Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina12/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Verslagen


Aan het eind van de kleuterbouwperiode krijgt het kind een verslag mee over deze periode. In de onder-, midden- en bovenbouw schrijft de leerkracht twee keer per jaar een verslag.

In het verslag schetsen we een beeld van de ontwikkeling van het kind in het afgelopen half jaar. Naast de kennisontwikkelingen op het terrein van het schrijven, lezen, rekenen en wereldoriëntatie, doen wij ook verslag van de sociaal-emotionele ontwikkeling, het samenwerken, de werkaanpak, plaats in de groep, etc. Kinderen voegen ook eigen werk toe, zoals een tekening, verhaal, dictee en hun eigen mening over het verslag. In het schooljaar 2010-2011 zijn we gestart met het gebruik van een leerlingportfolio.

Algemene informatieavonden
 • Klassenavond

Aan het begin van ieder schooljaar is er een klassenavond waar alle ouders van de groep informatie krijgen over de manier van werken in de groep. Tevens kunnen ouders elkaar en de leerkrachten beter leren kennen. • Informatieavonden

 1. Elk voorjaar is er een informatieavond over de specifieke manier van werken van de Haanstraschool in het algemeen en over de diverse bouwen in het bijzonder. Deze avond is voor nieuwe ouders en voor ouders van kinderen die naar de onderbouw gaan.

 2. Ook in het voorjaar is een informatieavond over de overgang van onderbouw naar middenbouw, speciaal voor ouders van groep 4.

 3. Voor de leerlingen in de bovenbouw is er, gekoppeld aan de bovenbouwinformatieavond, een moment waarop de route naar het voortgezet onderwijs wordt toegelicht. • Ledenvergadering (ALV)

Alle ouders worden bij plaatsing van hun kind op de school in principe automatisch lid van de schoolvereniging VVO. Het bestuur houdt twee maal per jaar een ledenvergadering waarin het beleid van het afgelopen jaar wordt toegelicht. Ook de medezeggenschapsraad en de oudercommissie doen op deze avond verslag van het voorbije jaar. • Kampinformatieavond

Voor het kamp is er een avond waar de ouders van de kinderen die meegaan op kamp, informatie krijgen over het kampthema, de kampplaats en hoe het er tijdens een kamp aan toegaat. • Voortgezet onderwijsavond

Voor de ouders en kinderen van groep 8 is er een avond waar informatie over het voortgezet onderwijs wordt gegeven door ouders en kinderen die het jaar daarvoor voor diezelfde keuze hebben gestaan en door de bovenbouwleerkrachten.


Schriftelijke communicatie


Om ouders en verzorgers op de hoogte te stellen van wat er zich op school afspeelt maken wij gebruik van verschillende informatievormen:

 • Schoolgids

Deze gids, met onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en praktische informatie. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan alle ouders en is terug te vinden op de website. • Kalender

Aan het begin van ieder schooljaar krijgen de kinderen een kalender mee. Hierop staan alle belangrijke data voor het nieuwe schooljaar. Bewaar deze dus goed! Ook op de website is de kalender terug te vinden, zonder de adressen. • t Haantje

Wekelijkse informatievoorziening, opgesteld door directie en team met actuele informatie, wordt eens in de week per e-mail verzonden naar alle ouders/verzorgers. Tevens zal Het Haantje op de website geplaatst worden.


 • Website

Sinds het voorjaar van 2006 heeft onze school een eigen website waarop alle informatie betreffende de school te vinden is. Het adres is www.haanstraschool.nl

De website heeft in de zomer van 2010 een drastische update ondergaan, de mogelijkheden en toepassingen zijn in het schooljaar 2011-2012 uitgebouwd.

 • Overige brieven

Bijzondere informatie over bijvoorbeeld een project, vervanging bij ziekte, ingrijpende wijzigingen in het onderwijsprogramma, etc. Deze worden uitgereikt aan de ouders van de betreffende groepen of bouwen. • Prikborden

Door de school hangen verschillende prikborden met belangrijke informatie. Naast de deur van alle klaslokalen hangt een klassenprikbord waarop de laatst verschenen nieuwsbrief hangt en oproepen of vragen van de groepsleerkracht aan de ouders. Dit is een belangrijk communicatiemiddel om zeer actuele informatie betreffende de groep van je kind door te geven!

Bij binnenkomst via de zijingang hangen prikborden met informatie van buiten de school.

In de gang naar de speelplaats toe hangen prikborden van de oudercommissie, medezeggenschapsraad en het bestuur. Hierop hangen o.a. de laatste notulen.


OuderhulpHet belang van de betrokkenheid van ouders


De school hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Wij realiseren ons heel goed dat het ‘thuisleven’ iets anders is dan het ‘schoolleven’. Wij streven ernaar school en thuis zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat er zoal op school gebeurt, welke activiteiten er zijn en ook hoe hun kind zich opstelt binnen de school. Andersom geldt dit ook: wat maakt het kind thuis mee en hoe zijn de kinderen in hun thuissituatie.

Wij hechten veel waarde aan de informele momenten; jaarlijkse feesten, projecten of festiviteiten, waarbij ouders naar uitvoeringen of tentoonstellingen van de kinderen komen kijken.

Daarnaast is ons onderwijs ondenkbaar zonder hulp en ten minste betrokkenheid van de ouders. Er zijn dan ook vaak ouders in de school te vinden die met hun positieve bijdrage het onderwijs en de schoolorganisatie ondersteunen.

Het onderwijs, in welke vorm dan ook, moet zoveel mogelijk aansluiten bij de wereld van het kind, dus ook bij de thuiswereld. Het onderwijs schept situaties en het klimaat waarin kinderen kunnen werken, spelen en praten over wat hen bezighoudt.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina