Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina4/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Stamgroepen en indeling


Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren door te vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samen te werken in de klas en in groepjes. Daarom is onze school opgebouwd uit zogenaamde stamgroepen. Onze stamgroepen bestaan uit twee leerjaren. Iedere groep heeft zijn eigen naam, die ontleend is aan een bloemensoort.


In een stamgroep heeft een kind afwisselend een rol. Het ene jaar is het de jongste, het daaropvolgende jaar de oudste van de groep. Er worden verschillende eisen gesteld wat betreft zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een kind dat meer aansluiting heeft bij oudere of jongere kinderen heeft de gelegenheid om met hen te spelen/werken, terwijl er ook altijd een vaste groep leeftijdgenoten is.

Een jaar langer of korter over een bouw doen is zo ook gemakkelijker voor een kind; het blijft immers altijd bij de helft van zijn/haar oude groep.


Bouw Groepsnaam Leerkracht


Kleuterbouw (gr 1 en 2)

Zonnebloemen

Janneke Veltman en Gonny van der Zaag
Korenbloemen

Caroline v. d. Berg en Christine Breedveld
Paardebloemen

Marleen Eijgenstein en Hella Weber


Onderbouw (gr 3 en 4)

Sleutelbloemen

Inge Eymael en Monique Hendriks
Waterlelies

Cato Vijlbrief
Goudsbloemen

Vacature en Ans Ages


Middenbouw (gr 5 en 6)

Kattekruiden

Kirsten van der Meent en Cathelijne Martijn
Klaprozen

Michiel Apon en Meta Blansjaar


Bovenbouw (gr 7 en 8)

Harlekijnen

Meta Blansjaar en vacature
Fluitenkruiden

Vacature en Sanne Stapel


Groepsgrootte en klassenverkleining


We zijn van mening dat met name in de kleuter- en in de onderbouw de groepen zo klein mogelijk moeten zijn. De leerkracht kan kinderen dan meer individuele aandacht geven. Wij zetten onze klassenverkleining dan ook in op deze groepen.

Aan het begin van het schooljaar start een kleuterbouwgroep met gemiddeld 20 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar is dit aantal gegroeid tot ongeveer 32 leerlingen. Tijdens een werkmoment worden de kleuters vaak in kleinere groepjes ingedeeld en gaan dan onder extra begeleiding creatief spelen of werken in hoeken.

In de onderbouw hebben we ervoor gekozen om standaard 3 stamgroepen te formeren. Hierdoor is de groepsgrootte in deze groepen ± 24 kinderen.

In midden- en bovenbouw streven wij naar een bovengrens van 32 kinderen per groep.


Overgang naar volgende bouw


Kleuters zullen wanneer ze de vastgestelde eindtermen van de kleuterbouw hebben behaald doorstromen naar groep 3. Soms doen kleuters daar 2 jaar over, een enkele keer is het beter om de kleuterperiode te verlengen. De onder-, midden- en bovenbouw duren in principe twee leerjaren. Toch kunnen er redenen zijn om langer of korter in deze bouwen te blijven.

Soms kan een kind er nog niet aan toe zijn om naar een volgende bouw te gaan. Wanneer een kind om bepaalde redenen niet naar een volgende bouw kan, wordt dit ruim van te voren met de ouders besproken. Met de ouders worden de argumenten op een rij gezet. De leerkracht komt vervolgens, na overleg in de leerlingenbespreking tot een beslissing en zal deze in een gesprek met de ouders meedelen. Deze beslissing is bindend.

In bijzondere gevallen komt het voor dat een kind versneld door gaat naar een volgende bouw. In het zorgplan van school staat beschreven op welke wijze dit proces wordt begeleid en gecommuniceerd.
Groepssamenstelling


De doorstroom van drie onderbouwgroepen naar twee middenbouwgroepen impliceert een nieuwe verdeling van de groep 4 kinderen. Het is niet per definitie zo dat kinderen van een bepaalde groep met z’n allen naar dezelfde groep in een volgende bouw gaan. Dit geldt overigens voor de overgang naar elke volgende bouw. De keuze wordt gemaakt door het team. Wij houden hierbij rekening met vriendschappen, de groepssamenstelling en broertjes en zusjes.Het lesprogramma


Werkmoment, kring, spel en viering wisselen elkaar gedurende de dag en de week zo goed mogelijk af. We streven naar een evenwichtige verdeling van inspannende en ontspannende activiteiten. Door een bewuste indeling van de tijd ontstaat er een herkenbare structuur waarin de kinderen zich veilig kunnen voelen.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina