ)

2004: 24 augustus en 2/3 september telkens 1 ad. (WEL, SYD, DRJ, DUV)

2005: 31 augustus en 2 en 5 september resp. 3 (1 geringd), 1 en 1 ex. (ELJ, DRJ, SYD, SYP)

Van 9 september t/m 12 november werden aan de TTP 8.192 Graspiepers Anthus pratensis geteld met dagmax. van resp. 1.136 en 1.246 ex. op 4 en 8 oktober.

Op 25 september en 1 oktober vloog telkens een Roodkeelpieper Anthus cervinus over de TTP. Dit betreffen de 12de en 13de waarneming sinds 1980 zoals blijkt uit de volgende waarnemingen:

1982: 8 mei 2 ex. pleisterend (J. Van Ammel)

1994: 7 mei 1 ex. pleisterend (DUV)

1995: 29 april 1 ex. (D. Van den Schoor)

2 mei 1 ex. (med. DRJ)

1996: 21 april 1 ex. pleisterend aan Dode Meer (SYD, DUV)

1998: 21 april 1 ex. (DUV, CAD)

18 en 19 mei 1 ex. (SYP, ELJ)

9 oktober 1 ex. (NUH)

1999 : 28 mei 1 ex. (ELJ)

2000: 16 april 1 ex. pleisterend op de middenweg (SYP)

2005: 20 oktober 1 ex. overtrekkend (SYP)

Tijdens het najaar werd de 1ste Waterpieper Anthus spinoletta gezien over de TTP op 29 september met aldaar geregeld trekkers tot 10 november. Pleisteraars waren aanwezig van 12 t/m 23 oktober met max. 24 ex. op 23 oktober.

Van 9 september t/m 5 oktober werden in totaal 161 overtrekkende Gele Kwikstaarten Motacilla flava genoteerd over de TTP met dagmax. van 29, 32 en 41 ex. op 9, 14 en 15 september.

Van 14 september t/m 10 november werden vanaf de TTP 87 Grote Gele Kwikstaarten Motacilla cinerea genoteerd met max. 15 ex. op 22 september.

Over de TTP trokken in totaal 726 Witte Kwikstaarten Motacilla alba met een max. van 115 ex. op 8 oktober.

Paapjes Saxicola rubetra waren aanwezig van 15 augustus t/m 1 oktober met max. 24 ex. op 22 augustus. Een late najaarstrekker werden nog genoteerd op 20 oktober.

Op 12 november was nog een een ♂ Roodborsttapuit Saxicola torquata aanwezig.

Van 12 augustus t/m 1 oktober waren Tapuiten Oenanthe oenanthe aanwezig met max. 7 ex. op 10 september met nog een late trekker op 12 oktober.

Op 26 augustus werd een Groenlandse Tapuit Oenanthe oenanthe leucorhoa geringd (SCD).

Op 30 oktober trokken 4 Beflijsters Turdus torquatus over de TTP en op 26 oktober werd 1 ex. geringd (COJ, ELJ).

Over de TTP trokken in totaal 6.445 Kramsvogels Turdus pilaris met max. 2.134, 1.433 en 1.156 ex. op 2, 3 en 9 november.

Van de 2.201 overtrekkende Zanglijsters Turdus philomelos vlogen er op 12 oktober 923 ex. over en van de 9.903 overtrekkende Koperwieken Turdus iliacus vlogen er op 26 en 27 oktober resp. 5.167 en 1.012 over.

Een pleisterende Graszanger Cisticola juncidis was aanwezig op 12 september (SYP).

Dit betreft de 5de waarneming voor ’t Groot Schietveld na de volgende waarnemingen:

1982: 25 juli tot 11 augustus 1 zingend ♂ met kenmerkende baltsvlucht; op 4 augustus bouw van een "mannetjesnest" (het betrof een ongepaard mannetje) (DRJ, P. Maes, J. Van Ammel, DUV, SYD, SYP)

2000: 28 en 29 juli 1 zingend ♂ (SYD, SYP, SWD, ELJ, DRJ)

27 september 1 ex. naar Z. (SYD, SWD)

2005: 8 september 1 ex. overtrekkend (SYP)

Een Bladkoning Phylloscopus inornatus werd waargenomen op 4 oktober (G. Laurijssens).

Dit betreft de 2de veldwaarneming voor ’t Groot Schietveld na een waarneming op 20 september 1978 aan de E10plas (SYP).

In totaal werden 6 groepjes Baardmannetjes Panurus biarmicus gezien/gehoord met in totaal min. 45 ex. : 13 oktober resp. 14 ex., 5 ex. en groepje aud. over de TTP (SYP, COY)

16 oktober resp. 17 ex. (kort pleisterend in Berk) en groepje aud. over de TTP (SYP, SYD, DRJ, COY, W. Sluis)

22 oktober 9 ex. pleisterend langs middenweg/zuidelijke dwarsweg (SYP)

Voorheen waren er slechts de volgende 2 waarnemingen op ’t Groot Schietveld, eveneens van trekkende groepjes tijdens het najaar:

1982: 24 oktober groepje van 15 ex. overtrekkend (COJ).

2004: 29 oktober groepje van 12 ex. overtrekkend (SYP, COY).

Op 22 augustus pleisterde een ad. ♀ Grauwe Klauwier Lanius collurio aan het afvoerkanaal (DRJ, SYP).

Dit betreft de 9de waarneming voor het Groot Schietveld sinds 1990:

1991: 14 juni 1 ♂ (DUV)

1992: 24 mei 1 ♀ (L. Benoy, K. Claus, SYD)

1998: 15 en 16 mei 1 ♂ (NUH, ELJ)

22 september 1 ex. (ELJ)

2000 : 13 mei 1 ♂ (G. Vermeersch, SYP, DRJ, ELJ e.a.)

2002: 17 augustus ringvangst van 1 juv. (F. Boel, ELJ, DRJ, SYD)

2003: 8 mei 1 ♂ (PHS)

2005: 12 augustus 1 juv. (SYP, DRJ)

Tijdens het najaar werd de 1ste Klapekster Lanius excubitor genoteerd op 8 oktober met van 13 oktober t/m 22 november geregeld 2 ex. waarna nog 1 ex. aanwezig was tot in december. Aan de TTP werden 2 trekkers gezien en dit op 13 oktober en 3 november.

Er trokken in totaal 19.365 Spreeuwen Sturnus vulgaris over de TTP met max. 1.973 ex. op 3 november.

Het totaal aantal Vinken Fringilla coelebs en Kepen Fringilla montifringilla over de telpost betrof 51.740 waarvan 48.711 Vinken, 2.216 vink spec. (Vinken of Kepen) en 813 Kepen.

Het dagmax. Vinken betrof 7.235 ex. op 8 oktober.
Op 12 oktober vlogen 2 Europese Kanaries Serinus serinus over de TTP.
Van 15 september t/m 12 november trokken 71 Putters Carduelis carduelis over met max. 26, 10 en 14 ex. op resp. 15 september en 8 en 26 oktober. Op 9 oktober werden 10 pleisteraars gezien.

Over de TTP trokken van 8 oktober t/m 10 november 16 Barmsijzen Carduelis flammea.

Over de trektelpost trokken slechts 325 Sijzen Carduelis spinus en 889 Kneu’s Carduelis cannabina met max. 119 en 103 Kneu’s op resp. 8 en 12 oktober.

Van 21 oktober t/m 12 november trokken over de TTP slechts 9 Kruisbekken Loxia curvirostra.

Over de TTP trokken in totaal 3 Goudvinken Pyrrhula pyrrhula en 9 Appelvinken Coccothraustes coccothraustes.

Op 16 oktober trokken 3 IJsgorzen Calcarius lapponicus over de TTP.

Dit betreft de 6de najaarswaarneming sinds 2000 op ’t Groot Schietveld:

2000: 3 november 1 ex. overtrekkend (DRJ, COJ)

19 november 1 ♀/1stejaars op de middenweg (SYP)

2001: 20 oktober 1 ex. overtrekkend (ELJ)

11 november 1 ♀/1stejaars op de middenweg (SYD)

2004: 27 oktober 1 ex. overtrekkend (SYP)

Een Sneeuwgors Plectrophenax nivalis vloog over de TTP op 30 oktober.

Dit betreft de 11de waarneming sinds 1995 op het Groot Schietveld:

1996: 19 november 1 ♀ (M. Schuermans, J. Leestmans)

1998: 1 november 1 ♂ + 1 ♀ (DRJ)

1999: 7 januari 1 ♀ (NUH)

12 t/m 14 november 1 ♂ (SYD, DRJ)

2001 : 22 september 1 ex. overtrekkend (SYP)

1 november 1 ex. overtrekkend (SYP, DRJ)

2002: 17 december 1 ad. ♂ (ELJ, DRJ, F. Boel)

2003: 17 november 1 ♀ + 1 juv. (DRJ)

30 november 1 ♀ (DRJ, D. Gabriëls)

2005: 2 december 1 ex. pleisterend (DRJ)

Geelgorzen Emberiza citrinella trokken over de TTP op 9 oktober en 3 en 4 november resp. 1, 1 en 2 ex. en op 26 oktober werd 1 ex. geringd (COJ, ELJ).

Van 12 september t/m 12 november werden vanaf de TTP 1.561 Rietgorzen Emberiza schoeniclus geteld met max. 157 ex. op 17 oktober.
Zekere en mogelijk ontsnapte en/of verwilderde soorten

Tijdens het najaar overnachten geregeld Nijlganzen Alopochen aegyptiacus op het Dode Meer met max. 34 ex. op 20 oktober.

Op 17 september vloog een Valkparkiet Nymphicus hollandicus over naar Z. (SYD).


WINTERGASTEN (december)
De meest opmerkelijke wintergasten waren:

1 Slechtvalk

1 Bokje

1 Roodborsttapuit

1 Klapekster

ZWANEN, GANZEN en EENDEN


Op 23 december pleisterden 9 Krakeenden Anas strepera op de zuidelijke zandafgraving..
ROOFVOGELS

Op 22 december was een ♂ Blauwe Kiekendief Circus cyaneus aanwezig.

Op 15 een 22 december werd een juv. Slechtvalk Falco peregrinus waargenomen (WEL en SYP).
STELTLOPERS

Een Bokje Lymnocryptes minimus en een Watersnip Gallinago gallinago werd gezien op 4 december (ELJ).


ZANGVOGELS

Een ♂ Roodborsttapuit Saxicola torquata was aanwezig op 22 december (SYP).

In december werd slechts één Klapekster Lanius excubitor waargenomen.


Medewerkers Vogelwerkgroep inventarisatie niet-broedvogels 2006:
Berkvens Marieke (BEM) Kampweg 32 2990 Wuustwezel

Bulteel Guido (BUG) A. Verhoevenlaan 4 2900 Schoten

Cap Danielle (CAD)

Coenraerds Yvan (COY) Luiklei 7 2930 Brasschaat

De Ridder Jef (DRJ) Goordijk 11 2930 Brasschaat

Don Huub (DOH) Oude Bogerd 17 4834 AR Breda (NL)

Dupont Valère (DUV)

Elst Joris (ELJ) Kalmthoutsesteenweg 46 2990 Wuustwezel

Janssens Eddy (JAE) Veenlaan 15 2960 Brecht

Nuytemans Herman (NUH) Grotstraat 68 2990 Wuustwezel

Nuytemans Jan (NUJ) Akkerstraat 7 2990 Wuustwezel

Schiettecatte Dirk (SCD) Grote Molenweg 66 2940 Stabroek

Swaenen Dirk (SWD) Houtstraat 69 2960 Brecht

Symens Dirk (SYD) Kampweg 52 bus 6 2990 Wuustwezel

Symens Peter (SYP) Bosduinstraat 186 2990 Wuustwezel

Voet Herman (VOH) Oude Baan 5 2180 EkerenWens Ludo (WEL) Brasschaatbaan 25 2960 Brecht
TTP: waarnemers zie www.trektellen.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina