Woensdag 15 oktober 2014 om 19: 30 uurDovnload 6.07 Kb.
Datum08.10.2016
Grootte6.07 Kb.
UITNODIGING ALV TTV SVE
Uitnodiging aan alle leden van SVE voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op woensdag 15 oktober 2014 om 19:30 uur in onze kantine aan de Loevenhoutsedijk 4 te Utrecht.
AGENDA


  1. Opening en berichten van verhindering.

  2. Mededelingen.

  3. Notulen van de vorige ALV op 15 oktober 2013.

  4. Verkiezing bestuursleden:

- Auke Miedema is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, Anton Boonen (Nu interim secretaris) stelt zich verkiesbaar.

- Arno Luc Ackermann (Nu voorzitter) gaat zijn tweede jaar in.

- Jan Bruins ( Nu evenementen commissie) gaat zijn tweede jaar in.

- Lauri Bakker (Nu penningmeesterschap + Barzaken.) gaat haar tweede jaar in.

- Wouter Dubois (Nu technische zaken) gaat zijn tweede jaar in.

- Jasper Graaff ( Nu competitie-zaken) gaat zijn tweede jaar in.

- Ben van Alphen neemt als bestuurder gebouw TTP zitting in het geïntegreerde bestuur.

- Robbert Bod (Nu penningmeester TTP en zonder portefeuille SVE) gaat zijn tweede jaar in.
  1. Jaarverslagen over 2013 / 2014.

  2. Verslag Kascommissie door Geert Sterringa en Maarten Uijens en verkiezing nieuwe Kascommissie.

  3. Begroting 2014 / 2015

  4. Voorstel om de contributie per 1 juli 2015 te verhogen met maximaal 3%.
  1. Rondvraag en sluiting.

Eventuele tegenkandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij de interim-secretaris.


De jaarverslagen liggen een week voor de ALV ter inzage in onze kantine.

Interim-Secretaris: Anton Boonen,

Pieter Nieuwlandstraat 26b,

3514 HJ Utrecht.Tel.: 06- 25422353

E-mail: antonboonen@hotmail.comDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina