Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina7/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Buitenschoolse activiteiten
  • Schoolkamp

In de week voor de herfstvakantie gaan de kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw drie dagen op kamp. We doen dit aan het begin van het schooljaar om de groepsvorming te stimuleren. Het kamp staat in het teken van een thema dat tevoren in alle klassen in de vorm van een project wordt voorbereid. Op de kampplaats zijn er activiteiten in kleine groepjes, met de hele stamgroep, met de bouw of met alle kinderen onder leiding van ouders en leerkrachten. Ook zijn er vrije momenten. Aan het eind van het kamp is de stamgroep hechter, zijn oude vriendschappen verstevigd en nieuwe gesloten.


  • 3 oktober

Op 2 oktober vieren we met de hele school Leidens Ontzet, we brengen een bezoek aan de Burcht alwaar de kinderen kijken naar een door leerkrachten opgevoerd toneelstuk. De bovenbouwkinderen doen mee met de minikoraal.  • Kerstviering

Een vast onderdeel van onze kerstviering vindt plaats in de Pieterskerk. In de laatste week voor de kerstvakantie vieren we daar met de hele school, d.m.v. muziek, toneel en zang dat het (bijna) Kerstmis is. Alle groepen, de koren en het orkest bereiden iets voor. Ouders zijn hierbij van harte welkom.  • Teamverjaardag/sportdag

Jaarlijks, tegen het einde van het schooljaar, viert het hele team haar verjaardag. Dit combineren wij met een sportdag op een sportveld in de omgeving van de school. De kinderen doen in kleine gemengde groepjes verschillende spelen. We sluiten af met teamspelen voor de grotere kinderen, vrij spel voor de kleuters en natuurlijk met een traktatie.  • Verkeersdiploma

In de bovenbouw (groep 7) kunnen de kinderen het verkeersdiploma halen. Daarvoor wordt geoefend (theorie en praktijk) en natuurlijk ook ‘afgereden’.


  • Natuur en milieueducatie (NME) en de schooltuintjes

Wij maken gebruik van het aanbod van de Natuur en milieueducatie van de gemeente Leiden.

Dit omvat lespakketten en projecten voor op school, projecten op de kinderboerderij en in het NME centrum Weidezicht in de Merenwijk Ook zijn er natuurpaden in het Heempark, Leidse Hout en andere parken.


Vanaf begin april gaan de kinderen van groep 6 met de leerkracht en enkele begeleidende ouders op de fiets naar het schooltuincomplex De Akkerdistel, in polderpark Cronesteijn.

Van augustus tot oktober plukken de kinderen (inmiddels groep 7) de vruchten van hun werk.

Dit wordt georganiseerd door de Vereniging Leidse Schooltuinen (VLS).
- Culturele bezoekjes

Ook bezoeken verschillende groepen jaarlijks tentoonstellingen in verschillende musea. Daarnaast kan het gebeuren dat er excursies gepland worden naar aanleiding van een project of wereldoriëntatiethema of in het kader van cultuureducatie.Naschoolse activiteiten
  • Schoolkoren

Direct na schooltijd (tussen 14.45 en 15.15 uur) is er op dinsdag schoolkoor voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 en op woensdag voor de kinderen van groep 6, 7 en 8. Onze vakleerkracht muziek, Peter Banning, verzorgt dit. Alle kinderen die zich langere tijd willen inzetten zijn van harte welkom. Het koor begint de tweede week na de zomervakantie en zal tijdens verschillende feesten gedurende het jaar optreden.


  • Schoolorkest

Op woensdagmiddag van 12.20 tot 14.00 uur oefent Peter Banning met het schoolorkest. Kinderen die aan het schoolorkest willen deelnemen moeten noten kunnen lezen en minimaal twee jaar les hebben op hun instrument.

Als je kind erg graag mee wil doen met het schoolorkest, maar nog niet aan de gestelde eisen voldoet, neem dan gerust contact op met Peter. Het orkest begint de tweede week na de zomervakantie en zal tijdens verschillende feesten gedurende het jaar optreden.
  • Sporttoernooien

De bovenbouw van onze school doet ieder jaar mee aan het voetbaltoernooi voor basisscholen. Dit toernooi wordt georganiseerd door de Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden. Tevens kunnen kinderen, onder begeleiding van ouders, meedoen aan het schaaktoernooi.

Het team

Wie werken er in de school?


In de school werken verschillende medewerkers, met ieder hun eigen verantwoordelijkheden.

Directie en managementteam

De integrale verantwoordelijkheid op school ligt bij de directeur, Brian Groot, die verantwoordelijk is voor de portefeuilles personeelsbeleid, financiën en huisvesting, zorg en onderwijs. De directeur vormt samen met Michiel Apon (bovenbouw) en Gonny van der Zaag (onderbouw) het management adviesteam (Mat). De directeur neemt deel aan netwerkbijeenkomsten via de verschillende verenigingen waar de school lid van is (o.a. AVS, WSNS) en volgt de ontwikkelingen die belangrijk zijn op beleidsgebied.


Groepsleerkracht

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de klas en vervullen allerlei organisatorische taken binnen de groep en binnen de school. Er zijn fulltime en parttime leerkrachten. Bij duobanen is er veelvuldig overleg en worden er afspraken gemaakt over de werkverdeling.

 


Remedial teacher

De remedial teachers werken met kinderen met speciale behoeften, individueel of in een klein groepje. In overleg met de groepsleerkracht zijn zij verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van handelingsplannen. Ook nemen ze toetsen af en zijn een vraagbaak voor de groepsleerkrachten. De remedial teacher heeft zitting in de interne zorggroep.

 


Intern begeleider

De interne begeleiders houden de doorlopende lijnen binnen de school in de gaten. Ze houden het leerlingvolgsysteem bij en bespreken twee maal per jaar alle leerlingen met de groepsleerkracht(en). De interne begeleiders bereiden de vergadering van de interne zorggroep en de leerlingbesprekingen voor. Ze onderhouden contacten met Onderwijs Advies (oA) met WSNS (Weer Samen Naar School) de GGD en extern deskundigen. Het ondersteunen van leerkrachten en RT-ers bij het vorm geven van het specifiek handelen en opstellen van handelingsplannen t.a.v. zorgleerlingen behoort tot hun taken.


Vakleerkracht

Vakleerkrachten zijn aangesteld om groepsleerkrachten te ondersteunen bij een specifiek vakgebied. Op dit moment hebben wij vakleerkrachten voor muziek en gymnastiek. De vakleerkracht gymnastiek geeft 2 dagen per week les in lichamelijke opvoeding. De vakleerkracht muziek geeft 1 dag per week muziekles en begeleidt de naschoolse activiteiten koor en orkest.


Onderwijs

ondersteunend

personeel

Twee conciërges ondersteunen de schoolorganisatie en helpen waar kan op school (bijv. als pleinwacht of begeleiding van kookles). Een administratief medewerkster ondersteunt de directie op parttime basis bij administratieve taken.
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina