Woord vooraf Schoolgids 2015-2016Dovnload 296.8 Kb.
Pagina8/16
Datum22.07.2016
Grootte296.8 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Vervanging van leerkrachten bij ziekte, studieverlof, scholing en compensatieverlof


Sommige leerkrachten werken fulltime, andere werken parttime. De school beschikt over enkele vaste vervangers die goed bekend zijn met de school en de kinderen.

Ook maakt de school gebruik van het uitzendbureau Studentalent. Dit bureau regelt invalleerkrachten bij ziekte of afwezigheid.

Als er, door een plotselinge omstandigheid, geen vervanging is voor een groep wordt deze groep verdeeld over de school. Bij de kleuter- en onderbouw houdt dit in dat de kinderen verdeeld worden over de twee andere groepen van de bouw. Is er geen vervanging in de midden- en bovenbouw, dan worden deze groepen verdeeld over alle andere groepen van de school. Hierdoor voorkomen wij dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden.
De begeleiding en inzet van stagiaires


Op de Haanstraschool zullen ieder jaar meerdere stagiaires te vinden zijn. Wij hebben contacten met de stagebegeleiders van de PABO’s van de Leidse Hogeschool. Deze stagiaires zijn voor enkele maanden verbonden aan een groep. De leerkrachten van deze groep begeleiden de stagiaire en dragen de eindverantwoordelijkheid over de lessen van de stagiaire. Wij vinden het belangrijk om op deze manier geïnteresseerde studenten, toekomstige collega’s, kennis te laten maken met onze wijze van lesgeven.

We begeleiden ook stagiaires van het ID-college. Deze studenten worden opgeleid tot onderwijsassistent en zijn gedurende één jaar meerdere dagen per week betrokken bij een groep.

Soms hebben we ook stagiaires van een andere opleiding binnen onze school, die zich richten op bijvoorbeeld remedial teaching, ICT of muziek.
Contacten buiten de school


 

Onderwijs Advies (oA) (voorheen de schoolbegeleidingsdienst)

Gebruik van het Onderwijs Media Centrum (OMC), workshops en cursussen voor het team, onderzoeken individuele kinderen, logopedie en schrijfmotorische hulp.

Onze schooladviseur is Babette de Wolf, onderwijsadviseur leerlingenzorg bij Onderwijs Advies.www.onderwijsadvies.nl.


De GG en GD, schoolarts/ jeugdgezondheidszorg

De schoolarts: mevrouw A. van der Lippe

www.ggdhm.nl tel. 071-53236666 email: jgzzw@ggdhm.nl

 


De centrale bibliotheek

Uitleen van boeken en materialen. Midden- en bovenbouw brengen ongeveer iedere maand een bezoekje aan de bibliotheek.

 


De dienst natuur- en milieueducatie (NME)

Excursies en gebruik van schooltuinen.

 

 Cultuureducatiegroep Leiden

Museumbezoek, lesmaterialen.

 


Kunstgebouw

Verschillende theatervoorstellingen en andere activiteiten.

 

WSNS-samenwerkingsverband

Het Weer Samen Naar School proces is erop gericht kinderen met leer- en/of gedragsproblemen extra zorg en begeleiding te bieden binnen het gewone basisonderwijs.

De Haanstraschool vormt samen met openbare, algemeen bijzondere, protestants-christelijke en rooms-katholieke basisscholen in de regio een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband omvat ook de school voor speciaal basisonderwijs (SBO).

Onze interne begeleiders hebben zitting in het Zorg/ZAT-team en zijn contactpersoon.

www.wsnsregioleiden.nl


Gemeente Leiden

Ondersteunt met verschillende subsidies en programma’s in de Regio Leiden.

 


Onderwijsinspectie

Deze is bereikbaar op het volgende adres:

Inspectie Kantoor Zoetermeer

Postbus 501

2700 AM Zoetermeer

079.320.3333

www.onderwijsinspectie.nl


Naschoolse opvang en

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

De organisatie Kindergarden. www.kindergarden.nl

De organisatie Teddykids: www.teddykids.nl

De Kever en het Konijn van de organisatie B4kids.

www.b4kids.nl

 


Voortgezet onderwijs

Onze school houdt contact met de scholen voor voortgezet onderwijs waar onze leerlingen hun vervolgonderwijs volgen.

PABO Leidse HogeschoolZij leveren PABO-studenten aan onze school.

ID College


PO RaadAVS

Zij leveren stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistent aan onze school.
Belangenvereniging voor het Primair Onderwijs.

Algemene vereniging voor Schoolleiders www.avs.nl.

De ontwikkeling van onze school

Scholing van leerkrachten en directie


Regelmatig volgen verschillende leerkrachten cursussen/scholing met betrekking tot nieuwe onderwijsontwikkelingen of ter verdieping van bestaande kennis en/of vaardigheden. Dit jaar zijn zes studiedagen voor het team gepland. Onderwerpen zijn: introductie en toepassing van VTS (visual thinking strategy), het onderzoeken van de organisatie en inhoud van het werken met ateliers, voorbereiden van het werken met tablets, oriëntatie op een methode Engels voor de basisschool en rekenen, alsmede de opleiding van een interne taakspelcoach.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina