Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina11/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Het betrekken van Onderwijs Advies bij de zorg.


Het komt voor dat onze school in handelingsverlegenheid komt, waar het gaat om de zorg voor een specifiek kind. In dat geval kunnen wij Onderwijs Advies (OA) betrekken bij de zorg. Bij OA kunnen we als school terecht voor handelingsadviezen.

Het kan blijken dat verder onderzoek gewenst is. Dit onderzoek zal in de regel door OA ter hand worden genomen, na toestemming van de ouders. Omdat de zorg voor een kind een gezamenlijke verantwoordelijk is van ouders en school hanteren wij het beleid dat beide partijen de kosten voor het onderzoek zullen dragen.

Het is ook mogelijk dat de zorgvraag meer gespecialiseerd onderzoek behoeft. Hierbij valt te denken aan bijv. onderzoek bij een KNO- of kinderarts, uitgebreid logopedisch onderzoek, etc. Het staat ouders natuurlijk ook vrij elders een onderzoek te laten doen. Dit kan consequenties hebben voor de kwaliteit van de zorg die wij als Haanstra kunnen geven. Na onderzoek kunnen er verschillende adviezen volgen. Een van die adviezen kan zijn het kind op school, eventueel ondersteunt met externe hulp, verder te begeleiden. Indien nodig worden de te stellen einddoelen aangepast. Het handelingsplan wordt dan na overleg met allen door de intern begeleider of de betrokken remedial teacher opgesteld.


Passend Onderwijs
Passend onderwijs en onze school

Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Leiden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we ‘zorgplicht’.


Het ondersteuningsteam

Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er wordt dan hulp ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs en/of de gezinsspecialist. De adviseur Passend onderwijs kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist kent de weg naar opgroei -en opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd.

Bijna in alle gevallen wordt die oplossing binnen de bestaande structuur van de school gevonden. Soms is het nodig dat er niet in een zorgbehoefte kan worden voorzien en volgt een verwijzing naar een andere vorm van onderwijs (SBO / SO).

Het expertteam

Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen we een beroep doen op het expertteam. Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, enzovoort.


Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpt ouders, kinderen en professionals bij het opgroeien en opvoeden. In het CJG werken professionals van verschillende organisaties samen.

Vanuit de jeugdgezondheidszorg volgen de medewerkers van het CJG de groei en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren tussen nul en negentien jaar.

Gedurende de schoolperiode krijgen alle kinderen een uitnodiging van de jeugdgezondheidszorg voor een preventief gezondheidsonderzoek in groep 2 en in groep 7.

Natuurlijk kunt u naast de vaste momenten altijd contact opnemen met het team als u vragen of zorgen heeft over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind.

Vanuit het maatschappelijk werk geven de medewerkers van het CJG hulp en ondersteuning aan ouders, kinderen en leerkrachten bij problemen in de thuissituatie en/of op school.


Zijn er meer vragen bij het opvoeden en opgroeien dan kunnen ouders terecht bij het

CJG opvoedadviespunt.

Het CJG organiseert een groot aantal cursussen en themabijeenkomsten rond opvoeden en opgroeien.

U kunt hier ook informatie over vinden op de website www.cjgleiden.nl/cursussen.

Het CJG adviseert en ondersteunt de school tevens bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.

Ook verzorgt het CJG de inentingen voor het Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen.

Ouders krijgen een uitnodiging voor het inenten van hun kind.


Contactgegevens medewerkers CJG
Team jeugdgezondheidszorg:

Hanneke Verbrugge, jeugdarts 0-12 jaar

Saskia Dukker, jeugdverpleegkundige 0-12 jaar

Anke van Gelder, assistente 4-12 jaar.


Het team JGZ is te bereiken via telefoonnummer 088-3083224

of via de mail jgz412oosterkerkstraat@ggdhm.nlMaatschappelijk werk:

Nienke Pronk, schoolmaatschappelijk werker.

Het maatschappelijk werk is te bereiken via telefoonnummer 088-9004000


Overdracht voorschoolse voorzieningen
Sinds het schooljaar 2014-2015 wordt in de Leidse regio gebruik gemaakt van een overdracht van de voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal / crèche etc.) naar de basisschool. Informatie over de leerlingen wordt vanaf de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden naar de

basisschool gestuurd middels een door de gemeente Leiden vastgesteld format. Ouders van leerlingen geven hier toestemming voor.Communicatie


Het is erg belangrijk dat de ouders weten wat er leeft binnen onze school. Wij zijn dan ook voorstander van een open communicatie waar het gaat om de kinderen, maar ook waar het gaat om de organisatie van onze school. In de (twee)wekelijkse nieuwsbrief deelt de directeur de jongste ontwikkelingen met de ouders. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is een communicatieroute actief. In deze route wordt meer sturing gegeven aan de wijze waarop, wanneer en welke informatie over de voortgang van kinderen tussen ouders en leerkrachten wordt gedeeld. (zie ook zorgplan 2011)


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina