Woordenlijst 5vwo mens en milieuDovnload 8.17 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte8.17 Kb.
woordenlijst 5vwo mens en milieu

Bij het invullen van deze lijst moet je niet alleen de letterlijke definitie invullen maar ook alle andere belangrijke eigenschappen die er bij horen.

Lees de tekst altijd helemaal door voordat je deze lijst invult. Enkele alinea’s verder kan nog interessantere informatie staan.
bestudeer binastabel: 93
uitputting

aantasting

bevolkingsdruk

infrastructuur

bemesting

uitspoeling

mineralen

bodemgesteldheid

monocultuur

pesticiden

insecticiden

herbiciden

soortspecifiek

resistentie

mutaties

evolutie


natuurlijke selectie

persistent

accumulatie

predator


parasiet

biologische bestrijding

veredeling

recombinant DNA techniek

kunstmatige inseminatie

in vitro fertilisatie

mestoverschot

emissie


zure regen

wortelharen

huidmondjes

zuurdepositie

radioactieve straling

CO

O3ozonlaag

smog


korstmoswoestijnen

versterkt broeikaseffect

fossiele brandstoffen

functie ozonlaag

gevolg gat in de ozonlaag

huidkanker

oppervlaktewater

organische stoffen

reducenten

mineralisatie

anorganische stoffen

zelfreinigend vermogen

overbemesting

eutrofiering en gevolg

oligotroof

zooplankton

fytoplankton

zware metalen

biologische zuivering rioolwater

humuslaag

erosie

grondwaterstandbodemsanering

biologisch afbreekbaar

mineralenoverschot

evenwichtsbemesting

biogas

Welke lijstjes moet je kennen:Op welke manieren kan de mens in het milieu schade veroorzaken (6).
Noem de verschillen tussen veredeling en recombinant DNA technieken (maak een tabel).
Noem de verschillen tussen bio-industrie en biologische landbouw (maak een tabel).
Wat moet je kunnen uitleggen

Wat is het nadeel van een monocultuur.


Persistente bestrijdingsmiddelen leiden tot accumulatie.
Resistentie komt door selectie en niet door het actief resistent worden.
Hoe werkt biologische bestrijding en wat zijn de voordelen.
Hoe ontstaat zure depositie en wat zijn de gevolgen.
Welke rol speelt de ozonlaag voor de mens en wat gebeurt er als deze te dun wordt.
Leg stap voor stap uit wat het versterkt broeikaseffect is (alle stappen – geen overslaan).
Waardoor versterken fossiele brandstoffen wel het broeikaseffect en het verbranden van hout niet (op de lange termijn).
Vertel het hele verhaal van eutrofiering (alle stappen – vergeet niet zuurstof te noemen).
Waarom is het beluchten bij waterzuivering nodig.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina