Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina2/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Geschiedenis


Onze school heeft een rijke historie die teruggaat tot het jaar 1867. In dat jaar gingen op Rapenburg 131, in het middelste van de huidige drie panden, een bewaarschool en een avondopleiding voor bewaarschoolhouderessen van start met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de bewaarscholen. De avondopleiding groeide al snel uit tot de eerste dagopleiding in Nederland en de bewaarschool werd uiteindelijk wat ze nu is: een zelfstandige basisschool.

De naam van onze school hebben we te danken aan Wybrandus Haanstra, een inspirerende onderwijsvernieuwer, die vanaf 1882 directeur van de opleiding voor bewaarschoolhouderessen werd. Samen met Louise Hardenberg, die hoofd van de bewaarschool was, gaf hij ‘met hoofd, hart en handen’ vorm en inhoud aan het kleuteronderwijs. In 1889 en 1900 zijn verschillende door Wybrandus Haanstra ontworpen leermethoden bekroond op de wereldtentoonstelling in Parijs.

Begin jaren 80 dreigde de school ten onder te gaan in de fusie van het lager- en kleuteronderwijs. Kleuterleidsters en ouders sloegen de handen ineen en zo kon in 1983 de eerste groep 3/4 van start. In de jaren hierna groeide de Haanstra basisschool tot wat ze nu is.
Richting


De Haanstraschool is een algemeen bijzondere school. De term ‘algemeen’ duidt op de neutraliteit t.o.v. geloofsovertuiging en levensbeschouwing. De term ‘bijzonder’ houdt in dat de school wordt bestuurd door een vereniging. Uit de Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs (VVO) wordt een bestuur gekozen (zie pag. 34).
Situering van de school


De Haanstraschool staat aan één van de mooiste grachten van Nederland: het Rapenburg in de binnenstad van Leiden. Leerlingen komen veelal uit de aangrenzende wijken, maar ook uit verder weg gelegen delen van de stad (Merenwijk, Stevenshof, Vogelbuurt).Schoolgrootte


De school telt tien groepen:

  • kleuterbouw: 3 groepen 1/2

  • onderbouw: 3 groepen 3/4

  • middenbouw: 2 groepen 5/6

  • bovenbouw: 2 groepen 7/8

In het schooljaar 2015-2016 hebben wij ongeveer 240 leerlingen.

Naast de groepsleerkrachten (16) hebben wij voor een aantal dagen in de week intern begeleiders (IB), remedial teachers (RT), een vakleerkracht muziek en een vakleerkracht gymnastiek. Een conciërge, een onderwijsassistente/administratief medewerkster en een huishoudelijk medewerkster ondersteunen ons. Daarnaast hebben wij een aantal vaste invallers die bij ziekte kunnen inspringen.


Uitgangspunten


Hoewel vakgebieden en -inhoud wettelijk zijn vastgelegd, blijven er toch verschillen tussen de scholen. Deze hangen samen met de pedagogische visie van waaruit wordt gewerkt.

Voor ons zijn er drie belangrijke uitgangspunten:  1. Er moet genoeg vrijheid en tegelijkertijd veiligheid voor elk kind zijn om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het plezier in leren en naar school gaan is daarbij heel belangrijk. De school moet daarvoor een vertrouwde en motiverende omgeving zijn.
  1. Kinderen verschillen in aanleg, interesse, tempo, verwerking van leerstof. Daarom benaderen we de leerlingen ook individueel en bieden we hen, waar dat nodig is en de organisatie het toestaat, de leerstof op eigen niveau of in eigen niveaugroep aan. Elk kind is bijzonder en belangrijk, vandaar de gedifferentieerde aanpak. Kinderen zijn niet alleen op de wereld; daarom is er ook aandacht voor de groep: samen werken, samen leren, samen spelen, verantwoordelijk zijn voor en met elkaar. We benaderen het kind ook als groepslid.
  1. Een harmonische ontwikkeling staat voorop, daarom hebben de volgende aspecten een gelijkwaardige plek in ons onderwijs:
Leren op de Haanstra


Een harmonische ontwikkeling is een van onze uitgangspunten. Naast het aanleren van kennis, is bij ons het ontwikkelen van sociale, emotionele en creatieve vaardigheden van even groot belang.

  • De sociale ontwikkeling

De sociale ontwikkeling wordt op de Haanstra bevorderd door o.a. samenwerken in de stamgroepen, het kamp aan het begin van ieder schooljaar, weeksluitingen, dagopeningen en vieringen.De emotionele ontwikkeling wordt o.a. gestimuleerd in kringen waarin we uitnodigen tot vertellen, luisteren naar anderen en reageren op elkaar. We bespreken ruzies en vriendschappen en bedenken oplossingsstrategieën, bijvoorbeeld in de vorm van toneelstukjes. We leggen de nadruk op eigen verantwoordelijkheid.  • De creatieve ontwikkeling

De creatieve ontwikkeling krijgt aandacht door de lessen beeldende vorming en muziek, maar ook door dagopeningen, projecten en weeksluitingen.

  • De zelfstandigheidontwikkeling


We willen de zelfstandigheid van kinderen bevorderen. Daarbij hoort dat kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, elkaar en hun omgeving. We leren kinderen keuzes maken, hun werk te plannen en te werken met dag- en weektaken. Als weekhulp dragen kinderen om de beurt zorg voor het lokaal, de schriften en de melk.

Twee keer per jaar schrijven de leerkrachten een verslag over de totale ontwikkeling van de leerlingen. Zowel de sociale, emotionele, creatieve en motorische als de cognitieve ontwikkeling van een leerling worden hierin besproken. We hebben bewust gekozen voor een geschreven verslag zonder cijfers. Volgens Van Dale betekent het woord cijfer: ‘in een cijfer uitgedrukte maatstaf ter bepaling van vorderingen, van vlijt, van gedrag’. Een cijfer zegt iets over de leervorderingen van de leerlingen. Gedrag en vlijt vallen niet uit te drukken in een cijfer. Sociale, emotionele, creatieve en zelfstandigheidontwikkeling ook niet. Naast het verslag werken we vanaf het schooljaar 2010-2011 ook met een portfolio. In het portfolio verzamelen kinderen reflecties van activiteiten. Dit portfolio groeit in de loop van het jaar tot een prachtig naslagwerk van een schooljaar, wat de kinderen aan het eind van hun schooltijd op de Haanstra mee naar huis krijgen.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina