Woensdag 24 augustus 2016Dovnload 10.52 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte10.52 Kb.

woensdag 24 augustus 2016

Sociaal veiligheidsplan schooljaar 2014 - 2015
Basisschool De Vosseschans

Vierambachtsstraat 31

2461 BA Ter Aar

0172-602939

brinnummer 07TH


 1. BHV cursus:
  Het is de bedoeling dat ieder personeelslid bedrijfshulpverlener wordt.
  In 2013 heeft Willemieke de BHV beginnerscursus gedaan.
  In 2014 heeft niemand de beginnerscursus gedaan
  Alleen Cora Oosterman moet nog een beginnerscursus gaan volgen.

  Herhaling:


  Loes-Marina W- Willemieke- Sylvia-Miranda-Marijke-Riet-Maria-Marina d. B.-José-Lode -Marjon-Anja-Ruud-Carola-Anneke-Sybke-Marieke-Tineke-Paula-Annelies.
  Initiatief ligt bij Veenplas om de middagen te organiseren. 2013 Brand, 2014 EHBO,2015 Brand. 2. Klussen:
  - Twee keer per jaar (bij regen) de planten buiten zetten. Dit ivm stofophoping. Is gebeurd.
  - Planten controleren op giftigheid. Er is een lijst gemaakt, en daar wordt op gecontroleerd tijdens flitsbezoeken. Giftige planten zijn weggeooid.
  - RIE arbomeester is uitgevoerd door Sybke in januari 2014. Iedere drie jaar wordt deze herhaald.


 3. Klussen van de klussenlijst zijn op de klussenzaterdag in maart uitgevoerd. 4. Ontruimingsoefeningen:

  Ook dit jaar werd weer een ontruimingsoefening gehouden. 


  Nadruk ligt altijd op goed en snel ontruimen en in kaart brengen van kinderen. Daarbij: sluiten van lokaaldeuren en ramen om de snelheid van het verspreiden van vuur af te remmen, extra inoefenen met een versperde doorgang richting uitgang.
  In 2014 oefenden we op vrijdag 12 september een ontruiming tijdens de pauze. Nieuw was dat we ivm renovatie van de huizen, met de onderbouw niet naar de ons welbekende verzamelplek konden lopen. We weken uit naar het plein van De Fontein, dit werkte prima.
  Veel onderbouwgroepen speelden buiten  en er waren dus klassen die niet hun leerlingenlijsten mee konden nemen; ruimtes konden controleren, of een portofoon mee konden nemen.
  Door de werkwijze dat iedere leerkracht alle leerlinglijsten heeft was ook dat geen probleem. ( Binnenkort hebben we ‘allemaal’ de ParnasSys app op onze mobiele telefoon en beschikken we via dit middel over alle contactgegevens van kinderen en ouders)
  Collega’s namen de controles van de ruimtes zoals toiletten, kasten etc. naadloos over van collega’s die buiten speelden.
  Lastiger was het dat de directeur de onderbouw niet per portofoon kon bereiken. Er is een voorbijganger ( toevallig leerkracht Ruud) gevraagd om naar De Fontein te gaan en te inventariseren of alle kinderen bij hun leerkracht waren.
  Binnen twaalf minuten was ondanks deze hindernis volledig in kaart of er zich nog kinderen in het gebouw zouden kunnen bevinden. Dit was niet het geval.

  We blijven hopen dat we het nooit nodig zullen hebben, maar het is fijn om dit te kunnen oefenen om ‘in geval van’ zo adequaat mogelijk te kunnen handelen.


 1. Testen portofoons:
  Iedere maand tegelijkertijd met het burgeralarm worden de portofoons door lkr en directeur (in verband met terugmelding na ontruiming vanaf de verzamelplaats naar hoofdgebouw) getest. 2. Voorkoming stress en langdurig verzuim. Aanpak : kortere lijnen met bedrijfsarts en in gevallen van dreigend langdurig verzuim; Sociaal Medisch Overleg op het Veenplaskantoor met Carola Leliveld ( secretaresse) Thea Janson ( algemeen directeur/bestuurder), Eef Dupont (Vervangingsfonds/Participatiefond)en Jurriaan Bleekermolen ( bedrijfsarts).:
  Voorkoming langdurig verzuim:
  Contact blijven zoeken met de bedrijfarts zodat er een goede samenwerking is in geval van zieke medewerkers. Hiertoe zelf als directeur het initiatief nemen.
  Goed het verschil blijven aangeven tussen ziek en wellicht ongeschikt om voor een groep kinderen te staan.
  Ingezet beleid doorvoeren: aandacht voor arbeidsomstandigheden en de mens.
  In de MR is een speerpunt : omgaan en voorkomen van werkdruk.

  In de week van de stress: teambijeenkomst over stress: signalen, factoren in je zelf en de organisatie.

 3. Sociaal veiligheidsplan blijvend aanpassen en actualiseren. Er wordt verwezen naar protocollen en protocollen zijn hier dus niet verder in opgenomen.


 4. Brede School of renovatie van het gebouw. Schouwrapporten extern en intern. Allemaal in 2013 gepland/gedaan. Rapporten zijn besproken met derden om er alert op te zijn dat de goede dingen gebeuren.Er is besloten tot nieuwbouw ipv renovatie.
 1. Het onderwerp pesten bleef ook dit jaar hoog op de agenda staan.
  Ingezet beleid blijft gehandhaafd. Extra benadrukken in 7 en 8 : cyberpesten.
  Ingezet : programma Wonderwoordenwinkel in sept 2014: Communicatie om conflicten te voorkomen en netjes op te lossen.
  De sociale veiligheidsenquête onder leerlingen van de bovenbouw is afgenomen. Actie : workshop cyberpesten.. 2. Strooien bij gladheid.
  Strooizout verkrijgbaar bij gemeente. Bij gladheid: voor schooltijd strooiden we de stoepen van school, een pad richting de ingangen en bij de bejaarden alsmede peuterspeelzaal.
  Vooral aandacht voor brug, rode weggedeelte en voetgangersoversteekplaats. Bij glad weer gingen mensen van school naar buiten bij de bochten om te waarschuwen.
  Gele ton is gehaald bij de gemeente. 3. Verkeersveiligheid: installeren verkeerswerkgroep die de verkeersveiligheid onder de aandacht brengt van de ouders (op ludieke manier).
  Aangesloten bij School op Safe.
  Er is samenwerking gezocht met de andere scholen in Aardam. Verkeerswerkgroep op lokaal gebied actief. 4. Directie maakt deel uit van preventienetwerk van de gemeente Ter Aar. Een overlegorgaan voor de scholen in Ter Aar met wijkagent en jongerenwerk.
  ( onderwerpen: gladheid, oud-en nieuw, problemen rond en met jongeren, parkeeroverlast auto’s, Halloween etc.) 5. Legionella : na iedere vakantie kranen drie minuten doorgespoeld. 6. Ongevallen : register is bijgehouden. Zie map ARBO. Was geen verder actie op nodig. 7. Impregneren textiel. Na iedere wasbeurt werd textiel geïmpregneerd. Er wordt een logboek bijgehouden. ( map logboek en vergunningen, brandveiligheid)


 8. Onder de aandacht brengen van kindermishandeling en huiselijk geweld protocol. ( jaarlijks) 9. Contactpersoon klachten : afscheid van Alexander van der Jagt en Etienne van Ginkel aannemen als ouder die de taak van interne contactpersoon op zich neemt. Willemieke en Etienne zullen samen afspraken maken om zich te introduceren bij ouders en kinderen.


 10. Tiltechniek onder de aandacht brengen


Anneke Zantboer-GelukDirecteur De VosseschansDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina