Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina6/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Engels


We willen de kinderen graag in contact brengen met de Engelse taal, omdat deze taal in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol speelt. De lessen Engels vangen aan in de bovenbouw. Voor Engels werken we met de methode: ‘Take it easy’. Een pluspunt van ‘Take it easy’ is dat de bijgeleverde software getoond kan worden op de digiborden in de bovenbouwgroepen, de Engelse teksten worden via beeld en geluid door ‘native speakers’ voorgedaan. Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij positieve feedback op de vaardigheden in de Engelse taal van onze voormalige leerlingen.

Ook via het muziekonderwijs wordt ervaring opgedaan met de Engelse taal.

Wereldoriëntatie (WO)


Wij willen als Haanstra graag ‘de wereld in het schoolgebouw’ halen. Wereldoriëntatie moet dan ook het hart van ons onderwijs vormen. Het vak wereldoriëntatie is een verzameling van kennis- en ervaringsgebieden die vaak geïntegreerd worden aangeboden. Bij wereldoriëntatie komen de volgende onderdelen aan de orde: natuuronderwijs, aardrijkskunde (waaronder topografie), geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen, sociale redzaamheid (waaronder verkeer) en gezondheidskunde.

Ons uitgangspunt bij wereldoriëntatie is de zorg voor levensomstandigheden, zowel voor jezelf als die van anderen en de natuur, en de algemene, culturele ontwikkeling.

In kleuter- en onderbouw wordt thematisch aan wereldoriëntatie gewerkt. In de midden- en bovenbouw worden voor bepaalde onderdelen methodes gebruikt. Topografie en geschiedenis worden hier ook als apart vak aangeboden. In het schooljaar 2007-2008 hebben we in de boven- en middenbouw een nieuwe methode genaamd ‘Topondernemers’ in gebruik genomen. Deze nieuwe methode laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs.Projecten


Ieder jaar heeft de Haanstraschool drie bouwoverstijgende projecten. Een project rond het schoolkamp, een project rond Sinterklaas en een project in het voorjaar. Deze projecten duren ieder minimaal één week. De hele school staat gedurende het project in het teken van het betreffende onderwerp. De hal en de klaslokalen zijn aangekleed in de stijl van het project en de leerstof uit de methoden wordt aangepast aan het onderwerp. Er worden excursies gepland, kinderen verzamelen van alles over dit onderwerp en nemen dat mee naar school.

Kinderen genieten van projecten. Ze storten zich op het onderwerp, verslinden de teksten, onderzoeken en ontdekken in meet-, weeg- en proevenhoeken, en bedenken zelf nog veel meer. Zij kunnen op een andere manier hun talenten laten zien.

Onderwerpen voor thema’s worden door de leerkracht of de groep gekozen. Iedere bouw heeft een begrippenlijst die hierbij als leidraad dient.Bewegingsonderwijs en kunstzinnige vorming


Door te spelen ontwikkelt het kind zijn motoriek en leert het zich te bewegen in de ruimte om zich heen. Voor de creatieve ontwikkeling is spel heel belangrijk. Kinderen leren zich uit te drukken en leren anderen interpreteren. Daarnaast moeten zij leren om in de ruimste zin van het woord creatief met hun leefwereld om te gaan.

Wij maken onderscheid tussen:  • Dramatische vorming.

Kinderen spelen verhalen en situaties na, verzinnen en oefenen de weeksluiting. Kinderen worden hierdoor gestimuleerd om vrij te spreken en te bewegen. Iedere week verzorgt een andere groep de weeksluiting.  • Muzikale vorming.

Tijdens de muzieklessen leren de kinderen veel nieuwe liedjes, ook in andere talen en uit andere culturen. Er is aandacht voor vele aspecten van muziek zoals bewegen op muziek, kennismaken met instrumenten, ritme. Schoolkoor en –orkest, een naschoolse activiteit op de Haanstraschool, geven de mogelijkheid om het plezier in muziek te verdiepen.  • Beweging (gym, dans en spel).

De kleuters gymmen op donderdag in de grote gymzaal. Daarnaast gaan ze regelmatig naar de speelzaal om te bewegen. De hogere groepen gaan twee keer per week naar de gymzaal. De gymlessen worden gegeven door de groepsleerkrachten en een vakleerkracht. Spel en toestellen worden afgewisseld.  • Beeldende vorming.

Dit vak komt in het weekplan regelmatig aan bod. Onze thema’s en projecten geven vaak aanleiding tot een creatieve verwerking. We vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan knutselen en dat ze de verschillende materialen en gereedschappen op de juiste wijze weten te hanteren. Om te bereiken dat kinderen hun eigen creativiteit ook technisch vorm kunnen geven, putten de leerkrachten uit ideeënboeken. Op donderdagmiddag assisteren leerkrachten uit de kleuterbouw bij handvaardigheid in de midden- en bovenbouw, zodat er regelmatig in kleine groepjes kan worden gewerkt.


  • Motorische vorming.

In het schooljaar 2010-2011 is er in de kleuter- en onderbouw een start gemaakt voor een doorgaande ontwikkeling op het gebied van motoriek. Door de ingebruikname van de methode ‘schrijfdans’ is er een ontwikkelingslijn ingezet die kleuters en onderbouwers zal voorbereiden op het beginnend schrijfonderwijs in groep 3.

ICT-onderwijs


De school is aangesloten op internet. In iedere kleutergroep zijn twee computers aanwezig. Sinds oktober 2006 zijn er in de overige groepen minimaal vier computers. Het computernetwerk is in 2008 uitgebreid met 4 werkstations op de entresol ruimte, zodat kinderen aldaar, onder begeleiding, kunnen werken aan verschillende opdrachten en werkstukken. Alle computers in de school zijn aangesloten op een netwerk. In alle klassen kan er gewerkt worden met de Microsoft Office programma’s en diverse reken- en taalsoftware. Iedere groep heeft toegang tot het internet en tevens heeft iedere groep een eigen e-mailadres. De server van waaruit het netwerk functioneert is in 2012 vernieuwd. In de zaal is in 2008 een beamer met scherm geïnstalleerd voor gebruik bij gezamenlijke bijeenkomsten en festiviteiten.

De komende jaren willen we de computer blijven inzetten als aanvulling en verrijking van de leerstof maar ook om kinderen te motiveren en extra oefening te bieden. Vanaf het schooljaar 2009-2010 zijn in de midden- en bovenbouwgroepen digitale schoolborden in gebruik. Vanaf eind 2010 ook in de onderbouw. De leerkrachten hebben in het schooljaar 2010-2011 een verdiepende scholing gevolgd.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina