Woerden, 05 april 2013Dovnload 8.16 Kb.
Datum17.10.2016
Grootte8.16 Kb.


B.V. Acquit
Woerden, 05 april 2013

Beste Biljartleden,


Bij het laatste agendapunt ( voor de rondvraag ) van de komende Algemene Leden Vergadering, 21 Mei 2013 wordt de indeling voor het komende biljart-seizoen ( zowel Bond als Onderlinge ) behandeld.

Ten behoeve van een indelings-voorstel is het noodzakelijk dat wij enig inzicht krijgen in de wensen van iedereen, daarom vragen wij jullie onderstaande vragenlijst in te vullen en voor 15 april 2013 (Bond) wij moeten vóór 20 april alles al bij de bond opgeven of 15 mei 2013 (onderlinge) a.s. in te leveren bij Arjan van Leeuwen, Vogelwikkeveld 105 3448 EP Woerden of te deponeren in het postvak van Acquit. Het kan ook via e-mail bvacquit@ziggo.nl

Als bestuur zouden wij graag zien dat alle leden die willen spelen, ook kunnen spelen.

Wij zullen bij de samenstelling van de teams en de onderlinge avonden, zoveel mogelijk met de wensen van iedereen rekening houden.
  • Wij zijn op zoek naar mensen die in de bond willen spelen. Als reserve of in een team.

Ook als er geen verandering gewenst wordt ten opzichte van het lopende seizoen, svp toch invullen en inleveren, zodat wij een volledig beeld kunnen krijgen voor het komende seizoen.


Namens het Bestuur.

Arjan van Leeuwen ( voorzitter ).


Naam............................................................................wil graag,
Aankruisen wat van toepassing is:

0 in de bond spelen.

0 niet meer in de bond spelen.

0 wil reserve blijven.

0 in een hogere klasse uitkomen.

0 zo mogelijk in het zelfde team.

0 zo mogelijk in een ander team.

0 in een bondsteam en onderlinge ( indien er plaats is ).

0 in de onderlinge spelen.

0 Dinsdag tafel 1 / Dinsdag tafel 2 / Donderdag / Vrijdag.*


0 eventuele op- of aanmerkingen / speciale voorkeuren .

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................* doorhalen wat niet van toepassing is
Inleveren voor : 15 April 2013 of 15 mei 2013De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina