Woonplaats: [woonplaats]Dovnload 5.58 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte5.58 Kb.
AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING

[naam]


geb.: [geboortedatum]

woonplaats: [woonplaats]

Datum: woensdag 4 september 2002

Betreft: Ontzegging van de toegang


Geachte Heer [naam],


Naar aanleiding van uw ongewenst gedrag in onze winkel te [vestigingsplaats], delen wij u hierbij mede dat wij besloten hebben u, de heer [voorletters en naam] wonende te [woonplaats], met ingang van [ingangsdatum] conform artikel 138 Wetboek van Strafrecht de toegang te ontzeggen tot de [naam onderneming] te [vestigingsplaats] voor een periode van 12/24 maanden.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop, dat overtreding van dit verbod strafrechtelijke consequenties voor u kan hebben.
Voorts stellen wij u hierbij volledig aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is als gevolg van door u gepleegde onrechtmatige handelingen.
Voor de volledigheid delen wij u mede dat deze toegangsontzegging u zowel met ontvangstbevestiging als per gewone post wordt toegezonden.
Een kopie van dit persoonlijk aan u gerichte schrijven hebben wij doen toekomen aan de regionale politie.

Onder voorbehoud van rechten,


namens [naam onderneming] te [vestigingsplaats],

[voorletters en naam manager]manager
Toelichting / niet voor publicatie:

Een winkelontzegging voor 24 maanden is alleen toe te passen in geval van agressie of geweld.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina